Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sahil güvenlik uzman erbaş alımı 2020 başvuru yap

  1 ziyaretçi

  sahil güvenlik uzman erbaş alımı 2020 başvuru yapi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2020: Sahil Güvenlik uzman erbaş personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar ve kilo-boy standartları neler?

  Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2020: Sahil Güvenlik uzman erbaş personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar ve kilo-boy standartları neler?

  Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı telsizci, şoför, topçu ve kurbağa adam branşlarında gerçekleştirilecek. Yayımlanan başvuru kılavuzunda Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ile ilgili çeşitli detaylar bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri, şartları ve ekranı gibi detayları araştırıyorlar. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

  Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 17-24 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

  Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu, https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden
  e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  KİLO-BOY STANDARTLARI

  Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda boy-kilo standartları ile ilgili detaylar yer aldı.

  BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  b. En az lise mezunu olmak,
  c. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
  tablodaki kaynakları karşılamak),
  ç. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları
  tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
  çıplak ayakla ölçülür).
  d. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre)
  uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
  kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği
  hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün
  içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu
  raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek
  raporlar dikkate alınmayacaktır.),
  e. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
  olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliği Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş
  olmak,
  f. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve
  daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
  g. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
  tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan
  “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
  belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
  h. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
  müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha
  sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
  ı. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
  üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis
  olanlar),
  i. Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
  sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/f deki yaş şartı uygulanacaktır
  (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha
  sonra doğmuş olanlar başvurabilir)),
  j. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

  k. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
  Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
  uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
  adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
  sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
  olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
  l. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
  feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki
  şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
  Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
  J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
  feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
  iptal edilmektedir,
  m. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
  kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
  başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
  n. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  o. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha
  fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya
  daha fazla süre ile hürriyet bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak,
  ö. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
  bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
  nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
  yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
  kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
  haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
  satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
  amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
  suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
  maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
  p. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
  haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
  yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
  r. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
  verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
  bunlarla irtibatı bulunmamak,
  s. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
  imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
  örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

  Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2020 başvuru! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu!

  Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak

  Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak

  Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ilanına başvurular 17-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. İşte başvuru şartları…

  SAHİL GÜVENİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ İLANI

  BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

  2. En az lise mezunu olmak.

  3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

  4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

  5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

  6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

  7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı  sınavlar  ile  mülâkat  sınavında  başarılı  olmak  ve  Sahil  Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

  8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “… Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

  9.
  Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

  10. Askerî öğrencilik  ile  ilişiği  kesilmemiş  olmak,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığında  daha  önce  subay  (yedek  subay  dâhil), astsubay  (yedek  astsubay  dâhil),  uzman  jandarma  ve  uzman  erbaş  olarak  istihdam  edilmemiş olmak.

  11. Sahil Güvenlik  Komutanlığı  Uzman  Erbaş  Alımları  Bilgilendirme  Kılavuzu'ndaki (Aralık 2020) diğer şartları taşıyor olmak.
  İlginizi ÇekebilirPOMEM başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  İlan Yayımladı! Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Başlayacak?

  İlan Yayımladı! Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Başlayacak?

  Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman erbaş olabilmek için adaylardan genel şartların yanı sıra yaş, eğitim, boy gibi özel nitelikler aranacak.

  Genel Başvuru Şartları:

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  - Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak

  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

  - Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek

  - Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

  - Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

  - Herhangi bir terör örgütü üyeliği olmamak

  - Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak

  Özel Başvuru Şartları:

  - Eğitim Şartı: En az lise mezunu olmak.

  Boy Şartı: En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmamak.

  Sağlık Şartı: Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

  Askerlik Şartı: Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliği Elverişli Değildir' olarak terhis edilmemiş olmak. Aynı zamanda Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuru yapacaklardan Uzman Erbaş Olacaklar için Nitelik belgesini birlik komutanlıklarından temin etmek. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

  Yaş Şartı: 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmamak. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak.

  Yazı kaynağı : onedio.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap