Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tapu kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman açıklanacak

  1 ziyaretçi

  tapu kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman açıklanacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tapu Kadastro personel alımı başvuruları ne zaman ve şartlar neler? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 407 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?

  Tapu Kadastro personel alımı başvuruları ne zaman ve şartlar neler? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 407 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?

  Tapu Kadastro personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 407 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Tapu Kadastro personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler ve başvuru nasıl yapılır 202?

  TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, personel alımı başvuruları 29/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  GENEL ŞARTLAR NELER?

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
  2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;
  a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
  b) Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak.
  c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;
  a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
  b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim mezunları için ise; 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) 70 ve üzeri puan almış olmak.
  c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.
  e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
  f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.
  g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
  h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
  Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Tapu sözleşmeli personel alımı

  Tapu sözleşmeli personel alımı

  Tapu memuru olma şartları!

  Tapu memuru olma şartları, tapu ve kadastro dairesindeki iş pozisyonuna göre değişkenlik gösteriyor. Konu ile ilgili genel hususlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmeliklerde açıklanıyor.


  Örneğin, 26 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme Yönetmeliği; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


  Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsıyor.


  Tapu memuru olma şartlarının da belirtildiği sözleşmeli personel ilanı...

  Yazı kaynağı : emlakkulisi.com

  Tapu kadastro personel alımı ne zaman? Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak?

  Tapu kadastro personel alımı ne zaman? Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak?

  Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacağı açıklandı. Devlet memuru olmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen binlerce kişi Tapu kadastro personel alımı ne zaman? Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne 5 Sözleşmeli Büro Personeli, 302 Sözleşmeli Tekniker ve 100 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. İşte Tapu müdürlüğü personel alımına dair detaylar...

  Tapu kadastro personel alımı ne zaman?

  Başvurular, 29/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak?

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

  Tapu Kadastro personel alımı başvuru şartları neler?

  A-Genel şartlar

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
  2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

  B-Özel şartlar

  1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;
  a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
  b) Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak.
  c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir.
  Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  Tapu Kadastro sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi atamaları nerelerde ve hangi illerde yapılacak?

  GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA MERKEZ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10
  ADANA ADANA MERKEZ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 4
  ANKARA ANKARA ÇUBUK ÇUBUK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  ANKARA ANKARA HAYMANA HAYMANA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANKARA ANKARA MAMAK MAMAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANKARA ANKARA MERKEZ/ALTINDAĞANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ANKARA ANKARA MERKEZ/ÇANKAYA ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ANKARA ANKARA SİNCAN SİNCAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ANKARA ANKARA YENİMAHALLE YENİMAHALLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANKARA KIRIKKALE YAHŞİHAN YAHŞİHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA ALANYA ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA KAŞ KAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ANTALYA ANTALYA KEPEZ KEPEZ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA SERİK SERİK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA BURDUR MERKEZ BURDUR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ISPARTA MERKEZ ISPARTA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  BURSA BALIKESİR MERKEZ BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  BURSA BURSA MERKEZ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1
  DENİZLİ DENİZLİ MERKEZ DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE KIRKLARELİ BABAESKİ BABAESKİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE TEKİRDAĞ HAYRABOLU HAYRABOLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ELAZIĞ MALATYA MERKEZ MALATYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ERZURUM ERZURUM AZİZİYE AZİZİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZURUM IĞDIR MERKEZ IĞDIR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ESKİŞEHİR BİLECİK MERKEZ BİLECİK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ESKİŞEHİR BİLECİK MERKEZ BİLECİK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MERKEZ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ESKİŞEHİR KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  GAZİANTEP GAZİANTEP MERKEZ GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3
  GAZİANTEP KİLİS MERKEZ KİLİS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL ESENYURT ESENYURT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL EYÜPSULTAN EYÜPSULTAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL ŞİLE ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL ŞİŞLİ ŞİŞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL KOCAELİ KANDIRA KANDIRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL SAKARYA HENDEK HENDEK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İZMİR İZMİR SEFERİHİSAR SEFERİHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İZMİR MANİSA ALAŞEHİR ALAŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  KASTAMONU ZONGULDAK ÇAYCUMA ÇAYCUMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  KASTAMONU ZONGULDAK EREĞLİ EREĞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  KAYSERİ KAYSERİ MERKEZ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5
  KONYA AKSARAY MERKEZ AKSARAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  KONYA KONYA SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  SAMSUN SAMSUN MERKEZ SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1
  SİVAS SİVAS MERKEZ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1
  SİVAS TOKAT MERKEZ TOKAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ/HALİLİYE ŞANLIURFA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA SİVEREK SİVEREK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA SURUÇ SURUÇ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  TRABZON GİRESUN MERKEZ GİRESUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  TRABZON RİZE MERKEZ RİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  VAN VAN EDREMİT EDREMİT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  VAN VAN MERKEZ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1
  YOZGAT ÇORUM MERKEZ ÇORUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4

  Toplam 100

  Tapu Kadastro sözleşmeli tekniker ataması hangi il ve ilçelerde yapılacak?

  ANKARA BOLU MERKEZ BOLU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANKARA DÜZCE MERKEZ DÜZCE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA BURDUR MERKEZ BURDUR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 4
  ANTALYA ISPARTA MERKEZ ISPARTA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  BURSA BURSA MERKEZ BURSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  DENİZLİ UŞAK MERKEZ UŞAK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  EDİRNE EDİRNE MERKEZ EDİRNE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  EDİRNE KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 4
  EDİRNE TEKİRDAĞ MERKEZ TEKİRDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ELAZIĞ TUNCELİ MERKEZ TUNCELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZİNCAN BAYBURT MERKEZ BAYBURT KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZİNCAN GÜMÜŞHANE MERKEZ GÜMÜŞHANE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZURUM AĞRI MERKEZ AĞRI KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 4
  ERZURUM ARDAHAN MERKEZ ARDAHAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ESKİŞEHİR AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ESKİŞEHİR BİLECİK MERKEZ BİLECİK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MERKEZ ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2
  GAZİANTEP KİLİS MERKEZ KİLİS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL MERKEZ İSTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 13
  İSTANBUL KOCAELİ MERKEZ KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 6
  İSTANBUL SAKARYA MERKEZ SAKARYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 4
  KAYSERİ NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 4
  TRABZON ARTVİN MERKEZ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  VAN HAKKARİ MERKEZ HAKKARİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 1
  Toplam 63

  ADANA MERSİN AYDINCIK AYDINCIK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA AKSU AKSU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA ALANYA ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 6
  ANTALYA ANTALYA KAŞ KAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ANTALYA ANTALYA KEPEZ KEPEZ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA KORKUTELİ KORKUTELİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ANTALYA ANTALYA MANAVGAT MANAVGAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  BURSA BALIKESİR ALTIEYLÜL ALTIEYLÜL TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  BURSA BALIKESİR EDREMİT EDREMİT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  BURSA BURSA GEMLİK GEMLİK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  BURSA BURSA NİLÜFER NİLÜFER TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  BURSA BURSA OSMANGAZİ OSMANGAZİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  BURSA BURSA YENİŞEHİR YENİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  DENİZLİ DENİZLİ ÇAL ÇAL TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  DENİZLİ DENİZLİ PAMUKKALE PAMUKKALE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  DENİZLİ MUĞLA BODRUM BODRUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  DENİZLİ MUĞLA MİLAS MİLAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE EDİRNE HAVSA HAVSA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE TEKİRDAĞ ÇORLU ÇORLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE TEKİRDAĞ ERGENE ERGENE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  EDİRNE TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ MARMARAEREĞLİSİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE TEKİRDAĞ SARAY SARAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  EDİRNE TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SÜLEYMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ERZURUM AĞRI TUTAK TUTAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZURUM IĞDIR MERKEZ IĞDIR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZURUM KARS KAĞIZMAN KAĞIZMAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ERZURUM KARS SELİM SELİM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  GAZİANTEP GAZİANTEP OĞUZELİ OĞUZELİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  GAZİANTEP GAZİANTEP ŞAHİNBEY ŞAHİNBEY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  GAZİANTEP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  GAZİANTEP KİLİS ELBEYLİ ELBEYLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  GAZİANTEP KİLİS MERKEZ KİLİS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL ATAŞEHİR ATAŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL AVCILAR AVCILAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL BAĞCILAR BAĞCILAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY BAKIRKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL BAYRAMPAŞA BAYRAMPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL BEYKOZ BEYKOZ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BEYLİKDÜZÜ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL BEYOĞLU BEYOĞLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL ÇATALCA ÇATALCA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL ESENYURT ESENYURT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 6
  İSTANBUL İSTANBUL EYÜPSULTAN EYÜPSULTAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL FATİH FATİH TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL İSTANBUL GÜNGÖREN GÜNGÖREN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL İSTANBUL KADIKÖY KADIKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL KAĞITHANE KAĞITHANE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL İSTANBUL KARTAL KARTAL TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3

  İSTANBUL İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL MALTEPE MALTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL PENDİK PENDİK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL İSTANBUL SANCAKTEPE SANCAKTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL SARIYER SARIYER TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL SİLİVRİ SİLİVRİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 5
  İSTANBUL İSTANBUL SULTANBEYLİ SULTANBEYLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL SULTANGAZİ SULTANGAZİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL ŞİLE ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İSTANBUL İSTANBUL ŞİŞLİ ŞİŞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL TUZLA TUZLA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL İSTANBUL ÜMRANİYE ÜMRANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İSTANBUL İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL İSTANBUL ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL KOCAELİ ÇAYIROVA ÇAYIROVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL KOCAELİ GEBZE GEBZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 5
  İSTANBUL KOCAELİ KANDIRA KANDIRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  İSTANBUL SAKARYA ADAPAZARI ADAPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL SAKARYA AKYAZI AKYAZI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İSTANBUL SAKARYA SAPANCA SAPANCA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İZMİR AYDIN DİDİM DİDİM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 4
  İZMİR İZMİR BERGAMA BERGAMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İZMİR İZMİR ÇEŞME ÇEŞME TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İZMİR İZMİR KEMALPAŞA KEMALPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İZMİR İZMİR MENEMEN MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İZMİR İZMİR TORBALI TORBALI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  İZMİR MANİSA ALAŞEHİR ALAŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  İZMİR MANİSA YUNUSEMRE YUNUSEMRE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  KASTAMONU BARTIN MERKEZ BARTIN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  KASTAMONU ZONGULDAK ÇAYCUMA ÇAYCUMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  KASTAMONU ZONGULDAK MERKEZ ZONGULDAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  KONYA AKSARAY MERKEZ AKSARAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  KONYA AKSARAY ORTAKÖY ORTAKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  KONYA KONYA BEYŞEHİR BEYŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  KONYA KONYA CİHANBEYLİ CİHANBEYLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  KONYA KONYA EREĞLİ EREĞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  SAMSUN AMASYA MERZİFON MERZİFON TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  SAMSUN SAMSUN BAFRA BAFRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  SAMSUN SAMSUN ONDOKUZMAYIS ONDOKUZMAYIS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  SAMSUN SİNOP BOYABAT BOYABAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA BOZOVA BOZOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA EYYÜBİYE EYYÜBİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 2
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA HALİLİYE HALİLİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ KARAKÖPRÜ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 6
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA SİVEREK SİVEREK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  ŞANLIURFA ŞANLIURFA VİRANŞEHİR VİRANŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  TRABZON ARTVİN MERKEZ ARTVİN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  TRABZON RİZE ÇAMLIHEMŞİN ÇAMLIHEMŞİN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  TRABZON RİZE İYİDERE İYİDERE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  TRABZON RİZE MERKEZ RİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 3
  TRABZON TRABZON SÜRMENE SÜRMENE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  VAN MUŞ BULANIK BULANIK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  VAN MUŞ MERKEZ MUŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  VAN VAN ÖZALP ÖZALP TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  YOZGAT ÇORUM LAÇİN LAÇİN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  YOZGAT YOZGAT SORGUN SORGUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  YOZGAT YOZGAT YENİFAKILI YENİFAKILI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 1
  Toplam 239

  Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

  Yazı kaynağı : www.timeturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap