Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz

  1 ziyaretçi

  surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Surelerin Uzunlukları Konusunda Neler Söyleyebilirsiniz.

  Kur’an’da kaç sure vardır, Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz, Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz

  Kur’an’da kaç sure vardır, Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz, Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz

  Etkinlik

  Sınıfınıza mealli bir Kur’an-ı Kerim getirip inceleyiniz. Aşağıdaki soruların cevabını bulmaya çalışınız.

  Kur’an’da kaç sure vardır?
  Cevap: Kur’an’da 114 sure bulunmaktadır.

  Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: Surelerin isimleri Peygamberimiz tarafından verilmiştir. İçerisindeki manaya göre çok uyumlu isimlerdir. Bir ayette Peygamberimizin sadece Allah’ın emri ile hareket ettiği vurgulanmıştır. Peygamberimize Allah’ın emretmesi ile bu isimler verilmiştir.

  Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: En uzun sure Bakara Suresi, en kısa sure ise Kevser Suresi’dir. Kuran’ ı Kerimde uzun süreler başta olup sonlara doğru kısa sureler yer almaktadır. Genellikle namazlarda bu kısa sureler ezberlenerek okunur.

  Kur’an’ın ilk ve son suresinin adını yazınız.
  Cevap: Kur'an'ın ilk suresi; Fatiha, son suresi ise İhlas Suresidir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Surelerin Uzunlukları Konusunda Neler Söyleyebilirsiniz?

  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 4. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41-42-43-44 ve 45’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden kurallara uygun bir şekilde yorum yazarak bildirebilirsiniz. 4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi konusunda Kur’an-ı Kerim konusunu işledik.

  4.-Sınıf-Din-Kültürü-Ders-Kitabı-38-39-40-41-42-43-44-45.-Sayfa-Cevapları-Anka-Yayınevi

  4.Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları 3. Kur’an-ı Kerim

  4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 38 Ders Kitabı Cevapları

  Düşünelim

  Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?
  Cevap: Kur’an-ı Kerim de 6236 adet ayet, 114 adet sure vardır. En kısa suresi Kevser suresidir. Kur’an-ı Kerim 600 sayfadır. 30 cüzden oluşur. Peygamberimiz (s.a.v)’ e inmiştir. Son kutsal kitaptır. 

  4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik

  Yukarıdaki ayete göre Kur’an niçin indirilmiştir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
  Cevap: Ayete göre Kur’an Peygamber efendimize insanları uyarması, müminlere öğüt vermesi, doğru hak olan yolu göstermek için indirilmiştir.

  4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik

  Aşağıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.
  Cevap: Kur’an gibi başka kutsal kitaplarda indirilmiştir fakat diğer kitapların hükmü sona ermiştir. Son kitabımız Kur’an-ı Kerim dir. Tüm insanlığa indirilmiştir. İçerisindeki her ayet, sure Allah’ın kendi kelamıdır. Kur’an ın tüm hüküm ve kuralları kıyamete kadar geçerlidir. 

  Etkinlik

  Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili
  dikkatinizi çeken konuları arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Kur’an-ı Kerim’in ilk sayfasında Fatiha süresi vardır.

  Fatiha süresinde; Alemlerin Rabbinin, hesap ve kıyamet gününün maliki Allah olduğu, sadece Allah’ta istememiz ve ona ibadet etmemiz gerektiği anlatılıyor. 

  Kur’an-ı Kerim’in son sayfasında ise Nas süresi vardır.
  Nas süresinin; İnsanlara ve cinlere indirildiği, vesveselerin kötülüğünden Allah’a sığınmamız gerektiği anlatılmaktır. 

  4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik

  Yukarıdaki şiirde Kur’an-ı Kerim’le ilgili ne gibi bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
  Cevap: Allah’ın sözlerinden oluştuğu, bizleri uyardığı, ilahi kitap olduğu, müjdeler verdiği hakkı gösterdiği ve okuyan kişinin mutlu olduğu anlatılmaktadır.

  4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik

  1. Kur’an’da kaç sure vardır?
  Cevap: Kur’an da 114 sure vardır.

  2.Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: Surelerin adlarını Allah’ın emri ile Peygamber Efendimiz (s.a.v) koymuştur. Her sureye verilen adın içerdiği dua ile bir bağlantısı vardır. 

  3. Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: En uzun sure Bakara suresidir ve 286 ayetten oluşur. En kısa suresi Kevser suresidir ve 3 ayetten oluşmaktadır. Uzun surelerden başlayıp kısa surelere doğru bir düzen içerisindelerdir. 

  4. Kur’an’ın ilk ve son suresinin adını yazınız.
  Cevap: Kur’an ın ilk suresi Fatiha suresidir. Son suresi ise Nas suresidir.

  4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik

  Bir Kur’an mealinden, son üç cüzün yerini bularak bunların kaçıncı sayfada olduğunu ve hangi sure ile başladığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
  Cevap:

  28. Cüz= 541- 560 sayfaları arasındadır.= Mücadele Suresi
  29. Cüz= 561-580 sayfaları arasındadır.= Mülk Suresi
  30. Cüz= 581-604 sayfaları arasındadır.= Nebe Suresi

  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Sureler uzunluğuna göre kaç bölüme ayrılır? | Sorularla Kuran-ı Kerim

    a) el-Tıval: Uzun sureler

    b) el-Miun: Ayetlerin sayısı 100’den fazla olan

    c) el-Mesani: Ayetlerin sayısı 100’den aşağı olan

    d) el-Mufassal: Kur’an-ı Kerim’ın sonunda yer alan sureler)

  Yazı kaynağı : www.kuranvemeali.com

  Forum Sayfa Cevapları

  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Kur-an’ı Kerim Metni Cevapları Sayfa 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45

  Kur-an’ı Kerim Metni Cevapları

  Düşünelim

  Cevap :

  Kuranı Kerim; ayetleri Allah tarafından, Cebrail adındaki melek aracılığı ile Hz. Muhammed’ e vahiyler şeklinde indirilen bir kutsal kitaptır. Kuranı Kerim 610 yılında indirilmeye başlandı.

  Emir ve yasakları , toplumsal ilişkiler gibi birçok hükmü insanlara açıklamış ve Peygamberimiz de yaşayarak bu emirlerin nasıl yaşayacağını bizlere göstermiştir. Kuranı Kerim mucizelerle dolu olup birçok bilim adamı O’ndaki sırlara hayran kalarak Müslüman olmuştur.

  Etkinlik

  “Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır…” A’râf suresi, 2. ayet.

  Cevap :

  Yukarıdaki ayete göre Kuranı Kerim, insanları kötülüklerden sakındırmak ve emir ve yasakları bildirmek için gönderilmiştir. Müslümanlar hayatlarını Kurana göre şekillendirdikçe huzurlu bir toplum ortaya çıkmıştır.

  Etkinlik

  Cevap :

  İncil gibi diğer kutsal kitaplar bozulmasına rağmen Kuran’ ın günümüze kadar gelmesi bir mucizedir.

  Kur’ anda Allah ‘u Telanın sözleri yer almakta ve herhangi bir insan eklemesi olmamıştır. Kurandan sonra başka ilahi bir kitap gelmeyeceği için hükümleri kıyamete kadar insanları kapsamaktadır. İnsanlar kendilerine indirilmiş olan bu kitabı öğrenirken bile sevap ve huzur kazanmaktadır.

  Etkinlik

  Cevap :

  Kuran’ ın ilk sayfasında Fatiha Suresi ,son sayfasında ise İhlas, Felak ve Nas Sureleri bulunmaktadır. Fatiha Suresindeki iyiliğe ulaşmak ve kötülükten sakınmak için dua edilmiş olması çok dikkatimi çekti.

  Kurana dua ile başlanması duanın önemini gösterir. Son sayfasında ise imani bilgiler ve yine şerlerden korunmak için Allah’ a sığınılmasını gerektiğini anlatmıştır. Dua ile başlamış ve dua ile bitirmiştir.

  Etkinlik

  YÜCE KITABIM

  Elimde Kur’an,
  Dilimde Kur’an,
  Benimle her an,                                                                                                                                                Yüce kitabım.

  Rabbimin sözü,
  Her şeyin özü,
  Uyarır bizi,
  Yüce kitabım.

  Der ki: Hakk’a tap!
  Görevini yap                                                                                                                                              ilahi hitap,
  Yüce kitabım.

  Müjdeler verir,
  Çok sevindirir,                                                                                                                                        Hakkı gösterir,
  Yüce kitabım.

  Seni okuyan,
  Sesini duyan,
  Mutlu her zaman,
  Yüce kitabım.
  ….

  M. Yaşar KANDEMİR,
  Peygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum, s. 63 (Kısaltılmıştır.).

  Cevap :

  Yukarıdaki şiirde;

  Etkinlik

  Cevap : Kuran ‘ da 114 sure bulunmaktadır.

  Cevap : Surelerin isimleri Peygamberimiz tarafından verilmiştir. İçerisindeki manaya göre çok uyumlu isimlerdir. Bir ayette Peygamberimizin sadece Allah’ ın emri ile hareket ettiği vurgulanmıştır. Peygamberimize Allahın emretmesi ile bu isimler verilmiştir.

  Cevap : En uzun sure Bakara Suresi , en kısa sure ise Kevser Suresi’ dir. Kuran’ ı Kerimde uzun süreler başta olup sonlara doğru kısa sureler yer almaktadır. Genellikle namazlarda bu kısa sureler ezberlenerek okunur.

  Cevap : Kur’an ‘ın ilk suresi; Bakara, son suresi ise İhlas Suresidir.

  Etkinlik

  Cevap :

  Son üç cüz 28. cüzden başlayıp, 28, 29 ve 30. cüzleri içine alır. Yani 541. sayfa ile başlar. Mücadele Suresi ile başlar.

  Yazı kaynağı : forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap