Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  senin adın kavuşmak olsun şiir

  1 ziyaretçi

  senin adın kavuşmak olsun şiir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  “Adın Kavuşmak Olsun” şiirinin Sabahattin Ali’ye ait olduğu iddiası - Teyit

  Senin adın kavuşmak olsun şiiri - Sebahattin Abi

  Senin adın kavuşmak olsun şiiri - Sebahattin Abi

  SENİN ADIN KAVUŞMAK OLSUN

  “Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliktin
  Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın
  Sen benim adını koyamadığımdın
  Senin adın kavuşmak olsun
  Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali
  Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim
  Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana
  Teslim olmuşken kaderine
  Apansız sana rastladım o limanda
  Sen benim adını koyamadığımdın
  Senin adın kavuşmak olsun..

  Bakmaya kıyamazken gözlerine
  Tutmaya cesaret edemezken ellerini.
  Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde
  Sessiz bir haykırıştı yüreğim
  Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım
  Sen benim adını koyamadığımdın
  Senin adın kavuşmak olsun.

  Son bahar yaprakları dökülürken içimden
  Hazanı yasarken bahar kokulu sabahlar da
  Yüreğim üşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda
  Sırıl sıklam ıslanırken ruhum
  Solmuştu bahçemde ki tüm güller
  Sen o bahçemdeki açan tek güldün
  Sen adını koyamadığımdın
  Senin adın kavuşmak olsun.

  Dağ çiçeğim yaban gülüm asi sevdam.
  Saçının bir teline bir ömür adadığım
  Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım
  İsyanım feryadım kavuşulmazım
  Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım
  Sen adını koyamadığım
  Senin adın kavuşmak olsun.

  Sen benim yanı başımdaki uzağım
  Sen benim uzağımdaki en yakınım
  Dokunmam yasak sevmem yasak
  Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak
  Sen adını koyamadığım
  Senin adın kavuşmak olsun.
  Sisli bir gecede ses olup da gel
  Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel
  Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel
  Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel
  sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel
  Sen adını koyamadığım
  Senin adın kavuşmak olsun.

  Bir gün gelirde tutarsam ellerini
  Bakarsam gözlerine sevgi dolu
  Doğarsa sende yeniden bu beden
  Ve o gün verirsem şayet son nefesimi
  Ölmeden haykırmak isterim son bir kez
  Sen adını koyamadığım
  sen yaban gülüm sen dağ çiçeğim
  sen ruhu revanım sen yaşama sevincim
  yasaklım adı bende saklım
  senin adın kavuşmak olsun
  senin adın
  senin adın seviyorum olsun
  seviyorum olsun
  seni seviyorum, seni seviyorum”

  SEBAHATTİN ABİ

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Her g�ne bir �iir b�rak - 21. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  Senin Ad�n Kavu�mak Olsun (Sebahattin Abi)

  Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliktin

  Hayk�r��larla �a�larken y�re�im durgun liman�md�n

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun

  F�rt�nalarda yolunu kaybeden gemi misali

  Rotas�z ve pusulas�z kalm��ken y�re�im

  Ve hoyrat�a savrulurken bir limandan bir limana

  Teslim olmu�ken kaderine

  Apans�z sana rastlad�m o limanda

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun?

  Bakmaya k�yamazken g�zlerine

  Tutmaya cesaret edemezken ellerini.

  Ve b�t�n c�mlelerin sustu�u o yerde

  Sessiz bir hayk�r��t� y�re�im

  E�siz bir mutluluktu ya�ad���m

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun.

  Son bahar yapraklar� d�k�l�rken i�imden

  Hazan� yasarken bahar kokulu sabahlar da

  Y�re�im ���rd� g�zlerimden sel olup akan ya�murda

  S�r�ls�klam �slan�rken ruhum

  Solmu�tu bah�emde ki t�m g�ller

  Sen o bah�emdeki a�an tek g�ld�n

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun.

  Da� �i�e�im yaban g�l�m asi sevdam.

  Sa��n�n bir teline bir �m�r adad���m

  G�z�ndeki bir damla ya��na �ehirleri yakt���m

  �syan�m feryad�m kavu�ulmaz�m

  Sen vazge�emeyece�im yasakl�m

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun.

  Sen benim yan� ba��mdaki uza��m

  Sen benim uza��mdaki en yak�n�m

  Dokunmam yasak sevmem yasak

  Sensiz bu hayatta ya�amak tuzak

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun.

  Sisli bir gecede ses olup da gel

  Bir sonbahar g�n�nde ya�mur olup da gel

  So�uk bir k�� g�n�nde r�zg�r olup da gel

  Il�k bir yaz gecesinde d�� olup da gel

  Sen bana yasaklar�ndan s�yr�l�p da gel

  Sen ad�n� koyamad���m

  Senin ad�n kavu�mak olsun.

  Bir g�n gelirde tutarsam ellerini

  Bakarsam g�zlerine sevgi dolu

  Do�arsa sende yeniden bu beden

  Ve o g�n verirsem �ayet son nefesimi

  �lmeden hayk�rmak isterim son bir kez

  Sen ad�n� koyamad���m

  Sen yaban g�l�m sen da� �i�e�im

  Sen ruhu revan�m sen ya�ama sevincim

  Yasakl�m ad� bende sakl�m

  Senin ad�n kavu�mak olsun

  Senin ad�n

  Senin ad�n seviyorum olsun

  Seviyorum olsun

  Seni seviyorum, seni seviyorum

  .

  https://youtu.be/dA1DNvbZNXk

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap