Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  site yönetimi ceza kesebilir mi

  1 ziyaretçi

  site yönetimi ceza kesebilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Apartman ya da site yönetimi ceza kesebilir mi? - Mustafa Baysal

  Apartman ya da site yönetimi ceza kesebilir mi? - Mustafa Baysal

  Bir apartmanda ya da sitede oturuyorsunuz, aracınızı site içinde yanlış bir yere park ettiniz ve bir gün sonra kapınıza site yönetimi tarafından bir bildirim gönderildi: Size idari para cezası kestik! Böyle bir şey olabilir mi? Şu sorunun cevabını beraber bulalım: Apartman ya da site yönetimi ceza kesebilir mi?

  Site yönetimi nedir?

  Site yönetiminden kasıt yönetici ya da yönetim kurulu olabilir. Toplu yapılarda kurul sayıları ve türleri, diğer apartman ya da sitelere göre biraz farklılık arz eder.

  Çok teknik bir konu olmakla beraber, kısaca izah etmem gerekirse; toplu yapılardaki kurul sayısı apartmanlardaki ya da sitelerdeki kurullardan farklılık arz etse de, ikisinde de yönetim aynı kişi ya da kurul tarafından gerçekleştirilir: Yönetici ya da yönetim kurulu.

  Site yönetiminin kuralları belirlemesi

  İster toplu yapı olsun ve isterse de tek binadan oluşan bir apartman, yöneticiler kat maliklerinin kurallara uymasını ister. Aslında bu, herkes tarafından istenen bir durumdur.

  Kurallara uyulmadığında sorunlar ortaya çıkar ve toplu yaşam çekilmez bir hâl alır. Bu nedenle, herkesin kurallara uyması gerekir.

  Bu kapsamda kat malikleri kurulu toplanıp uyulması gereken kurallara ilişkin kararlar alabilir. Yönetici ya da yönetim kurulu tek başına kuralları belirlemek istiyorsa, bu kuralların çok genel çerçeveli kurallar olması gerekir.

  Kat maliklerinin herhangi bir alana girmesini ya da bir şeyden faydalanmasını kısıtlayıcı kararları yöneticiler asla tek başına alamaz.

  Site yönetiminin ceza belirlemesi

  Site yönetimi kurallara uyulmasını sağlamak için kendince birtakım yöntemlere başvurabilir. Bunlardan birisi de kurallara uymayanlara para cezası kesilmesi olarak kendini gösterebilir.

  Bu tür durumlarda yönetim ya belirli davranışlar için belirli cezaları öngörür ya da daha geniş bir serbestlik ile istediği fiile istediği cezayı keser.

  Örneğin site yönetimi tarafından; yanlış yere araç park edilmesi durumunda brüt asgari ücretin onda biri ya da balkondan halı silkelenmesi durumunda asgari ücretin yarısı gibi sabit cezalar belirlenmiş olabilir.

  Ya da site yönetimi hangi fiile ne kadar ceza kesileceğini belirlemez ve olumsuz bir fiil olduğunda kendi belirleyeceği idari para cezasını tatbik eder.

  Site yönetimi dairelere ceza verebilir mi?

  Yukarıdaki yöntemlerden hangisi söz konusu olursa olsun, apartman ya da site yönetiminin bina sakinlerine idari para cezası kesmesi asla mümkün değildir.

  Site yönetimi isterse cezaya konu fiilleri ve karşılığında kesilecek idari para cezalarını listelemiş ve tüm herkese duyurmuş olsun, yine de hiçbir konuda para cezası uygulama hakkına ve yetkisine sahip değildir.

  Site yönetiminin maske cezası kesmesi

  Site yönetiminin ceza kesmesi konusunda bariz örneklerden birisi, maske cezalarıdır. Evet, kamu otoritelerince belirlenmiş maske kullanım zorunlulukları ve maskesiz dolaşmaya ilişkin yasaklar bulunur.

  Ancak bu kuralların uygulamasını denetleyecek olan da yine kamu otoritesi olacaktır. Hiçbir site yönetimi ya da yönetici kamu otoritesinin yerine geçerek insanlara maske cezası uygulayamaz.

  Site kurallarına uymayanlara yaptırım yok mu?

  Madem site yönetimi ceza kesemiyor, site kurallarına uymamak yaptırımsız mı kalacak? Bu durumda ne olacağı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

  Kanun’un 33’üncü maddesine göre; kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

  O halde bir kat maliki ya da site sakini kurallara uymazsa, aşağıdaki adımlar izelenebilir:

  Göreceğiniz üzere işin sonunda kat malikleri hakkında idari para cezası uygulanması mümkün olsa da bu yetki sadece sulh mahkemesi hakimine ait olacaktır.

  Yönetim planında idari para cezası belirlenmesi

  Buraya kadar yazdıklarım çok net olsa gerek: Site yönetimi para cezası kesemez! Ancak bunun bir istisnası bulunur.

  Yönetim planının ne olduğunu şu yazımda açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/yonetim-plani-nedir/

  Yönetim planı o kadar önemli bir belgedir ki; Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı olmadığı müddetçe, yönetim planındaki hükümler mahkemelerde öncelikle dikkate alınır.

  Yönetim planı bu kadar önemli olduğu için onu değiştirmek de zorlaştırılmıştır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, yönetim planında bir değişiklik yapabilmek için en az beşte dört oy çoğunluğu gerekir.

  İşte bu yönetim planında; site içinde hangi fiile ne kadar para cezası kesileceği belirlenmiş olsa, bu defa işler tamamen değişecektir.

  Site yönetiminin, yönetim planında yer alan para cezalarını uygulama yetkisi bulunur. Yani, yönetim planında hüküm varsa, yönetim ceza kesebilecektir.

  Ancak burada çok önemli bir detayı hatırlatmak isterim. Yönetim planı değiştirilebilen bir şeydir ve bu yetki de kat maliklerindedir. Eğer kat malikleri, kesilen para cezalarından rahatsızsa, beşte dört çoğunluğu sağlayarak yönetim planındaki ceza hükümlerini kaldırabilir ya da iptal edebilir.

  SONUÇ

  Site yönetimi ceza kesebilir mi? Hem evet, hem hayır!

  Site yönetimi, eğer yönetim planında hem cezaya konu fiiller hem de bunların karşılığı olan idari para cezaları belirlenmişse evet, idari para cezası kesebilir.

  Site yönetimi, eğer yönetim planında cezalara ilişkin hüküm yoksa hayır, idari para cezası kesemez.

  Durumu iki örnekle somutlaştırarak yazımı bitirmek isterim. Yönetim planında yanlış yere araç parkı için brüt asgari ücretin 10’da 1’i oranında ceza öngörülsün. Site yönetimi yanlış yere park eden araç sahibine 2022 yılı için 5.004 TL’nin onda biri olan 500,40 TL ceza kesebilir. Ceza miktarı ne 400 lira ne de 600 lira olamaz.

  Aynı sitenin yönetim planında cezaya ilişkin bir hüküm olmadığını varsayalım. Bu durumda site yönetimi hiç kimseye bu konuda ceza kesemez ve fakat 634 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde belirtilen şekilde hâkimin müdahalesi istenebilir.

  Yazı kaynağı : mustafabaysal.com

  Site yönetimi ceza kesebilir mi?

  Site yönetimi ceza kesebilir mi?

  Usulsüz kesilen cezalar, ödenmeyen faturalar, kısıtlanan sosyal imkanlar.

  Bunlar, site sakinleri ile site yöneticileri arasında zaman zaman yaşanan çatışmalardan sadece birkaçı.

  Site yönetimlerinin yaptırım yetkisi var mı?

  Peki site yönetimlerinin yaptırım yetkisi var mı? Uzmanlara göre yok. Tek cezai yaptırım, aidat ödemeleri için söz konusu olabilir.

  Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Yönetici genel kurulda alınan kat malikine cezai işlem şu şartlarda uygular; yine karar defterine yazılı yüzde 5 gecikme zammı aidat tutarı üzerinden uygulanmaktadır. Bunun dışında da herhangi bir cezai işlem uygulanamaz" dedi.

  Toplanan aidatlar denetlenebilir olmalı

  Sitelerin daire sayıları arttıkça bütçelerinin de arttığını söyleyen Sandalcı, toplanan aidatların denetlenebilir olması gerektiğini vurguladı.

  Sandalcı, "Site yönetimlerinin sahipsiz oluşundan, insanlar kanunda da açıklar olduğundan istedikleri gibi site bütçelerine nemanalabiliyorlar" diye konuştu.

  Ortak alanlarda ceza kesilmez

  Bir diğer tartışma konusunun da sitelerin ortak kullanım alanları olduğunu söyleyen Sandalcı, şöyle devam etti:

  "Otopark diyebiliriz, çocuk alanları diyebiliriz, fitness salonları diyebiliriz. Bununla ilgili site yönetiminin cezai işlem uygulama durumu kesinlikle bulunmamaktadır. Bununla ilgili yasallaşan bir mevzuat da yoktur." 

  Site sakinlerinin kişisel bilgilerinin paylaşılması da yasal değil. Resmi makamlar yönetimden istese dahi, bilgiler ancak izinle verilebiliyor.

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?

  Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?

  Kat mülkiyeti kanununa göre 8 katlı ya da 8 kattan daha çok binalar için apartman yöneticisi bulundurulması zorunludur. Tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilen yöneticinin apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde önemli role sahiptir. Yöneticinin kanundan ve yönetim planından doğan birçok görevi bulunmaktadır. Kanundan doğan yükümlülükleri 634 Sayılı Kanun’un 35.maddesinde düzenlenmiştir.

  Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür.

  *Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi

  * Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

  * Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi

  * Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerin-den avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması

  * Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması

  * Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü

  * Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması

  * Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması

  * Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi (Ancak belirtmek isteriz ki apartmanda veya sitede yönetici varsa, yönetimsel işler için bir yönetim şirketinden hizmet alınıyorsa, bu yönetim şirketi icra takibi yapamaz, dava açamaz. Çünkü yönetici değildir.)

  * Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması

  * Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması

  * Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi

  *Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.  Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Görüldüğü üzere tüm bu görevler yöneticinin kanundan doğan sorumluluklarıdır.

  Ana gayrimenkul ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması yöneticinin görevlerinden biridir. Bu kapsamda yönetici apartman huzur ve düzenini bozanlara karşı birtakım yaptırımlar uygulayabilecektir. Bu yaptırımlardan biri de ”Para Cezasıdır”

  Kurallara uymamakta ısrar eden örneğin; yanlış yere park eden, uyarılara rağmen halı silkeleyen veya yasak saatlerde havuza giren vs. gibi apartmanın huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunan apartman sakinlerine yönetim tarafından para cezası verilebilir.

  Önemle belirtmek isteriz ki yöneticinin bu yetkisi istisnai bir yetki olup, mutlaka yönetim planında belirtilmeli ve yönetim planında hangi eylemlere karşılık para cezası verileceği de açıkça gösterilmiş olması gerekir.

  Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Yazı kaynağı : avukatcerenyanik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap