Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tüketici hakem heyeti sınırı 2023

  1 ziyaretçi

  tüketici hakem heyeti sınırı 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tüketici Hakem Heyetlerine Yapilacak Başvurulardaki Parasal Sinir İle 6502 Sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun Kapsamindaki İdari Para Cezalari 2023 Yili İçin Güncellendi - Consumer Law - Turkey

  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü | T.C. Ticaret Bakanlığı

  Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında 2023 Yılı Parasal Sınırları ile ilgili İdari Para Cezaları Açıklandı

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

  16 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 32045

  Ticaret Bakanlığından:

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Parasal sınırlar

  MADDE 3- (1) 2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

  Yetki

  MADDE 4- (1) Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.  İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

  (2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

  (3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

  Yürürlük

  MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  2023 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurulardaki Parasal Sınır Belirlendi!

  Mustafa Kemal Mah. 2156. Sok. No.: 8/4

  Göktürk İş Mrk. Çankaya / ANKARA

  0 312 219 80 19

  0 312 219 80 18

  [email protected]

  Yazı kaynağı : www.baskahukuk.com

  Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2023 | DonanımHaber

  Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2023 | DonanımHaber

  Bir senede yüzde 327 artış

  Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı, 1 Ekim 2022 tarihinde 15 bin 430 TL'den 30 bin TL'ye yükseltilmişti. 1 Ocak 2023 itibarıyla 66 bin TL olarak uygulanacak. Böylece tüketici hakem heyetine başvuru sınırı önümüzdeki Ocak ayında, 2022 Ocak'a göre yüzde 327 oranında artmış olacak.

  66 bin TL altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

  İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığınca o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkili sayılacak.

  Cezalar yüzde 122,93 oranında arttı

  Ayrıca tüketicinin korunması için üreticilere ve satıcılara uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 2023'te cezalar yüzde 122,93 oranında zamlanacak.

  Yazı kaynağı : www.donanimhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap