Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  seçtiğiniz derslerin içinde ders programı tanımlanmamış dersler var

  1 ziyaretçi

  seçtiğiniz derslerin içinde ders programı tanımlanmamış dersler var bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

  Yeni bir müfredat eklenirken, müfredat eklenecek programda daha önce tanımlı müfredat varsa, aktif olan müfredat seçilerek “ÇOĞALT” yöntemi ile yeni bir müfredat oluşturulur. “ÇOĞALT” yöntemi çoğaltılan müfredatın tüm Bologna bilgileri ile birlikte aktarılmasını sağlayacaktır. Bu sayede Bologna bilgilerinin yeniden girilmesine ihtiyaç kalmayacaktır. Düzeltme ve güncellemeler yeni çoğaltılan müfredat üzerinde yapılacakt

  (Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri)

  2. Müfredat Derslerinin Tanımlanması:

  Müfredat dersleri tanımlanırken Açma Nedenleri, ortalamaya katılma durumu, transkriptte gösterme durumu ve sınav değerlendirme tipi mutlaka seçilmelidir. Müfredatta tanımlanan bir ders kodu asla başka bir derse verilemez.

  Müfredat dersleri açma nedenleri dersin açılma nedenine göre doğru şekilde seçilmelidir. Staj, Hazırlık, Tıp ve Hazırlık gibi… Açma nedeni Tez ve Seminer seçilen derslerde saydırma yapılmaz.

  Not: Bir dersin ders kodu, ilgili programda bir defa kullanılabilir. Sonraki yıllarda tanımlanan tüm müfredatlar da ilgili dersin kodu başka bir derse verilemez fakat aynı koduyla aynı ders için kullanılabilir. Otomasyon sistemi bir ders kodunun sadece bir derse özel kullanılması esası üzerine yapılandırılmıştır.

  (Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri)

  3. Ön Koşul/Yan Koşul Tanımlarının Yapılması:

  Derslere ait ön/yan koşullar mevcutsa Müfredat Dersleri ekranından ön/yan koşul tanımlarının yapılması gerekmektedir.

  (Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri > Ön Koşul)

  4. Bologna Bilgilerinin Tanımlanması:

  Derslere ait Bologna bilgilerinin müfredattan girilmesi gerekmektedir.

  Bakınız. (Bologna İşlemleri)

  (Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri > Bologna Tanımları)

  5. Gruplandırma İşlemlerinin Yapılması:

  Müfredat dersleri içerisinde birden fazla seçmeli ders varsa ve bu dersler içerinden sınırlı sayıda alınması gerekiyorsa gruplandırma yapılması zorunludur. (Örneğin bir müfredatın 3.sınıfının güz döneminde 10 adet seçmeli ders varsa ve öğrenci 2 adet seçmeli ders alması gerekiyorsa gruplandırma işlemi yapılır.)

  Oluşturulan gruba ait alınması zorunlu ders sayısı ve kredi/AKTS bilgilerinin Bologna sürecine uygun olarak girilmesi gerekmektedir. Gruplandırılan derslere ait kredi ve AKTS bilgilerinin birebir aynı olması zorunludur.

  (Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Dersleri > Gruplandırma İşlemleri)

  6. Müfredat Sınıf Dönem Tanımlarının Yapılması:

  Müfredat sınıf ve dönem tanımlarının mutlaka tanımlanmış olması gerekmektedir. Tanımlanan bu kurallar; öğrencinin ders kayıtlarında, mezuniyetinde, %10 hesaplarında, sınıf atlatma işlemlerinde uygulanacak kuralları içermektedir. Bu tanımlamalarda Zorunlu Ders Sayısı, Seçmeli Ders Sayısı, Toplam Kredi, Toplam AKTS alanları başta olmak üzere ilgili kurallar yönetmeliklere ve müfredatlara uygun olarak tanımlanmalıdır.

  Özel durumda olan öğrenciler için de ayrıca kayıt kuralları tanımlanabilir. Bu işlem için Genel Parametrelerden yeni bir ders kayıt işlem türü tanımlanmalıdır. Tanımlanan bu türler için sınıf dönem tanımları ayrıyeten yapılabilmektedir.

  (Genel Tanımlar > Genel Parametreler > Ders Kayıt İşlem Türü)

  (Ders İşlemleri > Müfredat İşlemleri > Müfredat Sınıf Dönem Tanımları)

  7. DANIŞMAN ATAMALARI

  Öğrenci işlemleri >Toplu Danışma atama

  8. İNTİBAK İŞLEMLERİ ( EŞ DEĞERLİK YAPMA)

  Ders işlemleri >  Müfredat işlemleri > FakülteàBölüm > Program şeçilecek

  Aktif müfredat seçilerek > Müfredat derslerine tıklanacak > eş değerlik verilecek dersin ön tarafındaki kutucuğa tıklanarak intibak işlemleri seçilecek ve eş değer tutulacak ders seçilecek intibak yap butonuna basılacak.

  9. Derse Öğretim Elemanı Atama

  Müfredat oluşturma işleminden sonra

  Ders işlemlerià Ders Toplu Öğr. Elemanı AtamaàDönemà FakülteàBölümàProgram şeçilecek > ara bul denecek

  İlgili ders seçilerek  öğretim elemanı kutucuğuna tıklanarak öğretim elemanı seçilecek ve şeçilen öğretim elemanını ata butonuna tıklanacak.

  Ders Açma İşlemleri

  Dersler açılmadan önce, ilgili dönemde,ilgili programın müfredatında yapılması gereken tüm işlemler mutlaka tamamlanmalıdır.

  Bakınız (Müfredat İşlemleri)

  Her dönemin başında öğrencilerin ders kayıt yapabilmeleri için ilgili döneme derslerin açılması zorunludur. Dersler açılırken, “Ders Aç(Müfredat)” modülü kullanılmadır. Özel durumlarda (Erasmus, Farabi vb. tiplere açılan dersler) “Ders Açma İşlemleri” modülü kullanılarak “Ekle” butonu ile müfredat kullanılmaksızın doğrudan ders açılabilir:

  (Ders İşlemleri > Ders Aç(Müfredat))

  (Ders İşlemleri >  Ders Açma İşlemleri)

  2. Ders Açma İşlemleri:

  Dönem bazında açılan dersler üzerinde yapılması gereken tüm işlemler bu modül kullanılarak yapılır.

  (Ders İşlemleri >  Ders Açma İşlemleri)

  3. Ders Kayıt Kredi Düzenle:

  Derslerin kredi ve AKTS bilgilerinde hata olduğu fark edilir ve düzeltme yapılmak istenirse, önce müfredat derslerinde, sonra açılan derslerde budüzeltme yapılmalıdır. Eğer bu düzeltilen derslere öğrenciler tarafından ders kaydı işlenmiş ise yapılan bu değişiklikler öğrencilerin ders kayıtlarında tutulan kredi ve AKTS değerlerine yansımaz. Bu durumda “Ders Kayıt Kredi Düzenle”modülü kullanılır. Bu modülde iki farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde müfredat veya açılan dersler baz alınarak yapılabilmektedir.

  (Ders İşlemleri > Ders Kayıt Kredi Düzenle)

  DERS EKLEME

  Ders İşlemleri > Ders Açma İşlemleri > Ekle butonu

  Yazı kaynağı : oidb.gantep.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap