Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türk bayrağının şekli hangi savaşta belli oldu

  1 ziyaretçi

  türk bayrağının şekli hangi savaşta belli oldu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk bayrağı

  Türk bayrağı

  Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ve resmî bayrağı.[1] Al renkli zemin üzerinde beyaz hilal ve yıldız ile oluşmuş bayrak ilk olarak 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde kabul edilmiş, Cumhuriyet döneminde 29 Mayıs 1936'da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı olarak kanunlaşmıştır. 22 Eylül 1983'te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son hâlini almıştır.

  Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi'nde gerçekleştiği söylenmektedir.[2]

  Ayrıca İstiklâl Marşı'nın birinci, ikinci ve onuncu kıtalarında Türk bayrağından bahsedilir.

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki Anadolu Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak görülür.[3]

  15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi'nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız şekil bilimine göre zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşeli şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insanı sembolize etmektedir.

  Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı "Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi" ile de Türk bayrağının kullanılışı düzenlenmiştir.

  Yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 numaralı "Türk Bayrağı Tüzüğü" kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları belirlenmiştir.

  Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.[4]

  Renk kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kullanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kamu kurumları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Türk bayrağı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli göklerde kalmaktadır.

  Üniformalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Askeri üniformalarda bayrak ya sağ omuzda ya da üniformanın önünde yama şeklinde bulunur. Aynı şekilde kasklarda da önde veya arkada Türk bayrağı bulunmaktadır.

  Sosyal hayatta kullanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Millî bayramlar, anma günleri vb. etkinliklerde bayrak halk tarafından kullanılmaktadır. Millî bayramlarda evlere, işletmelere, gökdelenlere vb. yerlere Türk bayrağı asılır. Ayrıca millî bayramlarda Türkiye'deki televizyon kanalları da ekranın sağ veya sol üst köşesine Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk portresi koyarlar.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım günü ulusal yas sebebiyle ülke genelinde bayraklar yarıya çekilir. Yas ilan edilmesi sebebiyle bayrakların yarıya çekileceği diğer günler Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.[5]

  Cenazeler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bayrak devlet ve askerî cenaze törenlerinde hayatını kaybeden kişinin tabutunun üzerine konur.

  Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Benzer ve ilişkili bayraklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Benzer ay-yıldız içeren bayrak ve forslar;

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Türk Bayrağının Anlamı ve Tarihi

  Türk Bayrağının Anlamı ve Tarihi

  Bayrak bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen ve bir ulusun milli değerlerini yansıtan renkli bir kumaş olarak tanımlanabilir. Bu nedenlerden ötürüdür ki bayraklar ülkelerin değer verdikleri ve baş üstünde tuttukları en önemli simgelerdendir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise diğer ülkelere nazaran bayraklarına çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlıdır. Bunun iki önemli nedeni ise ulusumuzun şanlı tarihi ve bayrağımızın bu millet için anlamıdır.

  Türk bayrağı sadece bu ülke toprakları üzerinde yaşayanlar için değil, ülkemizin tarihine saygı duyan her bir dünya vatandaşı için oldukça önemli ve değerlidir. Bu kadar önemli olan Türk bayrağı hakkında ise pek çoğumuzun bilgisi maalesef yeterli değil. O nedenle gelin Türk bayrağının anlamı ve tarihini hep birlikte inceleyelim.

  Türk Bayrağının Tarihi

  Türk bayrağının tarihi hakkında oldukça fazla rivayet bulunmaktadır. Kimileri Türk bayrağının tarihinin 1. Kosova Savaşı'na dayandığını, kimileri çok daha öncelerde de kullanıldığını savunmaktadır. Bunun nedeni Türk bayrağında yer alan ay ve yıldızın Türk ve İslam tarihinde öncelerde de sık sık kullanılmış olmasıdır. Ancak bugün kullandığımız Türk bayrağına en yakın bayrağın 1. Kosova Savaşı sonrası kullanılmaya başlandığını söyleyelim.

  1. Kosova Savaşı 1389 yılında Osmanlı Devleti ve birkaç Türk beyliği ile Sırbistan komutasındaki Balkan ittifakı arasında yapılmıştır. Savaş Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmış ancak binlerce insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Rivayete göre savaş sonrası yerde biriken kan birikintileri üzerine yansıyan ay ve yıldız o gün Türk bayrağının ilk tohumları olmuş. Bu rivayetin yanı sıra birkaç farklı kaynakça iddia edilene göre savaşın olduğu gün yani 28 Temmuz 1389 günü bir gökyüzü olayı gerçekleşerek Jüpiter ve Ay aynı hizaya gelmiş. Bu nedenle aşağıdaki görselde de görülebileceği gibi yansıma Türk bayrağını oluşturmuş.

  Bilgiler ne kadar doğru bilinmez ama bu savaş sonrası Türk bayrağının kullanımı Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılı yani 3. Selim zamanını bulmuştur. Bayrağın doğuşu için aradan geçen yaklaşık 400 yıl ise Kosova Savaşı hakkındaki rivayetin doğruluğunu sorgulamamıza sebep oluyor. Elimizdeki net bulgularla Türk bayrağının tarihine bakacak olursak, Türk bayrağı bugünkü haline en yakın şekliyle ilk defa 18. yüzyılda 3. Selim tarafından kullanılmıştır. Bugünkü şekline benzer şekildeki ilk kullanımı aşağıdaki gibidir;

  1844 yılında ise Tanzimat döneminde Abdülmecit tarafından alınan kararla Türk bayrağındaki sekiz köşeli yıldız 5 köşeli halini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber de 29 Mayıs 1936 tarihinde Türk bayrağı şekil olarak TBMM tarafında belirlenmiştir. Ardından ise 25 Ocak 1985 tarihinde Türk bayrağının ölçüleri Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Buna göre kullanılan Türk bayrağı ölçüleri aşağıdaki gibidir;

  Görsel Kaynak: Wikipedia

  Türk Bayrağının Anlamı

  Yukarıda Türk bayrağının tarihini anlatırken bahsettiğimiz dönüm noktalarına bakacak olursak bayrağımızın anlamının herkes için çok farklı ama aynı derecede kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. 18. yüzyılda 3. Selim tarafından kullanıma sokulan bayraktaki 8 köşeli yıldızın zaferi simgelediği ve Osmanlı Devleti'nin zaferlerle dolu geçmişine hitaben kullanıldığı söylenir. Abdülmecit tarafından kullanılmaya başlanan ve hala kullanılmakta olan 5 köşeli yıldızın ise insanı temsil ettiği düşünülür.

  Kimilerine göre Türk bayrağında kullanılan hilal şeklindeki ay, İslam dinini kimilerine göre de eski Türk inanışı olan Gök Tanrı inancını temsil eder. Türk bayrağında kullanılan yıldızın ise bağımsızlığı simgelediği de söylenir. Ancak bu anlamların hepsinin üstünde Türk bayrağı bu topraklar üzerinde yaşayan çeşitli inanış ve kökenlerden gelen milyonlarca insanı kucaklar ve herkesi aynı çatıda birleştirir.

  Her Evde, Her İş Yerinde Türk Bayrağı

  Türkiye tarihi çok öncelere dayanan ve tarihi zaferlerle dolu bir ülkedir. Türk bayrağının arkasındaki tarih ve anlam ne olursa olsun, Türk bayrağı bu ülke toprakları üzerinde yaşayan her bireyi kanatları altına alan bir simgedir. Bu nedenden ötürüdür ki Türk bayrağının her evde ve her iş yerinde bulunması özel günlerde pencerelere ve vitrinlere asılması çok önemli ve anlamlı bir davranıştır.

  Bidolubaskı olarak bu ülke üzerinde yaşayan her bireye online ödeme ve kapıya teslim kolaylığı ile Türk bayrağı sunmaktan gurur duyuyoruz. Siz de Bidolubaskı ile Türk bayrağı siparişinizi dakikalar içerisinde verebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.bidolubaski.com

  Türk Bayrağının Hikayesi

  Türk Bayrağının Hikayesi

  Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Diğer bir ifadeyle Türk Bayrağının şekli, yapımı ve kullanım biçimleri anayasanın değişmez bir maddesi tarafından korunur.  Buna ek olarak Türk Bayrağı Kanunu da bulunur.

  Bu nedenle Türk insanları için bayrak kutsaldır. Milli bayramlarda insanlar evlerinin balkonuna bayrak asar. Düğünlerde, milli spor maçlarının olduğu günlerde, asker uğurlamalarında, toplumsal olaylarda Türk Bayrağı kullanılır.  Türk Bayrağına sözle, yazıyla hareketle ya da herhangi bir şekilde hakaret edilmesi kanun tarafından yasaklanmıştır. Bayrağın yırtılması, yakılması, yere atılması kabul edilemez. Tüm bu durumlara yönelik yasal düzenlemeler mevcuttur, fakat yasalardan önce Türk insanının vicdanı bayrağa yönelik en ufak bir saygısızlığı kabul etmez.  Yani Türk insanları için Türk Bayrağının çok özel ve değerli bir yeri vardır.

  Türk Bayrağının Tarihi

  Türk bayrağının hikayesi hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak yine de bayrağın nasıl oluştuğuna dair çeşitli rivayetler var. Bilinen en net bilgi bayrakta bulunan hilal ve yıldızın tarihin çeşitli dönemlerinde Türk ve İslam devletleri tarafından da kullanıldığı yönünde. Özellikle yabancı ülkelerde Hıristiyanlığı haçın, İslamiyeti de hilal ve yıldızdan oluşan bir sembolün temsil ettiği de görülebilir.

  Bugün kullanılan Türk bayrağına en yakın bayrağın Osmanlı Devleti döneminde meydana gelen 1. Kosova Savaşı sonrası kullanılmaya başlandığı söylenegelmiştir. Savaş, Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmasına rağmen binlerce asker bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Rivayete göre savaşın gerçekleştiği 28 Temmuz 1389 günü gökyüzünde belirgin şekilde görünen Jüpiter ve hilal şeklindeki ay, savaş meydanında askerlerden akan kanın üzerine yansıma yapmış ve  bugünkü Türk bayrağına benzer bir şekil oluşmuştur.

  Ayrıca günümüzdeki astronomi araçlarıyla yapılan araştırmalarda 28 Temmuz 1389 günü, Kosova semalarındaki gök cisimlerinin bugünkü Türk bayrağını andıran bir pozisyonda olduğunu da görebilmekteyiz.

  Buna karşın bugünkü Türk bayrağına en yakın kullanımın 18. yüzyılda, Osmanlı Devleti Hükümdarı 3. Selim zamanında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durum ise 14. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasındaki 400 yıllık zamanı açıklama konusunda Kosova Savaşı hikayesinin doğruluğunu sorgulamaya neden oluyor.

  1839 yılında  Osmanlı Devleti içinde çeşitli reformların uygulamaya konmasına yol açan Tanzimat Döneminde Sultan Abdülmecit, o zamana kadar 8 köşeli olan yıldızın 5 köşeli yıldız haline getirilmesini sağlamıştır. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde ise 29 Mayıs 1936 günü Türk bayrağının şekil ve kullanımına yönelik bir yasa çıkarılmış, bu yasaya 25 Ocak 1985 günü Bakanlar Kurulu tarafından da bayrağın ölçülerine yönelik bir ekleme yapılmıştır.

  Bayrağın üretiminde aşağıda belirtilen oranlara uymak Türk Bayrağı Kanunu tarafından zorunlu tutulmuştur.

  Türk Bayrağının Anlamı

  1.Kosova Savaşı esnasında şehit askerlerin kanıyla oluşan kan gölünün üstüne yansıyan hilal ve yıldız görüntüsüne yapılan ithaflar nedeniyle Türk bayrağının kan renginde olduğu, bu bayrağı ve devleti savunmak için insanların kanlarını döktükleri düşüncesi yaygın olarak kabul görür. Türk bayrağının kutsal ve değerli kabul edilmesinin nedeni de tam olarak budur. Örneğin yalnızca şehit askerlerin tabutlarına Türk bayrağı örtülür. Bu şerefe en çok Türkiye’yi savunmak için canını feda eden insanların layık olduğu düşünülür.

  Türk bayrağındaki hilalin İslam dinini temsil ettiği, yıldızın ise bağımsızlığı temsil ettiği düşünülür. İnsanların zihinlerindeki düşüncelerden öte,  her ne olursa olsun Türk bayrağı, hem Türkiye’de yaşayan insanlar için hem de Türkiye’ye sevgi ve sempatiyle yaklaşan dost ülke insanları için güven verici bir simgedir.

  Yazı kaynağı : www.atakurumsal.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap