Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  saf ipek halı yıkama fiyatları

  1 ziyaretçi

  saf ipek halı yıkama fiyatları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İstanbul İpek Halı Yıkama | En İyi Fiyatlar 2021

  İstanbul İpek Halı Yıkama | En İyi Fiyatlar 2021

  Devamını Oku : Kuru temizleme fiyatları

  Hızlı Alım. 72 Saatte Teslim

  Tüm İstanbul’da Ücretsiz Servis

  Müşteri Memnuniyet Garantisi

  En Uygun ipek Halı Yıkama Fiyatları

  +90 544 430 00 85

  Yazı kaynağı : www.temizyana.com

  İpek Halı Yıkama

  1. Sözleşmenin Onaylanması

  Networkdry.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve Networkdry.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Networkdry.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

  2. Hizmetlerin Tanımı

  Networkdry.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından kuru temizleme ve/veya ütüleme hizmeti siparişi verme imkânı sunar.

  3. Networkdry.com üyelik sistemi

  - Networkdry.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre’ye sahip olur.

  - 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.

  - 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir.Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Networkdry.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

  - Networkdry.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz? Kullanıcı bilgileri sadece Networkdry.com' un anlaşmalı kurumu ile hizmet kalitesinin ve hızının artması ile ilgili paylaşılabilir. Bu formu onaylayan her kullanıcı sms,mail ve her türlü elektronik haberleşme aracılığı ile Networkdry' dan kampanya bilgilendirilmesine izin verdiğini taahhüt ve kabul eder

  - Kullanıcının Networkdry.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Networkdry.com' da 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

  4. Üye'nin yükümlülükleri

  Üye Networkdry.com servislerinden yararlandığı sırada,

  - Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

  - Networkdry.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Networkdry.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

  - Networkdry.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Networkdry.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Networkdry.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

  - Networkdry.com' da sunulan hizmetlere Networkdry.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Networkdry.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

  - Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Networkdry. com’un sorumlu olmayacağını,

  - Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

  - Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

  - Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

  - Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

  - Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

  - Networkdry.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Networkdry.com'dan tazminat talep etmemeyi,

  - Networkdry.com' dan izin almadan Networkdry.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

  - Networkdry. com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

  - Kurallara aykırı davrandığı takdirde Networkdry.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

  - Networkdry.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

  - Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

  - Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

  - Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

  5. Networkdry. com’a verilen yetkiler

  - Networkdry.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

  - Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Networkdry.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

  - Kullanıcı adı ve şifresi Networkdry.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Networkdry.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

  - Networkdry.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

  - Networkdry.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Networkdry.com sorumlu tutulmayacaktır.

  - Networkdry.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

  - Networkdry.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Networkdry.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, Networkdry. com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

  - Networkdry.com'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Networkdry.com'da dır. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Networkdry.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

  - Networkdry.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Networkdry.com'un sorumlu olmadığını kabul eder.

  - Networkdry.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

  - Networkdry.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Networkdry.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

  - Networkdry’ın, üye ile Networkdry bayisi arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Networkdry, Üye ve Networkdry bayisi arasında uyum olacağını veya Üyenin bölgesinde, Üye’nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Networkdry bayisi bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. 

  - Web Sitesi aracılığı ile Networkdry bayilerinden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Networkdry bayilerine aittir. Networkdry’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz. 

  - Networkdry, Networkdry bayisi veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. 

  - Networkdry, Networkdry bayisi ve Üye arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Networkdry bayisinin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye veya 3. kişilere vereceği zararlardan Networkdry’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  - Networkdry bayisi ile Üye arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Networkdry tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Networkdry, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir. 

  - Networkdry, sisteminde kayıtlı Üyelerin isim, adres ve telefon numarasının ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Networkdry bayileri ile paylaşılmasından dolayı Üye ve Networkdry bayileri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. 

  - Üye bilgileri Networkdry tarafından Networkdry bayiler ile hizmetin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Networkdry bayisi tarafından ayrıca Üye’nin onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Üye ile Networkdry bayileri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. 

  -Web Sitesi (mobil uygulama) ve cağrı merkezimiz aracılığı ile Networkdry bayilerinden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Networkdry bayilerine aittir. Networkdry’ın hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Üye herhangi bir olumsuzlukta Networkdry’ dan hiçbir şekilde hak talep edemez. 

  6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

  Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

  7. Vergilendirme:

  Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Networkdry.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

  8. Ürün Teslimatı:

  Networkdry bayileri tarafından yapılan ürün alımı ve teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yerden alınmayacak ve bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

  9. Ürün İadesi:

  Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

  - Siparişin bayiye iletilmediği, siparişin bayiye iletilmiş olup da bayi tarafından siparişin alınmaya gidilmediği veya siparişi teslim alınan ürünlere yapılan işlemler sonunda, üye tarafından istenmiş ancak bayi tarafından uygulanmamış işlemler (leke çıkmaması, ütü yapılmaması vs.) olması hallerinde üyenin talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

  - Kullanıcının adresinin Networkdry.com’ un servis bölgeleri dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;

  - Bayiye sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;

  - Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle bayinin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda

  - Sipariş edilen ürünün alımının ve teslimatının gecikmesi durumunda bayinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

  Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Networkdry. com’un bünyesinde bulundurduğu bayiler tarafından yapılmaktadır. Networkdry.com, bayiler tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak Networkdry.com olası anlaşmazlıklarda bayi ve kullanıcının sorunlarını ve mağduriyetlerini çözmek için aracılık yapabilir.

  10. Networkdry.com kayıtlarının geçerliliği

  Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Networkdry.com'un defter kayıtlarıyla bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Networkdry.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  11. Uygulanacak Hükümler

  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.

  12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  13. Yürürlük

  Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

  14. Fesih

  Networkdry.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir

  Yazı kaynağı : www.networkdry.com

  Fiyat Listemiz

  Halı Yıkama Fiyatları

  Halı Yıkama Fiyatları

  Merkez: İsteks Dokumacılar San. Sit.
  A-3 Blok No:5
  Başakşehir / İSTANBUL

  Şube: Maslak Çeşme Cd. Saka Kuşu Sk. No:1/A
  Küçükçekmece / İSTANBUL

  Tel: 0(212) 777 85 11
  Cep: 0(538) 774 00 44

  Yazı kaynağı : www.korkutlarhaliyikama.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap