Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir

  1 ziyaretçi

  tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

  Tarih ogrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir ? Acill

  Tarih ogrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir ? Acill

  Cevap:

  ✨ Merhaba ✨

  Tarih ögrenmenin gerekliliği ve faydaları:

  ⇒ Barışın önemi ve değerini insana öğretir.

  ⇒ Devletler arası ilişkiler düzenler.

  ⇒ Milli değerlerin öğretilmesinde etkilidir.

  ⇒ Tarih insanın düşünme gücünü geliştirir.

  ⇒ Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar.

  ⇒ Manevi değerlerin önemini arttırır.

  ⇒ Tarih öğreniminin bireysel olarak da kişiye kazandırdıkları vardır.

  ⇒ Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar.

  Tarih nedir?

  ⇒ Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz

  Tarih hakkında bilgi : eodev.com/gorev/11919999

  ✨ #OptiPopüler          

  #SözelTim            

  #Nalin6347    

  #Umutt63    

  #Gecemavisi2451 ✨

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

  Neden Tarih Öğreniyoruz? Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

  Neden Tarih Öğreniyoruz? Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

  Tarih tüm zamanlarda insanın en fazla merak ettiği konulardan biri olmuştur. Peki, tarih öğrenmenin sağlayacağı faydalar nelerdir? Bu sorunun farklı şekillerde cevaplanması mümkündür. Tarih, her şeyden önce insanın kendisini tanıyıp bilmesine yarar. Tarih bilmeyen, kendisini tanımayan bir insan hafızasını kaybetmiş gibidir. Nasıl ki hafızası olmayan biri bugün, içinde bulunduğu durumu anlayamaz ve ne yapacağını bilemez ise tarih bilgisinden yoksun bir insan da ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye doğru gitmekte olduğunu tayin edemez. Bu nedenle tarih, insana bir yandan kim olduğunu bildirirken diğer yandan kim olmadığını da göstererek onu öteki insanlardan ayırır. Böylece kendi özgün kimliğini oluşturmasında insana yardımcı olur.

  İnsan kendisinin yanı sıra mensubu bulunduğu toplumu, ülkesini ve dünyayı anlamak için de geçmişi bilmek durumundadır. İçinde yaşadığı toplumun geçmişini okuyup öğrenen bir insan, edindiği bilgiler sayesinde toplumun ortak kültürel değerlerini daha yakından tanıyıp anlar. Bu değerleri benimseyip, onları yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası içine girerek toplumsallaşma sürecine katılır.

  Tarih, içerdiği bilgilerle insanların kültür seviyesini yükseltir. İnsanın algılama, araştırma, anlama, yorumlama ve muhakeme yapma gibi zihinsel becerilerini geliştirir. Olayları iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin gibi kanaatlerle değerlendirme imkânı sunarak insanda ahlak şuurunun ve manevi değerlerin güçlenmesine katkıda bulunur.

  Toplumların ortak hafızası olan tarih, insanlardaki vatan ve millet sevgisini pekiştirerek millî kimliğin güçlenmesinde önemli rol oynar. Toplumu oluşturan insanlar, tarihte olup bitenleri öğrendikçe ortak bir geçmişten geldiklerini ve aynı milletin fertleri olduklarını fark ederler. Atalarının tarihteki başarılarını öğrenen genç nesiller, onlarla övünür ve gurur duyarlar. Milletçe yaşanan acı tatlı olayları anlatan kitapları okudukça fedakârlık ve dayanışma duygularıyla birbirlerine daha sıkı bağlanırlar. Medeniyetlerine ait değerlere ve ülkelerine sahip çıkarak her türlü tehdide karşı bilinçli şekilde mücadele ederler.

  Tarih günümüz dünyasını anlayabilme ve gelecekle ilgili gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilme konusunda insanlara yardımcı olur. Bu nedenle insanların tarihi bilmeleri ve tarih bilincine sahip olmaları büyük önem taşır.

  Tarihin geleceğin planlanmasındaki rolü ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  İnsanlığın ortak belleği bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, ekonomi ve devlet yönetimi alanlarında zengin bir bilgi birikimi meydana getirir. Günümüz insanları da tarih sayesinde öğrendiği bu bilgilerden yararlanarak her alanda yeni bilgi ve buluşlar ortaya çıkarır.

  Tarih, İngiliz tarihçi Edward Halett Carr’ın da dediği gibi edinilmiş becerilerin kuşaktan kuşağa iletilmesi içinde bir ilerlemedir. Eğer tarih öğrenimi yoluyla gerçekleştirilen bilgi aktarımı olmasaydı insanlar; önceki kuşakların neler yaptıklarını bilemez, onların kültürel birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanamazdı. Bunun sonucunda da ilerleme serüvenine her kuşakta yeniden başlamak zorunda kalır ve medeniyet bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşamazdı.

  Ünlü Fransız filozofu Montesquieu (Monteskü, öl. 1755) tarihin bu işlevini şu sözlerle ifade etmiştir:

  “Tarihin daima zamanların ışığı, olayların hazinesi, gerçeklerin tanığı, iyi nasihatlerin ve tedbirin kaynağı, davranışın ve adaletin kaidesi olarak değerlendirilmiş olması boşuna değildir. Tarih olmaksızın yaşadığımız asrın ve ülkenin sınırları içine hapsedilmiş, özel bilgilerimizin ve kendi düşüncelerimizin dar çemberi içine sıkıştırılmış bir şekilde daima, dünyanın geri kalan kısmına karşı bizi yabancı bırakan bir tür çocukluk çağında ve bizden önce gelen ve bizi çevreleyen her şeye karşı derin bir cehalet içinde kalmaktayız.”

  Yazı kaynağı : www.koylerim.com

  Tarih Öğrenmenin Faydaları | Tarih Yolu

  a) Tarih bilimi insanlığın hangi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ortamlardan geçerek bugüne ulaştığını öğrenmemizi sağlar.

  b) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar.

  c) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir.

  ç) Tarih uyguladığı yöntem itibariyle insanlara araştırma ve kanıt bulma becerisini artırır. Kaynaklarının eleştirel bir gözle sorgulanması bireylerin sorgulama becerilerini de geliştirir.

  d) Devlet yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur.

  e) İnsanlara karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. Olaylara daha geniş açıdan bakmayı öğretir.

  f) İnsanların aralarındaki sorunları barış yoluyla çözümlemelerine yardımcı olur.

  g) Tarih öğretimi bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretir.

  ğ) Geçmişte yaşayan insanların dünyaya nasıl baktıklarını anlamak insanlarda tarihsel empati yeteneğinin gelişmesini sağlar.

  h) Uygarlıkların tüm toplumların katkısıyla oluştuğunu öğretir.

  i) İnsanların geçmişten ders alıp geleceğe yön vermelerini sağlar.

  k) Tarih, insanlara, vatan ve millet kavramları ile milli ve kültürel değerleri öğretir.

  Yazı kaynağı : www.tarihyolu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap