Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sgs sonuçları ne zaman açıklanır

  1 ziyaretçi

  sgs sonuçları ne zaman açıklanır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SMMM sonuçları açıklandı mı? SMMM sonuçları nasıl öğrenilir? Açıklama geldi

  SMMM sonuçları açıklandı mı? SMMM sonuçları nasıl öğrenilir? Açıklama geldi

  26 Mart 2022 tarihinde yapılan 2022/1 Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı Sonuçları, 20.04.2022 tarihinde saat 12.00’de http://sonuc.tesmer.org.tr adresinde açıklandı. 

  Sonuçlara erişim http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden sağlanıyor. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

  2022/1 Dönemi SMMM Staja Giriş Sınavı Sonucu İtiraz Başvurusu

  Sınav Yönetmeliği uyarınca, sınava katılanlar, sınav sonuçlarına, itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde https://ssi.tesmer.org.tr  üzerinden yapılabilir.  İtiraz bedeli, başvuru sırasında internet üzerinden ödeneceği gibi aşağıda yer alan hesap numaralarına da ödenebilir.

  Banka şubelerine yapılan ödemeler 1 iş günü sonra TESMER kayıtlarına geçtiğinden itiraz başvurusunun son günü banka şubelerinde ödeme yapılmaması önerilmektedir. 

  İtiraz başvurusu başlama tarihi : 20.04.2022

  İtiraz başvurusu bitiş tarihi : 05.05.2022 

  İtiraz Başvuru Bedeli ve Banka Bilgisi

  Sınav İtiraz Bedeli : 50,00 ₺İş Bankası Ankara / Dikmen Şubesi ( Hesap no: 487 242)Halkbank  Ankara / Yenişehir Şubesi (Hesap No : 16000 140)

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  TESMER sınav sonuçları açıklandı mı? SMMM sınav sonuçları 2021/3 ne zaman açıklanır, bugün mü açıklanacak?

  TESMER sınav sonuçları açıklandı mı? SMMM sınav sonuçları 2021/3 ne zaman açıklanır, bugün mü açıklanacak?

  SMMM sınav sonuçları 2021/3 aramaları yoğunlaştı. TESMER SGS sonuçları için adayların geri sayımı başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı bu sınava Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları katılım sağlıyor. 27-28 Kasım 2021 Tarihlerinde Yapılan 2021/3.Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki, TESMER sınav sonuçları açıklandı mı? SMMM sınav sonuçları 2021/3 ne zaman açıklanır, bugün mü açıklanacak?

  SMMM SINAV SONUÇLARI 2021/3 NE ZAMAN AÇIKLANIR, BUGÜN MÜ?

  27-28 Kasım 2021 Tarihlerinde Yapılan 2021/3.Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı sonuçları 28.01.2022 Cuma (bugün) Saat 15:00 de https://sonuc.tesmer.org.tr Adresinde Açıklanacaktır

  27-28 Kasım 2021 Tarihlerinde Yapılan 2021/3.Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı sonuçları 28.01.2022 Cuma (bugün)  Saat 15:00'de https://sonuc.tesmer.org.tr Adresinde  Açıklanacaktır

  SMMM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

  Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

  SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  TEOS TESMER Staja Giri� S�nav� SGS sonu�lar� sorgulama nas�l yap�l�r? SGS s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  TEOS TESMER Staja Giri� S�nav� SGS sonu�lar� sorgulama nas�l yap�l�r? SGS s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  SGS s�nav sonu�lar� hakk�nda yap�lan ara�t�rmalar sabah�n ilk saatleriyle birlikte y�kseli�e ge�ti. S�nava kat�lan binlerce ki�i sonu� ekran�na nereden bak�ld��� konusunda bilgi almak istiyor. Peki, SGS s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak? TEOS TESMER Staja Giri� S�nav� SGS sonu�lar� sorgulama nas�l yap�l�r? ��te detaylar

  SGS SINAV SONU�LARI NE ZAMAN A�IKLANACAK?

  SGS s�nav sonu�lar�n�n ne zaman a��klanaca�� hen�z duyurulmad�. Sonu�lar a��kland���nda sisteme kay�tl� olanlar a�a��daki linkten sonu�lar� T.C kimlik no ve �ifreleriyle ��renebiliyor.

  STAJA G�R�� SINAVI NED�R?

  Staj dosyas�n� tamamlay�p, staja ba�lamak i�in ba�vuru yapan stajyerler 5786 say�l� Kanunun 6.maddesine g�re staja ba�lama de�erlendirmesine kat�lacaklard�r . Bu de�erlendirmede 60 ve �zerinde not alanlar staja ba�lama hakk�na kavu�acakt�r.

  Ba�vuru aylar� Nisan, A�ustos ve Aral�k't�r. Staja Ba�lama De�erlendirmesi Anadolu �niversitesi ile yap�lan protokol gere�i Anadolu �niversitesi taraf�ndan yap�lmaktad�r. S�nav sorular� Anadolu �niversitesi taraf�ndan haz�rlanmakta olup s�nav organizasyonu tamamen Anadolu �niversitesi 'nin sorumlulu�undad�r. S�nav test usul� yap�lmakta ve 60 puan alma zorunlulu�u bulunmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap