Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  selati tefriciye duasi okunuşu

  1 ziyaretçi

  selati tefriciye duasi okunuşu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Salat-ı Tefriciye Duası: Salat-ı Tefriciye Duasının Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

  Salat-ı Tefriciye Duası: Salat-ı Tefriciye Duasının Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Meali

  Salat-ı Tefriciye duası çeşitli faziletlere sahip olan bir dua çeşididir. Bu duanın Türkçe anlamı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

   Salat-ı Tefriciye Duası Nedir?

   Salat-ı Tefriciye duası Türkçe meali itibariyle Resulullah'a selam ve salat edilen bir duadır. Duada, Resulullah'ın hürmetine Allah'a niyaz edilmektedir. İstenen muradın hasıl olması amacı ile Resulullah'ın adı zikredilmektedir.

   Salat-ı Tefriciye Duasının Okunuşu Nasıldır?

   Salat-ı Tefriciye duasının okunuşu: "Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek." Şeklinde olmaktadır.

   Salat-ı Tefriciye Duasının Türkçe Anlamı Nedir?

   Salat-ı Tefriciye Duasının Türkçe olan anlamı "Allah’ım! Efendimiz olan Muhammed’e kâmil bir salât ile selâm ve salât eyle! O öyle bir zattır ki, kendisi ile birlikte düğümler çözülür, sorunlar kolaylaşır, gereksinimler hallolur, isteklere kavuşulur ve güzel neticelere ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine bir yağmur istenir. Her göz açıp kapama sırasında ve her nefes içinde tarafından bilinmekte olan varlıklar sayısı kadar O’nun âline ve ashâbına da selâm ve salât olsun" şeklinde olmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Salatı Tefriciye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: 4444 Salatı Tefriciye Okumanın Faziletleri

  Salatı Tefriciye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: 4444 Salatı Tefriciye Duası Nasıl Yapılır?

  Salatı Tefriciye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: 4444 Salatı Tefriciye Duası Nasıl Yapılır?

  Salatı Tefriciye Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: 4444 Salatı Tefriciye Duası Nasıl Yapılır?

  Müslümanların zora düştüğünde veya bir dileği mevcut olduğunda dualara başvurması İslam dini için oldukça önemli olaylardan birisidir. İslam dininde zora düşen kişilerin okuduğunda rahata kavuşacağına inanılmakta olan dualardan birisi de Salat-ı Tefriciye duası olmaktadır. İslam dininin kutsal olan kitabı Kur'an-ı Kerim içerisinde yazmasa da İslam dünyasından alıntılanan kaynaklara bakıldığında halk arasında Salat-ı Tefriciye adı ile bilinmekte olan duanın belirli bir sayıda okunmasının bireye kolaylık sağlayacağına inanılmaktadır.

  İslam âlimi olan İmam Kurtubi'nin bir beladan ya da sıkıntıdan kurtulmak isteyen kişilerin veya hayırlı bir işe niyetlenen kişilerin Salat-ı Tefriciye duasını 4444 defa okumasının yararı olacağını söylediğine inanılmaktadır.

  Salat-ı Tefriciye Arapça Duasının Okunuşu Nasıldır?

  Salat-ı Tefriciye duasının Arapça okunuşu şu şekilde olmaktadır: “Allâhumme salli salaten kâmileten ve sellim selamen tâmmen ala Seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğâibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.” Biçiminde ifade edilmektedir.

  Salat-t Tefriciye Duasının Türkçe Anlamı Nasıldır?

  Salat-ı Tefriciye duasının Türkçe anlamı şu şekilde olmaktadır: " “Allah’ım! Bizim Efendimiz olan Hz. Muhammed’e (sav) mükemmel bir salât ve rahmet, kusursuz bir selâmet ve selâm vermeni temenni ediyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine pek çok düğüm çözülür, sorunlar ve belalar onun hürmetine açılarak dağılır, dilek ve gereksinimler onun hürmetine yerine getirilir. Amaçlara O’nun hürmetine erişilir, güzel neticeler O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli olan yüzü hürmetine bulutlarda yer alan yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehlî beytine, onun ashabına da her göz kırpacak kadar olan zamanda (her an, saniye) her nefes alabilecek vakitte sana malum olan varlıklar sayısı kadar salât et.” Biçiminde ifade edilmektedir.

  Salat-ı Tefriciye (Nariye) Duasının Faziletleri Nelerdir? 

  Salat-ı Tefriciye duası bir hayli ünlü olan bir salattır. Salat-ı Tefriciye duası, ihlas ile birlikte okunmaya devam edildiği durumda okuyan bireyde dilediklerinin gerçekleşmesi, yaşamında meydana gelen sorunların ortadan kalkması, başlarına gelebilen zorluklar, hastalıklar mevcut olduğunda oldukça fazla etkili olduğu bilinmektedir.

  Bununla beraber İmam Kurtubi’nin dediğine göre Salat-ı Tefriciye 100 kez veya 41 kez okumaya devam edilmesi halinde bireyin zaman geçtikçe problemlerinin giderildiğini, işlerinin oldukça kolaylaştığını, içinin nurla dolduğunu, rızkının bir hayli bollaştığını, itibarının da arttığını belirtmiştir. Birey eğer dilediklerinin çabuk gerçekleşmesini istiyor ise Salat-ı Tefriciye duasını okunması gerekmektedir.

  Kurtubi önemli olan ya da hayırlı olan bir işin gerçekleşebilmesi ya da belaların def edilebilmesi için Salat-ı Tefriciye 4444 kez okunmalı demiştir. Salat-ı Tefriciye duasını okuyacak kadar zamanı bulunmayan kişiler 5, 3, 7, 21, 41 veya 11 kez okuyabilmektedir. Okunan sayıya göre faziletleri bulunmaktadır. Özellikle çağımızda bir ameliyata girecek olan kişi veya bir sınava girecek olan öğrenciler için okunmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Salat-ı Tefriciye Duası Okunuşu - Salatı Tefriciye (Nâriye) Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

  Salât-I Tefrîciyye (Nâriye) Nedir? Salat-I Tefriciye Duası Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

  Salât-I Tefrîciyye (Nâriye) Nedir? Salat-I Tefriciye Duası Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

  Salat-ı tefriciye halk arasında en çok bilinen dualardan biridir. Bir kişinin önemli bir işi, bir isteği olduğu zaman genellikle okunacak dua olarak salat-ı tefriciye duası tavsiye edilir. Halkın arasında 4444 kere okunacak dua olarak da bilinir. Oldukça makbul olan dualardan biridir.

   Salat-ı Tefriciye (Nariye) Nedir?

   Oldukça meşhur olan bir salattır. Salat-ı tefriciye ihlas ile okunmaya devam edildiği takdirde okuyan kişide istediklerinin gerçekleşmesi, hayatında oluşan sıkıntıların ortadan kalkması, başlarına gelen zorluklar, hastalık olduğunda çok fazla etkili olduğu bilinmektedir. İmam Kurtubi’nin söylediğine göre salat-ı tefriciye 100 defa ya da 41 defa okumaya devam edildiğinde kişinin zamanla sıkıntısının giderildiğini, işlerinin kolaylaştığını, içinin nurlandığını, rızkının bollaştığını, itibarının arttığını belirtmiştir. Kişi eğer isteklerinin çabuk gerçekleşmesi istiyorsa Salat-ı tefriciye duasının okunması gerekmektedir. Kurtubi önemli olan ve hayırlı olan bir işin gerçekleşmesi veya belaların def edilmesi için salat-ı tefriciye 4444 defa okunmalı demiştir. Salat-ı tefriciye okuyacak kadar vakti olamayan kişiler 41, 21, 11, 7, 5 ve 3 defa okuyabilmelidir. Okunan sayıya göre faziletleri bulunur. Özellikle günümüzde bir ameliyata girecek olan kimse ya da bir sınava girecek olan kimseler için okunmaktadır.

   Her gün 11 defa okunması için imam Dinnuri; “ beş vakit kılınan namazın arkasına bir kişi 11 defa Salat-ı tefriciye okumayı sürdürürse, kişi geçim sıkıntısına düşmez Allah katında derecesi ve mertebesi yükselir “ demiştir.

   Duaların belirli sayılarda okunması dualardaki etkiyi arttırdığı çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Hatta birçok kaynak duaların belirli sayılarda tekrar tekrar okunmasının enerjiyi değiştirip yükselttiği ve yükselen enerji yeterli seviyeye geldiğinde duadan en çok faziletin alınabildiği belirtilmiştir. Hiçbir kimse duayı ne kadar ederse etsin kabul olunmuyor dememeli ve bu şekilde umutsuzluğa düşmemelidir. Salat-ı tefriciyede tekrar tekrar okunması gereken dualardan biridir. Tekrar edilmesine rağmen duasının kabul olmadığını gören birtakım kişiler olabilmektedir. Kimse bu konuda üzülmemelidir. Duanın kabul olmasının gerektiği zaman henüz gelmemiş olabilir veya edilen dua hayırsız sonuçlara neden olabilecektir fakat bunun yerine Allah kişiye daha hayırlı olanı vermek istiyor olabilir.

   Salat-ı Tefriciye Duası Anlamı

   Salat-ı tefriciye duasının anlamı şu şekildedir: “Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

   Salat-ı Tefriciye Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

   Salat-ı Tefriciye duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir: “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.” Arapça ookuyamayan herkes Türkçe okunuş ile kolaylıkla bu salat-ı şerifi okuyabilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap