Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tarım makinaları hibe desteği 2022 başvuru

  1 ziyaretçi

  tarım makinaları hibe desteği 2022 başvuru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2021-2022 DÖNEMİ KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

  Bakanlığımız "Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır" sloganıyla uygulamaya koyduğu birçok program ile sektöre yatırım yapanları desteklemeye devam ediyor. 31.10.2021 tarihinde yayınlanan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile her proje için 3,5 Milyon TL'ye kadar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile de her proje için 600 Bin TL'ye kadar proje tutarının %50'si kadar hibe desteği verilmektedir.

  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yayınlanan iki destekleme programı proje başvuru süreci devam ediyor. Konu hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ; Yaşadığımız Covid-19 pandemi süreci tarım ve gıda sektörünün ne kadar önemli olduğunu bir daha gösterdi. Tüm dünyanın büyük sıkıntılardan geçtiği bu süreçte Ülkemiz tarım sektöründe iyi bir sınav verdi. Bu süreçte diğer sektörlerde yaşanan sıkıntılar tarıma olan ilgiyi de arttırdı. Pandemi sonrası toparlanma ve atılım dönemi için tarım sektörü stratejik bir alandır. Bu nedenle tarıma yatırımı geleceğe yatırım olarak görüyoruz" dedi.

  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanacaktır.

  1-EKONOMİK YATIRIM KONULARI:

  1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

  2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

  3- Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar

  4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

  5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

  Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

  Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

  - Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL'dir.

  - Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

  Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

  A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

  Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

  Başvuru Zamanı:

  -Başvurular 21.01.2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

  2-KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI:

  1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

  2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

  3) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

  4) El sanatları ve katma değerli ürünler,

  5) İpek böceği yetiştiriciliği,

  6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

  7) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

  8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

  Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır.

  -A İş Planı ile mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 300.000 TL'ye kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır.

  -B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda Hibeye esas Proje üst limiti 600.000 TL'ye yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL'dir.

  - Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

   Başvuru Zamanı:

   -Başvurular 17.12.2021 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

  Teknik Destek:

  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir.

  Bilgi:

  Tarım ve Orman Bakanlığı

  www.tarimorman.gov.tr

  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  www.tarimorman.gov.tr/TRGM

  Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

  van.tarimorman.gov.tr                                   

  Telefon: 04322220237

  Başvuru Yapılabilecek Makine Ekipman Listesi


  Yazı kaynağı : van.tarimorman.gov.tr

  2021-2022 DÖNEMİ KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEĞİ PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

  27 Temmuz 2020 tarihli 2800 Saylı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında 2021-2025 dönemini kapsayan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" 2021 yılında uygulamaya konularak; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için proje başvuruları (Tebliğ No: 2020/24 ve 2020/25) başlamıştır.

  KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULAR

  1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

  2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

  3) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

  4) El sanatları ve katma değerli ürünler,

  5) İpek böceği yetiştiriciliği,

  6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

  7) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

  8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

  Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır.

  -A İş Planı ile mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 300.000 TL'ye kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır.

  -B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL, üst limiti 600.000 TL'dir.

  - Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

  Başvuru Zamanı:

  -Başvurular 17.12.2021 tarihine kadar Bakanlık veri giriş sisteminden yapılacaktır.

  Altyapı Uygulama Esasları ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler için Tıklayınız

  Altyapı Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

  Proje Başvurunuzu;

  https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

  Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Konusunda Başvuru Yapılabilecek Makine Ekipman Listesi

  EKONOMİK YATIRIM KONULARI

  1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

  2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.

  3- Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar.

  4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

  5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

  Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

  Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

  - Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL'dir.

  - Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

  Başvuru Zamanı:

  -Başvurular 21.01.2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

  EKONOMİK YATIRIMLAR

  Uygulama Esasları ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler için Tıklayınız

  Başvuru Formu için Tıklayınız

  İşletme Planı için Tıklayınız

  Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

  Proje Başvurunuzu;

  https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : canakkale.tarimorman.gov.tr

  Hibe Başvuru Girişi

  Üye olmak için buraya tıklayınız.

  Bilgi Edinme ve Mevzuat

  Yazı kaynağı : edys.tarim.gov.tr

  Tarımda 41 Makine ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

  Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
  Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan uygulama tebliğine göre bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ve ekipmanlar şunlar:

  1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
  2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
  3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
  4- Balya makinesi,
  5-Bahçe traktörü,
  6- Biçer bağlar,
  7- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti
  8-Canlı balık nakil tankı,
  9- Çayır biçme makinesi,
  10- Çeltik fide dikim makinesi,
  11- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
  12-Dal parçalama makinesi,
  13-Diskli tırmık,
  14- Dip kazan
  15-El traktörü,
  16-Fındık toplama makinesi,
  17-Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
  18-File sisteminin kurulması
  19-Güneş kolektörü,
  20- Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
  21-Mibzer,
  22-Mini yükleyici
  23-Motorlu tırpan,
  24-Pamuk toplama makinesi,
  25-Pancar söküm makinesi,
  26-Patates söküm makinesi,
  27-Pülverizatör,
  28-Sap parçalama makinesi,
  29-Sap toplamalı saman makinesi,
  30-Silaj makinesi,
  31-Sıra arası çapa makinesi
  32-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
  33-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
  34- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
  35- Süt analiz cihazı,
  36- Tambur filtre,
  37- Taş toplama makinesi,
  38- Tarım römorkları,
  39- Toprak frezesi,
  40- Yem hazırlama makinesi,
  41- Zeytin hasat makinesi.

   İlk Kez Desteklenecek Makine ve Ekipmanlar
  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl ilk kez 7 yeni makine ve ekipman hibe desteği kapsamına alındı. Buna göre, bahçe traktörü, dip kazan, kimyevi gübre dağıtma makinesi, mini yükleyici,süt analiz cihazı,tarım römorkları, fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri için üreticilere bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek.
  Başvurular 1 Ayda Yapılmalı
  Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 10 Mayıs 2014’te başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
  Başvuru Süreci
  Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gün olarak belirlendi.
  Hibeye Kimler Başvurabilir?
  Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 41 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
  Hibe Destek Tutarları

  Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

  Yazı kaynağı : www.uhk.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap