Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  su neden bazen yağmur bazen kar olarak yağar 1 sınıf

  1 ziyaretçi

  su neden bazen yağmur bazen kar olarak yağar 1 sınıf bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Su Neden Bazen Yağmur Bazen Kar Olarak Yağar?

  Su Neden Bazen Yağmur Bazen Kar Olarak Yağar?

  Su, dünya atmosferindeki sıcaklık, basınç ve nem gibi faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde yağabilir. Genel olarak, sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü durumlarda yağış kar şeklinde oluşurken, sıcaklığın 0°C’nin üzerinde olduğu durumlarda yağış yağmur şeklinde oluşur.

  Özellikle kış aylarında, atmosferdeki soğuk hava kütleleri sıcaklığı düşürerek yağışların kar şeklinde oluşmasına neden olabilir. Ancak aynı bölgede, sıcaklık yükseldiğinde yağışlar yağmur şeklinde oluşabilir.

  Su bu şekilde farklı şekillerde yağdığında, çevresel faktörlerin etkisiyle farklı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinde, kar örtüsü oluşabilir ve bu çevredeki hayvanların yaşamını etkileyebilir. Yağmur yağışı ise toprağı besleyerek bitkilerin büyümesine katkıda bulunur ve su kaynaklarının yenilenmesine yardımcı olabilir.

  Yağmur, su döngüsü adı verilen doğal bir döngüde oluşur. Bu döngüde, su atmosferde buharlaşarak havada yükselir. Havada yükselen su buharı soğuduğunda, yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Bu bulutlar zamanla büyüyerek yağmur bulutları haline gelir.

  Yağmur bulutlarındaki su damlacıkları, bulutlar yoğunlaştığında birbirlerine yapışarak daha büyük damlacıklar oluşturur. Damlacıklar bir noktada bulutun ağırlığına dayanamaz ve yağmur şeklinde yeryüzüne düşer.

  Yağmurun şiddeti, yağmur bulutlarındaki nem miktarına, bulutların yüksekliğine, atmosferdeki basınca ve sıcaklığa bağlıdır. Sıcak ve nemli havalarda yağmur şiddetli olabilirken, soğuk ve kuru havalarda hafif yağmur şeklinde düşebilir.

  Yağmurun meydana gelmesi, doğanın hassas dengelerine bağlıdır ve doğal su kaynaklarının yenilenmesi için çok önemlidir. Yağmur, bitkilerin büyümesi ve hayvanların yaşamı için de gereklidir. Bu nedenle yağmurun doğru zamanda ve yeterli miktarda yağması, doğal hayatın devamı için büyük önem taşır.

  Kar, atmosferdeki su buharının donması sonucu oluşan buz kristallerinden meydana gelir. Kar oluşumu, genellikle soğuk hava koşullarının olduğu yerlerde gerçekleşir.

  Kar oluşumu, ilk olarak havadaki nemin yoğunlaşmasıyla başlar. Nem yoğunlaştığında bulutlar oluşur. Bulutlardaki su buharı, sıcaklık sıfırın altına düştüğünde buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller daha sonra bulutlarda birbirleriyle birleşerek daha büyük buz kristalleri oluşturur. Bu kristaller bulutun içinde ilerlerken, bulutların alt sınırlarına doğru düşmeye başlar.

  Karın yağması, bulutlardaki buz kristallerinin bulut altındaki hava tabakasında birleşerek kar taneciklerini oluşturmasıyla gerçekleşir. Bu kar tanecikleri bir araya geldiğinde, yere doğru düşerek kar yağışı şeklinde kar yüzeylerinde birikir.

  Karın yağması ve birikmesi, çevre koşullarına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, yoğun kar yağışı yoğun kar örtüleri oluşturarak, karayollarını kapatabilir, elektrik hatlarını devirebilir ve hayvanların yaşamını etkileyebilir. Ancak aynı zamanda kar, su kaynakları için önemlidir ve doğal ortamlarda hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereklidir.

  Yazı kaynağı : www.nkfu.com

  YAĞMURUN KARIN OLUŞUMU YERYÜZÜNDE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER

  ... konulu sunumlar: "YAĞMURUN KARIN OLUŞUMU YERYÜZÜNDE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER"— Sunum transkripti:

  1

  2 YAĞMURUN KARIN OLUŞUMU YERYÜZÜNDE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER

  3 Yağmur niçin yağar ? Sıcak havalarda yağmur yağarken soğuk havalarda kar yağmasının nedeni nedir ? Yağan yağmur ve kar sularına ne oluyor ki yerler kuruyor ?

  4 Yağan yağmur suları ve eriyen kar sularının bir kısmı toprak tarafından emilir, bir kısmı akarsulara karışır, bir kısmı da çukur yerlerde su birikintisi oluşturur. Güneş çıktığında toprak kurur, su birikintileri giderek küçülüp kaybolur.

  5 Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır
  Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma diyoruz.

  6 Havadaki su buharını, soğuduğu zaman su damlacıkları hâlinde görebiliriz. Su buharının su damlacıkları hâlinde görülmesine yoğunlaşma denir.

  7 Yeryüzündeki sular ,Güneş’in etkisiyle buharlaşır ve yükselir
  Yeryüzündeki sular ,Güneş’in etkisiyle buharlaşır ve yükselir. Yükseklerde bulunan soğuk hava Su buharını çok küçük su damlacıklarına ya da buz kristallerine dönüştürerek bulutlar oluşur.

  8 Küçük ve yere düşmeyecek kadar hafif olan su damlacıkları havanın etkisiyle gökyüzünde dolaşır. Su damlacıkları birleşerek büyüyüp ağırlaştığında yağmur olarak yere iner.

  9 Yüksek bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşür. Bunlar, birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde yeryüzüne düşer.

  10 Havadaki su buharı, çok soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde donarak katılaşır. Toprak ve bitkiler üzerinde kar katmanı oluşur. Buna kırağı denir.

  11 DOĞADAKİ SUYUN DOLANIMI
  Atmosfere yükselen su buharı, atmosferin soğuk tabakalarında yoğunlaşarak yağmur, dolu, kar şeklinde tekrar yeryüzüne döner. Bu olaya suyun doğal dolanımı denir.

  12 Yeryüzündeki suların buharlaşması ile yoğunlaşması arasında bir denge vardır. Tabiatta suyun dolaşımı ve sürekliliği, güneş enerjisi ile sağlanır. Çünkü buharlaşma ve yoğunlaşmanın gerçekleşmesi için ısınma – soğuma gerekir.

  13 BULUTLAR NASIL OLUŞUR Buharlaşma ile yoğunlaşmanın oluşmasını sağlayan temel şart nedir? Havadaki su buharının yoğunlaşması sonucunda gerçekleşen yağış türleri nelerdir ?

  14 GÜNEŞ ENERJİSİ VE YERYÜZÜNE ETKİSİ

  15 GÜNEŞ ENERJİSİ VE YERYÜZÜNE ETKİSİ
  Güneş, merkezinde meydana gelen patlamalar sonucunda büyük miktarlarda enerji üretir. Ürettiği enerjinin büyük bir kısmı uzayda kaybolur.

  16 Güneş Dünya’mızdaki hayatın devamını sağlar
  Güneş Dünya’mızdaki hayatın devamını sağlar. Işığı, bitkilerin besin ve oksijen oluşturmasını sağlar. Isısı atmosferi ısıtır, buharlaşma ve yoğunlaşmayı sağlar. Yeryüzündeki bir çok enerjinin kaynağıdır.

  17 Güneş ışınları, yeryüzündeki suları ısıtır ve buharlaştırır
  Güneş ışınları, yeryüzündeki suları ısıtır ve buharlaştırır. Su buharları yoğunlaşarak yağmur, kar, dolu olarak tekrar yeryüzüne iner. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren piller yapılmıştır.

  18 Güneş enerjisi, güneş panelleri yardımıyla toplanarak ısıya dönüştürülür ve bu yolla sıcak su sağlanıp konutlar ısıtılır ve sıcak su ihtiyaçları karşılanır.

  19 Isınan hava genleşir ve yükselir
  Isınan hava genleşir ve yükselir. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle rüzgâr oluşur. Rüzgâr gücü ile elektrik üretilir. Bunu sağlayan güneş enerjisidir.

  20 Güneş enerjisi, ışınlar hâlinde yayılır
  Güneş enerjisi, ışınlar hâlinde yayılır. Kış mevsiminde güneş ışınları Dünya’ya yeterince dik gelmez. Kışın havaların ve suların soğuk olmasının nedeni budur.

  21 Sıcaklığı farklı olan maddeler birbirine temas ederse, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru ısı akar. Isı alışverişi, her iki maddenin sıcaklığı eşit olduğunda sona erer.

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yağmur Nasıl Oluşur? Kar Nasıl Oluşur? Dolu Nasıl Oluşur?

  Yeryüzünde bulunan su buharlaşarak su buharını oluşturur. Gökyüzündeki su buharı bazen bulutları oluşturur. Bulutlar su buharından, su damlacıklarından ve buz taneciklerinden oluşur. Bulutlardaki su buharı yoğunlaşması çok fazla olunca artık havada duramaz duruma gelir ve yoğunlaşan su buharı yağmur, kar veya dolu olarak yeryüzüne geri döner.

  Gökyüzündeki her buluttan yağmur, kar ya da dolu yağmaz, çünkü bu tür bulutlardaki su miktarı oldukça azdır.

  Eğer havadaki su buharı aniden soğur ve 0°C’nin altına düşerse su buharı buz kristallerine dönüşür yani kar oluşur; hava nemli ise yağan kar tanelerinin etrafına diğer kar taneleri de yapışır ve daha büyük kar taneleri oluşur; hava kuru ise kar taneleri toz halinde yağar.

  Eğer havadaki su damlacıkları fırtına ile aniden soğursa bu sefer de dolu yağışı olur.

  Yağmur, kar ve hava olayları gökyüzünün troposfer tabakasında görülür. Troposfer tabakası atmosferin en alt tabakasıdır, kalınlığı 12 km’dir, atmosferde bulunan gazların 3/4’ü bu tabakada bulunur.

  Yazı kaynağı : www.drdatastats.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap