Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023

  1 ziyaretçi

  tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SSK ve Ba�kur Mart 2023 emekli maa�lar� ay�n ka��nda �denecek? Emekli maa�lar� ne zaman yatacak?

  SSK ve Ba�kur Mart 2023 emekli maa�lar� ay�n ka��nda �denecek? Emekli maa�lar� ne zaman yatacak?

  Emekli maa�� �deme tarihleri, EYT yasas�n�n y�r�rl��e girmesiyle birlikte sorgulanmaya ba�land�. 4A SSK ve 4B Ba�-Kur emeklileri, maa�lar�n�n yataca�� tarihi e-devlet �zerinden sorgulayabilecek. Emekli maa�lar�, 4A-4B-4C tahsis numaras�na g�re farkl� tarihlerde yat�yor. Peki, 2023 Mart ay� emekli maa�lar� ne zaman yatacak? ��te 4A-4B-4C tahsis nosuna g�re maa� �deme tarihleri

  MART AYI EMEKL� MEMUR MAA�LARI NE ZAMAN YATACAK?

  Ge�ti�imiz ay emekli maa�lar�n�n �deme tarihleri, deprem felaketi nedeniyle 4 g�n �ne �ekilmi�ti. Mart ay� emekli maa�lar�n�n ne zaman yataca��yla ilgili ise �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���'ndan herhangi bir a��klama gelmedi.

  4A SSK EMEKL� MAA�I �DEME TAR�HLER�

  Tahsis numaras� son rakam� 9 olanlar ay�n 17'sinde,

  Tahsis numaras� son rakam� 7 olanlar ay�n 18'inde,

  Tahsis numaras� son rakam� 5 olanlar ay�n 19'unda,

  Tahsis numaras� son rakam� 3 olanlar ay�n 20'sinde,

  Tahsis numaras� son rakam� 1 olanlar ay�n 21'sinde,

  Tahsis numaras� son rakam� 8 olanlar ay�n 22'sinde,

  Tahsis numaras� son rakam� 6 olanlar ay�n 23'�nde,

  Tahsis numaras� son rakam� 4 olanlar ay�n 24'�nde,

  Tahsis numaras� son rakam� 2 olanlar ay�n 25'inde,

  Tahsis numaras� son rakam� 0 olanlar ay�n 26's�nda yap�l�yor.

  4B BA�-KUR EMEKL� MAA�I �DEME TAR�HLER�

  Tahsis numaras� son rakam� 9,7 ve 5 olanlar ay�n 25'inde,

  Tahsis numaras� son rakam� 3, 1 olanlar ay�n 26's�nde,

  Tahsis numaras� son rakam� 8, 6 ve 4 olanlar ay�n 27'sinde,

  Tahsis numaras� son rakam� 2 ve 0 olanlar her ay�n 28'inde emekli maa�lar�n� al�rlar.

  EYT MAA�LAR NE ZAMAN YATACAK?

  Emeklilikte Ya�a Tak�lanlar�n y�llard�r bekledi�i d�zenleme y�r�rl��e girdi. �lk etapta 2 milyon 250 bin vatanda��n yararlanaca�� EYT kapsam�nda ilk �demelerin Nisan ay�nda yap�laca�� a��kland�.

  Sosyal G�venlik Kurumu (SGK), normal y�llarda emekli ayl��� ba�vurular�n� iki hafta i�inde sonu�land�r�yor.

  EYT i�in y�zbinlerce ba�vurunun yap�lacak olmas� nedeniyle �demelerin gecikme ihtimaline kar��n, ilk maa� �demesi ne zaman yap�l�rsa yap�ls�n 1 Nisan'dan ge�erli olmak �zere toplu �deme yap�lacak. Hak kayb� olmayacak..

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? EYT-4A-4B-4C tahsis nosuna göre maaş ödeme tarihleri!

  Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? EYT-4A-4B-4C tahsis nosuna göre maaş ödeme tarihleri!

  EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  YENİ EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2023 zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşı ödeme tarihleri ve takvimi

  YENİ EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2023 zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşı ödeme tarihleri ve takvimi

  Bağ-Kur’lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;

  Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,

  Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

  Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

  Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap