Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tam sayıları sayı doğrusunda gösterme

  1 ziyaretçi

  tam sayıları sayı doğrusunda gösterme bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tam sayıları sayı doğrusunda gösterme işlemi ve örnek doğru: Tam sayılar sayı doğrusunda nasıl gösterilir?

  TAM SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  ... konulu sunumlar: "TAM SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM"— Sunum transkripti:

  1 TAM SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM
  MUTLAK DEĞER TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  2 TAM SAYILAR Her hangi bir kümenin eleman sayısını anlatmak için doğal sayıları kullandığımızı biliyoruz. Bu anlamda doğal sayılar bize miktar anlatan sayılardır. Örneğin bir uzunluk ölçüldüğünde o uzunluğun miktarı, 35 cm, 78 m, 6 km gibi ifade edilir. Bu çerçevede sıfırın solundaki sayılar – (eksi) ile sıfırın sağındaki sayılar ise + (artı) ile işaretlenmiştir. Bu sayıların birleşimi ile tam sayılar oluşmuştur. Tam sayılar kümesi Z sembolü ile gösterilir . .

  3 + işaretli tam sayılara pozitif tam sayılar denir. ile gösterilir.
  - işaretli tam sayılara negatif tam sayılar denir İle gösterilir Pozitif tam sayılar önlerine + işareti konmadan da yazılabilir Yani, +7=7, +5=5 gibi .

  4 TAM SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME
  Negatif tam sayıları sıfırın soluna, pozitif tam sayıları sıfırın sağına yazarak tam sayıları sayı doğrusunda gösterebiliriz. 0 referans değer olup O noktası başlangıç noktasıdır. Sayı doğrusunda bir sayıya karşılık gelen noktanın başlangıç noktasına uzaklığı o sayının mutlak değerini verir Örneğin – 3’ ün mutlak değeri | –3 | = 3 olur.

  5 MUTLAK DEĞER 1.) | – 7 | = 7 2.) | – 13 | = 13 3.) | + 9 | = 9
  Sayı doğrusunda bir sayıya karşılık gelen noktanın başlangıç noktasına uzaklığı o sayının mutlak değeri denir Yani yönü ne olursa olsun sayının anlattığı miktar, o sayının mutlak değeridir. Bu anlamda (– 7)’ nin mutlak değeri 7’ dir. ÖRNEKLER 1.) | – 7 | = 7 2.) | – 13 | = 13 3.) | + 9 | = 9

  6 TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM
  1-) TOPLAMA İŞLEMİ Aynı cinsten çoklukları bir araya getirmeye toplama denir. Yan yana veya alt alta sayılar yazılır ve (+) işareti ile işlem yapılır (+) ile (+) toplamında sonuç (+) olur. (+) ile ( - ) toplamında sonuç değeri büyük olanın işareti olur. ( - ) ile (+) toplamında sonuç değeri büyük olanın işareti olur. ( - ) ile ( - ) toplamında sonuç ( - ) olur. ÖRNEKLER 1-) = 24 2-)29 + (-17) = 12 3-)-15+(-5)=-20

  7 3-)ÇARPMA İŞLEMİ 2-)ÇIKARMA İŞLEMİ 1-)24-15=14 2-)-20-(-5)=-15
  Bir tam sayıdan başka bir tam sayıyı çıkarmak için, birinci terime ikinci terimin ters işaretlisi ilave edilir. ÖRNEKLER 1-)24-15=14 2-)-20-(-5)=-15 3-)ÇARPMA İŞLEMİ Çarpılan sayının çarpan sayı kadar adedinin toplamının alınması işlemidir. (x) veya (.) işaretleriyle gösterilir ÖRNEKLER 1-) 60 = 60=10×6 2-) 20 = 20= 5 × 4

  8 4-)BÖLME İŞLEMİ Bölünen = (Bölen x Bölüm) + Kalan 1-) 25:5=5
  Bir çarpma işlemi yapılırken şu kural göz önünde alınmalıdır. (+) ile (+) çarpımında sonuç (+) olur. (+) ile ( - ) çarpımında sonuç ( - ) olur. ( - ) ile (+) çarpımında sonuç ( - ) olur. ( - ) ile ( - ) çarpımında sonuç ( + ) olur. 4-)BÖLME İŞLEMİ Bölünen = (Bölen x Bölüm) + Kalan Bölünen adı verilen bir sayıyı, bölen denilen öteki sayıda bulunan birimler kadar eşit parçalara ayırmaya bölme denir. - Bir sayının 0’ a bölümü tanımsızdır. - 0 (sıfır) ı bir sayıya böldüğümüzde sonuç 0 (sıfır) dır. ÖRNEKLER 1-) 25:5=5 2-) -15:3=-5

  9 KAZANIMLAR 1-) Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. 2-) Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar. 3-) Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4-) Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir. 5-) Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 6-) Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

  10 KAYNAKÇA KAMİL BALCI 120403024 İ.M.Ö.
  ‎‎ sayılar KAMİL BALCI İ.M.Ö. 2-B

  11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  KONU ANLATIMI - matematik tokatı

  KONU ANLATIMI - matematik tokatı

  Tamsayılar pozitif tam sayılar kümesi, negatif tam sayılar kümesi ve sıfırın birleşimi ile oluşan sayı kümesidir. Sayma sayılarının soluna artı anlamında + işareti yazıldığında +1, +2, +3, +4, ...sayıları elde edilir. Bu sayılara pozitif tam sayılar denir ve pozitif tam sayılar kümesi Z+ ile gösterilir. Sayma sayılarının soluna eksi anlamında işareti yazıldığında -1, -2, -3, -4, ... sayıların elde edilir. Bu sayılara negatif tam sayılar denir ve negatif tam sayılar kümesi Z- ile gösterilir. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır, tam sayıları oluşturur ve tam sayılar kümesi Z ile gösterilir.

  » Sıfır ne negatif ne de pozitif tam sayıdır. Sıfırın işareti yoktur.
  » Solunda işareti olmayan (sıfır hariç) sayılar pozitif olarak alınır.
  » Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.

  Tam Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi
  Tam sayılar sayı doğrusu üzerinde gösterilirken; bir doğru üzerinde bir nokta alınıp sıfır sayısıyla eşlenir ve bu referans noktası olarak alınır. Sağında ve solunda eşit aralıklarla noktalar işaretlenir. Sıfır noktasının sağındaki noktalar sırasıyla +1, +2, +3, ... ile, solundaki noktalar sırasıyla -1, -2, -3, ... ile eşlenir. Aşağıdaki sayı doğrusunda A noktası -4, B noktası -2, C noktası +1, D noktası +3 ile eşlenmiştir. Bu noktalar ve görüntüleri aşağıdaki sayı doğrusunda verilmiştir.

  MUTLAK DEĞER 
  Mutlak değer; sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir sayının referans noktasına olan uzaklığını gösteren sayıya o sayının mutlak değeri denir. Bir sayının mutlak değeri, sayının birbirine paralel iki çizgi arasına yazılmasıyla gösterilir. Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü üzere; pozitif veya negatif her tam sayı mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar. Sıfırdan farklı her tam sayının mutlak değeri pozitif tam sayıdır.
  I+42I= +42
  I-12I = +12
  I-8I = +8

  TAM SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  » Sayı doğrusu üzerinde negatif tam sayılar sıfırın solunda, pozitif tam sayıları sıfırın sağındadır.
  » Sıfır, bütün negatif tam sayılardan büyüktür. 0 > -1 > -55 > -99
  » Sıfır, bütün pozitif tam sayılardan küçüktür. 0 < 5 < 42 < 78
  » Sayı doğrusu üzerinde sağa doğru gidildikçe sayılar büyür, sola doğru gidildikçe sayılar küçülür.
  » Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. En küçük tam sayı +1 dir.
  » Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. En büyük negatif tam sayı -1 dir.
  » Negatif her tam sayı, pozitif her tam sayıdan küçüktür.
  » Her tam sayı solundaki tüm tam sayılardan büyük, sağındaki tüm tam sayılardan küçüktür.

  Yazı kaynağı : sites.google.com

  TAM SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME 6.SINIF TEST SORULARI

  TAM SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME 6.SINIF TEST SORULARI

  6.Sınıf Matematik Testleri » Tam Sayılar ve Sayı Doğrusunda Gösterme Test Soruları için yapılan yorumlar

  Duru Doğan Çookkkk güzel tavsiye ederim.

  Kız Güzel Bu siteye bayılıyorum ve tavsiye ediyorum.

  Naciya Bence çok güzel bir site anlatamam!!!!!

  Adnan Çok güzel bir site herkese öneriyorum.

  Anonim Çok güzel bir site tavsiye ederim diğer testleri de çok güzel ben buradan çalışıyorum her zaman.

  Lale Ermez Çok güzel bende projeyi bundan yaptım.

  Matenatikçi Çok güzel olmuş sorulara bayıldım çok güzel ama çok uzun harika bir site herkese öneriyorum

  6-B Z.Nida Çok güzel olmuş soruları bayıldım ve öneriyorum.

  sıla çok güzel ama çok uzun

  salih harika bir site

  Yazı kaynağı : www.sanalokulumuz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap