Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sokak isimleri büyük harfle mi yazılır

  1 ziyaretçi

  sokak isimleri büyük harfle mi yazılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler – Türk Dil Kurumu

          A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir.

  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Atatürk)

  Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur:

  Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diyor.

  Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

          UYARI: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle baş­lamaz:

          Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek ka­dar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

          Bu sefer de onları -her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle- farkında olmadan aramıştım. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

  İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar:

          Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. (Cenap Şahabettin)

  UYARI: İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıra­landığında bunlar büyük harfle başlamaz:

  Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler… (Memduh Şevket Esendal)

  UYARI: Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz: 2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık.

  Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır: “Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye” gibi yüzlerce ke­lime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur.

  “Et-, ol-” fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir.

  B. Dizeler büyük harfle başlar:

  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

          Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Muhibbi)

  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (Mehmet Akif Ersoy)

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. (Yahya Kemal Beyatlı)

  C. Özel adlar büyük harfle başlar:

  1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Wolfgang von Goethe, Vilhelm Thomsen vb.

  Takma adlar da büyük harfle başlar: Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman), Demirtaş (Ziya Gökalp), Tarhan (Ömer Seyfettin), Aka Gündüz (Hüseyin Avni, Enis Avni), Kirpi (Refik Halit Karay), Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel), Server Bedi (Peyami Safa), İrfan Kudret (Cahit Sıtkı Tarancı), Mehmet Ali Sel (Orhan Veli Kanık) vb.

  2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey, Dr. Alâaddin Yavaşça; Sayın Prof. Dr. Hasan Eren; Mustafa Efendi, Zeynep Hanım, Bay Ali Çiçekçi; Mareşal Fevzi Çakmak, Yüzbaşı Cengiz Topel; Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Deli Petro vb.

  Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle baş­lar: Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun; Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba vb.

  UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar: Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel.

  3. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş­lar: Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.

          4. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar:

  Sayın Bakan,

  Sayın Başkan,

  Sayın Rektör,

  Sayın Vali,

          Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar:

          Sevgili Kardeşim,

  Aziz Dostum,

  Değerli Dinleyiciler,

  5. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk vb.

  6. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar; Hacımusalı, Karakeçili vb.

  7. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar: Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça; Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.

  8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

  9. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik vb.

  10. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar: Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vb.

  UYARI: “Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları. Müzik dünyasının ilahı.

  “Amerika’da kaçakçılığın allahları vardır.” (Tarık Buğra)

  11. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb.

  UYARI: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:

  Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın)

  12. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

  UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa’nın doğusu, Ankara’nın batısı vb.

  13. Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb.

  14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

  UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb.

  15. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: Halit Rifat Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Karaköy Meydanı, Zafer Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Cemal Nadir Sokağı, İnkılap Sokağı vb.

  16. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar: Dolmabahçe Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı vb.

  17. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır: Hisar’dan, Boğaz’dan, Köşk’e vb.

  18. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi; Anadolu Kulübü, Mavi Köşe Bakkaliyesi; Türk Ocağı, Yeşilay Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Emek İnşaat; Bakanlar Kurulu, Türk Dili Dergisi Yayın Danışma Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.

  19. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.

  20. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş­lar:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim’de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak.

  Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde Kars’ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı.

  2876 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor.

  Yazarlara ödenecek telif ücreti, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir. Yapılan işlem Yönetmelik’in 4’üncü maddesine aykırı düşmektedir.

  21. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Asır; Kaplumbağa Terbiyecisi; Yorgun Herkül; Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl Marşı vb.

  UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tab­losu vb.

  UYARI: Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Mai ve Siyah, Suç ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Turfanda mı, Turfa mı?, Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Ben de Yazdım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır: DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ vb.

  22. Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar: Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Miraç Kandili; Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Dünya Tiyatro Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdırellez vb.

  23. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı vb.

  24. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi’nin, Tanzimat Dönemi’nde vb.

  25. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darvinci, Konyalı, Bursalı vb.

  UYARI: Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir perde), hicaz (Türk müzi­ğinde bir makam), nihavent (Türk müziğinde bir makam), amper (elektrik akımında şiddet birimi), jul (fizikte iş bi­rimi), allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahra­manlık göstermeye kalkışma) vb.

  UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret vb.

  UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

  UYARI: Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz: acemaşiran, acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı vb.

  26. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar: Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frenk gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi vb.

  Ç. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982’de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran’da başlayacak.

  Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Okullar genel­likle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar. Yürütme Kurulu toplantı­larını perşembe günleri yaparız.

  D. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Başkan, Doktor, Otobüs Durağı, Dolmuş Du­rağı, Şehirler Arası Telefon, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. Blok vb.

  E. Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır.

          F. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz.

  Yazı kaynağı : www.tdk.gov.tr

  Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

  Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

  » Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur:

  UYARI: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle baş­lamaz:

  » İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar:

  UYARI: İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıra­landığında bunlar büyük harfle başlamaz:

  UYARI: Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz:

  » Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır:

  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Muhibbi)

  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (Mehmet Akif Ersoy)

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. (Yahya Kemal Beyatlı)

  1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar:

  » Takma adlar da büyük harfle başlar:

  2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar:

  » Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle baş­lar:

  UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar:

  3. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş­lar:

  4. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar:

  » Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar:

  5. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar:

  6. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar:

  7. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar:

  8. Devlet adları büyük harfle başlar:

  9. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar:

  10. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar:

  UYARI: “Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar:

  11. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar:

  UYARI: “Dünya, güneş, ay” kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:

  12. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır:

  UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır:

  13. Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar:

  14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve “deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb.” tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar:

  UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar:

  15. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar:

  16. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar:

  17. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır:

  18. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:

  19. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:

  20. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş­lar:

  21. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar:

  UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz:

  UYARI: Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır:

  22. Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar:

  23. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır:

  24. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:

  25. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar:

  UYARI: Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz:

  UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret vb.

  UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

  UYARI: Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz: acemaşiran, acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı vb.

  26. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar:

  Ç. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar:

  » Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar:

  D. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar:

  E. Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır.

  F. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz.

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Türk Yurdu Dergisi

  Türk Yurdu Dergisi

          Bir kadirşinaslık örneği olarak sokaklara, caddelere, meydanlara tanınmış kişilerin vb. isimlerini vermek gelenek hâline gelmiştir: Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, İtfaiye Meydanı, Güniz Sokağı gibi. Kimi zaman da sokaklarımız, caddelerimiz numara ile gösterilir: 1. Cadde, 1204. Sokak gibi.

           

          İster sokak, ister cadde ismi olsun, birden fazla kelime barındırdığı için bu isimler birer tamlamadır. Verilen isimlerin çoğu tanınmış kişilere, olaylara ya da yerlere ait olduğu için bu tamlamalar isim tamlaması biçimindedir. Gramer açısından bakıldığında belirtisiz isim tamlaması (isim+isim+i) şeklindedir: (Atatürk + Bulvar-ı) "Bu tamlama türünde, adından da anlaşılacağı üzere, tamlayan ad eksiz yani yalın durumdadır. Yalnız tamlanan ad üçüncü şahıs iyelik eki almıştır.”[1] Tamlayan olan birinci kelime ek almamış, tamlanan olan ikincisi (üçüncü şahıs iyelik) eki (-ı) almıştır.

           

          Bir kimsenin, bir yerin, olayın adına izafeten eğer bir meydan, cadde, bulvar, sokak, kurum adı veriyorsak oluşturulacak isim, her şeyden önce o kimsenin adıyla başlar ve ardından ad verilen yer, ortam ne ise o ad da tamlanan olarak yani "-ı" iyelik eki getirilerek belirtisiz isim tamlaması yapılır: Taksim Meydan-ı, Fatih Cadde-s-i, Atatürk Bulvar-ı, Reşat Nuri Sokağ-ı, Nene Hatun İlköğretim Okul-u, Atatürk Devlet Hastane-s-i...

           

          Her nedense cadde, bulvar ve meydan adlarında tamlamanın kurallarına uyulur da şu sokak adlarına gelince İngilizcede olduğu gibi takısız kullanılır: Balıkçı Sokak (doğrusu: Balıkçı Sokağı), Menekşe Sokak (doğrusu: Menekşe Sokağı), Kocagöz Sokak (doğrusu: Kocagöz Sokağı)...

          

          Bu, ilk ağızda /ğ/ (yumuşak ge)  yazımından kaçınma söz konusuymuş gibi görünse de asıl mesele yabancı özentisidir. "Belirtisiz ad tamlamalarından oluşan bazı yer, kuruluş, ev, apartman, sokak vb. adlarda kısa anlatım, yabancı dil, yabancı söyleyiş gibi yanlış etkilerle iyelik ekinin atıldığı ve bu eğilimin gittikçe arttığı görülmektedir:"[2] Oysa tabelalarda yumuşak ge harfini yazmanın da kullanmanın da herhangi bir olumsuz veya külfet getirici yönü yoktur. Türkçede "Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak b, c, d, ğ'ye dönüşür..."[3] yaprak-ı > yaprağı, toprak-ı > toprağı, bardak-ı > bardağı, çardak-ı > çardağı...

           

          TDK'nın Yazım Kılavuzu'nda "sokak" kelimesinin "-ı" eki aldığı takdirde "sokağı" biçimini alacağı dizinde "sokak, -ğı" biçiminde gösterilmiştir.[4]

           

          Sokak adlarımız eskiden doğru yazılıyordu. Resimde görüldüğü gibi Çağlayan Sokağı[5], Saldede Sokağı[6] idi. Şimdi "Çağlayan Sokak, Saldede Sokak" şeklinde yazılıyor. Hatta "Güniz Sokağı" yazan tabelanın altında durup "Güniz Sokak" diyerek haber yapan televizyon muhabirlerine de rastladık. Kameranın gösterdiği tabelada "Güniz Sokağı"nı okurken, sözde bize sıcağı sıcağına doğru haber verdiğini ima etmeye çalışan muhabirin ağzından "Güniz Sokak" çıkınca dilimizin ne hallere düşürüldüğünü ve hangi dillere dönüştürüldüğünü görüp hayıflanırdık. Rahmetli Uğur Mumcu'nun evinin bulunduğu sokağa "Uğur Mumcu" adı verilirken böyle bir yanlış söyleyişe aracı olmamak için "Uğur Mumcu'nun Sokağı" denilme gereği duyulmuş olmalı.

           

          Ben şimdi şu sokak adına bakıyorum ve işin garipliğine şaşıyorum: Kocagöz Sokak, yahu Kocagöz dediğiniz adam, gramer çeşidi olarak bir sıfat mıdır? Hayır. Tanınmış bir yazarın soyadı ve hâliyle köklü bir ailenin adıdır. Zaten, bu durumu yâd etmek için bu sokağa böyle bir isim vermek gereği duyulmuştur. O hâlde doğrusu: Kocagöz Sokağı'dır. İngilizcedeki bilmem ne sret gibi yabancı özentili olsun diye mi böyle yazıyoruz? Onlarınki eksiz köksüz ya, olduğu gibi yazıyor; biz de onun gibi yazalım mı isteniyor.

           

           

          Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'taki sokak isimleri düzeltildi: Çevirmeci Sokak, Çevirmeci Sokağı; Gültekin Sokak, Gültekin Sokağı; Mecidiye Köprüsü Sokak, Mecidiye Köprüsü Sokağı vb. yapıldı. İlgililere Türkçeye duyarlılıklarından ötürü teşekkür etmek gerekir.

           

          Bir diğer sokak adları yanlışlığı da numaralandırma ile ilgili. Pek çok kentimizde sokak adları numaralandırılmış. Sokaklar numaraları ile anılıyor. Adresler buna göre yazılıyor. Ama gel gör ki burada anlamsız bir vurdumduymazlık sonucu yanlış yapılıyor. Bir numara ve önünde de sokak kelimesi yazılı: 2014 SOKAK[7].

           

          Basit bir örnek vereceğim. Önümüzde on beş sıra bulunduğunu ve her sırada da birer kişi oturduğunu düşünelim. "Sekiz sıradaki arkadaş kalksın." ile "Sekizinci sıradaki arkadaş kalksın" bir midir? "Sekiz sıradaki arkadaş kalksın" dediğimizde önden itibaren sayacağız ve sekizi de ayağa kalkacak. Yani bir mantık yanlışlığı var. Bunun gibi "2014 Sokak" yazan yerde yani bu sokağın başlangıç yerinden bitişine kadar olan yerde 2014 tane sokak bulunduğu anlaşılır. Oysa gerçek bu değildir, bu levhanın dikili olduğu sokak o kentteki sokakların "iki bin on dördüncü"südür. Bu tür levha yazımlarında sayıdan sonra nokta olması gerek; "2014. SOKAK".

           

          Bu isimleri verenler belediyelerdir. Belediyeler devletin resmî kurumlarıdır. Resmî kurumlar devletin resmî dilini kullanmak zorundadır. Anayasamızda "Resmi dil Türkçedir" denilmektedir. Resmî dil demek o dilin kurallarının geçerli olduğu bir dil demektir. Şu hâlde belediyeler sokak adlarını Türkçenin kurallarına göre vermek ve yazmak zorundadırlar. Belediyeleri denetleyen kurumlar/denetçiler acaba belediyelerin hesap kitaplarını, işleyişlerini, işlemlerini denetlerken sokak adlarının doğruluğuna/yanlışlığına hiç bakmıyorlar mı? 

           

          Belediyelerin, doğru Türkçe kullanmalarını denetleyecek bir makam aranıyor.

           

           

           

          

  Yazı kaynağı : www.turkyurdu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap