Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sıvı maddenin soğutularak katı hale geçmesi

  1 ziyaretçi

  sıvı maddenin soğutularak katı hale geçmesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hâl değişimi

  Hâl değişimi

  Hâl değişimi, bir maddenin moleküller arası potansiyel enerjisinin ısı alarak ya da vererek değişmesi sonucu meydana gelen olay.

  Madde, genel olarak 4 hâldedir:

  Bunun dışında, madde farklı hâllerde de bulunabilir. Bu farklı hâlleriyle birlikte madde evrende (alt dallanmalarıyla birlikte) 20 farklı hâlde bulunabilir. Ancak maddenin bu hâlleri doğal olarak bulunamaz. Deney ortamında denenebilir veya uzaydaki varlığı saptanabilir.

  Maddeler ısı etkisi ile hâl değiştirebilirler. Su yeterince soğuduğunda donar, buz hâlini alır. Buz suyun katı hâlidir. Çeşmeden akan su, dereler, göller ve denizler suyun sıvı hâline örnektir. Kaynamakta olan çaydanlıktaki sudan çıkan su buharı ise suyun gaz hâlidir. Dondurma ve çikolata sıcağın etkisi ile erimeye başlar.

  Maddeler hâl değişimi sırasında çevreden ısı alır ya da çevreye ısı verirler. Çevreden ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmeye erime, sıvı hâlden gaz hâle geçmeye ise buharlaşma adı verilir.

  Çevreye ısı vererek gaz hâlden sıvı hâle geçmeye yoğunlaşma, sıvı hâlden katı hâle geçmeye ise donma adı verilir.

  Gaz hâldeki su buharının ani sıcaklık değişiminin etkisiyle çevresine ısı verip sıvı hâle geçmeden direkt katı hâle geçmesine kırağılaşma, katı hâldeki maddenin ise çevreden ısı alıp sıvı hâle geçmeden direkt gaz hâle geçmesine de süblimleşme denir.

  Erime ve donma[değiştir | kaynağı değiştir]

  Katı maddenin ısı alarak sıvı hâle gelmesine erime denir. Erime ve donma birbirinin tersidir. Katı hâldeki çikolatayı ısı etkisi ile eritip kalıplara döktüğümüzde çikolata ısı kaybeder, donar ve tekrar katı hâle gelir.

  Buharlaşma ve yoğunlaşma[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sıvı bir maddenin ısı etkisiyle gaz hâline gelmesine buharlaşma denir. Çaydanlıkta kaynayan sudan çıkan buhar suyun gaz hâline iyi bir örnektir. Gaz hâlindeki bir maddenin ısı kaybederek tekrar sıvı hâle gelmesine ise yoğunlaşma denir. Çaydanlıktan çıkan su buharına soğuk tencere kapağını tuttuğumuzda su buharı tencere buharında ısı kaybeder ve su damlacıkları oluşur.

  Buharlaşma ve kaynama ilişkisi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Buharlaşma her sıcaklıkta ve sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşen bir hâl değişimi olayıdır. Buharlaşma hızı sıcaklığa bağlı olduğundan sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da artar. Buharlaşmanın en yoğun ve hızlı gerçekleştiği anda ise kaynama başlar. Kaynama sadece belirli sıcaklıklarda, sıvının iç basıncı, dış basınca eşitlendiğinde başlar ve sıvının her tarafında gözlemlenir.

  Doğada su döngüsünün sebepleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yeryüzündeki sular yerle gök arasında durmadan devam eden bir döngü içindedir. Bunun nedeni suyun hâlden hâle geçmesidir. Güneşin etkisiyle buharlaşan sular gökyüzünde bulutları oluşturur. Bulutlar çok küçük su damlacıklarından oluşur. Soğuk bir hava tabakasına rastlayınca ısı kaybettikleri için bulutlardan yoğunlaşma çoğalır. Yoğunlaşmayla ağırlaşan su damlacıkları yeryüzüne doğru düşmeye başlar. Buna yağmur denir. Bazen soğuk hava tabakası buluttaki su damlacıklarını doldurur. Bu durum kar yağmasına neden olur. Dolu ise yağmur damlalarının daha soğuk bir hava tabakasına rastlayarak donması sonucu oluşur. Yeryüzüne yağışlarla tekrar dönen su yine Güneş'in etkisiyle buharlaşarak gökyüzüne yükselir. Böylece yeryüzündeki su, dengesi sürekli olarak korunmuş olur.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ.

  ... konulu sunumlar: "MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ."— Sunum transkripti:

  1 MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ

  2 ERİME DONMA KAYNAMA YOĞUNLAŞMA SÜBLİNLEŞME

  3 HAL DEĞİŞİMİ Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür. Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür. Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon ile ise katıya dönüşür. Erime Noktası Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir. Donma Noktası Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir. Kaynama Noktası Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir. Yoğunlaşma Noktası Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.Gazlar için ayırt edicidir. Süblinleşme Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.

  4 ERİME Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı haline geçmesi olayına erime denir. Buzun erime sıcaklığı 0 C°. Demirin erime sıcaklığı 1540 C °. Her maddenin erime ve donma sıcaklığı ayrıdır. Erime ve donma olayları bitinceye kadar sıcaklık sabit kalır.

  5 DONMA Sıvı bir maddenin yeterince soğutularak katı hale geçmesine donma denir. Suyun buz olması.

  6 BUHARLAŞMA Sıvı bir maddenin ısı enerjisi alarak gaz haline gelmesine buharlaşma denir. Sıcaklık artarsa buharlaşma hızlanır. Buharlaşma her sıcaklıkta olur.

  7 K A Y N A M A Aldığı ısı nedeniyle, sıvı maddelerin yüzeyinde yavaş yavaş buharlaşma başlar. Isınmakta olan sıvının sıcaklığı yükselirken buharlaşma devam eder. Sıvı belirli bir sıcaklığa ulaşınca yüzeye doğru kabarcıklar oluşur. Sıvının her tarafından buharlaşma başlar. Sıcaklık sabit kalır. Sıvının sıcaklığının sabit kalarak buharlaşmanın hızlı bir şekilde devam etmesine kaynama denir

  8 YOĞUNLAŞMA Gaz maddenin sıvı hale geçmesi olayına yoğunlaşma denir.
  Su buharının, su damlacıklarına dönüşmesi. Yoğunlaşma da buharlaşma gibi her sıcaklıkta olur.

  9 DOĞADA SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki sular yerle gök arasında durmadan devam eden bir döngü içindedir. Bunun nedeni suyun halden hale geçmesidir. Güneşin etkisiyle buharlaşan sular gök yüzünde bulutları oluşturur. Bulutlar çok küçük su damlacıklarından oluşur. Soğuk bir hava tabakasına rastlayınca ısı kaybettikleri için bulutlardan yoğuşma çoğalır. Yoğuşmayla ağırlaşan su damlacıkları yer yüzüne doğru düşmeye başlar. Buna yağmur denir. Bazen soğuk hava tabakası buluttaki su damlacıklarını doldurur. Bu durum kar yağmasına neden olur. Dolu ise yağmur damlalarının daha soğuk bir hava tabakasına rastlayarak donması sonucu oluşur. Yeryüzüne yağışlarla tekrar dönen su yine Güneşin etkisiyle buharlaşarak gökyüzüne yükselir. Böylece yeryüzündeki su, dengesi sürekli olarak korunmuş olur. Yeryüzünün %71’nin sularla kaplı olduğunu bu suların yalnızca %3’nün içilebilir olduğunu BİLİYOR MUYDUNUZ? Yeryüzündeki içilebilir nitelikteki %3 oranındaki suyun %1’nin bulutlarda, %1’nin ise ulaşılamayacak yerlerde olduğunu, insanların ancak kalan %1’lik kısmında yararlanabildiğini BİLİYOR MUYDUNUZ?

  10 BOZULMA  Doğada bazı katı maddeler ısı etkisiyle sıvı hale geçebilirken, bazı maddeler geçemezler. Örneğin şeker, tuz, un gibi maddeler ısıtıldığında farklı bir maddeye dönüşür. Bu olaya bozunma denir. Bir tüp içine koyduğumuz şeker ispirto ocağında ısıttığımızda bozulma olayını gözlemleyebiliriz.

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  4. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ

  8. Sınıf Fen Bilimleri Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler konu anlatımı

  8. Sınıf Fen Bilimleri Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler konu anlatımı

  Fiziksel değişimde, maddenin görünümü değişse de öz aynı kalır. Bazı maddeler fiziksel olarak değiştikten sonra eski haline dönebilir. Kimyasal değişimde ise maddelerin çekirdeğini oluşturan atom ve moleküller dönüşüme uğrar. Isı, basınç ve sıcaklık gibi faktörler maddenin fiziksel ve kimyasal olarak değişmesine yol açar.

   Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

   1- Fiziksel Değişim:

   Gözlem yoluyla fark edilebilen değişimlerdir. Maddenin rengi ya da biçimi değişime uğrar. Fiziksel değişimler 8 ana grupta toplanır.

   1.A. Kırılma:

   Örnek: Odunun kırılması, buzun kırılması, yumurtanın kırılması,

   1.B. Çözünme:

   Şeker, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Suyun içinde çözünen şekerin atomları değişmez. Aynı şekilde, suda çözünen tuz da sadece fiziksel olarak değişir.

   1.C. Hal Değişimi:

   Maddenin ısıya bağlı olarak fiziksel açıdan değişmesidir.

   Örnek: Suyun donarak sıvıdan katı hale geçmesi, buzun eriyerek katıdan sıvı hale geçmesi

   1.D. Ufalanma:

   Maddenin ufalanarak fiziksel değişime uğramasında beşeri faktörler etkilidir.

   Örnek: Salata ya da soğanın rendelenmesi / Kahvenin öğütülmesi

   1.E. Genleşme - Büzülme:

   Isı artışına bağlı olarak katı ve sıvı maddelerin uzunluğu değişir. Bazı maddelerde hem uzunluk hem de hacim artışı gözlemlenir. Büzülme ise maddelerin soğutulması sonucu meydana gelir. Maddenin yapısı ve maruz kaldığı ısı oranı, genleşme ve büzülme miktarını belirleyen unsurlardır.

   Örnek: Metal bir levhanın genleşmesi / Çeliğin büzülmesi

   1.F. Yırtılma:

   Örnek: Defter kağıdının yırtılması / Giysilerin yırtılması

  1.G. Karışım:

   İki veya daha fazla maddenin bir araya getirilmesine karışım denir. Örneğin kum ve su karıştırıldığında iki maddenin de görünümü değişir. Ama atom ve moleküllerinde herhangi bir değişim olmaz.

   Diğer örnekler: Çakıllı Kum / Talaşlı Su 

   1.H. Fiziksel Sindirim

   Besinlerin sindirimi ağızda başlar. Dişlerle parçalanan gıda ürünleri, fiziksel değişime örnektir.

   2- Kimyasal Değişim:

   Atom ya da molekülleri değişime uğrayan her maddede hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelir. Örneğin bir kumaş parçasının yırtılması fiziksel olarak değişmesine neden olur. Ancak kumaş yanarsa artık kumaş özelliğine sahip olmadığı için kimyasal olarak değişmiştir.

   12 çeşit kimyasal değişim vardır.

   1.A. Mayalanma:

   Sütün mayalanarak yoğurda dönüşmesi, kimyasal bir değişimdir.

   1.B. Çürüme:

   Ayrışma adıyla da bilinir. Şişme, aktif çürüme ve ileri çürüme olmak üzere üç aşamadan oluşur.

   Örnek: Biber, domates ve salata gibi sebzelerin çürümesi.

   1.C. Yanma:

   Yanan maddelerde karbondioksit ve su gibi yeni atomlar oluşur. Bu nedenle maddelerin yanması fiziksel değil kimyasal değişime yol açar.

   Örnek: Kağıdın yanması, lastiğin yanması

   1.D. Paslanma:

   Zaman içerisinde bazı maddeler aşınır ve eskir. Bu da paslanmaya yol açar. Demir ve gümüşün paslanması kimyasal değişimdir.

   1.E. Pişirilme:

   Yüksek ısıda pişirilen her çeşit yemek, kimyasal olarak değişime uğrar.

   1.F. Kokuşma:

   Maddelerde bakteri oluşumu sonucu kokuşma meydana gelir.

   Örnek: Peynirin kokuşması

   1.G. Kızartılma:

   Örnek: Patlıcanın kızartılması, etlerin kızartılması

   1.H. Solunum:

   Hücresel solunumda alınan oksijen, karbondioksite dönüşür. Tüm canlılarda görülen solumada atom, kimyasal olarak değişir.

   1.I. Küflenme:

   Bakteri ve mantarlar maddelerin küflenmesine neden olur.

   Örnek: Ekmeğin küflenmesi

   1.İ. Kimyasal Sindirim:

   Bir besin büyük parçalarla sindiriliyor ise bu mekanik ya da fiziksel sindirim olarak adlandırılır. Besinlerin enzimler vasıtasıyla daha küçük parçalara ayrılması ise kimyasal sindirimdir.

   1.J. Fotosentez:

   Bitkilerin fotosentez yapması kimyasal değişimdir.

   1.K. Kimyasal Reaksiyon

   İki maddenin birleşmesi sonucu yeni bir maddenin ortaya çıkmasına kimyasal reaksiyon ya da tepkime adı verilir. 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap