Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sınıf kuralları niçin oluşturulmuştur

  1 ziyaretçi

  sınıf kuralları niçin oluşturulmuştur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sınıf kuralları niçin oluşturulmuştur? Yazınız.

  Sınıf kuralları niçin oluşturulmuştur, yazınız, sınıf kuralları nasıl oluşturulmuştur

  Sınıf Kuralları Niçin Oluşturulmuştur?

  Sınıf kuralları nasıl ve niçin oluşturulur?

  Sınıf kuralları nasıl ve niçin oluşturulur?

  Önceden verilmiş hazır kararlara kurallar denilmektedir. Tecrübelere dayanarak, gelecekteki belirli durumlara neyin nasıl yapılmasının iyi olacağını, karşıdakinden neyin beklendiğinin, uyulmadığı durumlarda nelerin olacağını ifade ederek yöneticilerin işini kolaylaştırır. Kendisinden nelerin beklendiğini, neleri yapmasının istenmediğini, bunların neticelerini daha önceden bilen öğrenci, davranışlarını bu çerçevede düzenlemeye yönelecektir. Sınıftaki mevcut ilişkilerin karmaşıklığı, onları kural koyarak düzene sokmayı gerekli kılmaktadır.sss
  Kurallar herkes için konulduğundan, tarafsızlığı sağlar, kişisel istekler ile alakalı sapmalara hayır deme imkanı verir. Bireysel üstünlüklere gerek kalmadan, yöneticinin yetkisinin benimsenmesini kolaylaştırır. , ast olanların, hiç eziklik duymadan emirleri kabul etmesini mümkün kılmaktadır., Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarır, kabul edilebilir duruma getirir. Kurallar insanı göreve yöneltir. Kurallar aynı zamanda değerlendirme ölçütü olurlar. Kurallar, sınıfta öğretmenin karar ihtiyacını, öğrencinin yönlendirme aramasını oldukça azaltır. Bu faydaları her türlü toplu yaşamda kurallar konmasını ve titizlikle uygulanmasını mümkün kılar. İyi yurttaş, değiştirilinceye kadar kurallara uyan, başkalarının uymasını da takip eden kişidir.

  Her şeyin aşırısının zararlı olduğu sözü kurallar içinde geçerli odluğu söylenebilir. Kuralların aşırı katılıkta uygulanması, tekdüzelik, can sıkıntısı, hata ve hatta haksızlık yaratabilir. Değişik hallerde gösterilmesi zorunlu olan esnekliği engeller, ilişkileri adeta mekanikleştirir, morali azaltıp örgüt iklimini bozabilir. Katı kuralcılık, amaçlar ile araçların yer değiştirmesine sebep olur, kurallar araç olmaktan çıkar, kurala uymak amaç olur. Bu yaşamak için yemenin, yemek için yaşamaya dönüşmesine benzetilebilen bir durumdur.
  Kurallar beklene davranışın en alt seviyesini ifade ettiğinden, bireylerde kayıtsızlık, çaba düşüklüğü gibi durumlara sebep olabilir. Birey kuralın belirttiğinden fazlasını, daha iyisini yapmaktan uzak durabilir. Kurala uyulması yeterli sayılınca, örgütün düzeltme ve gelişme yeteneği zayıflar. Kuralların çok olması da beklentileri çoğaltıp davranışları sınırlayarak gerilim yaratabilir, bu da gerilime karşı yeni kuralları gerektirerek kısır bir döngüye götürür.

  Yararlarını artırıp zararlarını azaltabilmek için kurallar çok yönlü ve iyi düşünülerek, başkalarının görüşleri alınarak grupça konmalı, az sayıda olmalıdır. Az sayıda olmasının faydalarından ikisi de hatırlanmasının kolay olması ve öneli görülmesidir.

  Çok seyrekte olsa nedeni belirtilerek gerekli hallerde kurallar esnetilebilmektedir. Var olan kurallarca özenle uyulmalı ancak yaralı olmaktan çıktıklarında ya da daha yararlısı bulunduğunda değiştirilmelidir. Kurallarım olumsuz yanlarını hafifletmek için izin verilen davranışlar listelenebilir, kuralların anlatımı olumsuz ve emir şeklinden kurtarılabilir. İzin almadan konuşmayın yerine izin alarak konuşabilirsiniz demek daha doğru bir ifade olur.
  Kurallar amaçlara gidişi kolaylaştırmalı, görev dışı davranışı azaltıp görevle ilgili olanı çoğaltmalı, öğrenme ortamı ve çevresinin rahatını, güvenliğini sağlamalı, komşu sınıfın ve yakın kişilerin rahatsız edilmesini önlemeli, amaca uygun davranışların ölçünlerini belirtmektedir. Bu amaçlara hizmet etmeyen kurallar geçersiz kabul edilir. Birlikte yaşanılan yerlerde özgürlük ve düzen birlikte dengeli olarak kullanılmalıdır. Aksi halde özgürlük yerini başıboşluğa bırakabilir. Öğrencilerde düzensizliği sevmez, baskıcı olmayan, yaşamın doğasından gelen bir düzen ister. Bu düzen kurallar aracılığı ile herkesin yanlışını kabul edeceği bir ortam sağlamalıdır.

  Sınıfta öğrencinin işlevsel davranışı için gerekli olan süreç ve beklentiler belirlenmeli, kurallara buna uygun olarak konmalıdır. Okula geliş zamanından sınıfa giriş düzenine, kitap defter getirmekten arkadaşları ile ilişkilerine kadar çeşitli etkinlikler için belirlenecek fonksiyonel davranışlar kurala dönüştürülür.
  Kurallar belirlendikten sonra öğrencilere öğretilmeli, uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır. Kuralları bilmesi öğrencinin kendine güveni, morali, başarısı üzerinde etkilidir. Kurallara uymak alışkanlık haline getirilmelidir. Sınıf kuralları sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalıdır.

  Yazı kaynağı : www.merakname.com

  Sınıf kuralları nelerdir ve nasıl belirlenir? Sınıf kurallarının önemi ve belirlerken dikkat edilecekler

  Sınıf kuralları nelerdir ve nasıl belirlenir? Sınıf kurallarının önemi ve belirlerken dikkat edilecekler

  Sınıflarda kalabalık öğrenci topluluğu bulunduğu için belirli kurallar olmazsa, düzensizlik ve kargaşa hâkim olur. Bunu önleyebilmek adına öğrenciler ve öğretmen bir araya gelerek, sınıflarını temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortam haline getirmek için bazı kurallar belirliyorlar.

   Sınıf Kuralları Nedir?

   Eğitim-öğretimin yapıldığı derslikler sınıf olarak adlandırılıyor. Bu sınıflarda eğitim-öğretimin daha verimli yapılabilmesi, ortamın temizliği, eşyaların korunması ve düzeni adına koyulan belirli kurallara sınıf kuralları deniliyor.

   Bu kurallar, öğrencilerin de katılımı, fikir alışverişi ve beyin fırtınası sonucunda ortak olarak belirleniyor. Uygulanamayacak maddeler kural olarak belirlenmiyor. Daha ziyade öğrencilerin otokontrol ve kontrol mekanizmalarını çalıştıracak maddeler belirleniyor. Örneğin, sınıf içinde koşulmaması, teneffüslerde sınıfın havalandırılması, yere çöp atılmaması gibi hususlar öğrencilere neden-sonuçlarıyla açıklanıyor.

   Sınıf Kuralları Nelerdir?

   1- Dersin aksamaması için sınıfa zamanında girerim.

   2- Teneffüs zili çaldığında, sınıftan koşarak çıkmam.

   3- Öğretmenim veya bir arkadaşım konuşurken sözünü kesmem, yanımdaki arkadaşımla konuşmam.

   4- Teneffüslerde mutlaka sınıfı havalandırırım.

   5- Sınıf içinde koşmam.

   6- Arkadaşlarıma karşı hoşgörülü davranırım. İncitici ve kırıcı sözler söylemem, kavga etmem.

   7- Sınıf içindeki ve okuldaki eşyalara zarar vermem.

   8- Sadece sınıfta değil, hiçbir yerde yere çöp atmam. Yere çöp atan arkadaşımı kibarca uyarırım. Çöp bulursam çöp kutusuna atarım.

   9- Sadece sınıf içinde değil her ortamda gereksiz yere ışıkları yakmam. Boşa yanan ışıkları söndürürüm.

   10- Yerde bulduğum bir eşyanın sahibini ararım. Bulamazsam, sınıftaki kayıp eşya kutusuna koyarım.

   Sınıf Kuralları Nasıl Belirlenir?

   Sınıf kuralları, öğrencilerin oryantasyon zamanından sonra hazırlanmalıdır. Öğrenciler, okula, öğretmene, arkadaşlarına ve ortama alıştıktan sonra birlikte oluşturulabilir. Sınıfta istenilen düzenin ve davranışların kazanılmasını istiyorsanız, kuralları belirleme safhasında öğrencileri de katmalısınız. Öğrencilerin katılmadığı ve benimsemedikleri kurallar sadece kâğıt üzerinde kalacaktır.

   Öğretmen, toplu yaşanan ortamlarda bazı kuralların olması gerektiğini nedenleriyle açıklamalıdır. Sevgi, saygı ve hoşgörü unsurlarını göz önünde bulundurularak hangi davranışların yanlış olduğu anlatılmalıdır. Bu davranışların neden olacağı sonuçlar göz önüne getirilmesini de sağlayabilirsiniz.

   Öğretmen konuşmasını bitirdikten sonra, öğrencilerden sınıf içi nasıl kurallar belirlemeleri gerektiğini sorabilir. Bu konuda söylenen maddeleri tahtaya yazması en doğrusudur. Öğretmen, fikirlerini en sona bırakmalıdır. Öğrenciler, kuralları belirledikten sonra, her kuralın uygulanabilirliği tartışılmalıdır.

   Bütün kurallar belirlendikten sonra, yazılı olarak panoya asılmalıdır. Her öğrenci de kuralların takipçisi olduğunu bilmelidir. Sınıf kuralları listesini velilere de verebilir, onların da takipçi olmalarını sağlayabilirsiniz. Sınıf kurallarını alt sınıflarda yazılı, üst sınıflarda sözlü olarak belirlemeye dikkat etmelisiniz.

   Sınıf Kurallarının Önemi

   Toplu yaşanan ortamlarda, herkesin kendi istediğini yapamayacağı bir gerçektir. Özellikle, okul ve sınıf gibi ortamlarda, düzeni ve işleyişi sağlayan kurallar olmazsa, eğitim-öğretimde istenilen başarı elde edilemez. Sınıf kurallarının önemini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

   1-Sınıf içinde herkesin eşit olduğunu gösterir.

   2-Öğrencinin, doğru ve yanlış davranışları görmesini sağlar.

   3-Öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlar.

   4-Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarıp, kabul edilebilir hale getirir.

   5-Sınıf ortamının daha verimli hale gelmesini sağlar.

   6-Kontrol sayesinde kötü davranışlarda azalmalar görülür.

   Sınıf Kuralları Belirlerken Dikkat Edilecekler

   Sınıf kurallarını öğretmen tek başına belirlememelidir. Öğrencilerin katılımıyla birlikte ve uygulanabilir ölçüde belirlenmelidir. Ödül ve ceza sistemi çok iyi belirlenmelidir. Öğrencilerin sıkılacağı, uygulanması aksaklığa yol açacak maddeler, yerine az ve öz maddeler belirlenmelidir. Belirli periyotlarda, öğrencilerle toplantılar yaparak, ortaya çıkan tabloyu değerlendirebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 26-27-28-29 Cevapları MEB Yayınları

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 26-27-28-29 Cevapları MEB Yayınları

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 26-27-28-29 Cevapları MEB Yayınları

  Görüşlerim Değerlidir Etkinlik Cevapları

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

  Sınıfınızla ilgili kararları nasıl alıyorsunuz? Söyleyiniz
  Cevap: Rehberlik dersinde öğretmenimiz ile birlikte karşılıklı konuşarak ortak kararlar alırız.
  Cevap2: Herkes fikrini ve istediğini söyler. Daha sonra hangi fikir ve istekler daha çoksa o kararlar kabul edilerek uygulanır.

  Aşağıdaki metni okuyunuz. Çocukların karar alma süreçlerine nasıl katıldıklarını söyleyiniz.
  Cevap: Öncelikle öğrenciler öğretmenlerinden izin almış ve daha sonra karşılıklı olarak fikirlerini ve isteklerini dile getirmişlerdir.

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

  Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başındaki yıldızı yeşil renge, yanlış olanların başındaki yıldızı kırmızı renge boyayınız
  Cevap:

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

  1. sınıfta birlikte sınıf kurallarımızı belirlemiştik. Bu kuralları kim hatırlıyor? Elif, sen söylemek ister misin?
  Cevap:

  – Sınıfa geç kalmamak
  – Sınıfta ses yapmamak
  – Dersi gereksiz yere bölmemek.

  Evet, arkadaşımız kurallarımızın çoğunu bize hatırlattı. Bu kuralları nasıl belirlemiştik çocuklar?
  Cevap: Bu kuralları ortaklaşa konuşarak aldık.

  Yukarıdaki konuşmalara göre soruları cevaplayınız.

  1. Sınıf kuralları niçin oluşturulmuştur? Yazınız.
  Cevap: Sınıf kuralları daha sağlıklı bir eğitim ortamının oluşması için konulmuştur.
  Cevap2: Yaşanan bazı sorunlardan dolayı kurallar konularak çözüm üretilmiştir.

  2. Sınıf kuralları nasıl oluşturulmuştur? Yazınız.
  Cevap: Sınıf kuralları ortak kararlar alınarak oluşturulmuştur.
  Cevap2: Herkes fikrini söyledi. Daha sonra oy çokluğuna göre fikirleri belirleyip kurallar koyuldu.

  2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

  Sınıf Kuralları

  Sınıf etkinliklerinde karar alma sürecinde sizce en çok nelere dikkat etmelisiniz? Söyleyiniz.
  Cevap: Böyle durumlarda her zaman sınıfça karşılıklı fikirlerimizi bir birimize iletir ve konuşuruz. Ortak bir karar alır ve uygulamaya sokarız.

  Cevap2: Arkadaşlarımın fikirlerine saygılı olmaya, alınan ortak karara uymaya dikkat etmeliyiz.

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap