Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  suyun kaldırma kuvvetini bulan matematikçi

  1 ziyaretçi

  suyun kaldırma kuvvetini bulan matematikçi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arşimet

  Arşimet

  Arşimet (Antik Yunanca: Ἀρχιμήδης (y. MÖ 287, Siracusa - y. MÖ 212 Siracusa), Antik Yunan[3] matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis.

  Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim insanı olarak kabul edilir. Hidrostatiğin ve mekaniğin temelini atmıştır.

  Bir hamamda su ile yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır. Bu kuvvet cismin batan hacmi, içinde bulunduğu sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Ayrıca, pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı da Arşimet'tir.

  Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Arşimet yaklaşık MÖ 287 yılında bir liman şehri olan Siraküza'da doğdu. Bu tarihte Siraküza Magna Graecia'nın özerk bir kolonisiydi. Doğum tarihi, Rum tarihçi Ioannes Tzetzes'in Arşimet 75 yıl yaşadı ifadesine dayanmaktadır.[4] Kum Sayacı kitabında Arşimet, babasının adının Phidias olduğunu söyler. Astronom olan babası hakkında bilinen hiçbir bilgi yoktur. Plutarhos Paralel Hayatlar eserinde Arşimet'in Siraküza hükümdarı Kral II. Hiero ile akraba olduğunu yazar.[5] Arşimet'in bir biyografisi arkadaşı Heracleides tarafından yazıldı ancak bu çalışma kayboldu. Bu çalışmanın kaybolması hayatının ayrıntılarını belirsiz bıraktı.[6] Örneğin, evlenip evlenmediği ya da çocuğunun olup olmadığı bilinmiyor. Gençliğinde çağdaşları Eratosthenes ve Konon'un bulunduğu İskenderiye'de öğrenim görmüş olabilir. Konon'dan arkadaşı olarak bahseder ve iki çalışmasının (Mekanik Teoremler Yöntemi ve Sığır Problemi) başlangıcı Eratosthenes'e hitap etmektedir.[a]

  Arşimet, General Marcus Claudius Marcellus komutasındaki Roma kuvvetlerinin Siraküza şehrini iki yıl süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiği İkinci Pön Savaşı sırasında yaklaşık MÖ 212 yılında öldü. Plutarhos tarafından söylenen popüler rivayete göre Arşimet, şehir ele geçirildiğinde matematiksel diyagram tasarlıyordu. Romalı bir asker gelip General Marcellus ile tanışmasını emretti ama Arşimet bu teklifi problem üzerinde çalışmayı bitirmesi gerektiğini söyleyerek reddetti. Asker buna öfkelendi ve Arşimet'i kılıcı ile öldürdü. Ayrıca Plutarhos'un, Arşimet'in ölümü hakkında daha az bilinen bir rivayeti vardır. Bu rivayet bir Roma askerine teslim olmaya çalışırken öldürülmüş olabileceğini akla getirir. Hikâyeye göre, Arşimet matematik aletleri taşıyordu. Asker aletlerin değerli eşya olabileceğini düşündü ve Arşimet'i öldürdü. General Marcellus anlatıldığına göre Arşimet'in ölümüne öfkelendi. General, Arşimet'in değerli bir bilimsel varlık olduğunu düşünüyordu ve zarar görmemesi için emir vermişti.[8] Marcellus Arşimet'ten "bir geometrik Briareus" olarak bahseder.[9]

  Arşimet'e atfedilen son söz, iddia edildiğine göre matematiksel çizimdeki çemberlere çalıştığı sırada Romalı asker tarafından rahatsız edilmesi kastedilerek "Çemberlerimi bozmayın"dır. Bu alıntı sıklıkla Latince "Noli turbare circulos meos" olarak ifade edilir. Ancak Arşimet'in bu kelimeleri söylediğine dair güvenilir bir kanıt yoktur ve Plutarhos tarafından söylenen rivayette de yoktur. Valerius Maximus MS 1. yüzyılda Unutulmaz İşler ve Sözler eserinde ifadeyi "...sed protecto manibus puluere 'noli' inquit, 'obsecro, istum disturbare'" – "...ama tozu elleriyle koruyarak 'Sana yalvarıyorum, onu bozma.' dedi" diye yazar. Bu ifade ayrıca Katarevusa Yunancası "μὴ μου τοὺς κύκλους τάραττε!" (Mē mou tous kuklous taratte!) olarak ifade edilir.[8]

  Arşimet'in mezarında, en sevdiği matematiksel ispatın çizimini gösteren bir heykel bulunur. Bu çizim aynı yükseklik ve çaptaki bir küre ve silindirden oluşur. Arşimet kürenin hacminin ve yüzey alanının, tabanları da dâhil olmak üzere silindirin üçte ikisine eşit olduğunu kanıtlamıştır. MÖ 75 yılında, Arşimet'in ölümünden 137 yıl sonra, Romalı hatip Cicero, Sicilya'da quaestor olarak görev yapıyordu. Arşimet'in mezarının hikâyelerini duymuştu ama yerli halktan hiçbiri ona yeri gösteremiyordu. Sonunda mezarı Siraküza'daki Agrigentine kapısının yanında ihmal edilmiş bir durumda ve çalılar arasında buldu. Cicero mezarı temizletti. Temizlikten sonra artık oyma eseri görebildi ve yazıt olarak eklenen dizeleri okuyabildi.[10] 1960'ların başında Siraküza'daki Hotel Panorama'nın avlusunda bir mezar bulundu ve bu mezarın Arşimet'in mezarı olduğu iddia edildi. Ancak bu iddianın doğru olması için ikna edici bir kanıt yoktu. Mezarının bugünkü yeri bilinmiyor.[11]

  Arşimet yaşamının standart versiyonları, ölümünden çok sonra Antik Roma tarihçileri tarafından yazılmıştır. Polibios'un Tarih eserinde rivayet edilen Siraküza kuşatması, Arşimet'in ölümünden yaklaşık yetmiş yıl sonra yazıldı ve daha sonra Plutarch ve Titus Livius tarafından kaynak olarak kullanıldı. Arşimet'in şehri savunmak için yaptığı söylenen savaş makinelerine odaklanan bu eser, Arşimet'in kişiliği hakkında çok az bilgi verir.[12]

  Buluşları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Mekanik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Arşimet'in mekanik alanında yapmış olduğu buluşlar arasında kaldıraçlar, makaralar, bileşik makaralar, sonsuz vidalar, hidrolik vidalar, rulmanlar ve yakan aynalar sayılabilir. Öyle ki Arşimet aynalar ile Roma gemilerini güneş ışınları ile yakmıştır. Bunlara ilişkin eserler verilmemiş, ancak matematiğin geometri alanına, fiziğin statik ve hidrostatik alanlarına önemli katkılarda bulunan pek çok eser bırakmıştır.

  İlk defa denge prensiplerini ortaya koyan bilim insanı da Arşimet'tir. Bu prensiplerden bazıları şunlardır:

  Bu çalışmalarına dayanarak söylediği "Bana bir dayanak noktası verin Dünya'yı yerinden oynatayım." sözü yüzyıllardan beri dillerden düşmemiştir.

  Geometri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Geometriye yapmış olduğu en önemli katkılardan birisi, bir kürenin yüzölçümünün 4 π {\displaystyle \pi } r2 ve hacminin ise 4/3 π {\displaystyle \pi } r3 eşit olduğunu kanıtlamasıdır. Bir dairenin alanının, tabanı bu dairenin çevresine ve yüksekliği ise yarıçapına eşit bir üçgenin alanına eşit olduğunu kanıtlayarak pi değerinin 3 +l/7 ve 3 +10/71 arasında bulunduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle bu formülleri suyun hacim kullanma esnasında alabileceği özkütle çapıdır.

  Matematik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Arşimet parlak matematik başarılarından biri de, eğri yüzeylerin alanlarını bulmak için bazı yöntemler geliştirmesidir. Bir parabol kesmesini dörtgenleştirirken sonsuz küçükler hesabına yaklaşmıştır. Sonsuz küçükler hesabı, bir alana tasavvur edilebilecek en küçük parçadan daha da küçük bir parçayı matematiksel olarak ekleyebilmektir. Bu hesabın çok büyük bir tarihi değeri vardır. Sonradan modern matematiğin gelişmesinin temelini oluşturmuş, Newton ve Leibniz'in bulduğu diferansiyel denklemler ve integral hesap için iyi bir temel oluşturmuştur. Arşimet, Parabolün Dörtgenleştirilmesi adlı kitabında, tüketme metodu ile bir parabol kesmesinin alanının, aynı tabana ve yüksekliğe sahip bir üçgenin alanının 4/3'üne eşit olduğunu ispatlamıştır.

  Hidrostatik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Arşimet, kendi adıyla tanınan “sıvıların dengesi kanununu” da bulmuştur. Suya batırılan bir cismin taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini fark ederek hamamdan "eureka" (buldum, buldum) diye haykırarak çırıl çıplak dışarı fırlaması, onunla ilgili en çok bilinen bir hikâyedir. Söylendiğine göre, bir gün Kral II Hieron yaptırmış olduğu altın tacın içine kuyumcunun gümüş karıştırdığından kuşkulanmış ve bu sorunun çözümünü Arşimet'e havale etmiştir. Bir hayli düşünmüş olmasına rağmen sorunu bir türlü çözemeyen Arşimet, yıkanmak için bir hamama gittiğinde, hamam havuzunun içindeyken ağırlığının azaldığını hissetmiş ve "evreka, evreka" diyerek hamamdan fırlamıştır. Arşimet'in bulduğu şey; su içine daldırılan bir cismin taşırdığı suyun ağırlığı kadar ağırlığını kaybetmesi ve taç için verilen altının taşırdığı su ile tacın taşırdığı su mukayese edilerek sorunun çözülebilmesi idi. Çünkü her maddenin özgül ağırlığı farklı olduğundan aynı ağırlıktaki farklı cisimler farklı hacme sahiptir. Bu nedenle suya batırılan aynı ağırlıktaki iki farklı cisim farklı miktarlarda su taşırırlar.

  Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Arşimet'in yapıtlarının çoğu Samoslu (Sisam) Konon ve Kireneli Erastosthenes gibi dönemin ünlü matematikçileriyle yazışma biçiminde ve tamamen kuramsal içeriktedir. Yapıtlarının dokuz tanesinin Yunanca asılları günümüze kadar ulaşmıştır. Yapıtları uzun yıllar karanlıkta kalmış; matematiğe katkısı yapıtlarının 8. ya da 9. yüzyılda Arapçaya çevrilmesine kadar gerçekleşememiştir. Örneğin Arşimet'in başka matematikçilere katkı sağlaması amacıyla yazdığı "Yöntem" isimli çok önemli bir eseri 19. yüzyıla kadar karanlıkta kalmıştır.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Suyun Kaldırma Kuvvetini İlk Olarak Kim Bulmuştur?

  Suyun Kaldırma Kuvvetini İlk Kim, Nasıl ve Ne Zaman Buldu?

  Suyun Kaldırma Kuvvetini İlk Kim, Nasıl ve Ne Zaman Buldu?

  İcat, var olmayan bir şeyi üretmek anlamına gelirken; keşif, zaten doğada var olan bir şeyin bulunması anlamını taşır. Yani Newton’un kafasına elma düşmeden önce de yerçekimi vardı. Tıpkı suyun kaldırma kuvveti gibi. Suyun kaldırma kuvveti, bugün tartışmasız kabul ettiğimiz fizik ilkelerinden bir tanesi. Bu bilimsel gerçek, gemicilik başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan önemli bir ilkedir.

  Peki, suyun kaldırma kuvvetini kim buldu? Suyun kaldırma kuvveti, herhangi bir bilimsel araştırma gerekmeksizin bulundu çünkü çıplak gözle fark edilecek kadar göz önündeydi. Bu nedenle bu gerçeğin yüzlerce, hatta binlerce yıl önce keşfedilmiş olması eminiz hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. Gelin suyun kaldırma kuvvetini kim buldu biraz yakından inceleyelim ve bu fizik ilkesi hakkında önemli detayları görelim.

  Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?

  Milattan önce 287 - 212 yılları arasında yaşamış olan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis olarak tanımlayabileceğimiz Arşimet; suyun kaldırma kuvvetini bulan kişidir. Tarih boyunca pek çok icadın mucidi ve keşfin kaşifi tartışmalıdır ancak suyun kaldırma kuvvetini bulan kişinin Arşimet olduğu konusunda herkes hemfikir.

  Arşimet suyun kaldırma kuvvetini nasıl buldu?

  Arşimet, bir gün yıkanıyordu. Türk hamamlarına benzeyen bir banyoda yıkanırken düşüncelere dalmış ve zaten uzun zamandır düşündüğü su hakkında teoriler üretmekteydi. Yıkanmak için kullandığı hamam tasını su birikintisinin üstüne bıraktığı anda ise aklında bir kıvılcım çaktı ve sonunda suyun kaldırma kuvvetini buldu.

  Gözünün önünde olan bu şeyi keşfetmek Arşimet’i o kadar heyecanlandırdı ki giyinmekle bile uğraşmadan kendini sokağa attı. Elindeki tası sallaya sallaya koşan Arşimet, Antik Yunanca ‘buldum’ anlamına gelen, Evreka şeklinde okunan Eureka diye bağırıyordu. Yani Arşimet o gün dünyayı değiştirecek bir keşif yaptığının farkındaydı.

  Peki, gerçekten olaylar böyle mi gelişti? Maalesef bu hikayenin gerçek ya da sahte olduğuna dair herhangi bir şey söylemek doğru değil. Sonuçta binlerce yıl önce yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. Ancak dönemin bilim insanlarının takıntı derecesinde araştırmalar yaptıkları göz önüne alınırsa böyle büyük bir keşif sonucunda sıradışı tepkiler vermeleri normal karşılanabilir.

  Arşimet’i tanıyalım:

  Arşimet, bugünün İtalya sınırları içinde bulunan Sicilya’nın Siracusa şehrinde milattan önce 287 - 212 yılları arasında yaşadı. Pek çok kişi onu suyun kaldırma kuvvetini bulduğu için tanıyor olsa da aslında kendisi antik dünyanın ilk ve en önemli bilim insanı unvanını alacak kadar önemli çalışmalara imza atmıştır.

  Arşimet; matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis olarak anılıyor. Çünkü günümüzden binlerce yıl önce mekanik, hidrostatik, matematik ve geometri alanında bugün bile kabul edilen bazı temel prensipler ortaya koymuştur. Kaleme aldığı onlarca eserden yalnızca 9 tanesinin orijinal kopyası günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

  Suyun kaldırma kuvveti nedir?

  Suyun kaldırma kuvveti, batmazlık ilkesi ve Arşimet ilkesi olarak da anılır. Bu ilkeye göre katı bir cisim suyun içine girdiği zaman taşırmış olduğu su kadar bir kuvvet ile yukarı itilir. Yani su, kendinden daha az yoğun olan cisimleri yukarı itmektedir. Batmazlık ilkesi, pek çok sıvı ve gaz için geçerlidir.

  Kaldırma kuvvetinin formülü F = V x d şeklindedir. Yani kaldırma kuvveti eşittir batan çarpı taşan sıvı. Batan cismin hacmi arttıkça kaldırma etkisini yaratan itme kuvveti de artar. Sıvı özkütlesinin artması, itme kuvvetinde de artış yaratır. Yerçekimi ivmesi artarsa itme kuvveti de artar. Elbette bunlar suyun kaldırma kuvvetinin yalnızca temel özellikleridir. 

  Suyun kaldırma kuvveti tarihi nasıl değiştirdi?

  Gemilerin suda ilerleyebilmesinin nedeni, suyun kaldırma kuvveti ilkesine göre yapılmış olmalarıdır. Bu temel fizik ilkesi göz önüne alınarak çok daha büyük gemilerin suyun üzerinde ilerlemeleri sağlandı. Hepimizin bildiği gibi bu büyük gemiler, tarih boyunca yeni kıtaların keşfedilmesi başta olmak üzere pek çok gelişmenin önünü açtılar.

  Bugün herkes tarafından kabul edilen temel bir fizik ilkesi olan suyun kaldırma kuvvetini kim, nasıl buldu gibi merak edilen soruları yanıtladık ve batmazlık ilkesi hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Arşimet’in hikayesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

  Yazı kaynağı : www.webtekno.com

  Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?

  Suyun Kaldırma Kuvvetini Bulan Ünlü Mucit Arşimet

  Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu, İcat Etti? Suyun Kaldırma Kuvveti İlk Olarak Kim Tarafından, Nerede, Ne Zaman ve Nasıl İcat Edildi?

  Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu, İcat Etti? Suyun Kaldırma Kuvveti İlk Olarak Kim Tarafından, Nerede, Ne Zaman ve Nasıl İcat Edildi?

  Günlük yaşantı, dersler veya iş hayatında fizik kanunları karşımıza çıkan bir konudur. Hala günümüzde kullanılan deniz seyahati ve taşımacılığı gibi büyük bir sektörün var olmasının sebeplerinden birisi de fizik kanunlarından olan suyun kaldırma kuvvetidir. Suyun, kendi yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olan cisimleri yüzeye itmesi ve cismin böylelikle yüzmesi suyun kaldırma kuvvetidir. Peki, suyun kaldırma kuvveti ne zaman bulundu? İşte ayrıntılar...

  Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu?

  Suyun kaldırma kuvveti, Antik Yunan çağlarında hayatta olan filozof, fizikçi, matematikçi ve astronom olan aynı zamanda bileşik makara, hidrolik vida gibi icatları sahibi Arşimet tarafından bulunmuştur.

  Suyun Kaldırma Kuvveti Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

  Dünya tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan suyun kaldırma kuvveti M.Ö. 2. Yüzyılda Arşimet tarafından bulunmuştur. Bazı kaynaklar ve rivayetlere göre Arşimet'in hamamda yıkanırken su birikintisi üzerinde tasın batmaması ve suyun yüzeyinde yüzmesini keşfetmesi ile çalışmalara başlayarak suyun kaldırma kuvvetini bulduğunu görürüz.

  Suyun kaldırma kuvveti buluşu ile birlikte gemiler inşa edilerek medeniyetler dünyayı keşfetmeye ve insanlık ileri gitmeye başlamıştır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap