Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sultan unvanını kullanan ilk türk hükümdarı kimdir

  1 ziyaretçi

  sultan unvanını kullanan ilk türk hükümdarı kimdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sultan

  Sultan

  Sultan (Arapça: سلطان sulṭān, [sʊlˈtˤɑːn, solˈtˤɑːn]), tarihte pek çok farklı anlamda kullanılmış olan İslamî bir sıfattır. Sözcük olarak "güç", "otorite", "yönetici" anlamlarına gelir. Genelde bağımsızlığını ilan eden İslam hükümdarları tarafından kullanılmıştır.

  İslâm devletlerinde, hükümdara verilen sultan denilen unvan.

  Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının özellikle Sünnî kısmına ait bir unvandır. Sözcük, Arapça'dan alınmış olup, iktidar sahibi demektir. Daha sonraları, hakimiyet, delil ve bürhan manâsına da alınmıştır. Sultan unvanını ilk defa 11. asrın ilk yıllarında, Gazne’de hükümdar bulunan Mahmud Gaznevî kullandı.

  Hilâfet, Emevî ve Abbasî sultanlarında bulunduğundan, bunlara mecazen halife, diğer büyük İslâm devletlerinin emirlerine, hükümdarlarına sultan denildi.

  Sultanlık, Gazneliler'den, Selçuklular'a ve onlardan da Osmanlılar'a geçti. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e, Abbasî hilâfet merkezini, Şiî Büveyhoğullarının baskısından kurtardığından Abbasi halifesi tarafından "Karaların ve Denizlerin Sultanı" unvanı verilmişti.

  Osmanlı Sultanları, Orhan Gazi'den başlayarak, kitabelerinde hep sultan tabirini kullandılar. Sikke üzerinde ilk defa sultan ne yaptıgını bilmedi sıfatını kullanansa I. Murad Han'dır. Emir Süleyman’ın sikkelerinde yalnız “Emir Süleyman” ibaresi görülür. Çelebi Sultan Mehmed, Sultan ve Sultan-ı Âzam, Es-Sultan-ül Melik-ül Âzam ibaresi bulunan ve Akçe-i Osmanî denilen gümüş sikkeleri kestirdi. II. Murad Han'ın bazı sikkelerinde Sultan unvanı bulunduğu gibi, halefleri de paralarında bu tabiri bol miktarda kullanmışlardır. Sultan Çelebi Mehmed’e kadar Osmanlı padişahları için resmî kayıtlarda Sultan yerine “Bey” unvanı kullanılmıştır. Sultan sözcüğü Sultan-üs-Selâtin, Sultan-ül-Mücâhidin, Sultan-ül-Guzât, Emir-ül-Kebir unvanları saygı amaçlı ya da genel olarak, padişahlar hakkında kitaplara ve kitabelere yazılmıştır.

  Abbasî Halifesi, Sofya’nın fethi üzerine Murad Hüdâvendigâr’a yazdığı mektupta “Sultan-ül-Guzât, El-Mücâhidin” diye hitap ediyordu.

  Batı dillerinde mutlak anlamda Sultan sözcüğü, yalnız İstanbul’da oturan padişah anlamına gelir. Türkler ise kendi hükümdarlarına yalnız kullanırken, Sultan değil, Padişah derler. Sultan sözcüğünü, ancak isimle beraber, Sultan Osman, Sultan Abdülaziz şeklinde kullanır veya Murad Han, Abdülmecid Han derler. Yalın sözcük olarak “Padişah” kullanırlardı.

  Padişah, Türk imparatoru sıfatıyla Hakan, İslâm imparatoru sıfatıyla sultandı. Padişahların kız ve erkek çocukları, anneleri ve kadınları, erkek ve kız kardeşleri için de adından sonra veya önce, Hatice Turhan Sultan’da olduğu gibi, sultan unvanı kullanılırdı; fakat anca ve anca adları ile Sultan denmesi gerekmiyordu. Unvanları ile de söylenebilirdi. Kız çocuğa Hanım Sultan, erkek çocuğa (II. Mehmed'e kadar) Çelebi Sultan, annelere Valide Sultan, padişaha çocuk doğurmuşlara Haseki Sultan, erkek kardeşe Mihraç Sultan, kız kardeşe Mihrace Sultan unvanı verilmiştir.

  Osmanlılar tarafından, hem Padişahlar hem de hanedanın kadın üyeleri için kullanılmıştır; örneğin Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan.

  Eski Sultanlar ve Sultanlık[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ortadoğu ve Merkezi Asya[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kuzey Afrika[değiştir | kaynağı değiştir]

  Batı ve Merkezi Afrika[değiştir | kaynağı değiştir]

  Güney Asya[değiştir | kaynağı değiştir]

  Çağdaş Sultanlıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Osmanlı’da sultan unvanını kullanan ilk padişah kimdir? Hadi ipucu sorusu 24 Nisan

  Osmanlı’da sultan unvanını kullanan ilk padişah kimdir? Hadi ipucu sorusu 24 Nisan

  Edirne, Bizans İmparatorluğu’nun elinden alınması ile 1453 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yapmıştır. O dönem Osmanlı Devleti’nin padişahı, babası Orhan Gazi’den devraldığı sancağı, Balkanlar’dan başlayarak Avrupa’ya kadar sokmayı başarmıştır. “Sultan” unvanının da ilk olarak verildiği bu padişah kimdir? İşte 24 Nisan Hadi ipucu sorusu…

  OSMANLI’DA SULTAN UNVANINI KULLANAN İLK PADİŞAH

  CEVAP: I. Murad

  1. MURAD KİMDİR?

  1.Murat, babası Orhan Gazi’den devraldığı sancağı, Balkanlar’dan başlayarak Avrupa’ya sokmuştur. Daha şehzadeliği döneminde babası ile birlikte savaşlara katıldı, Bursa fethedildikten sonra Bursa Sancak Beyi olarak görev aldı. Bir taraftan Balkanlar’da savaş verirken, bir tarafta Karaman Oğlu Beyliği ile savaş verdi. Yapılan savaşta Karaman Oğlu Beyliğini ordusu bozguna uğrattı ve bütün eşyalarını ve silahlarını bırakıp kaçamalarına rağmen beylik tamamen yok olmadı ve daha sonraki yıllarda Karaman Oğlu Beyliği 1. Murat’tan sonra tahtın başına geçecek Yıldırım Beyazıt için de sorun oldu.

  1. Murat yapacağı bütün işlerde ve planladığı savaşlarda muhakkak ulemanın fikrini aldı, öyle hareket etti. Yalnız, Osmanlı tarihinde kardeşlerini boğdurarak tahta geçen ilk padişah olarak biliniyor. Bu sebeple yakınındaki üst rütbeli askerler ve vezir heyetini hep hanedan dışından oluşturmak zorunda kaldı.

  Yaklaşık olarak 30 yıl padişahlık yapmış olan 1. Murat babasının sağlığında katıldığı savaşların haricinde, tahta oturduktan sonra; tahtta boşluk olduğunu sanan ve Çorlu, Burgaz ve Malkara’ Ankara’yı işgal eden Bizanslılar üzerine ilk hareketini düzenledi ve bu bölgeleri geri aldı. Ardından Edirne, Gümülcine’yi aldı. Bunun üzerine paniğe kapılıp haçlı seferi düzenleyen, Bizans Sırp Sındığı Savaşı yapıldı. Devamında Anadolu’da Kütahya Simav, Tavşanlı, Emet ve Konya ve Isparta dolaylarını ele geçirdi.

  1. Murat bu seferlerden birinde iken Tahtına vekalet eden oğlu Savcı bey bir isyan çıkardı. Babasının yokluğundan istifade eden ve daha 14 yaşında olan Savcı Bey, dolduruşlara gelip padişahlığını ilan etti ve merkezde bırakılan ordunun komutasını aldı. Bunu duyan 1. Murat seferi iptal edip oğlu ile savaştı. Oğlunun ordusunu bozguna uğrattı. Oğlu Bizans’a kaçtı. Ama orada yakalanıp babasının huzuruna çıkarıldı. Babası o kadar kin ve nefret doluydu ki oğluna karşı önce gözlerine mil çektirip, sonra da boğdurdu.

  Bu sırada komutanları Balkanlarda Sofya’yı, Vardar’ı, Makedonya’yı, Selanik’i, Manastır’ı ve birçok şehri ele geçirdi. Ömrü savaşlarda geçen padişah yine savaş meydanında ruhunu teslim etmiştir. Kosova meydan muharebesinin bitiminde savaş alanını gezerken, bir Sırp tarafından hançerlenerek öldürüldü. Savaş bitince iç organları boşaltılıp Kosova’ya defnedilmiş ve naaşı Bursa’ya getirildi. Türbesi Bursa Çekirge’de Muradiye Külliyesi olarak ziyaret edilen bir yer olarak günümüzde hala varlığını sürdürüyor.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  sultan ünvanını kullanan ilk türk hükümdar kimdir

  Sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdar kimdir?

  Sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  a) I. Murat
  b) Orhan Bey
  c) Mete Han
  d) Bumin Kağan
  e) Gazneli Mahmut

  Tarihte Sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdar e seçeneğinde verilen Gazneli Mahmut olacaktır.

  Gazneli Mahmut’a sultan unvanı Abbasi Halifesi tarafından verilmiştir.

  Gazneli Mahmut İslamiyet’in koruyuculuğunu yapan ilk Türk hükümdar olmuştur. Bu sebepten dolayı da Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmut’a Sultan unvanı verilmiştir.

  Osmanlı’da sultan unvanını kullanan ilk hükümdar kimdir?

  Yazı kaynağı : www.kpssguncelbilgi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap