Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  selçuk üniversitesi yabancı diller yüksekokulu

  1 ziyaretçi

  selçuk üniversitesi yabancı diller yüksekokulu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Selçuk Üniversitesi

  Amacı: Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünün temel amacı, Selçuk Üniversitesinde öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde, dil bilgi ve becerilerini üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Bu bağlamda, öğrencilerin dersleri takip edebilmeleri için, kayıtlı oldukları bölümlerin öngördüğü yabancı dilde verilen eğitimin amaçlarına ve beklentilerine uygun yabancı dil bilgi ve becerilerini edinmiş olmalarını gerektirmektedir.


  Program Dili: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça

  Program Tanımı: Yabancı Diller Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulunun 7 Ağustos 2000 gün ve 24133 sayılı yazı ile kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıflarında İngilizce,Almanca,Fransızca, Rusça ve Arapça dilleri öğretilmektedir. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı YADAM olan Yabancı Diller Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 28.10.1995 tarih ve 22447 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe girerek faaliyetini sürdürmektedir....

  Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa öğrenci kabulü "Selçuk Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

  Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANA DAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

  Mezuniyet Şartları: Yabancı Diller Bölümü öğrencileri bir yıllık hazırlık programını tamamladıktan sonra kayıtlı oldukları lisans programına devam etmektedir. Mezuniyet şartları kayıtlı oldukları lisans programı tarafından belirlenmektedir.

  Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve Değerlendirme Esasları yönetmelikle belirlenmiş olup burada detaylı bilgi sunulmuştur.

  İstihdam Olanakları: Yabancı Diller Bölümü öğrencileri bir yıllık hazırlık programını tamamladıktan sonra kayıtlı oldukları lisans programına devam etmektedir. İstihdam olanakları kayıtlı oldukları lisans programına göre belirlenmektedir.

  Üst Derece Programlara Geçiş: Yabancı Diller Bölümü öğrencileri bir yıllık hazırlık programını tamamladıktan sonra kayıtlı oldukları lisans programına devam etmektedir. Üst Derece Programlara Geçiş olanakları kayıtlı oldukları lisans programına göre belirlenmektedir.

  Yüksekokulumuzun gelecek için belirlediği vizyonu, yabancı dil eğitiminde iki yönlü bir açılım öngörmekte ve konuyla ilgili çağdaş yöntemleri kullanarak, bir yandan öğrencileri yabancı dil edinimi ve kullanımı konusunda yeterli kılmak, bir yandan da yüksekokulumuz öğretim elemanlarının mesleki açıdan kendilerini geliştirme konusunda her türlü girişimde bulunarak becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmelerini ve kendi konularında araştırma projeleri hazırlamaları ya da bu tür projelere katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize geliştirilmiş ders materyalleri ve çağdaş yöntemlerle yabancı dil öğretilmektedir. Öğrencilerimizin kendi üniversitemizdeki programları olduğu kadar yurtdışındaki üniversite programlarını da takip edebilecek düzeyde akademik yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri için ortam hazırlamak ve bu konuda program geliştirmek, dersler sunmanın yanında, Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri içinde kurum içinden katılacak akademisyenlere ve kurum dışından katılacak kişilere yönelik yabancı dil kursları vererek bilgi ve becerilerini uluslararası iletişimde bulunabilecek düzeyde arttırabilmelerini sağlamak vizyonumuz kapsamındadır.
   

  Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hazırlık Programında, Selçuk Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere bir yıl süre ile haftada 25 saat olmak üzere yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça) dersleri verilmektedir. Öğrencilerin Yabancı bir dil edinimi ile onların dil ve kültürel inkişafına, kendi kültürel değerlerinin bilincine varmalarına katkı sağlaması yabancı dil öğretiminin ilkeleri arasında görülmektedir. Küreselleşen dünyada yabancı dilin önemini kavrayan, farklı dil ve kültürler ile eleştirel düşünebilen, iletişim kurabilen ve bilimsel gelişmeleri öğrendikleri yabancı dil ile ülkemize aktarabilen bireyler yetiştirmek Yabancı Diller Yüksekokulunun başlıca amacını teşkil etmektedir. Bu bağlamda Yabancı Dilleri ömür boyu devam edecek bir süreç ve dünyaya açılan bir pencere olarak değerlendirmek gerekir. Vizyon Yüksekokulumuzun gelecek için belirlediği vizyonu, yabancı dil eğitiminde iki yönlü bir açılım öngörmekte ve konuyla ilgili çağdaş yöntemleri kullanarak, bir yandan öğrencileri yabancı dil edinimi ve kullanımı konusunda yeterli kılmak, bir yandan da yüksekokulumuz öğretim elemanlarının mesleki açıdan kendilerini geliştirme konusunda her türlü girişimde bulunarak becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmelerini ve kendi konularında araştırma projeleri hazırlamaları ya da bu tür projelere katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize geliştirilmiş ders materyalleri ve çağdaş yöntemlerle yabancı dil öğretilmektedir. Öğrencilerimizin kendi üniversitemizdeki programları olduğu kadar yurtdışındaki üniversite programlarını da takip edebilecek düzeyde akademik yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri için ortam hazırlamak ve bu konuda program geliştirmek, dersler sunmanın yanında, Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri içinde kurum içinden katılacak akademisyenlere ve kurum dışından katılacak kişilere yönelik yabancı dil kursları vererek bilgi ve becerilerini uluslararası iletişimde bulunabilecek düzeyde arttırabilmelerini sağlamak vizyonumuz kapsamındadır.
   

  Yazı kaynağı : www.selcuk.edu.tr

  Selçuk Üniversitesi

  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Genel Akademik Takvimi

  * Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  ** Güz Yarıyılı: Ara sınav iş günü yeterli gelmeyen Fakülte ve Yüksekokullar müteakip hafta sonu 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde ara sınavı yapabilirler.

  *** Ek Sınavlar: 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ve önceki yıllarda Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında kayıtlı bulunan son sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır

  2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

  *Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  ** Ek Sınavlar 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve daha önceki yıllarda Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında kayıtlı bulunan son sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.selcuk.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap