Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  safra kesesi kanseri belirtileri

  1 ziyaretçi

  safra kesesi kanseri belirtileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Safra Kesesi Kanseri

  Safra Kesesi Kanseri

  Safra kesesi kanseri ve tümörler safra kesesinin en sık görülen hastalıklarındandır. Safra kesesi kanserleri, kese duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörler olarak kendini göstermektedir. Çoğunlukla 60 yaş üzerindeki bireylerde görülmektedir.

  Safra Kesesi Kanseri Nedenleri 

  Safra kesesi kanserinin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. 

  Safra Kesesi Kanserinin Belirtileri 

  Safra kesesi kanseri, çok fazla belirti vermemektedir. Vücut safra kesesi olmadan da yaşamını sürdürebileceği için safra kesesi kanseri belirtileri ancak hastalık çok ilerlediğinde fark edilebilmektedir. 

  Safra kesesi kanserinin başlıca belirtileri şunlardır ;

  Safra Kesesi Kanseri Risk Faktörleri

  Safra kesesi kanserinde en büyük risk faktörleri safra kesesi polipleri ve porselen safra kesesi adı verilen safra kesesi hastalıklarıdır. Diğer önemli risk faktörleri ise obezite , sağlıksız beslenme ve nitrozamin gibi zararlı maddelere maruz kalmaktır. 

  Safra kesesi kanseri çoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Bu hastaların çoğunda safra kesesi taşı da tespit edilmiştir. Taşın 3 cm’den büyük olması durumunda safra kesesi kanseri riski de artmaktadır. 

  Safra Kesesi Taşı ve Kanser Arasındaki İlişki 

  Safra kesesi olan hastaların çoğunda (%90 üzerinde) safra kesesi taşı olduğu da ortaya konulmuştur. Ancak buradan safra kesesi taşının kanser yaptığı gibi bir sonuç çıkarılmamaktadır. Kesinlik kazanmış böyle bir görüş yoktur. Hatta safra kesesi taşının neden olduğu hastalıkların arasında kanser son sırada gelmektedir. Safra kesesi taşı önce enfeksiyon, safra yollarında tıkanma ve sarılık gibi hastalıklara yol açmaktadır. 

  Safra Kesesi Kanseri Tanısı 

  Safra kesesi kanseri erken evrede belirti vermemekte ancak hastalığın erken evrede teşhisi çok önemli olmaktadır. Belirtilere göre gerekli görüntüleme tetkikleri uygulanmaktadır. Safra kanserinin tanısı konulurken ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. 

  Safra kesesi tanısının konulmasında kullanılan yöntemleri daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse ;

  Kan Tahlilleri: Kandaki anormal seviyelerin ölçümü sağlanır. 

  Ultrason: Tümör olup olmadığı ve tümörün büyüklüğü tespit edilir.

  Endoskopik Retrograd Lolanjiopankreatografi: Hastanın yemek borusundan aşağı doğru yerleştirilen endoskop aleti ile vücudunun içi görüntülenir. 

  Laparoskopi: Karından içeri minimal bir kesi açılması ile girilerek safra kesesi ve iç organlar incelenir. Karında büyük tek bir kesi açmak yerine 3 civarında minik kesi (delik) açılarak kamera ve özel aletler ile karın içine girilmektedir.

  Endoskopik ultrasonografi (Endosonografi): Özel bir endoskop vasıtası ile ağızdan başlayarak mide ve bağırsağa kadar ulaşılarak inceleme sağlanır. 

  Safra Kesesi Kanseri Evreleri 

  Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

  Sadra kesesi kanseri tedavisinde tek seçenek tümörün cerrahi yöntemlerle çıkartılmasıdır. İşlem esnasında karaciğerin bir kısmının da alınmasının gerekebileceği kapsamlı bir ameliyattır. Erken teşhis edilen hastalarda ameliyat, safra kesesi kanserinin tedavisinin başarıyla sonuçlanmasını sağlar. Ancak safra kesesi kanseri genellikle ileri seviyelerde tespit edildiği için bazı hastalarda ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ameliyat edilemeyecek olan hastalarda sarılık ve ağrıyı gidermeye yönelik bazı tedaviler uygulanır ve radyolojik girişimde bulunulur. Sıcak kemoterapi ve son dönemde geliştirilen bazı ilaçlar tümörün ilerlemesi üzerinde etki edebilmektedirler.

  Yazı kaynağı : www.dromerbender.com

  Safra Kesesi Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

  Safra Kesesi Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

  Safra kesinin en sık görülen hastalıklarından biri safra kesesi taşları diğeri de tümörleridir. Safra kesesi kanseri, sindirim sisteminde gelişebilen kanserler arasında 5’inci sıklıkta görülmektedir. Vücut safra kesesi işlevini yerine getirmediğinde de yaşamını sürdürebildiği için genellikle safra kesesi kanseri çok ilerlediğinde belirtileri fark edilebilir. Daha çok 60 yaş ve üzeri kişilerde rastlanan safra kesesi kanseri, önlem alınmazsa çok hızlı ilerleyebilir. Bu nedenle safra kesesinde erken teşhis tüm diğer kanserlerde olduğu gibi çok önemlidir. Memorial Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümü uzmanları safra kesesi kanseri hakkında bilgi verdi.

  Safra Kesesi Kanseri Nedir?

  Safra kesesi kanserleri, özellikle kese duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Safra kesesi içerisindeki polipler, safra kesesi iltihapları, obezite, nitrozamin gibi bazı kimyasal maddeler safra kesesi kanserinin başlıca nedenleri olabilir. Safra kesesi taşları olan kişilerde çok daha kolay teşhis edilebilen safra kesesi kanseri, farklı nedenlerle belirti vermeye başladığında kanser ileri evrede yakalanmış olur.

  Safra Kesesi Kanseri Belirtileri

  Safra kesesi kanseri daha çok 60 yaş ve üstü kişilerde görülmekle beraber çok sinsi bir kanser türüdür. Hasta safra kesesi görevini getirmediği durumda da yaşamını sürdürebildiği için çok belirti vermeyebilir ya da belirtileri farklı hastalıkları işaret edebilir.

  Safra kesesi kanserlerinin belirtileri arasında sıklıkla;

  İlerlemiş safra kesesi kanseri belirtilerinden en önemlileri sarılık, karında ve safra kesesinin bulunduğu alanda büyük bir kitle hissi ve ağrıdır. Safra kesesi kanseri belirtileri genellikle hastalığın başlangıcından 3-6 ay önce kendisini hissettirir. Bazı hastalarda 1 yıl boyunca süre safra kesesiyle ilgili rahatsızlıklar sonrası safra kesesi kanseri oluşabilir. Hiçbir belirti olmaksızın sarılık da tek başına safra kesesi kanseri belirtisi sayılır. Safra kesesi kanserinin %75’i kadınlarda görülmekte ve bu hastaların %80’inde de safra kesesinde taş tespit edilmiştir. Taşlar eğer 3 cm’den büyükse, safra kesesi kanseri riski de yükselir. Safra kesesi kanseri belirtilerinin herhangi birinin fark edilmesi durumunda, en kısa sürede tam donanımlı bir hastanenin Genel Cerrahi bölümüne başvurmak gerekir.

  https://www.youtube.com/embed/Xjwj4f-b_u4

  Safra Kesesi Kanseri Risk Faktörleri

  Safra kesesi kanseri risk faktörleri arasında, safra kesesi polipleri ve “porselen safra kesesi” adı verilen safra kesesi hastalığı bulunmaktadır. Obezite, sağlıksız beslenme ve nitrozamin gibi kimyasal maddelere maruziyet de önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bunların yanında safra yollarında tekrarlayan enfeksiyonlar da safra kesesi kanserine yol açan faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Enfeksiyonlar, sarılık ile birlikte seyreder, ateş yüksekliği ve ağrı şikayetleri oluşur, hasta atakları şiddetli olduğunda hastaneye başvurur. Kanser ile ilişkisi kesin olarak kanıtlanmasa da safra kesesinde taş olan hastaların da kontrollerini aksatmamaları ve düzenli takip yaptırmaları önerilmektedir. 

  Safra Kesesi Taşı Kanser Yapar Mı?

  Safra kesesi kanseri olan hastaların %90’ın üzerindeki oranda safra kesesi taşı varlığı, yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Ancak bu durum, kanserin safra kesesi taşından etkilenerek ortaya çıkabileceği görüşünü ortaya çıkarmış olsa da “Safra kesesi taşı kanser yapar” gibi bir görüş kesinlik kazanmış değildir. Sadece safra kesesi taşı ile kanserin sıkı birlikteliği, yıllardır kuşku yaratmaktadır. Safra kesesi taşının neden olduğu hastalıklar arasında kanser en son sırada gelmektedir. Safra kesesi taşı kanserden önce enfeksiyon, safra yollarında tıkanma, sarılık ve pankreas iltihabına yol açar.

  https://www.youtube.com/embed/GXzkocQ655g

  Safra Kesesi Kanseri Tanısı Ve Evreleri

  Safra kesesi kanserini erken evrede teşhis etmek çok önemlidir. Hastada görülen belirtilere göre ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Pek çok kanser türünde olduğu gibi safra kesesi kanserinin kesin tanısı ileri görüntüleme tekniklerinin ardından biyopsi ile konulmaktadır.  Tanı yöntemleri; hastanın sağlık durumu, yaşı, hastalık belirtileri ve önceki test sonuçlarına göre belirlenir.

  Safra kesesi kanseri tanısı için bu yöntemlere başvurulur;

  Kan tahlilleri: Safra kesesi kanseri tanısı için kandaki bilirubin ve diğer maddelerin anormal seviyelerini ölçmek gerekir.

  Ultrason: Vücutta tümör olup olmadığını kontrol etmek için ses dalgalarının kullanılmasıdır. Kanserli dokular normal dokulara göre farklı ses dalgaları sunar.

  Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması:BT taraması ile vücudun üç boyutlu görüntüsüne ulaşılır. Tümör veya herhangi bir anormallik olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca tümörün boyutunun da anlaşılmasını sağlar.

  Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): MRG ile kanserin safra kesesi dışına yayılıp yayılmadığını ve tümörün boyutu öğrenilebilir.

  Biyopsi: Küçük bir doku örneğinin mikroskop altında incelenmesi ile gerçekleşen biyopsi ile kesin tanı konabilir. Biyopsi minimal invaziv cerrahi tekniğiyle veya ince iğne ya da kalın iğne aspirasyonu ile yapılabilir. Bilgisayarlı tomografi ve endoskopiden de yararlanılabilir.

  Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP): Hastanın yemek borusundan aşağı doğru mide ve ince bağırsak içine yerleştirilen endoskop aleti ile vücudun içi görüntülenir. Küçük bir tüp veya kateter, endoskop yoluyla ve safra kanalları içine geçirilir. Daha çok, safra yolu kanseri tanısı için daha yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, safra kesesi kanseri yayıldığında ve safra kanallarını engellediğinde de kullanılır.

  Perkütan kolanjiografi: Bu görüntüleme yönteminde röntgen üzerinde net bir görüntü oluşturması amacıyla boyalı bir iğne ince bir iğne deriden safra kesesi alanına sokulur. X-ışınlarına bakarak, safra kesesinden tümör olup olmadığı anlaşılır.

  Laparoskopi: Safra kesesi ve diğer iç organlara bakmak endoskop karına küçük bir kesi yoluyla sokulur ve görüntüleme yapılır.

  Endoskopik ultrasonografi (Endosonografi): Daha geniş kapsamlı ve özel bir endoskop sedasyonla ağızdan başlayarak mide ve bağırsağa ulaşabilir.

  Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması: PET taraması vücudun içinde organ ve dokuların görüntüsünü oluşturmanın bir yoludur. Bu sayede var olan bir tümörün vücutta hangi organlara yayılım gösterdiği belirlenebilir ve kanser evrelenebilir.

  Safra kesesi evreleri şu şekilde tanımlanabilir;

  Evre 1: İn-situ karsinom, safra kesesi tümörü sadece intramusküler yerleşimlidir.

  Evre 2: Tümör sadece safra kesesinin musküler tabakasını tutmuştur.

  Evre 3: Safra kesesinin duvarı tüm katları kanser tümörü ile karşı karşıyadır. Duktus sistikus lenf nodüleri tutulmuş ya da tutulmamış olabilir.

  Evre 4: Bu evrede safra kesesi kanseri karaciğer ve diğer komşu organlara yayılma göstermiştir. Safra kanalları ve diğer lenf nodüllerinde tutulum mevcuttur.

  Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

  Safra kesesi kanseri tedavisi, tümörün cerrahi yöntemlerle çıkartılmasına dayanmaktadır. Büyük çaplı bir ameliyattan oluşan tedavi esnasında karaciğerin bir kısmını almak da gerekebilir. Safra kesesi kanserlerinin tanısı genellikle ileri evrede konulduğu için çoğunlukla hastaların ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis edilen kanser, safra kesesi kanseri tedavisinin başarıyla gerçekleşmesini sağlar. Ameliyat edilemeyecek derecede ileri evre hastalığı olanlarda sarılık ve ağrıyı dindirecek bazı endoskopik işlemler, ağrı tedavisi, perkütan drenaj (radyolojik girişim) yapılabilir. Sıcak kemoterapi ve son dönemde geliştirilmekte olan bazı akıllı ilaçlar da tümörün ilerlemesini etkileyebilmektedir.

  https://www.youtube.com/embed/WylFMoypzMY

  Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.memorial.com.tr

  Safra Kesesi Kanseri Belirtileri

  Safra Kesesi Kanseri Nedenleri Nelerdir?

  Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir?

  Safra Kesesi Kanserinde Tanı Nasıl Konur?

  Safra Kesesi Kanserleri Nasıl Tedavi Edilir?

  Yazı kaynağı : www.florence.com.tr

  Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

  Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

  Safra kesesi adale yapıdan oluşan armut biçiminde torbadır ve karaciğerin aşağısında yer alır. Karaciğerde üretilen safra ufak kanalcıklar içinde birikir ve esas safra yoluna dökülür. Safra yolu alta doğru onikiparmak bağırsağına ulaşmadan yanına doğru kol açar ve açılan kol safra kesesine ulaşır. Bu şekilde az ama sürekli olarak karaciğerin ürettiği safra torba şeklindeki bu kesede depolanır. Safra kesesinin vücuttaki işlevi karaciğerin ürettiği safrayı bir süreliğine saklamaktır.

  Safra Kesesinin Vücutta Hangi Görevi Üstlenmiştir?

  Safra kesesi, vücutta karaciğer tarafından üretilen safra adlı sıvıyı depolamak üzere görevlendirilmiştir. Vücudun uzun süre aç kaldığı zamanlarda safra aslı sıvı bu kesede toplanır ve depo edilir. Sindirim anındaysa safra kesesi kasılarak içindeki safra sıvısını bağırsağa döker.

  Safra Kesesi Kanseri

  Safra kesesi kanseri sık görülmeyen, çabuk ilerleyen ve kötü durumda hayatta kalma yüzdesine malik sindirim sistemi kanseri olarak tanımlanır.

  Safra Kesesi Kanserinde Hangi Belirtiler Görülür?

  Hasta Kişiler Safra Kesesi Kanseri Belirtilerini Ne Zaman Hissetmeye Başlar?

  Safra kesesi kanserine dair bütün belirtiler çoğunlukla hastalığın teşhisinden önce kendini fark ettirmeye başlamaktadır. Genellikle hastalık başlamadan önceki 3-6 aylık sürede birtakım belirtiler hissedilmeye başlanır. Safra kanseriyle alakalı olgulardan en mühimiyse sarılık ile safra kesesinin olduğu yerde büyükçe kitle fark edilmesidir. Fark edilen kitle ara ara ağrılı da olabilmektedir.

  Çoğunlukla hasta kişilerde safra kanseriyle ilgili bulgulardan bir sene geçtikten sonra safra kanseri meydana gelebilmektedir. Bu yüzden hastalığın erken tespit edilebilmesi için bu bulgular hissedilirse zaman kaybetmeden kesinlikle bir hekime başvurulması gerekmektedir.

  Safra Kesesi Kanseri Teşhisi ve Tanısı

  Batın bölgesinin sağ üst kadran ağrısı şikâyeti olan hastanın tıbbi hikâyesi incelenir, fiziki muayenesi yapılır ve başka şikâyetleri olup olmadığı sorulur. Hasta şikâyetleri arasında diğer belirtiler mevcutsa ve fiziki muayenede karın bölgesinde ele gelebilecek boyutta kitle tespit edilmişse uygulanacak ilk işlem karın ultrasonografisi çekilerek kesenin incelenmesidir. Safra kesesindeki mukozada bütünlük bozukluğu, hastanın ekojenisitesinde yükselme ya da mukozanın alt tarafındaki dokularda hipoekojenik genişleme kanser kuşkusunu destekler niteliktedir.

  Kan tahlillerinde tam kan sayımı, alkalen fosfataz ile safra kesesi tarafından salgılanan biluribin değerleri ve karaciğer işlev tetkikleri safra kesesinin fonksiyonuna dair bilgilenilmesini sağlar. Karaciğerin dokusunun içinde ya da dışında olan safra yollarında bir kanser yerleşimi oluştuğu görülmüşse kan değerlerinde bozulma tespit edilir. Klinik belirtilere ilaveten tümör niteliklerinden CEA yani karsionembriyojenik antijen hasta kişilerin yarısında CA-19-9’un (kanser antijeni) ise %80’inde yüksek seyretmektedir.

  Ultrason sonuçlarındaki belirtiler kanser kuşkusunu arttırdığında bilgisayarlı tomografi tetkiki uygulanır. Bu şekilde urun karaciğer, karın ve batın içerisinde bulunun başka lenf nodu yerleşimi incelenir. Safra kesesi kanserinin belirtileri ve tedavisi yapılırken MR da kullanılmaktadır. MR (manyetik rezonans) görüntülemesi yardımıyla bilgisayarlı tomografiye göre daha detaylı biçimde kanser dağılımı ve bulunan tümörün ebadı belirlenebilir. Pankreas ve periportalla ilgili lenfa nodülleri endosonografi yardımıyla belirlenir. Bu uygulamada ince iğne biyopsisi yardımıyla ameliyat edilemeyecek olgular tespit edilir.

  Endoskopik retrogard ve perkütan transhepatik kolanjiografi urun tamamen alınamayacağı kararı alınmasında ya da palyatif uygulama tercihinde yol göstermeye yardımcı olabilmektedir. Bütün kanser belirtilerinde olduğu şekilde urun vücuttaki dağıldığı organların belirlenmesi için pozitron emisyon tomografi incelemesi ve net teşhis amacıyla biyopsi işlemi uygulanır.

  Safra Kesesi Kanserinde Tedavi Ne Şekilde Yapılmaktadır?

  Safra kesesi kanserinin belirtileri ve tedavisi konusunda süreç aşağıda ki şekilde işlemektedir.
  Safra kesesi kanserinde başlıca tedavi yöntemi ameliyattır. Ne tür bir cerrahi işlem uygulanacağına hastalığın evresi ve belirtileri hesaba katılarak cerrah karar vermektedir. Bazı durumlarda  belirti göstermeyen safra kesesinde profilaktik kolesistektomi uygulanabilir. Araştırmacıların bir kısmıysa safra kesesinde oluşan taşların kansere neden olma ihtimalinin az olduğunu ileri sürerek profilaktik kolesistektomiye karşı çıkmaktadırlar.

  Net cerrahi tedavi istenen durumlar:

  Safra kesesi kanserinde cerrahi yolla tedavi yollarının fazla olması hastalıktaki evre, tümörün yer alması ve ilk olarak başvurulması gereken yöntemin ameliyat olup olmamasına bağlı tespit edilir. Birtakım vaziyetlerde safra kesesiyle beraber karaciğerin lobları üzerinden de doku alınması ya da karaciğerde safra yollarından doku alınması ve diğer önemli uygulamalar gerekebilir.

  Safra kesesi kanserinin evreleri:

  Safra kesesi kanserinin belirtileri ve tedavisi konusunda hastalığın teşhis edildiği evre çok önemlidir. Hastalıkta evre ilerledikçe yani kötüye gittikçe cerrahi müdahale karaciğer ile lenf bezlerini de kapsayacak biçimde büyük çaplı organ veya doku alınması biçiminde olur. Bu müdahalelerde hedef hastanın hayatta kalma şansını arttırmaktır.

  Cerrahi müdahalelerin sonuç vermeyeceği son evrelerdeki hasta kişilerde kapalı boşaltım yapılarak sarılığın düşürülmesine, ağrı düşürücü uygulamalar yapılır. Koruyucu tedavi uygulamaları: Çoğunlukla safra kesesi kanserlerinde kemoterapi sonuç vermez. Karın zarı ve lenfler üzerine yayılma niteliğinde olduklarından radyoterapi de uygulanamaz.  Son zamanlarda urun alınmasının ardından karnın içinin yüksek sıcaklıkta kemoterapiyle 1 ila 1,5 saat temizlenmesi anında direnen yüksek sıcaklıklı kemoterapi ve diğer smart ilaçlar uygulanmaktadır.

  Geçici tedavi:

  Bu hastalık sinsice ilerlediğinden sona yaklaşan evrede teşhis edilmesi hastanın cerrahi müdahale ile iyileşme ihtimalini kaçırmasına sebep olmaktadır. Böyle kişilerde hastalık teşhis edildikten sonra 1 yıl hayatta kalma ihtimali %5’in altındadır. Geçici tedaviler, hastanın en çok şikayet ettiği belirtileri aza indirip hastanın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Safra kesesi kanserinin belirtileri ve tedavisi kadar bu hastalığın oluşma nedeni de önemlidir.

  Safra Kesesi Kanserinin Oluşma Sebepleri

  Safra kesesi kanseri oluşumunda sebebin ne olduğu kesin olarak tespit edilememiştir. Çoğunlukla safra kesesi kanserlerinin başlangıç noktası safra kesesinin içini kaplayan salgı hücreleridir. Bu salgı hücreleri süregelen iltihap temelinde birbirleriyle benzer özelliklerini yitirir ve zamanla başta olduğu bölgede sonra da safra kesesinin çoğunluğunda müdahale edilmediği takdirde büyüyen kanser halini alır. Bu sürecin 5 ila 10 yıl arasında bir zamana yayıldığı düşünülmektedir.

  Safra kesesi kanserinin insanlarda sirayet etme niteliği safra taşlarıyla oldukça benzerdir. Safra taşlarının binde 5’i ila yüzde 3’ü arasında kanser tespit edilmesinde safra kesesindeki süregelen iltihabın kanser nedeni olduğu söylenmektedir.

  Süregelen iltihabın en sona gelmiş hali olarak adlandırılan porselen safra kesesi belirtilerinde kanser tespit edilme ihtimali %25’tir. Bu sebeple bütün porselen safra keselerinde, taşların neden olduğu iltihaplanma ve buna bağlı ödem oluşumuna iyi gelmektedir.

  Tüm deneysel araştırmalarda safra kesesi kanseri hastalarının safralarında ikincil safra asidinin olması gerekenden fazla olduğu tespit edilmiştir.

  Safra Kesesi Taşının Kanser Oluşumu Üzerindeki Etkisi Nedir?

  Safra kesesi kanseri teşhisi konulan hastaların %90’ına yakınında safra taşları olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit safra kesesi taşlarının kanser sebebi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Tabi ki bu tespit her hastada kanser sebebinin safra taşları olduğu anlamına gelmemektedir. Safra taşları, ilk olarak kişilerde safra kesesi iltihaplarına ve pankreas enfeksiyonuna sebep olmaktadır. Safra kesesi kanseri riskiyse sonradan belli olur. Ancak safra taşı bulunan hastaların kesinlikle sık sık kontrole gitmeleri ve bunu aksatmamaları gerekmektedir.

  Safra Kesesi Kanserine Yakalanmadaki Risk Etmenleri Nelerdir?

  Safra kesesi kanserinin belirtileri ve tedavisi kadar bu hastalığa sebep olan faktörlerinin bilinmesi de son derece önemlidir. Risk etmeni şeklinde adlandırılan faktörler, herhangi hastalığın oluşma oranını yükselten faktörlerdir. Fakat burada altı çizilmesi gereken mühim yer şudur; bir ya da daha çok risk etmenini bünyesinde bulunduran kişide bu kanser ya da hastalığın kesinlikle oluşacağı söylenemez.

  Safra Kesesi Kanserinin ana sebebi tespit edilememiştir. Fakat sık gözlemlenen risk etmenlerinde şunlar sayılabilir;

  Yazı kaynağı : www.koruhastanesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap