Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sıvıların özelliklerini açıklayınız

  1 ziyaretçi

  sıvıların özelliklerini açıklayınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Halleri konu anlatımı

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Halleri konu anlatımı

  Solduğumuz hava maddenin gaz haline örnektir. Çaya kattığımız şeker ilk etapta katı iken çay içerisinde çözülür. Katı, sıvı ve gaz halinde olabilen maddeler, değişimler yaşayabilir. Ders konusu olarak bakıldığında tek tek bu madde hallerinin özellikleri nelerdir? Maddeler nasıl değişim yaşar?

   Maddenin Halleri

   Madde dört halde bulunur. Bunlar:

   * katı

   * sıvı

   * gaz

   * plazma olmaktadır.

   Katı Maddeler

   Madde tanecikleri arasındaki boşluğun en az olduğu maddeler katı maddelerdir. Katı halde olan maddelerin belirli bir şekli vardır. Buz, peynir, ekmek, masa, sıra maddelerin katı haline örnek gösterilebilir. Bazı katı maddeler ince tanelidir. Bu da bulundukları kabın şeklini almalarını sağlar. Bunlar mısır, mercimek, tuz, toz gibi sıralanabilir.

   Katı maddelerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

   * Belirli bir şekilleri vardır.

   * Dışarıdan bir etki olmazsa şekilleri bozulmaz.

   * Sıkıştırılmaları mümkün değildir.

   * Akışkanlık özellikleri yoktur.

   Katı Madde Örnekleri

   - odun, kalem, masa, şişe, dosya, kağıt, çanta, dolap

   - kitap, kapı, kiremit, telefon, taş, makineler, bardaklar

   Sıvı Maddeler

   Madde tanecikleri arasındaki boşluklar katı maddelere kıyasla daha çoktur. Akışkan olan maddeler sıvı haldedir. Belirli bir şekilde değillerdir. Su, çay, yağ maddeleri sıvı halde bulunur.

   Sıvı Maddelerin Özelliklerini Şu şekilde sıralayabiliriz:

   * Akışkan halde bulunurlar.

   * Konuldukları kabın şeklini alabilirler.

   * Belirli bir şekilleri bulunmaz.

   * Sıkıştırılmaları mümkün değildir.

   Sıvı Maddelere Örnekler

   - Sıcak çikolata, su, ayran, pekmez, kolonya, çay, gazoz

   - portakal suyu, deniz, kola, süt, kahve,

   Gaz Maddeler

   Madde tanecikleri arasındaki boşluklar sıvı ve katı maddelere kıyasla çok daha fazladır. Buhar, uçan balon içindeki hava, yelpazeyi salladığınızda yüzünüze çarpan hava gaz maddelere örnektir. Bulundukları ortama yayılan gazlar, ortaya yayıldığında uzaktan hissedilebilir. Örneğin limon kolonyası döktüğünüzde aynı ortamdaki insanlar kokuyu algılayabilir. Balon içindeki havanın dışarı çıkabilmesi bu maddelerin akışkan olduğunu gösterir. Sıvı maddelere gazlar daha çok akışkandır.

   Gaz maddelerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

   * Gaz maddeler akıcıdır.

   * Maddenin en düzensiz hali gaz halidir.

   * Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur.

   * Sıkıştırılmaları mümkündür.

   * Küçük gözenekler var ise bu alanlara kaçabilirler.

   * Bulundukları ortama çok hızlı bir şekilde yayılırlar.

   Gaz Maddelere Örnekler

   - Oksijen, azot, karbondioksit, helyum

   - Hava, kokular, parfümler, sprey, LPG, buhar

   Plazma

   Sıkça adını duymasanız da evrenin pek çok yerinde maddeler plazma halde bulunur. Bir gazın enerji verilerek iyonlaştırılması plazma halidir. Normal şartlarda elektronlar atomlarda atom çekirdeğine bağlı olarak bulunur. Bir bütün halinde hareket eden atomlarda yaşanan iyonlaştırma atom ile çekirdek arasındaki bağı koparır.

   Plazma Halinin Özellikleri:

   * Belirli bir şekilleri yoktur.

   * Belirli bir hacme sahip değillerdir.

   Plazma Maddelere Örnekler

   - Güneşte tüm yıldızlar gibi maddenin plazma haline örnektir.

   - Ay, gezegenler

   Katı, Sıvı ve Gaz Özelliklerinin Karşılaştıralım

   * Katı ve sıvı halde olan maddeler sıkıştırılamaz. Gaz maddeler sıkıştırılabilir.

   * Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Sıvı ve gaz maddelerin yoktur.

   * Katı maddeler akışkan değildir. Sıvı ve gaz maddelerin akışkanlık özellikleri vardır.

   Maddenin bu dört hali arasında geçişlerde mümkündür. Su sıvı haldedir. Donduğunda katı olur. Kaynatıldığında buharlaşır gaz olur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sıvıların özelliklerini açıklayınız, sıvıların özellikleri nelerdir

  3. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Hâlleri konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Hâlleri konu anlatımı

  Fen bilimleri içerisinde maddenin önemli özellikleri arasında katı ve sıvı ile gaz halde olmaları bulunmaktadır. Maddenin bu hallerine öğrenmek bizim için çok önemlidir. Böylece maddelerin farklı hallerde nasıl göründüklerini ve ne gibi özellikleri olduklarını daha iyi anlayabiliriz.

   Maddenin Hâlleri

   Tabiatta maddelerin 3 farklı hali bulunmaktadır. Maddeler bazı etkilere maruz kalabilir ve buna bağlı olarak katı veya sıvı ve gaz haline girebilir. Maddenin bu üç halini ayrı ayrı ele alalım ve özelliklerinin ne olduğuna bakalım.

   Maddenin Katı Hali

   Maddenin katı haline bazı kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.

   - Belirli bir şekilleri vardır.

   - Aynı şekilde belirli bir hacimleri bulunur.

   - Dışarıdan herhangi bir etki olmadığı sürece şekillerini ve hacimlerini her zaman korurlar.

   - Katıyı oluşturan tanecikler birbirine çok yakındır.

   - Şeker ve tuz ile kum gibi tanecikler konulduğu kabın şeklini alırlar.

   - Taş, tahta ve çelik gibi birçok farklı madde katıdır.

   Not: Kum, tuz ve şeker gibi katı maddeler tıpkı sıvı maddeler gibi bulundukları kabın şeklini alırlar.

   Maddenin Sıvı Hali

   Aynı şekilde maddenin sıvı halinin de yine kendine özgü birtakım özellikleri bulunmaktadır.

   - Belirli bir hacimleri vardır.

   - Ancak belirli bir şekilleri yoktur.

   - Bulundukları kabın şekillerine alırlar.

   - Zeytinyağı, su, süt ve benzin gibi maddeler sıvıdır.

   Not: Sıvı maddelerin tanecikleri katı maddelere göre daha seyrektir. Aynı zamanda katı madde taneciklerine göre çok daha hızlı hareket ederler. Özellikle sıvı maddenin tanecikleri birbirinin üzerinden kayarak geçerler. Bu sebepten dolayı akışkan bir özelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

   Maddenin Gaz Hali

   Maddenin katı ve sıvı haline göre gaz halinin daha farklı özellikleri bulunmaktadır. Şimdi madde bu haldeyken ne gibi özellikleri olduğunu anlatalım.

   - Maddenin gaz halinin belirli bir şekli yoktur.

   - Aynı zamanda maddenin sıvı hali gibi kabın şeklini alırlar.

   - Hava, su buharı, azot gazı ve oksijen gibi birçok farklı madde gaz hali olarak bilinmektedir.

   Not 1: Gaz maddelerin tanecikleri katı ve sıvı maddelere göre daha seyrektir. Aynı zamanda gaz maddenin tanecikleri çok daha hızlı hareket eder. Bu sebepten dolayı maddenin gaz hali ve tanecikleri akışkandır. Aynı zamanda sıkıştırılabilir özelliğe sahiptirler.

   Not 2: Maddeler sıkıştırıldığı zaman hacimleri küçülür. Buna günümüzde kullanılan birçok farklı araç ve gereçlere örnek verebiliriz. Mesela yangın tüpleri ve mutfak tüpleri ile beraber dalgıçların kullandığı tüplerin içerisindeki gazlar sıkıştırılmış haldedir. Ayrıca kolonya ve parfüm gibi maddeler sıkıştırıldığı zaman sıvı halden gaz haline geçer.

   Not 3: Gaz halindeki maddeler bulundukları ortamı tamamen doldururlar. İster küçük bir kutu olsun ister kocaman bir oda olsun gazlar her yere yayılır. Bu durum maddenin gaz halinin en önemli özellikleri içerisinde yer almaktadır.

   Maddenin hallerin bazı etkilere maruz kaldığı zaman sırasıyla katıdan sıvıya sıvıdan gaza ve yine gazdan katıya dönüş yapabilirler. Aynı zamanda gazdan sıvıya da dönüş gerçekleştirebilirler.

   Örneğin katı bir cisim ısıtıldığı zaman erir ve sıvı hale geçer. Aynı zamanda çok daha fazla ısıtıldığında bu sefer buharlaşır ve gaz haline döner. Bu işlem tam tersi yapıldığında madde soğutulduğu zaman gaz halinden sıvı haline veya katı haline dönebilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

  Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

  Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

  Sıvılar, bulunduğu kabın şeklini alan ve üzeri yatay bir düzlem haline gelen cisimlerdir. Akışkan bir yapıya sahip oldukları için belli bir şekilleri yoktur. Bununla birlikte her sıvının akışkanlığı da aynı olmayabilir. Her sıvı maddelerin kendi yoğunluklarına göre farklı hacimlere sahip olabilirler.

  Sıvı maddelerin en önemli özelliği nereye koyulur ise onun şeklini almasıdır. Sıvı maddelerin sıkıştırılması mümkün değildir ancak sıcaklık etkisiyle genleşebilmektedir.

  Sıvı Maddenin Özellikleri Nelerdir? 

  Sıvı maddenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  Belirli bir şekle sahip değillerdir. Bulundukları yerin biçimini alırlar.

  Akışkan bir yapıya sahiptirler.

  Her sıvının akışkanlık yoğunluğu aynı olmaz. Sıvıların yoğunluklarına göre farklılık gösterebilir.

  Sıvı maddeler hem titreşim hareketi hem de öteleme yapabilirler.

  Sıvı molekülleri birbirleri ile temas halindedir. Birbirlerinin üzerinden geçerek yer değişikliği yapabilirler. 

  Sıvılar sıkılaşamaz ancak sıcaklığın etkisi ile genleşebilirler.

  Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

  Her madde bulunduğu ortam üzerinde bir yer kaplar. Bulunduğu ortamda kapladığı yere ise hacim adı verilir. Bu bilgiler neticesinde her maddenin bir hacmi olduğu anlaşılır. Sıvı maddelerin de belirli bir hacmi vardır.

  Maddenin ana hallerinden biri de Sıvı haldir. Sıvılar, belirli bir şekli olmayan maddeler olarak tanımlanır. İçine konuldukları her kabın şeklini alırlar ve akışkandırlar. Sıvı moleküller, sıvı hacmi içinde serbest olarak hareket ederler, ancak partiküllerin ortak çekim özelliği hacmin izin verdiği ölçü kadardır. Hacimleri genel olarak katılardan daha büyüktür.

  Bunun en çok bilinen örneği su yani H2O dur. Maddenin sıvı hali katı haline göre oldukça düzensizdir. Ayrıca sıkıştırılamaz özelliğine sahiptir. Bununla birlikte sıvı maddeler yüksek basınç sağlayabilirler.

  Maddenin Sıvı Hali Nedir?

  Maddenin sıvı hali, kendine ait bir şekle sahip değildir. Akışkan olmaları nedeniyle bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvı haldeki atom veya moleküller; katı maddelerden daha düzensizdir. Bu nedenle tanecikler arası boşluklar da katılardan daha fazladır. Dolayısıyla sıkıştırılamazlar. 

  Normal şartlarda sıvı halde bulunan pek çok cisim mevcuttur. En çok bilinen örneği ise sudur. Madenlerin içinde ise cıva, sıvı halde bulunan ayrıcalık bir madendir.

  Sıvılar, temas ettikleri her yüzeye basınç uygularlar. Bu basınç hem içerisinde oldukları kabın yan ve dip yüzeylerine uygulanır, hem de sıvının içinde yer alan herhangi bir cismin tüm yüzeylerine uygulanır.

  Derinlik artıkça bu basınç da artar. Bu duruma en iyi örnek denizaltıların uğradığı basınç olabilir. Öyle ki hesaplanan derinlikten daha fazla derinlere inen bir denizaltı, mevcut su basıncı yüzünden parçalanabilir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap