Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  selçuklu kongre merkezi şivlilik 2023

  1 ziyaretçi

  selçuklu kongre merkezi şivlilik 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şivlilik Çocuk Bayramı

  Konya’da Şivlilik Çocuk Bayramı için geri sayım başladı

  Konya’da Şivlilik Çocuk Bayramı için geri sayım başladı

  3 ayların başlangıcının Konya’ya has kutlandığı gelenek olan Şivliliği geçtiğimiz yıl çocuklara festival havasında yaşatan Selçuklu Belediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “Şivlilik Çocuk Bayramı” adıyla çocukları gönüllerince eğlendirecek. Tüm çocukların heyecanla beklediği Şivlilik organizasyonunda çocuklar için 200 bin çanta dağıtılacak. Selçuklu’da kültürün ve sanatın adresi olan Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Şivlilik Çocuk Bayramı 25 Ocak Çarşamba günü başlayıp 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.

  Kendi alanında tek olan ve çocukların mutlu olacağı tüm detayların düşünüldüğü organizasyon sabah 11.00 akşam 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

  5 gün boyunca devam edecek olan festival programının gündüz kuşağında TRT Çocuk kanalının sevilen karakterleri sahne alacak.

  Öğle kuşağında ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar verilecek.

  Gün boyu süren dolu dolu etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyacak


  Geçtiğimiz yıl rekor katılım sağlanan Şivlilik programında bu yıl da etkinlik süresince Selçuklu Kongre Merkezi balo salonunda; 11.00-19.30 saatleri arasında belirli periyotlarla Etkilişimli Dijital Oyunlar, VR Etkinlikler, Simülasyonlar, Greenbox Fotoğraf Çekme Alanları, Gösteri Sahnesi alanında Ekstrem Gösteriler; Zumbakids, Gösteri Showları, Geleneksel Oyunlar ve Yarışmalar, gerçekleşecek. Selçuklu Kongre Merkezinde zemin kat fuaye alanında; Şivlilik Çocuk Bayramı’nın her günü 11.00 - 19.30 saatleri arasında Kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK’ların çocuklara yönelik faaliyetlerin gerçekleşeceği stantlar yer alacak.

  Yine zemin kat fuaye alanında; etkinlik süresi boyunca 11.00 - 19.30 saatleri arasında Balo Salonunda VR ve Dijital oyunların ve çeşitli dijital etkinliklerin gerçekleşeceği bir teknoloji alanı, her saat başı Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Atölye etkinlikleri, Bilim Merkezi Atölye Etkinlikleri, Selçuklu Belediyesi Sanat Tasarım Atölyesi, Gelişim ve Teknoloji Akademisi, Sille Tabiat Okulu stantları, Kum Sanatı Gösterisi ve Sokak Müzisyenlerinin etkinlikleri icra edilecek.

  Zemin kat içerisinde etkinlik süresince tüm misafirlere hediye olarak “Şivlilik Çantası” takdimi yapılacak.


  1. kat fuaye alanında Anadolu Oditoryum ve Konya Oditoryum sahnesinde müzikaller, konferanslar, konserler, Selçuklu Belediyesi Sanat Tasarım Atölyesi, Gelişim ve Teknoloji Akademisi, Sille Tabiat Okulu atölye faaliyetleri gerçekleşecek. Ayrıca Şivlilik Köyü ve Selçuklu Saray Mektebi alanı, SOBE standı, Selfi alanları ve dijital animasyon etkinlik alanları tüm misafirlere hizmet vermek üzere hazır hale getirildi.

  2. Katta Oda Tiyatrosu’nda ise Hayal Perdesi Gösterileri düzenlenecek. Selçuklu Belediyesi Okul Dışı Öğrenme Ortamları çerçevesinde faaliyet gösteren Uygulamalı Atölye alanlarında ise ise her gün 1’er saatlik periyotlar halinde; resim, kağıt katlama, takı ve moda tasarım, oyun ve oyuncak, çini ve seramik, robotik kodlama, ahşap, siber güvenlik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

  “Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Şivlilik Çocuk Bayramı’na davet ediyorum”


  Konya’nın asırlık geleneği olan Şivliliği gelecek nesillere taşımanın gayretiyle bu yıl da “Şivlilik Bayramı” temasıyla 5 günlük bir program hazırladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Recep ayı ile birlikte üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle sizlerin ve tüm İslam aleminin 3 aylarını tebrik ediyor, bu mübarek mevsime bizleri tekrar kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak, her yıl Recep ayının başlangıcında yaşattığımız, Şivlilik ve Fener Alayı geleneğimize bu yıl da coşkulu bir şekilde devam ediyoruz. Konyamıza özgü, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan bu güzel geleneği geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük ve en detaylı çocuk festivaline dönüştürmüştük. Bu festivalimizde 535 bin kişilik katılım ile tarihi bir rekora imza atmıştık. Bu yıl ise Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte sizlere eğlenceli bir şivlilik programı hazırladık. 25-29 Ocak tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezimizde gerçekleştireceğimiz Şivlilik Çocuk Bayramı’nda hem çocuklarımız doyasıya eğlenecekler hem de büyüklerimiz, konusunda uzman çok değerli konuklarımızın konferanslarını izleme fırsatı bulacaklar. Tabi bu etkinliğimizde çocuklarımız için de sürpriz hediyelerimiz olacak. Fener alayı, müzikaller, konferanslar, animasyonlar, yarışmalar ve gün boyu etkinlikler eşliğinde ikramlar da sizi bekliyor. Tüm çocuklarımızı ve değerli ailelerini Şivlilik Çocuk Bayramına davet ediyorum” dedi.

  Yazı kaynağı : www.yenimeram.com.tr

  �ivlilik ne zaman 2023? Konya B�y�k�ehir Belediyesi �ivlilik hediyeleri ne zaman verilecek?

  �ivlilik ne zaman 2023? Konya B�y�k�ehir Belediyesi �ivlilik hediyeleri ne zaman verilecek?

  �ivlilik ne zaman 2023? sorusunun yan�t�, Konya'da yap�lacak olan �ivlilik kutlamalar�na haz�rl�k kapsam�nda merak ediliyor. �ivlilik, �� aylar�n ba�lang�c� olan Receb ay�n�n ilk g�n� kutlanan Konya'ya �zg� bir gelenektir. Konya B�y�k�ehir Beledyesi, �� aylar�n geli�i dolay�s�yla kutlanan �ivlilik i�in her sene binlerce �ocu�a �ivlilik �antas� da��tmaktad�r. Peki �ivlilik ne zaman 2023? Konya B�y�k�ehir Belediyesi �ivlilik hediyeleri ne zaman verilecek?

  ��VL�L�K NE ZAMAN 2023?

  M�barek �� aylar�n geli�i vesilesiyle Konya'da y�zy�llard�r s�rd�r�len ve �ehirde ayr� bir heyecan olu�turan "�ivlilik" gelene�i, bu y�l da co�kuyla b�t�n�ehirde ya�at�l�yor.

  �ivlilik, �� aylar�n ba�lang�c� olan Regaip Kandili sabah� kutlan�r. Bu sene Regaip Kandili, 26 Ocak Per�embe g�n�ne denk geliyor. Yani 2023 �ivlilik 25 Ocak �ar�amba ak�am� fener alay� ile birlikte ba�layacak. Per�embe g�n� ise �ocuklar �ivliliklerini toplayacak.

  Konya B�y�k�ehir Beledyesi, �� aylar�n geli�i dolay�s�yla kutlanan ve bir Konya gelene�i olan �ivlilik i�in her sene binlerce �ocu�a �ivlilik �antas� da��tmaktad�r.

  Konya B�y�k�ehir Belediyesi �ivlilik hediyeleri ne zaman verilecek?

  �ocuklar�n �ivlilik hediyeleri, ��renclerin yar�y�l tatil i�in karnelern alaca�� 20 Ocak Cuma g�n� okullar�nda teslim edilecek.

  Konya B�y�k�ehir Belediyesi, 2022 y�l�nda 123 bin 682 �ocu�a �ivlilik hedyesi verildi�ini, �ivlilik ve fener alay� kapsam�nda bug�ne kadar toplam hediye verlen �ocuk say�s�n�n ise 332 bn 187 oldu�unu a��klam��t�.

  ��VL�L�K NED�R?

  �� aylar�n ba�lang�c� Regaip Kandili'nin sabah� �ocuklar�n kap� kap� dola��p evlerden �ekerlemeler toplad��� bir etkinlik olan �ivlilik, Konya'da 'ilk namaz' ad�yla an�l�r.

  Bir Konya gelene�i olan �ivlilik, her sene �ehirde birlik ve beraberlik i�inde kutluyor.

  Sel�uklu devletine ba�kentlik yapan Konya'da �� aylar�n ba�lamas�yla kente �zg� olan �ivlilik gelene�i as�rlad�r s�rd�r�l�yor.

  Konya'da �ivlilik kutlamalar� Regaib Kandilinden bir g�n �nce Fener Alay� ile ba�lar. Ak�am fenerleгini ellerine alan �ocuklar, anne ve babalar�yla beraber sokaklara ��karak fenerlerini yak�p ne�eyle sokaklar� dola��r. Ertesi g�n ise �ivlilik g�n�d�r.

  Regaib Kandilinin sabah�nda, ellerine po�et ve torbalar�n� alan �ocuklar, ev ve i� yerlerni dola�arak b�y�klerinin kandillerini kutlar, "�ivlilik" dye ba��r�r. Ev sahipleri �nceden haz�rlad�klar� �ekerleme, bisk�vi gibi hediyeleri �ocuklara ikram eder.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap