Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  takipsizlik kararına itiraz dilekçesi

  1 ziyaretçi

  takipsizlik kararına itiraz dilekçesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği *2022

  Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği *2022

  SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
  Gönderilmek Üzere
  SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

  Soruşturma No      : 2022/…..

  Müşteki                 : …. ….. (TC Kimlik No: ………..)

  Vekili                    : Av. Ezgi Merve SAPMAZ
  Alibey Mah. Turgut Özal Blv. No: 28/3 Silivri/İSTANBUL
  Tel : 0553 351 62 23

  Şüpheli                 : …. …………. (TC Kimlik No: ………..)

  Konu                    : Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/….. Soruşturma, …/…/2022 tarih ve 2022/…….. Karar sayılı kararı ile verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımızın sunumudur.

  Suç                      : Hırsızlık

  Açıklamalar         :

  Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğumuz …/…/2022 tarihli şikayet dilekçemiz üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2022/….. Soruşturma numaralı dosyamızda …/…/2022 tarihinde 2022/……. sayılı Karar ile CMK madde 172/1 gereği Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

  Şüpheli, mülkiyeti müvekkilimize ait olan gayrimenkule girmiş, ikametinde bulunan televizyon, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar ve çamaşır makinesini müvekkilimizin rızası dışında evden çıkartarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta dosya kapsamı içerisinde bulunan, müvekkilimizin ikametinden alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğüne dair rapor iddialarımızın doğruluğunu ispatlamaktadır.

  Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin atılı suçu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Zira dosya içerisindeki somut deliller iddia makamınca görmezden gelinmiştir. Ayrıca şüphelinin müvekkilimize ait ikametgaha girdiğine dair tanık beyanları da iddiaların doğruluğunu ispatlamaktadır.

  Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

  Arz ve izah olunan sebepler ile itirazımızin kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/…… Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli  hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

  Sonuç ve İstem      :

  Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/….. Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

  Karara İtiraz Eden
  Müşteki Vekili
  Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Yazı kaynağı : www.bilgichukuk.com

  KYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

  KYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

  KYOK (Takipsizlik) Kararı Nedir?

  KYOK diğer bir deyişlekovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yetecek yeterli şüphe ve delil bulunmaması sebebiyle ceza mahkemelerinde kamu dava açılmasına gerek görülmediğine dair savcı tarafından verilen karardır.

  Savcı tarafından verilen KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz etmek mümkündür. Bununla beraber KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz dilekçe ile yapılmalıdır.

  Müşteki ya da suçtan zarar gören kişi kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından 15 gün içinde kararı veren savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz dilekçesi vererek itiraz edebilir.

  Aşağıda KYOK (Takipsizlik) Kararına itiraz dilekçe örneği yer almaktadır. Diğer adıyla ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçe örneği yer almaktadır.

  KYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

  BURSA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

  Gönderilmek Üzere

  BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

  Soruşturma No : 2022/….

  KYOK Kararına İtiraz Eden Müşteki: AAAAAAA (T.C:01234567891)

  Müşteki Vekili : Av.Feyza Hazar

  Adres : Reyhan Mah. Mantıcı Cd. Aytı Plaza K:3 D:301-302 Osmangazi/BURSA

  Şüpheli : BBBBBBB (T.C:12345678912)

  Suç İsnadı : Tehdit

  Konu : Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/…. soruşturma, ../../…. tarih ve 2022/….. karar sayılı Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

  Açıklamalar :

  ../../…. tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğumuz şikayet dilekçemiz üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022/…. soruşturma numarası ile şüpheli BBBBBBB hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma neticesinde ../../…. tarih 2022/…. sayılı kararla şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup, karara süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

  Şüpheli ile müvekkilin uzun yıllardır devam eden ticari ilişkileri bulunmaktadır. Müvekkilin Nilüfer ilçesinde boya malzemeleri sattığı bir dükkanı mevcuttur. Müvekkil, şüpheliden 3 ayda bir düzenli olarak malzeme alımı yapmaktadır. Bunun sonucunda müvekkil, şüpheliden … tarihinde 100.000 TL’lik mal almış ve 40.000’ini peşin ödemiştir. Kalan 60.000’i de 1 ay içinde vereceğini söylemiştir. Ancak müvekkil 1 ay geçtikten sonra maddi olarak sıkıntıya girmiştir. Bunun üzerine şüpheli ile arasındaki ticari ilişkiye dayanarak ödeme için 1 ay daha müddet istemiştir. Ancak şüpheli şahıs sinirlenmiş ve müvekkile whatsapp üzerinden “hele bir o borcu 3 gün içinde ödeme, bir gece gelip dükkanını ateşe vermeyen şerefsizdir.” şeklinde mesajlar atmıştır. Fakat müvekkil maddi durumu sıkıntılı olduğundan dolayı ödemeyi gerçekleştirememiştir. Şüpheli şahıs 3 gün sonra müvekkilin dükkanına gelmiştir. Ardından belindeki silahı göstererek “borcunu bugün ödemezsen görüşeceğiz” diyerek müvekkili tehdit etmiş ve dükkandan ayrılmıştır.

  Şüpheli şahsın tehdit suçunu işlediği sabittir. Bununla beraber, şikayet dilekçemizde whatsapp görüntüleri ve dükkanda bulunan kamera kayıtlarını dosyaya sunmuştuk. Ancak sunmuş olduğumuz delillere rağmen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde, şüphelinin isnad edilen suçu işlediğine dair somut deliller bulunamadığı gerekçe gösterilmiş ve şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın kaldırılarak şüpheli şahıs hakkında iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması gerekmektedir.

  Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle;

  İtiraz Eden Müşteki Vekili
  Av. Feyza Hazar

  Diğer dilekçe örneklerimizi incelemek için Dilekçe Örnekleri sayfamıza göz atabilirsiniz. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz konusunda detaylı bilgi almak için Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (kyok-takipsizlik kararı) yazımızı okuyabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : feyzahazar.av.tr

  Takipsizlik Kararına İtiraz (KYOK) Dilekçesi *2022 Güncel -

  Takipsizlik Kararına İtiraz (KYOK) Dilekçesi *2022 Güncel -

  ‌Takipsizlik Kararına İtiraz (KYOK) Dilekçesi *2022 Güncel

  Takipsizlik kararına itiraz işlemi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından verilen “Takipsizlik” yani “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”ın kaldırılması için yetkili Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvurudur. Takipsizlik kararına ve takipsizlik kararına itiraza ilişkin temel düzenlemeler Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 172 ve 173. maddelerinde düzenlenmiştir.

  Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

  Madde 172 – (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

  (2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

  (3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit  edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

  Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 

  Madde 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

  (2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

  (3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

  (4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

  (5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.

  (6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

  Takipsizlik Nedir? Dosyanın Takipsiz Kalması Ne Demek?

  Takipsizlik kararı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından “kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde” verilen bir karardır. Takipsizlik kararı verilmesi genel olarak dosyaya konu eylem sebebiyle kamu davası açılmayacağı ve herhangi bir ceza verilmeyeceği anlamına gelmektedir.

  Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

  “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”, takipsizlik kararı ile aynı manayı ifade etmektedir. “KYOK” kanunda yer alan ifadesiyle “kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde” verilen karardır.

  Takipsizlik kararını kim verir? (Takipsizlik Kararına İtiraz)

  Takipsizlik kararı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından verilir. Verilen karar suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye tebliğ edilir. İtiraz mercii ve itiraz süresi takipsizlik kararı ile bildirilir.

  Takipsizlik Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

  Takipsizlik kararına itiraz, takipsizlik kararını veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine yapılır. Örneğin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen bir soruşturma dosyasında verilen takipsizlik (KYOK) kararına itiraz Kocaeli Sulh Ceza Hakimliğine yapılacaktır. Buna ek olarak takipsizlik kararına itiraz dilekçesi soruşturmayı yürüten savcılık aracılığıyla da işleme konulabilir.

  Takipsizlik Kararına İtirazda Görevli Mahkeme

  Takipsizlik kararına itiraz başvurularını incelemekle görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir. İtiraz süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

  Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

  KOCAELİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
  Gönderilmek Üzere
  KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

  Soruşturma No      : 2022/…..

  Müşteki                     : ……….. ……..….. (TCKN: ………..)

  Şüpheli                      : ……….. ……..….. (TCKN: ………..)

  Konu                           : Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli, 2022/….. Soruşturma ve 2022/….. Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımdır.

  Suç                               : Hırsızlık

  Açıklamalar              :

  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğum …/…/2022 tarihli şikayet dilekçem üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2022/….. Soruşturma numaralı dosyasında …/…/2022 tarihinde 2022/……. sayılı Karar ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itiraz etmek gerekmiştir.

  Şüpheli, mülkiyeti bana ait olan konuta girmiş;  cep telefonu, bilgisayar ve bir miktar değerli takıyı rızam dışında alarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta konutumdan alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğü soruşturma dosyasında mevcut olan raporla tespit edilmiştir.

  Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Şüphelinin bana ait konuta girdiğine dair kamera görüntüleri de iddialarımın doğruluğunu ispatlamaktadır.

  Yukarıda anlatılan hususlara binaen dosyaya konu olay hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi yerinde olmamıştır.

  Arz ve izah ettiğim sebeplere binaen itirazımın kabulü ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/…… Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

  Netice ve Talep      : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlara binaen;

  Suçtan Zarar Gören

  ……….. ……..…..

  Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için İzmit’te bulunan avukatlık büromuza başvurabilir, ayrıca Basit Yargılama Usulü (Cmk M.251) adlı yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : hukuk-ag.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap