Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler

  1 ziyaretçi

  sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilimler neler olabilir?

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilimler neler olabilir?

  Merhaba

  Sular coğrafyasının bilimsel ismi Hidrografya'dır.

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilimler üzerine konuşalım;

  -Coğrafya bir çok bilim alanı ile bağlantılı şekilde çalışır. Hidrografya da bu bilim alanlarından biridir.

  -Coğrafyanın oluşması ve oluşmuş olan bu coğrafyada yaşamış olan her millet yaşamını sular coğrafyasına borçludur.

  -Sular coğrafyası, yani Hidrografya, Kara Hidrografyası ve Deniz Hidrografyası olarak iki kola ayrılır.

  -Hidrografya'nın yararlandığı bilimler ; Kimya, Fiziki coğrafya, Hidroloji, Hidroekoloji, Potamoloji (Akarsu bilimi) , Hidrometeoroloji, Limnoloji (göl bilimi),  Oseonografya ( Okyanus ve denizleri inceler ), Hidroizotop ( Suyun atomlarını ve izotoplarını inceler ), Meteoroloji (Atmosfer olaylarını inceler), Glasyoloji (Buzul bilimi), Hidrokimya ( Suyun kimyasal özelliklerini inceler).

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  9. sınıf sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilim dalları

  9. sınıf sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilim dalları

  Merhaba;

  Sular coğrafyası (hidroğrafya), fiziki coğrafyanın alt dallarından biridir. Yardımcı bilim dalları ise;

  Hidroloji(su bilimi)

  Potamoloji(akarsu bilimi)

  Limnoloji(göl bilimi)

  Oseonografya( okyanus bilimi)'dir.

  Başarılar...

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

  Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

  Dolayısıyla Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilimler;

  Dünyamız dört doğal ortamdan oluşur. Litosfer, Hidrosfer, Atmosfer ve Biyosfer

  Hidrosfer dünyada ki tüm su ortamlarını ifade eder. ( Suküre )

  Sular coğrafyası ise hidrosferi oluşturan bu su ortamlarını ve hidrosferde meydana gelen olayları (su döngüsü, akıntılar, dalgalar) inceleyen bir coğrafya bölümüdür.

  Ancak dünyamızda ki sular he kimyasal yapıları hem de bulundukları yerler itibariyle farklı özellikler gösterirler. Bu farklı su ortamlarını da birbirinden farklı bilim dalları inceler. Coğrafya da su ortamlarını incelerken bu bilimlerden yararlanır.

  Dünyamızda ki suların dağılımını ve fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalı Hidrolojidir.

  Dünyamızın yaklaşık dörtte üçü tuzlu okyanus ve denizlerden oluşur. Okyanus ve denizleri inceleyen bilim dalı ise Oseonografyadır.

  Karalar üzerinde yer alan gölleri inceleyen bilim dalı Limnolojidir.

  Akarsuları inceleye bilim dalı Potamolojidir.

  Yeraltı sularını inceleyen bilim dalı ise Hidrojeolojidir.

  Yazı kaynağı : www.tumdersler.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap