Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  satışların maliyeti tablosu aşağıdaki tablolardan hangisinin tamamlayıcısı niteliğindedir

  1 ziyaretçi

  satışların maliyeti tablosu aşağıdaki tablolardan hangisinin tamamlayıcısı niteliğindedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Satışların Maliyeti Tablosu

  Satışların Maliyeti Tablosu gerçekte gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur. Bu tablo, gelir tablosunda yer alan “Satışların Maliyeti’’ kalemi­nin detayını gösterir.

  Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gi­bi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo hâ­linde düzenlenir.

  Özellikle üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurları olan Di­rekt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken bir finansal tablodur.

  Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun eki olarak düzenlenmek zorunda­dır. Bu tablo sonucuna göre oluşan Satışların Maliyeti tutarı gelir tablosuna aktarı­lır.

  Kaynak: www.Muhasebex.com
  ( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

  Yazı kaynağı : www.muhasebex.com

  Finansal Tablolar Analizi Ara 9. Deneme Sınavı

  Tahakkuk ve nakit esasına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  I-Tahakkuk esası, işlemlerin, nakit ödemenin veya tahsilatın yapıldığı anda değil, işlemin gerçekleştiği anda kaydedilmesini öngörmektedir.

  II-Nakit esasına göre muhasebeleştirmede ise mal ve hizmet satışından sağlanan hasılat, nakit tahsilatın yapıldığı dönemde; mal, sigorta, ücret, elektrik vb. unsurlar için yapılan giderler de nakit çıkışının gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmektedir.

  III- Meydana gelen faaliyetlerin nakit giriş ve çıkış zamanına bakılmaksızın, meydana geliş dönemlerinde muhasebeleştirilmesi, nakit esasının temelinde yatan unsurdur.

  Yazı kaynağı : aof.sorular.net

  aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

  Tanımlar

  Türkiye Muhasebe Standardı TMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardına göre ?Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomikkararlar almalarına yardımcı olan, işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir?.

  Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler olarak tanımlanan işletmelerde meydana gelen iktisadi faaliyetlerle ilgili bilgilere başta ortaklar olmak üzere kredi kurumları, yöneticiler, tüketiciler, kamuoyu vb. ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duyulan bilgiler işletmenin muhasebe sistemi tarafından üretilen finansal tablolar aracılığı ile sağlanır.

  Finansal tablolar aynı zamanda yönetimin idaresinin sonuçlarını ve yönetimin idaresine verilen kaynakların kullanımının etkinliğini de gösterir. işletme sahipleri adına hareket eden yönetimin yeterliliği finansal tablolar ile belirlenebilir. Böylece karar alıcılar, ekonomik kararlarını bu değerlendirmelere dayanarak verebilirler.

  Bilanço işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu göstermesi nedeniyle finansal durum tablosu olarak da adlandırılmaktadır.

  Bilançodan beklenen faydanın alınabilmesi için bazı esasların göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle bilançonun düzenlendiği tarih ve işletme adı, bilanço sözcükleri, raporlamada esas alman para birimi, bilançodaki sayısal bilgilerin sonucundaki kesinlik derecesi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca bilançoda (dipnotlarda) uygulanan değerleme ölçüleri ve amortisman yöntemleri ayıklanmalıdır.

  Direkt İlk Madde ve Malzeme: Üretilen mamule göre kullanılacak miktar ve tutarı belirlenebilen ve mamule göre izlemeye değer bulunan maddeleri kapsar.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Direkt İşçilik: Üretilen mamul üzerinde bizzat işlem yapan çalışanların ücret giderlerini kapsar.

  Genel Üretim Giderleri: Üretimle ilgili olduğu hâlde yukarıda açıklanan iki ana gider içine alınamayan giderler de söz konusudur. Bunların tamamı Genel Üretim Giderleri olarak üretimi yapılan mamul maliyetine dahil edilir. Bu giderler mamullere dağıtım yolu ile yüklenir.

  Fon akış tablosu: Fon akış tablosu hazırlanırken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığını bilmek zorundayız. Fon akış tablosu işletmenin nereden kaynak sağladığını ve sağladığı kaynakları nereye kullandığını gösteren tablodur. Aktifin tamamı fon olarak kabul edilir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Yazı kaynağı : www.onlinefotokopi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap