Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sorumluluk reddi beyanı ne demek borsa

  1 ziyaretçi

  sorumluluk reddi beyanı ne demek borsa bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sorumluluk Reddi

  Nederman web sitesi sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.

  Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her Nederman web sitesinde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. Nederman, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm Nederman web sitelerindeki materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

  Nederman; doğruluk, başlık, ihlal durumunun olmaması konularında garanti veya özel bir amaç için pazarlanabilirlik ya da bu amaca uygun olma konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi bir Nederman web sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerin sonuçlarından Nederman’ı sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. 

  Buna ilaveten, Nederman herhangi bir Nederman sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımın ya da Nederman web sitelerinden erişilebilen herhangi başka bir materyalin eksiksiz ya da hatasız olduğuna, bilgisayar virüsü veya başka zararlı bileşenler içermediğine dair hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermez.  Nederman bu materyaller üzerinde herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Nederman Materyalleri güncelleme garantisi vermez.

  Bu belgede toplu şekilde “Hizmetler” olarak atıfta bulunulan Nederman yazılımlarını, hizmetlerini ve web sitelerini kullanmanız, size Nederman tarafından sağlanan Hizmetlerden (ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında) yararlanmanız, siz ve Nederman arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir. “Nederman” firma iş merkezi Sydhamnsgatan 2, 251 06 Helsingborg, İsveç’te bulunan Nederman Holding AB anlamına gelir. Bu belge, anlaşmanın nasıl yapıldığını ve bazı hükümlerini açıklar.

  Nederman web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederek, görüntüleyerek, erişerek ya da hizmetlerin veya oluşturulan, toplanan, derlenen veya Nederman’a gönderilen bilgilerin herhangi birini kullanarak, aşağıdaki Hizmet Hükümleri ve Koşullarına tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Hükümlerimize tabi olmak istemezseniz tek seçeneğiniz Nederman sitelerini ziyaret etmemek, incelememek ya da Nederman Hizmetlerinden yararlanmamaktır. Bu Hükümlerin, siz ve Nederman arasında bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil ettiğini kabul eder, onaylar ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit eder ve Nederman’ı kullanmanız nihayetinde bu anlaşmayı kati olarak kabul ettiğinizi beyan edersiniz. 

  Nederman’ın kendi takdirine göre ve size bildirmeksizin, içinde yer alan herhangi bir bilgiye erişmenizin engellenmesiyle sonuçlansa bile Hizmetlerini değiştirme, iyileştirme ya da sonlandırma yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz. Buna ilaveten, Nederman’ın size iştirakler ya da bağlı teşebbüsler aracılığıyla Hizmetler sağlama yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz.

  Nederman’ın tescilli markalar, hizmet markaları ve patentlerinin fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmalarıyla korunan mülki ve gizli bilgiler içerdiğinin bilginiz dahilinde olduğunu teyit ve kabul edersiniz. Nederman size içeriğini çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanımlarla görüntüleme ve içeriğinin kısımlarından tek bir kopya alma yetkisi verir. İçeriğimiz yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Üçüncü tarafa ait herhangi bir marka, hizmet markası ya da logo ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Burada özel olarak belirtilmeyen diğer haklar saklıdır.

  Bu anlaşmanın hükümleri, taraflardan biri bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir sebeple anlaşmayı feshedene dek geçerliliğini sürdürür. Geçerliliği devam eden hükümler, bu anlaşmanın feshedilmesinden etkilenmez.

  Nederman kullanımınızın sorumluluğunun tamamen kendinize ait olduğunu, Hizmetlerin “Oldukları gibi” ve “Kullanılabilir” şekilde sunulduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Nederman, Nederman web sitesinin, bilgilerinin, içeriğinin, materyallerinin ya da ürünlerinin işletiminde herhangi bir açık ya da zımni garanti, onay ya da temsil sağlamaz. Sağlanmayan garantiler arasında, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlere erişimin ya da hizmetlerin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağının garantisi ve hizmetteki aksaklıkların düzeltileceği garantisi de bulunmaktadır.

  Nederman’ın ve tüm iştiraklerinin veya bağlı teşebbüslerinin hiçbir durumda doğrudan, dolaylı, kazara, rastlantısal ya da örnek niteliğindeki herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylarsınız. Bunlara, hizmetin bilginin yanlış kullanımından, bu hizmetlerin ya da bilginin kalıcı ya da geçici olarak erişilemez durumda olmasından, herhangi bir bilginin silinmesi ya da kötüye kullanılması veya herhangi bir bilginin ya da içeriğin depolanmasında bir hata yapılmasından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kâr kayıpları, işin kesintiye uğraması, iş itibarı ya da iyi niyet kaybı, programlar ile bilgilerin kaybolması ya da diğer manevi kayıplar da dahildir. Yukarıdaki kısıtlama, Nederman’a bilgi verilsin ya da verilmesin veya Nederman bu tür hasarların olasılığının farkında olsun ya da olmasın geçerlidir. Sorumluluğun reddine veya sınırlandırılmasına bağlı ya da kazara hasarlar için izin verilmeyen yargı yetkilerinde, Nederman’ın sorumluluğu hukukun izin verdiği en geniş kapsamda kısıtlanmıştır.

  Bu anlaşma ya da Nederman kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yasal sorunu çözmek için yalnızca Nederman tarafından belirlenen ülke, devlet, eyalet ya da bölgenin mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uyacağınızı açıkça kabul eder ve onaylarsınız. Yargı yetkisine sahip olan mahkeme anlaşma koşullarının herhangi birinin geçersiz olduğuna hükmederse koşul Hükümlerden kaldırılır ve kalan Hükümler geçerli olmaya devam eder.

  Yukarıdaki Hükümlerin, siz ve Nederman arasındaki genel anlaşmanın bütünlüğünü teşkil ettiğini kabul eder ve onaylarsınız. Diğer hizmetleri, bağlı Hizmetleri ya da üçüncü taraflara ait içeriği veya materyali kullandığınızda ilave Hükümlere tabi tutulabilirsiniz.

  Nederman bu Hükümleri kendi takdirine göre ve bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman düzenleme hakkını saklı tutar. Hükümlerimizdeki değişiklikler, yayınlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girer ve Hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik sonrasında devam eden Nederman kullanımınız, anlaşmanızın bunlar tarafından bağlayıcılığı bulunduğu anlamına gelir.

  3 Aralık 2012

  Şu konuda daha fazlasını okuyun: 

  Gizlilik Politikası


  Yazı kaynağı : www.nederman.com

  Sorumluluk Reddi Beyanı – Google Finans

  Tüm veriler ve bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla "olduğu gibi" sağlanmış olup alım satım amaçlı veya finansal, yatırım, vergi, yasal, muhasebe ya da diğer konularda tavsiye niteliğinde değildir. Lütfen her türlü alım satım işleminden önce fiyatları doğrulamak için aracı kurumunuza veya mali temsilcinize danışın. Google; yatırım danışmanı, mali danışman ya da hisse senedi aracısı değildir. Veri ve bilgilerin hiçbiri, bir menkul kıymetin ya da finansal ürünün satın alınmasına, satılmasına veya tutulmasına yönelik Google tarafından yapılan bir yatırım tavsiyesi, teklif, öneri ya da talep değildir. Google herhangi bir yatırımın tavsiye edilebilirliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.

  Veri ve bilgilerin hiçbiri, genel ya da özel yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür veri ve bilgilerde atıfta bulunulan finansal ürünler ya da işlemler, yatırım profilinize ve yatırım hedeflerinize veya beklentilerinize uygun olmayabilir. Herhangi bir finansal ürün veya faaliyetin ilgi alanlarınıza, yatırım hedeflerinize, yatırım görüşünüze ve risk anlayışınıza göre size uygun olup olmadığını değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Google, bu kapsamda atıfta bulunulan finansal ürünlerle ilgili herhangi bir işlemden veya yatırımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. Google, herhangi bir yatırım kararının yalnızca sağlanan veri ve bilgilere dayanarak verilmesini önermez.

  Veriler, finans borsaları ve diğer içerik sağlayıcıları tarafından sağlanmakta olup finans borsalarının veya diğer veri sağlayıcılarının belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. Google hiçbir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.

  Google, veri veya içerik sağlayıcıları, finansal borsalar ve bağlı kuruluşlarının her biri ile iş ortakları (A) herhangi bir verinin doğru, yeterli veya eksiksiz olduğunu açık şekilde reddeder ve (B) bu tür verilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan, gecikmelerden, kesintilerden ya da bunlara dayanarak yapılan hiçbir işlemden sorumlu tutulamaz. Google veya veri sağlayıcılarımız, burada sunulan verileri kullanmanız nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Burada kullanıldığı şekliyle "iş ortakları" deyimi, Google ile bu taraflar arasındaki aracılık, ortaklık veya ortak girişim ilişkisini ifade etmez.

  Burada bulunan hiçbir veri veya bilgi ile ilgili olarak önceden yazılı izin almadan kopyalama, değiştirme, yeniden biçimlendirme, indirme, depolama, yeniden oluşturma, yeniden işleme, iletme ya da yeniden dağıtma işlemi yapmayacağınızı ve bu veri veya bilgileri ticari bir kurumda kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

  Google ve üçüncü taraf veri veya içerik sağlayıcıları, sunulan verilerin ve bilgilerin münhasır mülkiyet haklarına sahiptir.

  Google'ın sunduğu tüm borsa ve endekslerin yanı sıra ilgili gecikme sürelerini yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.

  Google Finans'ta sunulan reklamların sorumluluğu tümüyle reklamın kaynağı olan tarafa aittir. Google ve verilerin lisans sahiplerinin hiçbiri, hiçbir reklamı ya da reklamlarda teklif edilen ürün veya hizmetleri onaylamaz ya da bu konuda sorumluluk üstlenmez.

  Yazı kaynağı : www.google.com

  sorumluluk reddi beyanı

  Sorumluluk Reddi Beyanı

  SORUMLULUK REDDİ BEYANI

  Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları F RAY FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DERECELENDİRME A.Ş.’ye (“Şirket”) aittir. Bu rapor ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.f-rayscoring.com yer alan içeriklerin tamamı veya herhangi bir kısmı, Şirket’in yazılı izni olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla kullanılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değişitirilemez, dağıtılamaz, yayımlanamaz, kopyalanamaz veya herhangi ticari bir amaçla kullanılamaz.

  Bu rapor ve Şirket’in yukarıda belirtilen internet sitesinde yer alan her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak Şirket tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor ve Şirket’in yukarıda belirtilen internet sitesinde yer alan ifadeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu ifadeler hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

  Şirket’in ürettiği raporlar ve yukarıda belirtilen internet sitesinde üzerinde yer alan bilgiler, finansal analiz algoritmaları ile yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

  Burada yer alan veriler ve bilgilerin tam, doğru, eksiksiz olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu sebeple, okuyucuların, bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Tüm veriler, Şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan, bilgilerin eksikliği veya yanlışlığından, bu bilgilere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  Bunlara ilaveten, Şirket, raporların internet üzerinden e-posta yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

  BİST hisse verileri, gün sonu verileridir. BİST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Gün sonu kapanış hisse verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır.

  Yazı kaynağı : f-rayscoring.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap