Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  spatül deney tüpü erlenmeyer pipet ne amaçla kullanılır

  1 ziyaretçi

  spatül deney tüpü erlenmeyer pipet ne amaçla kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Genel Kimya Laboratuvarlar�

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Deney T�p�
  �nce uzun, bir taraf� kapal� bir taraf� a��k, kapal� k�sm� d�z veya yuvarlak olabilen silindirik bi�im.i, genelde k���k �apl� cam malzemelerdir. ��ine �e�itli kimyasal maddeler konularak birbirleriyle etkile�imi g�zlenebilir. Y�ksek s�cakl�klara dayanabilir. �e�itli ebatlarda olanlar� vard�r. En s�k kullan�lanlar� 15 x 1,5 cm ebad�nda olanlar�d�r. Kalitatif analizlerde, basit tan�ma ve ��kelme deneylerinde de s�k�a kullan�lmaktad�r.

  Santrif�j T�p�
  Santrif�j cihaz� yard�m�yla, kar���mlardaki farkl� fazlar� birbirinden ay�rmak i�in kullan�lan, bas�nca dayan�kl� camdan veya plastikten yap�lm��, dibi konik, silindirik, dereceli ve kapakl� t�plerdir.

  T�pl�k
  Laboratuvarlarda �e�itli boyut ve hacimlerdeki, t�pleri koymaya yarayan tahta veya metal tabla ya da tutuculard�r.

  T�p Ma�as�
  T�pleri g�venli bir �ekilde tutmak, bir yerden ba�ka bir yere ta��mak i�in kullan�lan bir gere�tir. Tahta veya metal malzemeden yap�labilir.

  Yazı kaynağı : kimya.balikesir.edu.tr

  Spatül, deney tüpü,erlenmayer,pipet ne amaçla kullanılır ?

  Spatül, deney tüpü,erlenmayer,pipet ne amaçla kullanılır ?

  Cevap:

  deney yapmak için kullanılır

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Kimya Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir | Nasıl kullanılırlar

  Kimya Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir | Nasıl kullanılırlar

                                                                                                    KİMYA LABORATUVAR MALZEMELERİ

                                                                                                                 

     Kimya bilime açılan kapıdır ve deneylerle açıklanan bir bilim dalı olduğu için bu alanda laboratuvar oldukça önemlidir. Orta öğretim öğrencilerinin kullandığı temel kimya laboratuvarı dışında yüksek öğretim de kullanılan analitik kimya, fiziko kimya,organik kimya, anorganik kimya, biyokimya gibi bir çok farklı çalışma alanları da mevcuttur.

                                                                                                               
       

  Eğer bir gün bir laboratuvarla ile tanışacaksak ; laboratuvarda kullanılan malzemeleri bilmeli ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Biz bu yazımızda laboratuvarda kullanılan bir çok malzemeden sadece temel olanları ele alacağız. Yazımızın devamında laboratuvarda kullanılan malzemelerin isimleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca görselleri ile birlikte inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

  KİMYA LABORATUVARI TEMEL MALZEMELERİ NELERDİR ?

  Çoğu laboratuvarda aynı temel sarf ve cam malzemeler ile karşılaşırsınız. Burada her bir ekipman hakkında bilgiye ve kullanım amacına ulaşacaksınız. Peki neler öğreneceğiz ?

  ·Laboratuvar Güvenlik Ekipmanları

  ·Beher

  ·Erlen

  ·Cam Balon

  ·Deney Tüpleri ve Maşaları

  ·Saat Camı

  ·Porselen Kroze

  ·Huni

  ·Mezür (Dereceli Silindir)

  ·Balon Joje

  ·Pipet

  ·Büret

  ·Standlar

  ·Pens

  ·Spatül

  ·Termometre

  ·Piset

          LABORATUVAR GÜVENLİK EKİPMANLARI

  Herhangi bir laboratuvarın ilk ve en önemli kuralı güvenlik olmalıdır. Ancak insanlar genelde güvenlik protokollerini şu yada bu nedenle göz ardı ederek kendilerini ve etrafındakileri tehlikeye atarlar. Yapılabilecek en iyi şey; her zaman tüm güvenlik kurallarına uyduğumuza emin olmaktır. Tüm kimya laboratuvarlarında gözlük kullanılması zorunludur. Bunları takmamak, sizleri olası bir kaza durumunda körlüğe kadar sürükleyebilmektedir. Laboratuvarda küçük asit damlasının her an gözünüze sıçrayabilmesi ihtimal dahilindedir.

  Ellerinize aşındırıcı kimyasalların dökülme olasılığı olmasından kaynaklı sürekli olarak elinizde lateks eldiven olmalıdır. Hatta yüksek sıcaklıklarda temas edeceğiniz ürünler mevcut ise kevlar iplikten üretilmiş eldivenler kullanmanız gerekmektedir.

  Laboratuvar önlüğü de; laboratuvar ortamında önem arz etmektedir. Dökülme sıçrama durumlarında olası tehlikeyi en aza indirmektedir.

  Son bilgi olarak laboratuvarda asla açık uçlu ayakkabı ya da sandalet giymemelisiniz.

                

   

           

         ERLEN

      Erlenmeyer şişesi olarak da bilinen erlen; 1861 yılında mucidinin adını almıştır. Dar bir boyunu vardır, tabana doğru genişler. Bu özelliği çok fazla dökülme riski olmadan şişenin kolayca karıştırılmasını ve çalkalanmasını sağlar. Erlenin ağzı eğer istenirse kauçuk veya cam tıpa ile kapatılabilir. Erlenin ağzı kapalı iken asla ısıtılma işlemi uygulanılmamalıdır. Bu durum patlamaya neden olabilecek bir basıç durumu oluşturabilir.

        CAM BALON

  Kaynatma şişesi olarak da bilinen cam balon, yuvarlak tabanı ve uzun bir boynu vardır. Sıvıları muhafaza etmek ve ısıtma işlemleri için kullanılmaktadır. Ayrıca istenirse kauçuk ve cam tıpalarla ile ağızları kapatılabilmektedir. Güvenlik için bir kez daha belirtmeliyiz ki tıpkı erlen de olduğu gibi balonlarda aynı şekilde ağzı kapalı iken ısıtma işlemini maruz bırakılmamalıdır. Bu durum patlamaya neden olabilecek bir basınç durumu oluşturabilir.

     

       DENEY TÜPLERİ VE MAŞALARI

      Deney tüpü, bir ucu açık diğer ucu kapalı olan bir cam tüptür. Az miktarda olan numuneleri saklamak ve nitel değerlendirme, kıyaslama yapmak için kullanılır. Çok sayıda örneğin test edilmesi ve karşılaştırılması    gerektiğinde, bunu kolaylaştırmak için deney tüpleri kullanılır. Ayrıca bir lastik yada cam tıpa ile ağızları kapanabilir.

    Test tüpleri çıplak elle dokunulamayacak duruma geldiğinde ( ister ısı ister başka nedenle), bunları tutmak için test tüpü maşası kullanılır.

    ! Kapaklı bir test tüpünü asla ısıtmayınız !

       SAAT CAMI

    Saat camı, hafif iç bükey / dış bükey olan yuvarlak bir cam parçasıdır. ( Lens gibi düşünebiliriz.) Buharlaştırma amacıyla kullanılır ayrıca bir beher için kapak görevi de görebilir.

      PORSELEN KROZE

     Yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzemeden yapılmış, küçük bir kil kaptır. Maddeleri ısıtmak için kullanılırlar, kapaklarıyla birlikte gelirler.

                            

         SPATÜL

    Spatül katı kimyasalları toplamak içindir. Tipik olarak bir katı kimyasalın, terazide tartılabilmesi için tartım teknesine aktarılmasında kullanılır.

     

  Sıvıların sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılır. Camdan yada farklı metaryellerden yapılmış olabilir.

    

      PİSET

  Piset laboratuvar ortamında solüsyonları muhafaza etmek ve deney sonrası cam malzemelerin yıkamak için kullanılan ; polietilenden üretilmiş sıkılıp ağız kısmından fışkırtılabilen şişelerdir. Pisetlere deiyonize su, deterjan solüsyonları ve aseton, izopropanol ya da etanol gibi çözücüler konulabilir.

   

  Yazı kaynağı : www.blabmarket.com

  Biyokimya Labaratuvarında Kullanılan Malzemeler

    14 kişi bu belgeyi faydalı buldu

    14 kişi bu belgeyi faydalı buldu

  Yazı kaynağı : www.belgeci.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap