Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sosyal hizmetler personel alımı başvuru

  1 ziyaretçi

  sosyal hizmetler personel alımı başvuru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

  T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Anasayfa

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları! - Personel Alımı Haberleri

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları! - Personel Alımı Haberleri

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, 1.500 aile sosyal destek personeli, 2 bin 375 4/B sosyal destek personeli ve 300 yurt yönetim personeli alacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Adaylar başvurularını 20 Ocak 2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şu şekilde:

  a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

  b) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

  c) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

  PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  İlanda adaylarda aranan genel şartlar, şu şekilde belirtildi:

  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

  b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

  c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

  ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

  d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  İş ve Kariyer

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap