Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazıyla ilgili ayetler

  1 ziyaretçi

  sabah namazıyla ilgili ayetler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sabah Namazının Önemi ve Faziletleri - Sabah Namazı İle İlgili Hadisler

  Sabah Namazının Önemi ve Faziletleri - Sabah Namazı İle İlgili Hadisler

  Müslüman âlemi için beş vakit namaz kılmak farz olarak buyurulmuştur. İslam dinine inananlar için en önemli ibadetlerden birisi namaz kılmaktadır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları arasında en zahmetli olanı sabah namazıdır. Sabahın erken saatlerinde uykudan vazgeçerek sabah namazı kılmanın faziletleri ve önemi oldukça büyüktür. Sabah namazı ile ilgili hadis kaynaklarında da çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ''Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın C.C koruması altındadır'' bildirmiştir. İşte sabah namazının önemi ve faziletleri…

  SABAH NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

  Hadis kaynaklarında sabah namazı kılmanın önemi ile ilgili pekçok bilgi yer almıştır. Günün en bereketli anından ve Rabbimizin korumasından mahrum kalmamak için sabah namazı müminlere sunulan en güzel fırsattır. Geçerli ya da geçersiz çeşitli mazeretlerle diğer farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte sabah namazına kalkma alışkanlığını edinmek için gayret göstermek her Müslüman'ın kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktıklarında üşengeç davranan ve ibadetlerine riya karıştıran münafıklardan (Nisa, 4/142.) müminleri ayırt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazıdır.

  SABAH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

  Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

  "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

  "Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

  "O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

  Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

  Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

  "Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

  Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

  "Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Namaz İle ilgili Ayetler ve Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi İle ilgili Ayetler ve Hadisler

  Namaz İle ilgili Ayetler ve Hadisler - Namaz Kılmanın Önemi İle ilgili Ayetler ve Hadisler

  Müslümanlar için kılınması zorunlu tutulan ve farz olarak buyurulan namaz en önemli ibadetlerin başında yer alır. İslamın ikinci şartıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaz emrine defalarca yer verilmiş ve önemine vurgular yapılmıştır. Namazın devamlı olarak kılınması belirtilmiş, vaktinde eksiksiz bir biçimde kılınmasına dikkat çekilmiştir. Namaz ile ilgili ayetler ve namaz ile ilgili hadisler de bu noktada en çok merak edilen konulardan olmaktadır. Namaz ile ilgili ayetler ve hadisleri okuyarak namaz kılmanın önemini öğrenebilirsiniz.

  NAMAZ KILMANIN ÖNEMİ

  Kur'an-ı Kerim'de yer alan pekçok ayette namaz kılmanın önemine değinilmiştir. Mutlak biçimde namaz emrine uyulması gerekliliği bildirilirken, namaz kılanlardan ise övgüyle söz edilmiştir. Namazın vaktinde eksiksiz bir biçimde riayet edilerek ve devamlı olarak kılınması da vurgulanmıştır.

  Namaz kılınış şekline dair ise Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bilgilere yer verilmemiştir. Bazı surelerde namazın şartları ve rükünlerine işaret edilmiştir. Hem yolculukta hem de düşman tehlikesi bulunması hallerinde de namazı nasıl kılınacağına dair hususlara değinilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) İslam'ın beş şartından birisinin namaz olduğunu belirtmiş ve amellerin en faziletlisinin vaktinde kılınan namaz olduğunu söylemiştir.

  NAMAZ İLE İLGİLİ AYETLER

  "Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır." (Nisâ Sûresi 43)

  "Daha önce kendilerine, "(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!" derler. De ki: "Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez." (Nisâ Sûresi 77)

  "Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü'minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silâhlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını yanlarına alsınlar. İnkâr edenler arzu ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah, inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır." (Nisâ Sûresi 101-103)

  "Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar." (Nisâ Sûresi 142)

  "Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz." (Nisâ Sûresi 162)

  "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz." (Mâide Sûresi 6)

  "Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik. Allah, şöyle demişti: "Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekâtı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkâr ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır." (Mâide Sûresi 12)

  "Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resûlüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü'minlerdir." (Mâide Sûresi 55)

  "Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır." (Mâide Sûresi 58)

  "Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?" (Mâide Sûresi 91)

  "Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman, vasiyet sırasında aranızda şahitlik (edecek olanlar) sizden adaletli iki kişidir. Yahut; seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına, "Akraba da olsa, şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde, şüphesiz günahkârlardan oluruz" diye yemin ederler." (Mâide Sûresi 106)

  "Bir de, bize, "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının" diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır." (En'âm Sûresi 72)

  "İşte bu (Kur'an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke'yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar." (En'âm Sûresi 92)

  "Ey Muhammed! De ki: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (En'âm Sûresi 162)

  "Kitab'a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz." (A'râf Sûresi 170)

  "Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir." (Enfâl Sûresi 3)

  "Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (Tevbe Sûresi 5)

  "Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız." (Tevbe Sûresi 11)

  "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." (Tevbe Sûresi 18)

  "Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah'ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur." (Tevbe Sûresi 54)

  "Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah'a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe Sûresi 71)

  "Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler." (Tevbe Sûresi 84)

  "Onun içinde (Mescid-i Dırar) asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever." (Tevbe Sûresi 108)

  "Mûsâ'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü'minleri müjdele" diye vahyettik." (Yûnus Sûresi 87)

  "Dediler ki: "Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın."(Hûd Sûresi 87)

  "(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür." (Hûd Sûresi 114)

  "Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır." (Nisâ Sûresi 43)

  "Daha önce kendilerine, "(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!" derler. De ki: "Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez." (Nisâ Sûresi 77)

  "Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü'minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silâhlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını yanlarına alsınlar. İnkâr edenler arzu ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah, inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır." (Nisâ Sûresi 101-103)

  "Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar." (Nisâ Sûresi 142)

  "Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz." (Nisâ Sûresi 162)

  NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSLER

  Câbir bin Abdullah -radıyallâhu anh-'ın naklettiğine göre, Rasûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "Cennetin anahtarı, namazdır…" (Tirmizî, Taharet, 1)

  (Peygamber Efendimize vahiy kâtipliği yapan) Hanzala bin Rebî -radıyallâhu anh-anlatıyor:

  Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyururken işittim:

  "Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riâyet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer." (Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, 266)

  Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-'ten naklettiğine göre, Rasûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "Muhakkak ki, sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır…" (Buhârî, Salât, 36)

  Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-'ten Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  "Kulun Rabbine en yakın olduğu (an), secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça duâ ediniz." (Müslim, Salât, 215)

  Hazret-i Ali -kerremallâḥu vecheh-'in rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selâmdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 31)

  Başka bir hadîs-i şerifte de şöyle buyrulmuştur:

  "Allah, abdestsiz namazı kabul etmez." (Nesâî, Zekât, 48)

  Cündeb el-Kasrî, Peygamber Efendimiz'den şu hadîs-i şerifi nakletmiştir:

  "Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allâh'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesâcid, 262)

  Abdullah bin Ömer -radıyallâhu anhümâ-'dan Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  "İkindi namazını kaçıran kimse, sanki âilesini ve malını yitirmiş gibidir." (Buhârî, Mevâkîtü's-Salât, 14; Müslim, Mesâcid, 200)

  Saîd bin Müseyyeb'in Ebû Katâde bin Rib'î'den naklettiğine göre, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: «Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise, katımda böyle bir vaad yoktur.»" (Ebû Dâvud, Salât, 9; İbn-i Mâce, İkâmetü's-Salât, 194)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Sabah ile ilgili ayetler, Sabah ayetleri

  Sabah namazı ile ilgili hadisler, sabah namazının önemi ve hadisleri

  Hz. Peygamber Efendimiz'den (sav) bu konuda bir çok hadis nakledilmiştir. Bu hadisleri yazımızda aktarmaya çalışalım.

  "Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi." (Ahmed Müsned)

  “Kim sabah namazını kılarsa o, Allah’ın himayesindedir.” (İbni Mace)

  “Sizi gece ve gündüz ard arda daima takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında toplanıyorlar. Sizinle geceleyenler gök’e yükseliyorlar. Allah-u Teâlâ onlardan daha iyi bildiği halde onlara kullarımı ne hal üzerine terkettiniz? diye sorar. Diyorlar ki: Onları biz terkederken namaz kılıyorlardı ve onlara gittiğimizde de namaz kılıyorlardı.” (Buhari)

  Sabah namazının sünneti

  Sabah namazının farzı ile birlikte sünnetide çok faziletlidir, bunu gösteren hadisi şerif şöyledir;

  “Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.” (Müslim)

  ayrıca yine başka bir hadiste;

  “O bana bütün dünyadan daha değerlidir” buyurulmaktadır. (Müslim)

  Cemaatle sabah namazı

  Cemaatle namaz kılmanın 27 kat daha faziletli olduğunu başka hadisi şeriflerden biliyoruz. Sabah namazının cemaatle kılınmasınında fazileti çok fazladır, bunun sevabını Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

  “Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir.” (Müslim)

  Cuma günü ve sabah namazı

  Cuma gününün fazileti, sabah namazının fazileti birleştiğinde ve bir de buna cemaat ile namaz kılmayı eklediğimizde Hz. Peygamber'in (Sav) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

  “Allah’ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır.” (Ebu Nuaym El-Hilye)

  Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere vakit namazların içinde en kısa olanıdır. Sadece erken saate denk gelmesinden dolayı namaz vaktinde uyanmak insanoğluna zor gelmektedir. Sabah namazı ile ilgili hadisler aslında bu zorluğumuzu yenmelidir. Ayrıca başka bir yazımızda bununla ilgili bir içerik hazırlamıştık, sabah namazına nasıl kalkılır, namaza kalkmanın yolları nelerdir bakabilirsiniz; sabah namazına nasıl kalkılır

  Yazı kaynağı : www.namazsitesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap