Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  selçuk üniversitesi bilgisayar programcılığı

  1 ziyaretçi

  selçuk üniversitesi bilgisayar programcılığı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Programcılığı - Genel Bilgiler - Önlisans Atlası (2018)

  Selçuk Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı Programı Hakkında

  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü içerisinde 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı programı açılmıştır. Bölümümüzün amacı, bilgisayar teknolojileri alanında yaşanan yeni gelişmeleri takip edebilen, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış ve bilgisayarlarla ilgili sorunlara çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzde temel bilgisayar bilgilerinin yanı sıra, işletmelerin kullandığı farklı bilgisayar sistemlerinde programcı ve teknik eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip, uzmanlar yetişmektedir. 

  Bölümümüz 2 laboratuvardan oluşmakta ve bu laboratuvarlar 40 ve 20 bilgisayar kapasitelidir. Ders dışı faaliyetlerde yararlanılmak üzere kütüphane ve okuma salonundan öğrencilerimiz yararlanmaktadır. Teorik derslerimizin büyük bir bölümü projeksiyonlu sınıflarda geçmektedir. Bölümümüzde bir öğretim üyesi ve üç öğretim görevlisi hocamız bulunmaktadır.

  Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alması, aldığı tüm derslerden başarılı olması ve en az 30 gün süreli stajı yapması gerekmektedir. Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazanan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olurlar ve Tekniker ünvanına sahip olurlar.

  Bilgisayar Teknikeri

  Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar kullanımı, yazılımı (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım bakım ve onarımı, bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Bilgisayar teknikeri, yukarıdaki konulardan tamamında yeterli bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir.

  Teknikerin edinmiş olduğu bilgi almış olduğu eğitim, çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemeyi başkalarıyla iyi ilişki kurması gerektiğini öğretecektir. Tekniker, yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir. Bu alanda eğitim alan teknikerlerin görev tanımlarının ortak özellikleri

  Tekniker yönetime karşı çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş yazılım teknisyenlerinin çalışmalarına nezaret edebilecektir. Aşağıdaki alanların çoğunda uzmanlık gösterecektir.

  Üst Derece Programlara Geçiş

  Öğrenciler OSYM tarafından yapılan DGS sınavına girerek, dört yıllık alanı ile ilgili Lisans eğitimine (uygun kontenjan ve aldıkları puan ve tercihlere göre) devam edebilirler. Seçebilecekleri lisans programları şu şekildedir:

  Eğitim ve Sınav Sistemi

  Bölümümüzde her biri 14 haftadan oluşan 4 dönem ders verilmektedir. Bir yılda 2 dönem bulunur, güz ve bahar yarıyılları olarak adlandırılır. Bir dönem içerisinde 14 hafta ders, 1 adet ara sınav, 1 adet final sınavı ve final sınavında geçilemeyen her dersler için 1 adet bütünleme sınavı bulunmaktadır. Derslerin ve sınavların tarihleri her yıl üniversitemiz web sayfasında ilan edilen AKADEMİK TAKVİMDE(www.selcuk.edu.tr) yer alır. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması YOKTUR.

  Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Paketi-->Bölüm Dersleri bölümünü inceleyiniz.

  Not Sistemi

  Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

  Kayıt Yenileme- Ders Kaydı

  Her dönemin başında AKADEMİK TAKVİMDE belirtilen tarihlerde alınacak olan dersler seçilerek kayıt olunur. Bu kayıt işlemi Öğrenci İşleri Otomasyonu (https://obis.selcuk.edu.tr/) üzerinden yapılır. Ders kaydı danışman onayının ardından kesinleşir.

  Yeni kayıt olan(1. Sınıf 1. Dönem) öğrenciler ders kaydı yapmazlar. Onların ders kaydı sistem tarafından otomatik yapılır. Kayıt yenileme yapmayan öğrenciler dersi almamış sayılacağından derslere katılamaz ve sınavlarına giremez.

  Staj

  Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesindeki programlarda öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

  Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

  Staj uygulamaları her yıl Sarayönü Meslek Yüksekokulu Web sayfasında ilan edilen staj takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Bilgisayar öğrencilerimizin staj yapılabileceği yerler:

  1. Büyük ve küçük tüm bilgisayar şirketleri,

  2. Tüm Devlet kurumları, Bankalar,

  3. Bilgisayarla ilgili çalışan tüm küçük işyerleri

  4. İş yerlerinin bilgisayar kullanan tüm bölümleri

  Staj Süresi, 1 adet 30 iş günüdür (iş günü ifadesi iş yerinin açık ve faaliyette olduğu günleri ifade eder)

  Yazı kaynağı : www.selcuk.edu.tr

  Selçuk Üniversitesi

  Bilgisayar Teknolojileri üzerine önlisans bölümüdür. 2001–2002 öğretim yılında kurulmuş olan Bilgisayar Programcılığı Programı yüksekokulumuzda iki yıl süreli öğretim vermektedir.

  Eğitimde kullanılan yöntemleri, her zaman güncel ve en üst seviyede tutarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

  Bilişim sektörü ve endüstride ihtiyaç duyulan alanlarda, uluslararası kalite ve standartlarda teorik ve uygulamalı eğitim yaparak, mesleki yeterlikleri kazanmış ve etik değerlere saygılı nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

  Bilgisayar teknolojileri alanında yaşanan yeni gelişmeleri takip edebilen, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış ve bilgisayarlarla ilgili sorunlara çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir. 

  Türkçe

  Bilgisayar teknolojileri bölümü, bilişim dünyasında yaşanan hızlı gelişmelere ve değişimlere bağlı olarak gerek yazılım ve donanım, gerekse altyapı alanında, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar uzmanlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bölümümüzde temel bilgisayar bilgilerinin yanı sıra, işletmelerin kullandığı farklı bilgisayar sistemlerinde programcı ve teknik eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip, uzmanlar yetişmektedir. 

  Bilgisayar teknolojileri bölümüne Meslek liseleri ile diğer lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olan öğrenciler, ÖSYM sınavına girmiş olmak ve sınavdan yeterli puanı almak şartı ile kayıt yaptırabilirler. 

  Selçuk Üniversitesinden önce diğer kurumlarda öğrenim görmüş öğrenciler, başarılı olmuş derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Bunun için başka bir kurumda başarılı olunan ders içeriğinin, Meslek Yüksekokulunda verilen ders içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir. 

  Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alması, aldığı tüm derslerden başarılı olması ve en az 30 gün süreli stajı yapması gerekmektedir. 

   “Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

  Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Paketi-->Bölüm Dersleri bölümünü inceleyiniz.

  Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazanan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olurlar ve Tekniker Ünvanına sahip olurlar. Program mezunları web tasarımı, programlama, sistem kurulumu, bakım ve onarımı ile ilgili olarak kamu veya özel kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde, bilgisayar satış firmalarında, teknik servislerde çalışabilirler. 

  Öğrenciler OSYM tarafından yapılan DGS sınavına girerek, dört yıllık alanı ile ilgili Lisans eğitimine (uygun kontenjan ve aldıkları puan ve tercihlere göre) devam edebilirler. Seçebilecekleri lisans programları şu şekildedir:

  Bilgisayar Mühendisliği

  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

  Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Öğretmenliği

  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

  Bilgisayar- Enformatik

  Bilişim Sistemleri Mühendisliği

  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

  Fizik

  İstatistik

  İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

  Matematik Mühendisliği

  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

  Matematik-Bilgisayar

  Meteoroloji Mühendisliği

  Bilgisayar Bilimleri

  Uzay Mühendisliği

  Yazılım Mühendisliği

  Yazı kaynağı : www.selcuk.edu.tr

  2022 Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108950693

  2022 Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108950693

  Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

  2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 108950693 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

  ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

  Selçuk Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

  Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-72 kişi yerleşmiştir.

  Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 223,68458

  Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1113763

  taban-taban-puanlari.jpg

  2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

  YOP KODU: 108950693

  YOP KODU: 108950693

  ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

  FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

  ŞEHİR: Konya

  ÜCRET- BURS: Ücretsiz

  VAKIF-DEVLET: Devlet

  ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

  Taban Puan: 223,68458

  Başarı Sıralaması: 1113763

  Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

  Yerleşen 2020 – 2021: Doldu-72

  basarili-siralamasi.jpg

  2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

  Taban Puan: 232,60237

  Başarı Sıralaması:  1135395

  Kontenjan 2020:  60+2

  Yerleşen 2020:  Doldu-62

  2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

  Taban Puan: 239,79714

  Başarı Sıralaması:  1009365

  Kontenjan 2019:  30+1

  Yerleşen 2019:  Doldu-31

  Yazı kaynağı : www.bolgegundem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap