Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  seferberlikte kimler askere çağrılır

  1 ziyaretçi

  seferberlikte kimler askere çağrılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Milli Savunma Bakanlığı

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, savunma politikaları ve Türk vatandaşlarının askerlik işlerinden sorumlu olan bakanlığımızın vizyonu bölgesinde lider, küresel etkilere sahip, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda; şanlı tarihimizden aldığımız ilham, millî ve manevi değerlerimizden aldığımız güç ile ülkemizin ve milletimizin güvenliğini ve savunmasını sağlamaktır..” ..

  Yazı kaynağı : www.msb.gov.tr

  Sefer Görev Emri Nedir? Kimlere, Kaç Yaşına Kadar Çıkar

  Sefer Görev Emri Nedir? Kimlere, Kaç Yaşına Kadar Çıkar

  Milli seferberlik gibi hayati konularda vatani görevini tamamlamış kişilerin tekrar askere çağrıldığını bildiren resmi belgeye sefer görev emri denir. Belgenin muhatabı belge eline geçer geçmez en yakın askerlik şubesi başkanlığına başvurmalıdır.

  Zorunlu hallerde kime ne görev verileceği Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve duyurulur. Vatani görevini yerine getirmek için herhangi bir engeli bulunmayan ve 41 yaşından gün almamış vatandaşlar göreve davet edilebilir. Bakanlar Kurulu Kararıyla, henüz askerlik görevini yerine getirmemiş 19 yaş altı gençlere de görev çıkabilir.

  Sefer Görev Emri Nedir?

  Savaş veya seferberlik halinde askerliğini yapmış ve tezkeresini almış sağlıklı vatandaşlara sefer görev emri çıkabilir.

  Barış halinde gönderilen belgede kısaca;

  Geçmiş dönemde TSK bünyesinde askerlik görevini yerine getiren erkekler seferberlik durumunda yeniden silahaltına alınabilir. Milli seferberliğin ilanından hemen sonra yapılan duyuru ve davetler Milli Savunma Bakanlığı kararlarına uygun olarak hazırlanır.

  Kimlere Sefer Görev Emri Çıkar?

  “Seferberlik Mevzuatı” sefer görev emrinin kimlere çıkacağı hususunda başvurulacak tek kaynaktır. Asker ihtiyacına uygun olarak yaşı genç olanlardan başlanan görevlendirme 41 yaşına kadar uzayabilir.

  Görevlendirme herhangi bir talep, başvuru ya da dilekçeyle yapılmaz.

  Seferberlik dönemlerinde oluşacak ihtiyaca uygun olarak hayata geçirilecek uygulamalar önceden planlanır. Askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getiren sağlıklı vatandaşlar yaş sınırına takılmadıkları sürece yeniden görevlendirilebilirler.

  Askerliğini er ve erbaş olarak yapanlar; seferberlik durumunda göreve alındıklarında da er veya erbaş olur.

  Askerliğini yedek subay olarak yapanlar; askerlik dönemlerinde görev yaptıkları branş ve sınırlarda görevlendirilir.

  Kaç Yaşına Kadar Sefer Görev Emri Yaş Sınır

  Sefer görev emri yaş sınırı Seferberlik Mevzuatına göre ayarlanır. Seferberlik emrinde üst sınır 41 yaştır. Görevlendirme yaşı genç olan kişilerden başlar. Askerlikteki rütbeye ve yapılan göreve göre dağıtım olurken, TSK tarafından belirlenen ihtiyaç sayısı tamamlanana kadar sefer görev emri gönderilir.

  Askerli çağı olarak tanımlanan süre 20-41 yaşlar arasıdır. Özel hallerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak teklif Bakanlar Kuruluna sunulur. Çıkacak karara göre silahaltına alma süresi 5 yıl uzayabilir veya kısalabilir. Bu şartlar altında seferberlik emri yaş sınırı 46’ya kadar uzar denebilir.

  Sefer Görev Emri Tebliği Cezası Ne Kadar

  Sefer görev emrine mazereti olmayan her Türk vatandaşı uymakla yükümlüdür. Görev yerine getirilirken sahip olunan haklar ve yükümlülükler mevzuatla düzenlenmiştir. Seferberlik tatbikatına katılmamanın cezası mevzuatla belirlenmiştir.

  Ceza meşru bir mazeret olmaması halinde uygulamaya alınır.

  Ceza uygulaması tebligat geldikten sonra meşru mazeret bildirmeden görev yerine gitmeyenler için geçerlidir.

  E-Devlet Sefer Görev Emri Sorgulama

  e-devlet kapısı üzerinden sefer görev emri sorgulama işlemi yapılabilir. Bu işlemden e-devlet şifresi bulunan vatandaşlar faydalanabilir.

  turkiye.gov.tr adresi üzerinden kimlik doğrulama işlemi yapılarak ilgili alana geçirebilir. Bu alanda yapılan sorgulamanın sonunda muvazzaflık hizmetini tamamlamış ve belirlenen yaş sınırları içinde kalan vatandaşlar için sefer görev emri çıkıp çıkmadığı öğrenilir.

  Milli Savunma Bakanlığınca sürdürülen hizmetler kapsamında e-devlet kapısı üzerinden;

  Araç görevlendirme sorgulamasında şasi ve plaka no girilmelidir. Görevlendirme çağrısı alanlar detaylı bilgi almak için il afet ve acil durum müdürlüklerine yönlendirilir.

  Sefer Görev Emri İptal Dilekçesi Nasıl Yazılır

  Sefer görev emrinin iptali belli kurallara bağlanmıştır. Bunlar;

  İptal durumu sadece barış zamanlarında geçerlidir. İhtiyaç halinde veya savaş durumunda tüm mazeretler geçersiz sayılabilir.

  İptal dilekçesi hazırlanırken; hastalık beyan edilmelidir. Askerlik şubesinin rapor istemesi halinde en yakın yetkili sağlık kurumundan alınacak rapor dilekçeye eklenmelidir. Hakkında 5 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan hüküm giyenler görev emirlerini kendi yazacakları veya avukatları tarafından hazırlanacak dilekçeyle iptal ettirebilirler.

  Sürekli yurtdışında yaşayanlar ikametgâh adreslerini belgeleyerek iptal dilekçesine ekleyebilirler. Özel kurum ve kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapanların görev emri iptal edilmez sadece ertelenir.

  Sefer Görev Emri Kaç Gün Yapılır

  Sefer görev tatbikatı 3 saatten 8 saate kadar sürebileceği gibi tüm gün de sürebilir.

  Araçlarda Sefer Görev Emri Yaş Sınırı

  Araç seferberlik görev emri Karayolları Trafik Kanununa tabi olan araçlara çıkar. Kısaca özetlemek gerekirse sefer görev emri sadece vatandaşa değil arazi aracına da verilebilir. Seferberlik emri çıkan araç sahibi, aracını görev yerine teslim etmek ve görevde kullanmakla yükümlüdür.

  Asteğmenler İçin Sefer Görev Emri

  Seferberlik, olağanüstü haller, savaş, tatbikat ve eğitim için silahaltına alınacak asteğmenler için sefer görev emri çıkar. Rütbelere göre sefer görev emri yaş sınırı;

  Yaş hesabı ilgili yılın 1 Ocak tarihine göre yapılır.

  Sefer Görev Emrine Gidilmezse Ne Olur?

  Sefer görev emrini aldıktan sonra mazeretini yazılı olarak bildirmeyenler ve iptal kararı almayanlar idari para cezasına çarptırılır. Karşı gelmenin devamlılık göstermesi halinde ceza ikiye katlanabileceği gibi hapis cezası da eklenebilir.

  Sefer Görev Emri Süresinde Maaş Ödeniyor mu?

  Memurlar ve işçiler için sefer görev emri süresinde maaş ödemeleri ilgili kanun hükmünce belirlenir.

  Memurlar için; silahaltına alınan süre izne sayılır. Seferberlik boyunca göreve alınanların maaşı ödenir. Kademe ilerlemesinin devam ediyor olması hak mahrumiyeti yaşanmasına engel olur.

  İşçiler için; herhangi bir sebeple görev emri alan işçilerin sözleşmesi 3 ay sürer. Sefer görev emrini bu süre içinde tamamlayanlar eski işlerine dönebilir. İşveren işe geri alma yükümlülüğünü yerine getirmezse tazminat ödemek zorunda kalır.

  Genel ve kısmi seferberlik nedeniyle silahaltına alınan 4A, 4B ve 4C sigortalılar için görev yaptıkları her 2 güne 1 gün “itibari hizmet süresi” ilave edilir. Bu süre emeklilik yaşını düşürmez ancak prim gün sayısının artmasına katkı sağlar.

  Yedek Subay Sefer Görev Emri Yaş Sınırı

  Askerlik görevini yedek subay olarak yapmış olanlar terhis tarihinden itibaren 3 ay içinde kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Herhangi bir olağanüstü halde yedek subaylar için seferberlik emri TSK tarafından belirlenen açık, göz önünde tutularak geçmiş göreve uygun olarak verilir.

  Yazı kaynağı : www.ssk.biz.tr

  Seferberlik emri şartları aynı aileden iki kişi sefere gider mi?

  Seferberlik emri şartları aynı aileden iki kişi sefere gider mi?

  Sefer görev emri şartları nedir, kimler seferberlik ilan edildiğinde askere tekrar gidebilir, sefer görev emri yeri nasıl öğrenilir, e devlet şifresi ve Tc ile sefer görev yeri sorgulaması haberimizde. Yeniden askere çağrılma anlamına gelen seferberlik görevine gitmek şart mı, sefer görev emrine aynı aileden iki kişi gidebilir mi, sefer görev emrinde yaş sınırı var mı hasta olan gidebilir mi?

  Seferberlik ne demek seferberlik ilan edildiğinde kimler tekrar askere çağrılır, sefer görev emri nasıl sorgulanır, sefer görev emri sorgulama ekranı, askerlik durumu ve e devlet şifresi ile SGE öğrenme nasıl yapılır detaylar haberimizde.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada sefer görev emrinden bahsetmesi binlerce vatandaşı meraklandırdı. Peki ama sefer görv emri nedir, kimler sefer görev emrine gidebilir, kısa dönem askerlik yapanlar sefer görev emrine gidebilir mi, hasta olan ya da aynı aileden 2 kişi görev sefer emrine gidebilir mi tüm merak edilen soruları derledik...

  SEFER GÖREV EMRİ NEDİR: Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

  SEFER GÖREV EMRİ ÖĞRENME: En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle:

  SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYIN

  Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı’nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:

  AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ SEFER GÖREV EMRİNE GİDEBİLİR Mİ:  Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır.

  Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

  Ölenler,
  Ertelenenler,
  Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.
  Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
  Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.
  Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.
  Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

  ASKERLİK HİZMETİNİ KISA DÖNEM YAPANLAR: Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

  SGE İPTAL ETTİRMEK MÜMKÜN MÜ: Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

  SEFER GÖREV EMRİ YAŞ SINIRI VAR MI: Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

  Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

  Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

  HASTAYIM SEFER GÖREV EMRİM OLUR MU: En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE’niz iptal edilecektir.

  Yazı kaynağı : www.internethaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap