Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sınıf kuralları kaç madde olmalı

  1 ziyaretçi

  sınıf kuralları kaç madde olmalı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sınıf kuralları nelerdir ve nasıl belirlenir? Sınıf kurallarının önemi ve belirlerken dikkat edilecekler

  Sınıf kuralları nelerdir ve nasıl belirlenir? Sınıf kurallarının önemi ve belirlerken dikkat edilecekler

  Sınıflarda kalabalık öğrenci topluluğu bulunduğu için belirli kurallar olmazsa, düzensizlik ve kargaşa hâkim olur. Bunu önleyebilmek adına öğrenciler ve öğretmen bir araya gelerek, sınıflarını temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortam haline getirmek için bazı kurallar belirliyorlar.

   Sınıf Kuralları Nedir?

   Eğitim-öğretimin yapıldığı derslikler sınıf olarak adlandırılıyor. Bu sınıflarda eğitim-öğretimin daha verimli yapılabilmesi, ortamın temizliği, eşyaların korunması ve düzeni adına koyulan belirli kurallara sınıf kuralları deniliyor.

   Bu kurallar, öğrencilerin de katılımı, fikir alışverişi ve beyin fırtınası sonucunda ortak olarak belirleniyor. Uygulanamayacak maddeler kural olarak belirlenmiyor. Daha ziyade öğrencilerin otokontrol ve kontrol mekanizmalarını çalıştıracak maddeler belirleniyor. Örneğin, sınıf içinde koşulmaması, teneffüslerde sınıfın havalandırılması, yere çöp atılmaması gibi hususlar öğrencilere neden-sonuçlarıyla açıklanıyor.

   Sınıf Kuralları Nelerdir?

   1- Dersin aksamaması için sınıfa zamanında girerim.

   2- Teneffüs zili çaldığında, sınıftan koşarak çıkmam.

   3- Öğretmenim veya bir arkadaşım konuşurken sözünü kesmem, yanımdaki arkadaşımla konuşmam.

   4- Teneffüslerde mutlaka sınıfı havalandırırım.

   5- Sınıf içinde koşmam.

   6- Arkadaşlarıma karşı hoşgörülü davranırım. İncitici ve kırıcı sözler söylemem, kavga etmem.

   7- Sınıf içindeki ve okuldaki eşyalara zarar vermem.

   8- Sadece sınıfta değil, hiçbir yerde yere çöp atmam. Yere çöp atan arkadaşımı kibarca uyarırım. Çöp bulursam çöp kutusuna atarım.

   9- Sadece sınıf içinde değil her ortamda gereksiz yere ışıkları yakmam. Boşa yanan ışıkları söndürürüm.

   10- Yerde bulduğum bir eşyanın sahibini ararım. Bulamazsam, sınıftaki kayıp eşya kutusuna koyarım.

   Sınıf Kuralları Nasıl Belirlenir?

   Sınıf kuralları, öğrencilerin oryantasyon zamanından sonra hazırlanmalıdır. Öğrenciler, okula, öğretmene, arkadaşlarına ve ortama alıştıktan sonra birlikte oluşturulabilir. Sınıfta istenilen düzenin ve davranışların kazanılmasını istiyorsanız, kuralları belirleme safhasında öğrencileri de katmalısınız. Öğrencilerin katılmadığı ve benimsemedikleri kurallar sadece kâğıt üzerinde kalacaktır.

   Öğretmen, toplu yaşanan ortamlarda bazı kuralların olması gerektiğini nedenleriyle açıklamalıdır. Sevgi, saygı ve hoşgörü unsurlarını göz önünde bulundurularak hangi davranışların yanlış olduğu anlatılmalıdır. Bu davranışların neden olacağı sonuçlar göz önüne getirilmesini de sağlayabilirsiniz.

   Öğretmen konuşmasını bitirdikten sonra, öğrencilerden sınıf içi nasıl kurallar belirlemeleri gerektiğini sorabilir. Bu konuda söylenen maddeleri tahtaya yazması en doğrusudur. Öğretmen, fikirlerini en sona bırakmalıdır. Öğrenciler, kuralları belirledikten sonra, her kuralın uygulanabilirliği tartışılmalıdır.

   Bütün kurallar belirlendikten sonra, yazılı olarak panoya asılmalıdır. Her öğrenci de kuralların takipçisi olduğunu bilmelidir. Sınıf kuralları listesini velilere de verebilir, onların da takipçi olmalarını sağlayabilirsiniz. Sınıf kurallarını alt sınıflarda yazılı, üst sınıflarda sözlü olarak belirlemeye dikkat etmelisiniz.

   Sınıf Kurallarının Önemi

   Toplu yaşanan ortamlarda, herkesin kendi istediğini yapamayacağı bir gerçektir. Özellikle, okul ve sınıf gibi ortamlarda, düzeni ve işleyişi sağlayan kurallar olmazsa, eğitim-öğretimde istenilen başarı elde edilemez. Sınıf kurallarının önemini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

   1-Sınıf içinde herkesin eşit olduğunu gösterir.

   2-Öğrencinin, doğru ve yanlış davranışları görmesini sağlar.

   3-Öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlar.

   4-Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarıp, kabul edilebilir hale getirir.

   5-Sınıf ortamının daha verimli hale gelmesini sağlar.

   6-Kontrol sayesinde kötü davranışlarda azalmalar görülür.

   Sınıf Kuralları Belirlerken Dikkat Edilecekler

   Sınıf kurallarını öğretmen tek başına belirlememelidir. Öğrencilerin katılımıyla birlikte ve uygulanabilir ölçüde belirlenmelidir. Ödül ve ceza sistemi çok iyi belirlenmelidir. Öğrencilerin sıkılacağı, uygulanması aksaklığa yol açacak maddeler, yerine az ve öz maddeler belirlenmelidir. Belirli periyotlarda, öğrencilerle toplantılar yaparak, ortaya çıkan tabloyu değerlendirebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sınıf Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Okul Kuralları Ve Disiplin Cezaları

  Sınıf Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Okul Kuralları Ve Disiplin Cezaları

  Eğitim hayatınız boyunca hem okulda hem de sınıf içinde uymanız gereken kurallar vardır. Eğer bu kurallara uymazsanız disiplin cezaları ile karşılaşabilirsiniz.

  Sınıfın Kuralları Nelerdir?

  Sınıf içerisinde herkesin uyması gereken ve değişmeyen kurallar vardır. Sınıf içerisine girdikten sonra herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yüzden sınıf içindeki kurallara uymalısınız.

  1- Sınıfa zamanında girmek. Ders başlamadan önce sınıftaki yerinizi almalısınız.

  2- Öğretmen veya sınıftan bir arkadaş konuşurken sözü kesilmez.

  3- Teneffüs zili çaldığında hemen dışarı koşulmaz.

  4 - Teneffüslerde sınıf havalandırılmalıdır.

  5- Arkadaşlarla kavga edilmez ve herkese nazik davranılır.

  6- Sınıf içinde koşulmaz.

  7- Sınıf içinde yerlere çöp atılmaz.

  8- Sınıftaki malzemelere zarar verilmez.

  9- Yerde bulunan eşyaların sahibi aranır veya kayıp eşya kutusuna atılır.

  10- Gereksiz yere ışık yakılmaz.

  Okul Kuralları Nelerdir?

  Sınıfta uymanız gereken kurallar olduğu gibi okul alanı içinde uymanız gereken kurallarda vardır. Okul alanına giren herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır ve aksi davranışları sergileyemez.

  1- Okul alanında bağırılmaz ve koşulmaz.

  2- Yerlere çöp atılmaz ve tuvaletler kirletilmez.

  3- Suyu gereksiz yere akıtmamalısınız.

  4- Okuldaki herkese karşı saygılı davranılmalıdır.

  5- Okul, araç ve gereçlerine zarar verilmez.

  6- Öğrenci sahip olduğu sorumlulukların farkında olmalıdır.

  7- Öğrenci okula zamanında gelmelidir.

  8- Okulda yasak olan eşyalar ve yiyecekler okula getirilemez.

  9- Öğrenci arkadaşlarına karşı hoşgörülü olmalıdır.

  10- Yemekhanede kurallar dışına çıkılmamalıdır.

  11- Tören sırasında uygunsuz davranışlar sergilenemez.

  Disiplin Cezaları Nelerdir?

  Okulda kurallara uymayan öğrenciler disiplin cezaları ile karşılaşabilir. O yüzden okulda kurallara uyarak ceza almamaya çalışmalısınız.

  ● Kınama
  ● Okuldan kısa süre ile uzaklaştırma
  ● Okul değiştirme
  ● Örgün eğitimin dışına çıkarma

  Kurallara uymayan öğrenciler disiplin cezalarını almak için disiplin kuruluna sevk edilir. Bu kurulda ceza alan öğrencinin cezasını yetkili makam onaylar. Onay alınmazsa ceza uygulanamaz.

  ● Kınama ve okuldan kısa süre ile uzaklaştırma alan öğrencinin cezasını okul müdürü onaylar.
  ● Okul değiştirme cezasını ise ilçe disiplin kurulu onaylamalıdır.
  ● Örgün eğitim dışına çıkarılma ise il disiplin kurulu onayı alındıktan sonra uygulanır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Sınıf Kuralları

  Sınıf Kuralları

  Bir öğretmen sarı kurallarını belirlerken İlkin öğrencileri belli bir oryantasyondan geçirmesi gerekiyor. Yani çocuklar okula uyum sağlayabilmeliler. Çocuklara, okula başladıklarında okulun birimlerini o birimlerdeki personeli, personelin görevlerini öğretmen tarafından iyice öğretilmelidir. Çocuk ihtiyacı olduğunda hangi personele ya da hangi okulun birimine Gideceğini bilmelidir, bunları bildikten sonra öğretmenle birlikte sınıf ve okul kurallarını konuşabilirler. Öğretmen okul kurallarını açıkladıktan sonra sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte oluşturabilir. Sınıf kurallarını oluştururken mutlaka öğrenciler dahil edilmeli ve hatta velilerden bir takım öneriler de alınabilir. Sınıf kurallarının amacı zaten olumlu huzurlu bir sınıf ortamı oluşturmaktır

  Sınıfta etkin kurallar oluşturabilmek amacıyla öğrenciler de dahil olursa çok daha demokratik bir sınıf ortamı anlamına gelir.

  Sınıf Kuralları Nelerdir?

  Bir sınıftaki materyalleri ve eşyalarımızı temiz kullanmalıyız,onları kullandıktan sonra mutlaka tekrar yerine özenle bırakmalıyız.

  1. Sınıfa geç gelmemeliyiz, sınıfa vaktinde gelmek derslerin bir kısmını kaçırmamak açısından ve sınıfın düzenini bozmamak açısından son derece önemlidir
  2. Okul kıyafetlerimiz temiz ve düzenli olmalıdır
  3. Saçlarımız dağınık olmamalıdır
  4. Vücut temizliğimize çok önem göstererek okula gelmeliyiz
  5. Sınıfta mutlaka kayıp eşya dolabı olmalıdır, kayıp eşyaların bulunması dahilinde bu dolaba konması gerekmektedir
  6. Her zaman arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü olmalıyız
  7. Sınıf ortamında koşmamalıyız
  8. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize karşı saygılı olmalıyız
  9. Merdivenleri kullanırken mutlaka soldan inmeliyiz
  10. Yukarı çıkarken de sağdan çıkmalıyız
  11. Konuşma sırasında arkadaşımızın ya da öğretmenimizin sözünü kesinlikle kesmemeliyiz
  12. Hazırlıklı ve planlı olmamız gerekiyor, çantamızı önceden mutlaka hazır etmemiz gerekiyor
  13. Öğretmenimizi ders esnasında dikkatle dinlemeliyiz
  14. Sınıf içerisinde çöplerimizi yere değil çöp kutusuna atmalıyız

  Sınıf kurallarından bazılarını bu şekilde sıraladıktan sonra bu sınıf kurallarının mutlaka panoya asılarak görsel olarak ve öğrencilerin sürekli görmeleri gereken yerlerde olması, kurallara uyma açısından önemlidir. Sınıf kuralları sadece öğrencileri ilgilendirmez sınıf kuralları aynı zamanda verileri de ilgilendiren bir konudur. Öğrenci velisi mutlaka sınıf kurallarını öğretmenden temin etmeli ve bu kuralları zaman zaman öğrencisiyle birlikte ev ortamında çalışmalıdır.

  Yazı kaynağı : www.bilgine.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap