Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  seçim de gorev alanlarin ucretleri

  1 ziyaretçi

  seçim de gorev alanlarin ucretleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Seçim Yaklaşıyor. Sandık Görevli Ücretleri Ne Kadar Olacak?

  Seçim Yaklaşıyor. Sandık Görevli Ücretleri Ne Kadar Olacak?

  Seçim Yaklaşıyor. Sandık Görevli Ücretleri Ne Kadar Olacak?2023 yılı yaklaşırken yeni yılda yapılacak olan seçimler için de heyecan dorukta. 2023’te seçimde görev alacak olanlar sandık görevli ücretlerini merak ediyor. Sandık görevli ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar…

  5 yılda bir yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Herkesin heyecanla beklediği seçimler için geri sayım başladı bile. Yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de seçimler ve seçimlerle ilgili bütün ayrıntılar. Büyük bir titizlikle yapılan seçimler ülkenin her yerindeki 18 yaş üstü vatandaşların katılımıyla gerçekleşir. Seçimler bir gün boyunca mesai saatleri içerisinde yapılır. 08.00’da başlar ve 17.00’da biter. Sandık Kurulu; beş adet görevliden oluşur. Beş kişiden dördü sandık görevlisi, biri ise sandık başkanıdır. Dört sandık görevlilerinden birisi memurdur, diğer üçü ise siyasi partilerin üyeleridir.

  Seçimde Nasıl Sandık Görevlisi Olunur?

  Sandık görevlisi olabilmek için bağlı bulunduğunuz ilçe seçim kuruluna başvurmanız gerekir.

  Sandık başkanı olabilmek için devlet memuru olmanız gerekir.

  Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

  Sandık kurulu siyasi parti üyeleri ise siyasi partiler tarafından sandık görevlisi olarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.

  Sandık Görevli Ücretleri Ne Kadar Olacak?

  Seçimlerle ilgili bir diğer merak edilen konu ise sandık görevli ücretlerinin ne kadar olacağı. Sandıklar başlarında görev almak isteyen vatandaşlar sandık görevli ücretlerini merakla bekliyor.

  2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri; Başkan ve Üyeler 261,00 TL

  Siyasi Parti Temsilcileri 130,00 TL olarak ödenmişti.

  2023 yılı seçimlerinde ödenecek ücret henüz belirlenmedi fakat artan enflasyondan dolayı fiyatların oldukça yükselmesi bekleniyor.

  Sandık görevli ücretleri ve seçime sair ayrıntılar paylaşıldıkça sitemizden ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.ogretmenlericin.com

  2023 yılı seçim görevi ücretleri ne kadar olacak

  2023 yılı seçim görevi ücretleri ne kadar olacak

  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2019 tarih ve 2019/71 sayılı kararı temel alınarak seçim görevi ücretleri belirlenmektedir. 2023 ücretleri henüz YSK tarafından resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak gazetememur 298 sayılı Kanunda yer alan hüküm ve 2019 yılı karar çerçevesinde yaklaşık günlük ücret hesaplaması yapmıştır. Aşağıdaki veriler yaklaşık değerler olup, net rakamlar YSK tarafından günlük ücretler açıklandığında belli olacaktır.

  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 2008 tarihli kararıyla bu 600 gösterge rakamı  Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir.

  2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri 

  Gazetememur.com'un yaptığı hesaplamaya göre, 2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri  (0,433684) memur maaş katsayısına göre şu şekilde olacaktır.

  GÜNLÜK ÜCRET

  A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL

  -Baskan ve Üyeler 866,00

  -Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 433,00

  - İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 422,00

  - Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 415,00

  - Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 407,00

  -Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 390,00

  -Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

  -Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

  B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

  -Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 433,00

  - İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 390,00

  - Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 422,00

  - Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 407,00

  - Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 390,00

  - Askı Yeri Görevlileri 380,00

  - Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

  -Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

  - Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

  - Başkan 415,00

  - Üye 375,00

  D) BİNA SORUMLULARI 415,00

  VERİLECEK GÜNDELİKLER

  Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:

  gündelik ödenir.

  Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

  Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

  Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık çevrelerinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:

  Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik,

  Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik,

  ödenir.

  Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

  Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.

  UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

  İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

  Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar

  Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

  Ücretler nasıl ve hangi tarihe kadar alınabilecek?

  Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir

  Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin ücretleri şu şekildedir

  Yazı kaynağı : gazetememur.com

  Se�im g�revi �cretleri hakk�nda - Memurlar.Net - Forum

  Kurs verilen sand�k kurulu ba�kanlar�na

  (4)

  Kurs verilmeyen sand�k kurulu ba�kanlar�na

  (3)

  Devlet memuru olan ve e�itim verilen �yeye

  (3)

  E�itim verilmeyen sand�k kurulu memur �yeye

  (2)

  Siyasi parti �yelerine

  (1)

  g�ndelik �denir.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 23 Haziran İstanbul seçimi ücretleri ne zaman yatacak?

  Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 23 Haziran İstanbul seçimi ücretleri ne zaman yatacak?

  Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 23 Haziran İstanbul seçimi ücretleri ne zaman yatacak?

  23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçiminde sandık görevlisi vatandaşlar belirli bir ücret alacaklar. Peki sandık görevlisi ücreti ne kadar? 23 Haziran İstanbul seçimleri sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İstanbul seçimlerinde yetkili olan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı.

  23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alan yetkililer, ‘Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?’ sorusunun cevabını merak ediyor. Fakat konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ve tarih belli olmadı. 2019 sandık görevlileri ücretlerine ise haberimizden ulaşabilirsiniz…

  SEÇİM GÖREVLİLERİ ÜCRETLERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

  2019 yılı 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alanlar için ödenecek ücretlerin ne zaman yatırılacağı henüz netleşmedi. 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan seçim görevlilerinin ücretlerinin ödemeleri de Temmuz ayı gelmeden tamamlanması bekleniyor. Ödenecek banka ise ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterecek. Ödemelerin nereye yapılacağı il veya ilçe seçim kurullarından öğrenilebilecek.

  SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

  – Başkan ve Üyeler 261,00 TL

  – Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

  – İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

  – Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

  – Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

  – Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

  – Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

  B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

  – Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

  – İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

  – Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

  – Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

  – Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

  – Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

  – Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

  – Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

  – Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

  C) SANDIK KURULLARI

  – Başkan 124,00 TL

  – Üye 115,00 TL

  D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

  ÖDEMELER HANGİ BANKALARA YAPILACAK?

  Sandık kurullarında görev yapan görevlilerin ücretleri de kendi aralarında ayrılmaktadır. Sandık kurulu başkanları ile üyeleri farklı ücret almaktadırlar. Ayrıca sandık kurulunda görev alan sandık görevlilerinin eğitime katılım durumları da alacakları ücrette değişiklik oluşturmaktadır. Ödemelerin ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken bitiş tarihi ile ilgili bilgi daha önceden paylaşılmıştı.

  Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri ve TEB Bankası aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap