Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tübitak nedir çalışma alanları nelerdir

  1 ziyaretçi

  tübitak nedir çalışma alanları nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TÜBİTAK

  TÜBİTAK Nedir? Görevleri ve Çalışmaları Nelerdir

  TÜBİTAK Nedir? Görevleri ve Çalışmaları Nelerdir

  TÜBİTAK 1963 yılında, Cemal Gürsel hükümeti döneminde kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dur. Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi, hükümete danışmanlık yapması için kurulmuştur. Bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmakla görevlendirilmiştir. Bilimi yönlendiren ve bilimi denetleyen kurum olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Günümüzde birçok çalışmaya imza atarak araştırmaları ile bilime yön veren kurum haline gelmiştir.

  Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda araştırma, çalışmalar yapmıştır. Her ülkenin kendisine özgü bilim ve teknolojiyi araştıran kurumları vardır ama isimleri değişiktir. Ülkemizde TÜBİTAK bilime hizmet eden kurumdur. Devlet destekli kurumda ülkenin önde gelen bilim insanları, mühendisleri hizmet vermektedir.

  24 Temmuz 1963 yılında 11462 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak kuruldu. Genç bilim insanlarını destekleyerek ülkeye katma amacıyla faaliyetlerine devam eden kurumdur. Zaman içerisinde bilimsel araştırmaları gelişerek savunma sanayisinde de hizmet vermiştir. TÜBİTAK bilim ile ilgilenen birçok kuruluşa destek sağlamaktadır. Eğitim gören başarılı öğrencilere kendi bünyesinde çalışma fırsatı tanımaktadır.

  TÜBİTAK Açılımı Nedir

  TÜBİTAK ülkemizde hizmet veren kurumdur. Kurum isminin açılımı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” anlamına gelir. TÜBİTAK kısaltılmış olarak yazılmıştır. İsminin uzun olmasından dolayı baş harfleri ve ikinci harfleri baz alınarak kısaltmalar yapılır.

  TÜBİTAK Görevleri

  TÜBİTAK kurulduğu tarihten itibaren kurumlar tarafından kendisine verilen görevler çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmiştir. Zaman içerisinde görev tanımı değişerek dünya genelinde bilim ve teknoloji çalışmalarını takip ederek geliştirmeye başlamıştır.

  TÜBİTAK Projeleri

  Ülkemizde çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak ve katılmak, ilgili faaliyetleri destekleyerek araştırmalar yapmaktadır. Ülkemizin kalkınmasını kendisine vazife olarak benimseyerek hareket eder. Projeler geliştirmek, genç bilim adamlarına destek olmak, bunları düzenlemektedir. Keşifler ve projeler yaparak bilimsel anlamda çalışmalarını devam ettirir. Yeni projelere imza atarak genç girişimcilerin çalışmalarını destekler.

  TÜBİTAK, genç girişimcilerin çalışmalarını destekler. Çalışmalardan yararlanarak ülkenin kalkınması için çalışır. Geliştirilen birkaç proje aşağıda verilmiştir.

  Akıllı Otobüs ve Durağı: Durakta otobüs beklerken şoförün bizi görmemesi, hızlı gelmesi, şeridi ayarlayamaması gibi durumları ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.

  Bitki Yetiştirmede Hangi Gübre Daha Verimli: Kimyasal ve hayvansal gübrenin hangi bitkilerde daha verimli olduğunu tespit etmek için yapılan projedir.

  Rüzgar ve Sudan Elektrik: Ülkemizde rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerjinin az olmasından dolayı yapılan projedir. Rüzgar olmadığında suyla, su olmadığında rüzgarla elektrik enerjisi üretilebilecek projedir.

  Buna benzer birçok proje TÜBİTAK’ın genç projeler sayfasında yayınlanmaktadır. Diğer projelere göz atmak için http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/koselerimiz/projeler-basinda adresine giriş yapabilirsiniz.

  TÜBİTAK’ın Çalışma Alanları

  TÜBİTAK 2005 yılında adını Bilim ve Teknik yerine Bilim ve Teknoloji olarak değiştirmiştir. Matematik, fizik, bilim, biyoloji ve teknoloji alanında çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarının bir kısmını yayınlar üzerinden insanlara yayınlamaktadır.

  TÜBİTAK Yayınları

  Kurum, bilim ve teknolojinin popüler hale gelmesi ve genç bilim adamlarının çalışmalarına devam etmesi için yayınlara yer verir. Aylık dergi yayını yaparak son bilimsel gelişmeleri takipçileri ile paylaşır. TÜBİTAK tarafından yayınlanan üç dergi; Bilim ve Teknik, Bilim ve Çocuk, Meraklı Minik’tir. Yayınladığı dergiler birçok genci bilime merak sarmasını sağlamaktadır. İnsanların bilinçlenmesi ve hayallerinin peşinden gitmesini hedeflemektedir.

  TÜBİTAK Bursu

  Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na katılan öğrenciler ilk 5000 arasına girenlere; biyoloji, kimya, fizik, matematik, genetik, sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe bölümlerine yerleştikleri takdirde aylık 250 TL geri ödemesiz burs vermektedir. Tutar yıllara göre değişiklik göstermektedir. Birçok öğrenci eğitim hayatına destek için TÜBİTAK’tan burs almaktadır.

  TÜBİTAK Birimleri

  Kurum kendi içinde farklı birimlere ayrılmıştır. Birimlerin amaçları ve çalışmaları birbirine göre farklılık göstermektedir. Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’dır.

  Yazı kaynağı : www.101bilgi.com

  Tübitak Nedir, Ne İş Yapar? Tübitak'ın Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

  İlke Haber Ajansı

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "ilgili" kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

  1963'te Cemal Gürsel tarafından hükûmete danışmanlık yapılması ve millî bilim politikasına rehberlik edilmesi amaçlarıyla kurulduğunda "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" diye bilinirken, sonradan adı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. Ardından "teknik" yerine "teknolojik" kelimesinin kullanılması ile 2005 yılında kurumun adı son halini almıştır. Bir devlet kurumu olan TÜBİTAK, doğrudan Başbakanlığa bağlıdır. Merkezi Başkent Ankara'dadır. Başlıca amacı, Türkiye'de bilim ve teknolojinin teşvik edilmesini sağlamaktır. Günümüzde bir çok alanda Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. 

  Tarihçe

  TÜBİTAK, Türkiye'nin planlı ekonomi dönemine geçişiyle birlikte, 24 Temmuz 1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 17 Temmuz 1963 tarihli 278 sayılı kanun ile kurulmuştur.

  Başlangıçtaki misyonu bilimsel araştırmaları ve genç bilim insanlarını desteklemek iken, bugün bünyesinde barındırdığı onlarca birimle birlikte, tarım politikalarının yönlendirilmesinden, Ar-ge projelerinin desteklenmesine kadar farklı alanları kapsayan bir misyona sahiptir.

  Kurum, Türkiye'de müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacı gütmektedir. TÜBİTAK, bilim ile ilgilenen birçok kuruluşa destek sağlamaktadır. 

  TÜBİTAK'ın görevleri

  TÜBİTAK kurulduğu tarihten itibaren kurumlar tarafından kendisine verilen görevler çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmiştir. Başlıca görevleri;

  -Bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak.

  -Türkiye’nin belirlediği bilim ve teknoloji politikasını takip etmek ve uygulamak.

  -Sanayi alanında araştırmalar yapmak, teknoloji ile geliştirilebilir konularda yenilikler sağlamak. Sanayi kuruluşlarına üretim alanında destek vermek, projeleri geliştirmek.

  -Uluslararası araştırma ve geliştirmeleri takip etmek.

  -Geleceğin bilim adamlarının keşfetmek, destek sağlamak ve iş faaliyetlerine katılmak.

  -İcat ve buluşları değerlendirmek, topluma kazandırmak.

  -Bilime teşvik etmek için seminerler düzenlemek.

  -Bilim alanında dergi ve kitaplar yayınlamak.

  -Uluslararası bilim ve teknoloji kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak. (İLKHA)

  Yazı kaynağı : ilkha.com

  TÜBİTAK Nedir? Ne İşe Yarar? Görevleri ve Çalışma Alanları Nelerdir?

  TÜBİTAK Nedir? Ne İşe Yarar? Görevleri ve Çalışma Alanları Nelerdir?

  TÜBİTAK 1963 yılında, Cemal Gürsel hükümeti tarafından devlete danışmanlık etmek, milli bilim politikalarını belirlemek ve rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur. İlk olarak Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu olarak isimlendirilmiştir. Bir süre sonra, teknik yerine teknolojik isminin kullanılmasıyla beraber Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak anılmıştır.

  1993 yılından itibaren yayım konusuna el atmış ve popüler bilim kitaplarının basımına başlamıştır. Her ülkede bilimi denetleyen, bilimi yönlendiren bir kuruluş mutlaka vardır ama isim olarak farklılıklar taşır. Ülkemizde bilimin yönlendirilmesi, özellikle gençlerin bilime teşvik edilmesi ve icatları desteklemesi bakımından TÜBİTAK önemli bir yere sahiptir.

  [renkbox baslik="Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir? Kuruluşu, Amacı ve Görevleri Nelerdir?" link="https://bilgihanem.com/uluslararasi-para-fonu-imf-nedir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/08/uluslararasi-para-fonu-nedir-kurulusu-amaci-gorevi.jpg" renk="mavi" yenisekme="evet"][/renkbox]

  Verdiği teşvikler sayesinde birçok kişinin, ciddi anlamda önemli keşifleri mümkün olabilmektedir. Özellikle öğrencilerin sıkça faydalandığı TÜBİTAK, ülkemizde kendisine ait çeşitli görevlere de sahiptir. Son dönemde bazı projeleri desteklemediği için kamuoyunda eleştirilere maruz kalsa da, başarılı işlere verdiği destekle adından söz ettiren, başarılı bir kurum olan TÜBİTAK'ı gelin daha ayrıntılı bir şekilde tanıyalım.

  TÜBİTAK Nedir?

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısaltması olan TÜBİTAK, ülkemizde bilim ve teknolojiye teşvik etme, yön verme gibi amaçları olan bir kurumdur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kuruluşlarından biri olup, çeşitli özel hükümlerle bağlıdır.

  TÜBİTAK, 24.07.1963 yılında, 11462 sayılı Resmi Gazete yayımı ile genç bilim adamlarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. Tarihi içerisinde birçok başkana ev sahipliği yapmış ve kendi içerisinde kurumların sayısını artırmıştır.

  Önceleri sadece bilim desteklemesi yaparken; günümüzde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, tarım politikalarına yön verilmesi gibi birçok alanı içine alan önemli bir misyona sahiptir.

  Kurum kendisini; “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum.” olarak tanımlamaktadır.

  Amacı; endüstriyel ve akademik araştırma çalışmalarını desteklemek, Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarında farkındalığını artırmaktır. Desteklenen projelerin haricinde bilim ve teknoloji alanlarında kitap ver dergiler yayınlamaktadır.

  Akademik kariyer yapan öğrencilerin ve bilim insanlarının hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetlerini, burs ve ödüllerini destekleyen, dünyadaki gelişmelere özendiren TÜBİTAK, ülkemizin küresel piyasalarda rekabetini artırmak amacıyla gerekli fonları sağlamaktadır.

  TÜBİTAK Ne İşe Yarar?

  Kurum, ülkemizde çeşitli bilim alanlarında araştırma ve geliştirme ile ilgili her faaliyeti desteklemektedir. Ülkenin kalkınmasında öncelikli olan projeleri geliştirmek, özendirmek ve bunları düzenlemek kurumun politikaları arasındadır.

  Keşifler ve projeler için gerekli bilimsel, teknik bilgilere ve ilgili kişilere ulaşmayı da mümkün kılmaktadır.

  Ülkemizi uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalarda temsil eden TÜBİTAK, bilim okuryazarlığının geliştirilmesi için de etkin çalışmalar yapmaktadır. Kurulduğu ilk yıldan bu yana yayımladığı dergi ve kitaplar, yaptığı yarışma ve etkinliklerle gençlerin bilime bakış açısını geliştirmeyi hedeflemiştir.

  2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Projeleri’ne destek vermeye başlayan kurum, toplumun da bilim ve teknolojiyi eğlenerek öğrenmesini sağlayarak etkinlik ve çalışmalar düzenlemektedir.

  TÜBİTAK’ın Görevleri Nelerdir?

  Kurulduğu ilk günden bu yana, dünya genelinde bilim ve teknoloji çalışmalarını takip eden TÜBİTAK’ın genel olarak görevleri şunlardır;

  TÜBİTAK'ın Çalışma Alanları Nelerdir?

  2005 yılından itibaren adındaki "teknik" kelimesi, "teknolojik" olarak değiştirilen TÜBİTAK; matematik, fizik, bilim, biyoloji, kimya ve teknoloji gibi alanlarda destek vermektedir. Çalışma alanlarını kapsayan bu konulardaki hizmetlerini ise, aşağıda sıraladığımız kolları sayesinde gerçekleştirmektedir.

  TÜBİTAK Birimleri

  TÜBİTAK kendi içinde birimleri olan oldukça gelişmiş bir kurumdur. Birimlerin sayısı zaman içerisinde artış göstermiştir. Çeşitli görevleri ve amaçları bulunan bu birimler; Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'dır.

  TÜBİTAK Yayınları

  Kurum, ülkemizde bilimi popüler hale getirmek ve insanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla şuan için üç adet, aylık dergi yayını yapmaktadır. Bunlardan bazıları; Bilim ve Teknik, Bilim ve Çocuk, Meraklı Minik’tir. Bunun yanında yıllık olarak yaklaşık 20 adet bilim kitabı yayımlanmaktadır. Ayrıca direkt olarak ülkemizdeki bilim camiasına yönelik 12 adet de bilimsel dergi çıkartmaktadır.

  TÜBİTAK Destekleri

  Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren ve ilk 5000 kişi arasına giren öğrencilere; biyoloji, kimya, fizik, matematik, genetik, sosyoloji, psikoloji, tarih ve felsefe bölümlerinden birine yerleşmişlerse aylık olarak 250 TL karşılıksız burs verir. Bu tutar yıllara göre değişiklik göstermektedir.

  TÜBİTAK’ın Tarihçesi

  Ülkemiz için oldukça değerli ve önemli olan kurum, 1963 yılında kurulmuştur. İlk olarak; genç araştırmacıları teşvik etmek, doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek gibi hedefler belirlemiştir.

  1967 yılında Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi’ni kurmuş ve araştırmacılara Ar-Ge alanında dokümantasyon hizmeti vermeye başlamıştır. 1996 yılında bu birim Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’ne (TÜBİTAK-ULAKBİM) dönüştürülmüştür.

  Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde hükümete yardımcı olmak amacıyla, ilk çalışmayı 1983 – 2003 yılları dokümanını hazırlama görevini üstlenerek yapmıştır.

  1 Haziran 1995 tarihinde destek verilecek Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birlikte TÜBİTAK’a verilmiştir. 2005 ve 2010 yılları arasında hibe olarak verilen desteklerin yüzde 25’i görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı, yüzde 75’i TÜBİTAK tarafından sağlanıyordu. 2010 yılında yayımlanan tebliğ ile bu finansman kaynağının tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanmaya başlanmıştır.

  2003 yılından itibaren Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına tam katılım ile uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliği faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etmektedir. 7 Temmuz 2005 tarihi itibarıyla, daha önceden “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu” olan ismi “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

  TÜBİTAK Yayınları Nelerdir?

  Kurum projelere verdiği desteklerin yanında periyodik olarak çıkardığı dergi ve kitaplarla da toplumu bilim ve teknoloji konusunda bilinçlendirmeye ve bu alanlara olan ilgiyi artırmaya çalışmaktadır.

  TÜBİTAK yayınları arasında; bilim dergileri, kitapları, akademik dergiler, elektronik kütüphane ve diğer ürünler yer almaktadır. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız açısından kısaca şu şekilde bilgiler verebiliriz;

  Popüler Bilim Dergileri

  TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü tarafından Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik ve Bilim Genç adında dergiler çıkarılmaktadır.

  Bilim ve Teknik Dergisi; 1967 yılından bu yana çıkarılan dergi, 96 sayfadan meydana gelir ve her ayın 1’inde yayınlanır. Hedef kitlesi gençler ve yetişkinlerdir. Ayda ortalama 50 bin adet basılmaktadır. Herkesin anlayabileceği bir dil kullanılan derginin içeriği bilim ve teknoloji olmak üzere güncel gelişmelere göre şekillenmektedir.

  Bilim Çocuk Dergisi; 64 sayfadan oluşan bu dergi her ayın 15’inde çıkarılır. Aylık baskı sayısı ortalama 150 bindir ve 1998 yılından bu yana her ay yayımlanır. İçerisinde; bilimi çocuk yaştan sevdirmeye yönelik etkinlikler ve anlatımların yanında, poster, maske ve maket gibi değişik ekler ve oyunlar da yer almaktadır.

  Meraklı Minik Dergisi; 32 sayfadan oluşan bu dergi her ayın 1’inde çıkarılır. 2007 yılından bu yana aylık olarak yayımlanmaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik, araştırma ve merak duygularını artırmaya yönelik yayınlar yapmaktadır.

  Bilim Genç Dergisi; Kurumun elektronik ortamda yayınlanan dergisidir. 12 yaş ve üzeri çocuklara yönelik çalışmalar sunmaktadır.

  Popüler Bilim Kitapları

  1993 yılından bu yana yayımlanmaya başlayan bu kitaplarda; bilim ve teknolojiyi sevdirecek, bu kültürün gelişmesini sağlayacak bilgiler okuyucuyla buluşur.

  Akademik Dergiler

  Hem yurt içi hem de yurt dışından makalelerin bulunduğu dergiler, 12 alanda uluslararası bilimsel yayınlar yapmaktadır.

  [renkbox baslik="Bilgisayarın İcadı: Bilgisayar Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?" link="https://bilgihanem.com/bilgisayarin-icadi-bilgisayar-nedir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/01/bilgisayarim-icadi-kronolojik-siralama.jpg" renk="gri" yenisekme="hayir"][/renkbox]

  Elektronik Kütüphane

  Kullanıcıların her türlü bilgi ve kaynağa elektronik ortamda ulaşma imkanın sunan bir platformdur.

  Diğer Bilgi ve Ürün Hizmetleri

  Bu başlık altında ise ülkenin bilgi birikimini artıracak bilgi ve hizmetler geliştirilerek, üniversite, sanayi ve kamu kesimi gibi yerlere ulaştırılır. Söz konusu çalışmanın toplumun faydalanması için yayılırken, bazen elektronik bazen de geleneksel yöntemler kullanılmaktadır.

  Yazı kaynağı : bilgihanem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap