Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  silis ve gümüş minerali ne yapımında kullanılır

  1 ziyaretçi

  silis ve gümüş minerali ne yapımında kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Silisyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

  Silisyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

  Yer kabuğunun yaklaşık %25'i silisyum elementinden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde oksijen elementinden sonra en çok bulunan element silisyumdur. Hayvan iskeletlerinin yapısında, bitki dokularının yapısında, deniz içinde yaşayan diatomların hücre duvar yapılarında da silisyum elementi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra meteorlar ve yıldızlarda da bol miktarlarda silisyum elementi bulunmaktadır. Doğada genelde, oksijen ile tepkimeye girerek oluşturduğu kuvars ya da silis olarak adlandırılan silisyum dioksit halinde görülmektedir.

  Silisyum Nedir?

  Silisyum elementi, periyodik tablonun 4A grubunda bulunan bir ametaldir. Simgesi "Si" olan silisyumun atom numarası 14, yoğunluğu 2,34, atom ağırlığı ise 28,06'dır. Erime noktası 1414 santigrat derecedir. Silisyum elementinin rengi ise kurşuni renktir. Doğal halde bulunan yaklaşık 64 tane elementin yapısında silisyum bulunmaktadır.

  Silisyum Hangi Alanlarda Kullanılır?

  - Silisyumun bilinen bileşiklerinden bir tanesi karborundumdur. Bu bileşik elmas sertliğine sahiptir. Genellikle mozaik parlatma ve silme işlemlerinde kullanılmaktadır. Karborundum bileşiği karbon ve oksijenin etkileşimi ile meydana gelmektedir.

  - Silisyumun hidrojen ile tepkimesi sonucu silanlar oluşur. Doğada gaz halinde bulunmaktadır.

  - Silisyum elementinin organik bileşiklere benzeyen formları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de silisyum kloroformdur.

  - Silisyum elementinin günümüzde en çok değere sahip olan bileşiği ise silikonlardır. Bu silikonlar vazelin kıvamında ve yarı katı halde bulunur. Silikonların yanma özellikleri yoktur. Bu sebeple genellikle yüksek kaliteli makine yağları olarak kullanılmaktadır.

  - Yarı iletken bir özelliğe sahip olmasından dolayı elektrik devrelerinde silisyumdan faydalanılmaktadır.

  Silisyumun Özellikleri

  - Doğada serbest halde bulunmaz.

  - Yarı iletkendir. Sıcaklığı arttığında iletkenliği de artar.

  - Çok serttir. Kristalize yapısı elmas formundadır.

  - Gümüş, kurşun ve çinko gibi madenlerle çözünür.

  - Birçok elementle tepkimeye girer.

  - Hidrojen elementine ilgisi zayıftır.

  - Kimyasal tepkimelerin çoğunda metal özelliği gösterir.

  - Kırılgan bir yapıya sahip olan silisyum, elektropozitiftir.

  - Toksik değildir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Silisyum Nedir? Nerelerde Kullanılır?

  Silisyum Nedir? Nerelerde Kullanılır?

  Silisyum Elementi Nedir?

  Silisyum kelimesi, Latince “çakmaktaşı” anlamındaki “silex” veya “silis” sözcüklerinden türetilen bir kelimedir. Silisyumun İngilizce’deki karşılığı “silicon” kelimesidir. Bu yüzden yaygın olarak silikon olarak da ifade edilmektedir.

  Silisyum elementi yer kabuğunun %25’ini meydana getiren ve dünyada oksijenden sonra en bol bulunan bir elemandır.  Hayvan iskeletlerinde, bitki dokularında, denizlerde yaşayan diatomların hücrelerinin duvar yapılılarında da bulunur. Yıldızlar ve meteorlarda yüksek oranda silisyum bulunur. Doğada genellikle oksijenle bileşik yaparak oluşturduğu, silis ya da kuvars olarak bilinen silisyum dioksit (SiO2) biçiminde görülür.

  Yerkabuğundaki silisyumun çoğu kuvars ve kumlardaki silisyum dioksit olarak bulunur. Ayrıca 64 farklı elementin bileşiğinde silisyum vardır. En önemli bileşiği olan silisin tabiatta bulunan kristalli şekline kuvars denir.

  Silisyum; Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alan ametal bir elementtir. Simgesi Si, atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,06, yoğunluğu 2,34’tür. 1414°’de erir. Silisyum kurşuni renktedir.

  Silisyumun başka bir bileşiği olan karborundum elmas sertliğinde bir maddedir. Mozaik silme ve parlatma işlerinde kullanılır. Silisyum ve karbon bileşiğidir.

  Silisyumun hidrojenli bileşiklerine silanlar denir. Bunlar mono, di, tri islanlar olmak üzere ayrılırlar ve gaz halinde bulunurlar. Silisyumun organik bileşiklere benzer bileşikleri de vardır. Bunlardan biri silisyum kloroformdur.

  Silisyumun zamanımızda önem kazanan bir başka bileşiği silikonlardır. Bunlar yarı katı ve vazelin kıvamındadırlar. Yağ özellikleri ve yanmamaları dolayısıyla yüksek kaliteli makine yağı olarak kullanılırlar.

  Silisyumun Tarihçesi

  Silisyum insanlık tarihinde ilk olarak çakmaktaşı formunda kullanılmıştır. Eski medeniyetlerde kaya kristali gibi silika formları da kullanılmıştır. Silisyumun doğadaki bolluğu da kimya ilimi ile uğraşan bilim adamlarının her zaman ilgisini çekmiştir.

  Silisyumla ilgili ilk bilimsel çalışmalar 1811 yılında yapıldı. Joseph Gay Lussac ve Louis Jacques Thenard, silisyum tetraklorürü potasyum metaliyle tepkimeye sokarak çok saf olmayan silisyum elde etmeyi başardı.

  1824 yılında potasyum fluorosilikatı ısıtarak saf silisyum tuzu elde eden İsveçli kimyager Jöns Jacob Berzelius, silisyumun kaşifi olarak kabul edilmektedir. Daha sonra 1854’te Fransız kimyacı Henri-Etienne Deville ilk kez kristal silisyum üretti ve bu element 1889’da çelik endüstrisinde temel alaşım maddesi olarak kullanılmaya başlandı.

  Silisyumun Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

  Ultra saf hali mavi-gri metalik bir renkte parlak ve katıdır. Amorf formu, kahverengi toz şeklindedir. Kristal formu ise metalik parlak, grimsi bir renge sahiptir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından karbonla benzerlikler gösteren silisyum, doğada serbest olarak bulunmaz.

  Yüksek sıcaklıklarda çalışma koşullarına çok dayanıklı bir elementtir. Elektriği iletme özelliği zayıf (az) olup ısınınca az genleşir.

  Silikon karbid (SiC) bileşiği, bilinen en sert maddelerden biridir.

  Silisyumun Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

  Periyodik tablodaki simgesi “Si” olan silisyum peryodik tabloda Grup IV A da yer alır. Atom numarası 14 atom ağırlığı 28,086 olup, kristal heykelden siyahtan geriye değişen renge sahip kırılgan sert bir yapıdadır. Yoğunluğu 2,33 g/cm3 ve Mohs skalasına göre 7 sertliktedir. Silisyum 1410 C erir ve 2355 C de kaynar. Metal ve ametal arası metaloid bir elementtir.

  Silisyumun en önemli özelliği yarı iletken olmasıdır. Yarı iletkenler, iletkenlikleri yalıtkanla iletken arasında olan maddelerdir. Elektrik devrelerinde silisyumun yarı iletkenliğinden çok yararlanılır.

  Çok sert bir elementtir, kristal yapısı elması andırır. Oda sıcaklığında kararlı ve inerttir. Isıtılınca giderek reaktiflesir. Çinko, gümüş, kurşun gibi madenlerde çözünür. Halojenlerle (Fluor ve iyot gibi) halojenür bileşiklerini verir. Magnezyum ve diğer metallerle silikatları oluşturur.

  Şebeke yapısı elmasınkine benzer. Silisyum suda çözünmez hidroflorik asitten başka hiçbir asit etki etmez. Halojenlerle ve alkalilerle reaksiyona girer. Hidrojene ilgisi zayıftır. Oksijen ile 400 C de, azot ile de 1400 C de reaksiyona girer.

  Doğal silisyum, kararlı üç izotoptan oluşur. Bu izotoplar; Silisyum-28 (% 92,22), Silisyum-29 (% 4,6), Silisyum-30 (% 3,1) şeklindedir. Çeşitli yapay radyoaktif izotopları ile birlikte toplam 24 izotopu bulunur. Oda sıcaklığında amorf ve kristal olarak iki allotropu vardır.

  Kimyasal davranışlarda metallere benzer. Kırılgan, yarı iletken ve elektropozitiftir. Sıcaklığı arttıkça iletkenliği de artar (metallerde tam tersidir; sıcaklık arttıkça iletkenlik düşer).

  Toksik değildir, ancak asbest gibi kanserojen bazı silikatlar bulunur. Birçok bileşik ve alaşımda yer alabilir. 60 farklı silikatta silisyum vardır. Gümüş, çinko ve kurşun gibi metallerle çözünür.

  Silisyum Nasıl Keşfedilir?

  Oksijenden sonra doğada en bol bulunan ikinci elementtir. Evrende en bol bulunan elementler arasında yedinci sıradadır. Yerkabuğu, yüzde 27,7 oranında silisyum içerir. Genellikle saf olarak bulunmaz. Doğada genellikle silis veya silikatlar halinde bulunur. Ağırlıklı olarak silisyum dioksitle bağlantılı olarak oluşumları vardır.

  Bazı kumlar, kaya kristalleri, ametist taşı, akik, çakmaktaşı ve opal gibi birçok taş silisyum içerir. Bazı önemli silikat formları; asbest, granit, feldispat ve mika gibi maddelerdir. Granit gibi kompleks kayalar, beyaz kumlar silisyum içerir. Silisyum oksit, kumun en yaygın bileşenidir. Silisyum dioksit (SiO2), silisyumun çakmaktaşı formudur ve doğada en yaygın bulunan bileşiğidir. Silis veya kuvars, kristalize olmamış silisyumdan oluşur. Opal taşı, su molekülleri ile bağlanmış bir silis biçimidir.

  Saf olarak silisyum eldesi, silisyum oksidin kok kömürü (grafit) ile elektrikli fırında indirgenmesi sonucunda gerçekleşir. Tepkime için gerekenden fazla karbon kullanılırsa silisyum karbür (SiC) oluşur.

  Silisyum Nerelerde Kullanılır?

  Silisyum ya da silikon, kullanım alanı en geniş olan elementlerden biridir.  Günümüzde silisyum en çok kullanıldığı alan mikroelektronik endüstrisi ve güneş hücresi endüstrisi diyebiliriz.

  Silisyum Nerelerde Bulunur?

  En fazla silisyum üreten ülkeler Çin, Rusya, ABD, Norveç, Fransa ve Brezilya’dır. Silisyumun önemli bir bileşiği olan kuvars kumlarının Türkiye’deki rezervi 750 milyon ton civarındadır.

  Yazı kaynağı : www.enerjiportali.com

  4.Sınıf Fen Bilimleri: Silis Silisyum nerelerde kullanılır

  (c) 2011 - 2022  | İlkokul etkinlikleri. Her hakkı saklıdır

  Telif Hakları |Gizlilik |KVKK | Kullanım Sözleşmesi | Çerez Politikası | Hakkımızda | İletişim

  Çarpım Tablosu | Test Çöz | İlkokul Dokümanları | Odev Hazırla

  1.sınıf etkinlikleri : Okuma yazma süreci dökümanları, okuma metinleri, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, görsel sanatlar, müzik dersi etkinlikleri

  2.Sınıf dersleri: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, ingilizce, görsel sanatlar ve müzik

  2.Sınıf dersleri: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ingilizce, görsel sanatlar ve müzik

  4.Sınıf Dersleri : Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, ingilizce, insan hakları yurttaşlık ve demokrasi, din kültürü ve ahlak bilgisi

  Instagram |Facebook Grup |Youtube | Twitter | Telegram | 2.Sınıf Telegram | 3.Sınıf Telegram  | 4.Sınıf Telegram | Sosyal Medya Adreslerimiz

  Yazı kaynağı : ilk-okul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap