Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türk dili türk milletinin kalbidir zihnidir

  1 ziyaretçi

  türk dili türk milletinin kalbidir zihnidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Atatürk: Türk Dili Türk Milletinin Kalbidir, Zihnidir

  Atatürk: Türk Dili Türk Milletinin Kalbidir, Zihnidir

  ***

  1- Dil milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri, değerli esaslarındandır. Çünkü millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî olması, zengin olması millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.

  2- Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek, geniş bir dildir. Her kavramı ifade yeteneği vardır, yeter ki bilinçle işlensin. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.  Kutsal bir hazinedir Türk milleti için. Çünkü Türk milletinin geçirdiği sonu gelmez tehlikeler içinde ahlakı, gelenekleri, hatıraları, çıkarları, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şey dili sayesinde korunmuştur. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. “Türk Milleti’ndenim” diyen kişi, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Kim ki Türkçe konuşmaz, buna rağmen Türk kültürüne, Türk topluluğuna mensup olduğunu iddia eder, buna inanmak doğru değildir.

  3- Bu vesile ile bir uyarımı hatırlatmak isterim. Tarih 17 Şubat 1931… Adana Türk Ocağı’ndayım. Diyorum ki: Adana’da Türkçe konuşmayan yirmi binden fazla vatandaş vardır. Eğer Türk Ocağı buna müsamaha gösterirse, gençleri, siyasal, toplumsal bütün Türk kuruluşları bu durum karşısında hissiz kalırsa, en aşağı yüz yıldan beri devam edegelen bu durum daha yüzlerce yıl devam edebilir. Bunun sonucu ne olur? Arkadaşlar, bu insanlar herhangi bir felaket günümüzde başka dille konuşan insanlarla el ele vererek aleyhimize hareket edebilirler. Türk Ocaklarımızın başlıca görevi; bu gibi unsurları –ki bunlar Türk vatandaşıdırlar, bugün ve gelecekte talih ve yazgımız birdir- bizim dilimizi konuşan hakiki Türk yapmaya çalışmaktır. Gençlerimizin bu yüksek görevde az zamanda başarılı olacaklarını umuyorum.

  4- Türk dili Türk milletinin tarihsel varlığının bilimsel bir belgesidir. Bu gerçeği 1936 Üçüncü Türk Dili Kurultayı için Afet Hanım’a dikte ettirdiğim nutukta şöyle belirttim:  Türk tarihi Türk soyunu ancak pozitif bilim belgeleriyle bulur. Türk dili bunlardan en önemlisidir. Bugünkü bilim dünyası içinde dili, soy için esas kabul etmeyen bilginler de yok değildir. Bu esas belki bazı toplumlar için doğru olabilir. Fakat Türk için asla… Türk’ün tarihî varlığını ve bu varlığın dünyadaki yaygınlığını, Türk dilinin orijinalliğini özellikle çok açık bir kesinlikle göstermektedir. Bu itibarla Türk Tarih Kurumu da Türk Dil Kurumu’nun ayrılmaz eşidir. Bu iki kurum, birlikte yükselmesi, birbirini tamamlaması gereken iki aydın anıttır.

  5- Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki, bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

  6- 1938 yılı Meclis açış konuşmamda memnuniyetle belirttim: Türk Dil Kurumu en güzel ve verimli bir iş olarak, türlü bilimlere ait, Türkçe terimleri belirlemiş ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır. 1938 yılında okullarımızda eğitimin Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını, kültür hayatımız için önemli bir olay olarak kaydetmek isterim.

  7- Şu notu da düşmeliyim ki, insan topluluklarının kökenlerini bulmakta öteden beri bilimlerin başvurdukları ve inceledikleri bilim dalları arasında, lengüistiği çıkarmaya kadar varanlar oldu. Biz Türkler bu düşünceye karşıydık. Çünkü dilimizin özgün bir dil olduğuna inanıyorduk ve bütün insanlıkta kullanılmış ve kullanılmakta olan kültür dillerinde onu kolaylıkla seziyor, seçiyor ve bulabiliyorduk.

  8- Türk Genci! Kalbindir, zihnindir senin, Türkçe’yi sev, çok sev. Türk dilini yükseltmek için çalış, koru, işle, geliştir. Türkçe’nin varlıklarını sürekli araştır. Katkıda bulun sadeleştirilmesine, zenginleştirilmesine. 1930’larda dediğim gibi:  Dilimiz çok zengindir, güzeldir. Bunu ortaya çıkaracak olanlar duygusu derin, yorulmaz Türk gençleridir. Övgüler onlara, sevgiler onlara, Millî Ülkü’ye ulaştıran öz dil yolunda durmadan, şaşmaz büyük adımlarla yürümeye verdikleri değer için. Ben dilimiz üzerinde çalışmayı görev bildim. Çeşitli yönleri üzerinde kafa yordum. Türkçe’nin özleşmesi, bilim dili olması için uğraş verdim; yeni sözcükler buldum. Dilde köken sorunu üzerinde durarak, ana kökü araştırdım. Uzun bir çalışmadan sonra bunu keşfettiğim zaman, Sakarya Muharebesi’ni kazandığım dakikadaki sevinci duydum. Ne yazık ki, dilimiz, aydınlarımızın mıntıkasında kaybolmuştur. Türkçe’nin sözlüğü için halka gitmeli, halk arasında çalışmalıdır. Dilimizin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşmasında, bütün devlet teşkilatımız da dikkatli ve ilgili olmalıdır.  Hedef bugünkü ve yarınki Türk’ün uygarlığını kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe’dir, zamanın en ileri bilgi dilidir. Türk milletinin ulusal dili, onun bütün yaşamında egemen olacaktır, esas olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.altayli.net

  TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

  Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır... Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. (1929)

  Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır. (1930)

  Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. (1930)

  Türk dilinin kendi benliğine, aslında güzellik ve zenginliğe kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz. (1932)

   Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. (1931)

   Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır. (1933)

  Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz. (1938)

  Yazı kaynağı : www.balikesir.edu.tr

  Atatürk’ün Türk dili, Türk milletinin kalbidir, beynidir sözünden anladıklarınızı açıklayınız

  Prof. Dr. Ekici, “Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir”

  Ege’de “Atatürk ve Türk Dil” konferansı

  Prof. Dr. Ekici, “Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir”

  Burak Özkan-Bilal Enes Akkoyun

  İZMİR (Ege Ajans)- Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” kapsamında “Atatürk ve Türk Dili” paneli gerçekleştirildi. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

  Türk Dili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ekici’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlileri İlknur Can,  Arife Gülsün ve Onur Tınkır konuşmacı olarak yer aldı.

  Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Ekici, “Atatürk’e göre bir topluluğun mill et özelliği kazanabilmesi her şeyden önce o millete has gelişmiş bir dilin varlığı ile söz konusudur. Bu durum Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı, Türk milletidir. Türk milleti demek Türk dili demektir’ sözlerinde dile getirilmiştir. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir” diye konuştu.

  Öğr. Gör. İlknur Can, “Mustafa Kemal Atatürk, kültüre önem veren bir liderdi. Ulusal birliğimizi oluşturabilmek için kendi kültürel çerçevemizde bir program çizmişti. Bunun sonucunda da bilinçli, bilgi temelli bir kültür politikası ortaya çıkarttı” dedi.

  Konuşmasında dil-millet ilişkisine değinen Öğr. Gör. Arife Gülsün,  “Atatürk’ün aramızdan ayrılışının sekseninci yılında aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen onun düşüncelerinin, söylemlerinin ve attığı adımların hala bize yol gösteriyor olması ona olan hayranlığımızı bir kat daha arttırıyor” diye konuştu.

  Öğr. Gör. Onur Tınkır ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi bağlamında Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi görsel öğeler sunarak öğrencilere aktardı.

  Yazı kaynağı : egeajans.ege.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap