Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sıcak ve soğuk maddelerin birbiriyle teması sonucu ne olur

  1 ziyaretçi

  sıcak ve soğuk maddelerin birbiriyle teması sonucu ne olur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü 4. Ünite Cevapları Sayfa 36

  5. Sınıf Fen Bilimleri Isı Ve Sıcaklık konu anlatımı

  5. Sınıf Fen Bilimleri Isı Ve Sıcaklık konu anlatımı

  Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı güneşten sağlanmaktadır. Güneş Dünyadan oldukça uzaktadır. Fakat dünyayı ısıtarak mevsimlerin oluşmasını sağlar. Bunun yanında aynı zamanda da ışık kaynağıdır. Isı denilen kavram maddelerin taneciklerinin enerjilerinin toplamına verilen isimdir.

   Isı ve Sıcaklık

   Bir maddeden başka bir maddeye doğru olan ısı akışı sıcaklık kavramı ile açıklanmaktadır. Sıcaklık kavramı maddelerin sıcak ya da soğuk olarak isimlendirilmesine yardımcı olur.

   Isı maddeler arasında akış yolu ile birinden diğerine aktarılabilmektedir. Isı enerjisi sebebi ile sıcaklık ortaya çıkmaktadır. Madde dışarıya ısı verdiği zaman sıcaklığı azalmaktadır, eğer dışarıdan ısı alır ise sıcaklığı artar.

   Maddeler arasında alınan ve verilen enerjiye ısı denmektedir.

   Maddelerin diğerlerine göre ısıl derecesine sıcaklık denilmektedir.

  Mangalda yanan kömürün ısısı ile sıcaklık artar.

  Güneş ısısı arttıkça sıcaklık da artmaktadır.

  Ocak ısısı ile çaydanlıktaki suyun sıcaklığı artmaktadır.

  Örneklerden de anlaşıldığı üzere ısı ve sıcaklık birbiri ile ilişkilidir. Fakat aynı anlama gelmemektedir.

   Isı denilen kavram enerji türüdür. Isı değişimleri ile sıcaklıkta artar ya da azalır. Örnek verecek olursak; bir tencereye su konulup ocağın ısısı artırıldığında tencere içerisindeki suyun sıcaklığı artar ve su bir zaman sonra gaz haline geçer.

   Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar

  Isı enerjidir. Sıcaklık ise enerji değildir.

  Isı birim olarak joule ve kaloridir. Sıcaklık ise santigrat derece ile ölçülür.

  Isı ölçümü kalorimetre kabı ile yapılmaktadır. Sıcaklık ölçümü ise termometre ile yapılmaktadır.

  Isı maddeler arasında alış veriş şeklinde geçiş sağlar. Sıcaklık ise maddeler arasında alış veriş yapmaz. Yalnızca ısının geçiş yönünü belirlemektedir.

  Isı maddelerin miktarına göre değişiklik göstermektedir. Sıcaklık ise madde miktarına göre değişmemektedir.

  Isı ve sıcaklık kavram olarak birbirinden farklıdır. Günlük hayatta karıştırılabilmektedir.

   Isı Alış Verişleri Nasıl Sağlanır?

   Maddelerin sıcaklık dereceleri birbirine göre farklılık göstermektedir. Sıcak ve soğuk maddeler birbirleri ile temas ettikleri zaman aralarında ısı alış verişi olmaktadır.

   Sıcaklığı daha yüksek olan maddelerden sıcaklığı görece daha düşük olan maddelere doğru ısı aktarımı sağlanmaktadır. Yani ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru gerçekleşmektedir. İki madde arasındaki ısı alış verişleri maddeler aynı sıcaklığa ulaştıkları zaman durmaktadır.

   Sıcaklık değerleri birbirinden farklı olan maddeler ısı alış verişi yapabilmektedir. Örnek verecek olursak sıcak bir çay olan bardağı elimize aldığımız zaman sıcaklık sebebi ile elimizde bir ısı oluşmaktadır. Çünkü elimiz ile çay arasında sıcaklık farkı bulunmaktadır.

   Maddeler arasında ısı alış verişi gerçekleşmesi için iki özellik olması gerekmektedir. Bunlar;

  İki maddenin sıcaklığının birbirinden farklı olması gerekmektedir.

  Maddelerin birbirleri ile temas içerisinde olması gerekmektedir.

  Isı alış verişi sonucunda sıcaklığı yüksek olan madde ısı verdiği için sıcaklığı düşecektir. Sıcaklığı düşük olan madde de ısı aldığı için sıcaklığı artacaktır.

   Bir madde yandığında enerji açığa çıkar bu sebeple de çevresine ısı vermektedir. Odun, kömür ya da doğal gaz gibi maddeler yakıldığında ısı açığa çıkmaktadır. Bu maddelerden ısı enerjisi elde edilir. Güneş tüm ısı enerjilerinin kaynağını oluşturmaktadır. Isı birimi joule ve kaloridir. 4 kalori 1 joule'e karşılık gelmektedir.

   Maddeler arasındaki ısı alış verişi sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam etmektedir. Maddelerin sahip oldukları ısıları ölçmek mümkün değildir. Yalnızca bir maddeden diğer maddeye ısı alış verişi olduğu zaman bu ısı alış verişini ölçmek mümkündür. Değişik iki maddenin sıcaklıkları aynı olsa da ısıları aynı olacak anlamına gelmez.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramları kullanarak doldurunuz.

  Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramları kullanarak doldurunuz.‘a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramları kullanarak doldurunuz. 

  Maddelerin sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılmaktadır. Termometrede sıcaklık °C (derece selsiyus) sembolü ile ifade edilir. Sıcak ve soğuk maddelerin birbiriyle teması sonucu ısı alışverişi olur. Isı, her zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru akış gösterir. Isı alan maddenin sıcaklığı artar, ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Isı alışverişi, maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir hâlden başka bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hâle geçmesine donma denir. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâline geçmesine ise buharlaşma denir.

  Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramları kullanarak doldurunuz.

  Maddelerin sıcaklıkları farklıdır. Bu sıcaklık farkını dokunma duyumuzu kullanarak çoğu zaman hisseder ve “sıcak, soğuk, ılık” gibi kelimelerle ifade ederiz.

  Maddelerin bulundukları ortamla veya temas ettikleri diğer maddelerle aralarında ısı alışverişi olur. Bu alışveriş sonrası sonucunda maddelerin sıcaklıkları değişir. Soğuk ve sıcak iki madde temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye ısı akışı olur. Bu ısı akışı ikisinin de sıcaklıkları eşitlenene kadar sürer. Maddenin ısı alarak sıcaklığının artmasına erime denir. Maddenin ısı vererek sıcaklığının azalmasına donma denir.

  4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Meb Yayınları Sayfa 85 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : odevzamani.com

  Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya getirildiğinde maddeler arasında ısı alışverişi olur.

  ... konulu sunumlar: "Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya getirildiğinde maddeler arasında ısı alışverişi olur."— Sunum transkripti:

  1

  2 Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya getirildiğinde maddeler arasında ısı alışverişi olur.

  3 Sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru bir ısı geçişi gerçekleşir. Bunun sonucunda sıcaklığı yüksek olan maddeler, temas ettikleri soğuk maddeleri ısıtır.

  4 Bir maddeye ısı verildiğinde madde ısınır ve sıcaklığı artar. Maddeler ısı verdiğinde ise soğur ve sıcaklıkları düşer. Isınma ve soğuma, ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisidir.

  5 GENLEŞME Isınan maddenin tanecikleri hızlanır, soğuyan maddenin tanecikleri ise yavaşlar. Hızlanan tanecikler birbirinden uzaklaşmaya çalışır. Bunun sonunda maddenin hacminde değişme meydana gelir. Bu olay genleşmedir. Bir maddenin ısınarak hacminin artmasına genleşme diyoruz.

  6  Tren rayları  Elektrik telleri  Kavanoz kapakları  Zeytinyağı şişesinin yazın taşması  Balonlar gibi  Patlamış mısır gibi.

  7 KATILARDA GENLEŞME Isı verilen bütün katı cisimler genleşir.Tel ise boyu uzar. Levha ise yüzeyi büyür. Hacmi artar.

  8 SIVILARDA GENLEŞME Sıvıların genleşmesinden sıvılı termometrelerde, sıcak su kazanlarında, termosifonlarda ve kalorifer sistemlerinde yararlanılır.

  9 GAZLARDA GENLEŞME Aynı derecede ısıtılan hacimleri eşit gazlar, aynı ölçüde genleşir. Sıcaklıkla genleşme, gazdan gaza değişmemektedir.

  10 BÜZÜLME Maddeler soğutulduğunda hacmi küçülür. Maddelerin hacimce küçülmesine büzülme denir.

  11 Genleşme ve büzülme birbirinin tersidir. Çok genleşen madde çok büzülür, az genleşen madde az büzülür. Katılar, sıvılara göre daha az büzülür. Gazlar ise hem katılardan hem de sıvılardan daha fazla büzülür.

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap