Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazı güneşten kaç dakika önce kılınır

  1 ziyaretçi

  sabah namazı güneşten kaç dakika önce kılınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sabah Namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah Namazı ne zamana kadar kılınabilir? (Diyanet)

  Sabah Namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah Namazı ne zamana kadar kılınabilir? (Diyanet)

  Sabah namazının kılındığı zaman aralığı imsak vaktinin girişi ile güneşin doğuşu arasındadır. Hanefi ve Şafi mezhebine göre sabah namazını kılmanın en faziletli zamanı değişmektedir.

  Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır?

  İslam’ın şartlarından olan namaz 5 vakit olarak Müslümanlara farz kılınmıştır. Günün ilk namazı sabah namazı olup hangi zaman aralığında kılınabildiği çoğu zaman merak konusudur. Hanefi mezhebine göre sabah namazının biraz geç kılınması daha faziletlidir. Hanefi mezhebinde olanlar hava hafif aydınlanana dek sabah namazını erteliyor. Şafi mezhebinde olanlar ise sabah namazını hava karanlıkken kılmayı tercih ediyor. Onlara göre hava aydınlanmadan sabah namazını kılmak çok daha faziletlidir.

  İmsak vaktinin girmesi ile sabah namazını kılma vakti başlamış olur. Fakat ezan tam imsak vaktinde değil namaz kılınacağına yakın okunur. Amaç, insanların sabah namazı vaktinin girdiğini bilmesi ve cemaatle namaz kılması için namaza davet edilmesidir. Bu nedenle imsak girer girmez sabah namazı kılınabilir. Yani sabah namazını kılmak için ezanın okunmasını beklemeye gerek yoktur.

  Hanefi mezhebine göre namaz kılarken ve henüz namaz bitmeden güneş doğarsa o namaz bozulur. Bu namazı kerahet vakti çıktıktan sonra kaza etmek gerekir. Kerahet vakti, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra çıkmaktadır. Bazı vakitler birtakım ibadetler dinimizde yasaklanmıştır. Bunlardan biri de kerahet vaktidir. Kerahet vaktinde namaz kılmak mekruh kılınmıştır. Mekruh, yani yapılması haram olmayan ama doğru da olmayan davranışlar olarak kabul edilmiştir.

  Sabah Namazı Saat Kaçta Kılınır?

  Hanefi ve Şafi mezhebine göre namaz kılma aralığı değişen sabah namazı ezan okunduğu andan itibaren kılınmaktadır. Namaz kılmak için ilk vakit ise imsak vaktinin giriş ile başlar. Sabah namazının en son ne zaman kadar kılınabileceği konusunda Hanefi ve Şafi mezhebinde olanlar ayrılığa düşüyor. 2 sünnet ve 2 farz olarak toplamda 4 rekatlık bir namaz olup tan yerinin ağarmasından itibaren kılınmaya başlanıyor.

  İkinci fecir de denilen tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna kadar devam ediyor. Bakara suresinin 2/187. ayetinde Ramazan geceleri için "Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” denilmiştir. İmsak ile birlikte sabah namazı vakti girmektedir. Hanefiler isfar vaktinde yani geç kılmayı daha faziletli kabul etmişlerdir. Sabah namazı kılmak için güneşin doğuşuna kadar zaman vardır.

  Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

  Sabah namazını vaktinde kılmak isteyen biri güneş doğmadan önce namazını kılmayı bitirmiş olmalıdır. İmsak vaktinin girmesi ile başlayan sabah namazı kılma zamanı güneşin doğuşuna kadar devam eder. Kalkmakta güçlük çekilen fakat sevabı büyük olan sabah namazı, ikindi namazı ile birlikte şahit namaz olarak bilinmektedir. İnanışa göre bu vakitlerde melekler namaz kılanları Allah'a müjdeler.

  İlk önce 2 rekat sünneti sonra da 2 rekat farzı kılınan sabah namazı, kerahet vaktinin çıkmasının ardından öğle namazı vaktine kadar kaza edilebilmektedir. Öğlene dek hem farzı hem de sünneti kılınarak kaza edilir. Öğle vaktinden sonra kazaya bırakıldı ise sadece 2 rekat farzı kılınarak kaza edilmiş olur. Bu vakitten sonra sünnetin kaza edilmesi gerekmemektedir.

  Sabah namazı vakti olan imsak vakti girdiğinde namaz kılınabilir. Sabah ezanının okunmasını beklemek ise daha makbuldür. Güneş doğana dek kılınabilen sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti Kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir. Güneş doğduktan 40-50 dakika sonra, güneş tam tepede iken ve güneşin batmasına 40-50 dakika kala kaza edilmez ve bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz.

  Kripto Para Piyasaları için Bigpara

  Kripto Para Piyasaları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  TÜRKİYE  TAKVİMİ

  “Sabâh Nemâzının Vakti” için tıklayınız.

  2- Sabâh nemâzı ne zamana kadar kılınır?

   Süâl: Bazı kimseler, sabâh nemâzının vakti, öğleye kadar diyerek, müslimânların nemâzlarını kazâya bırakıp harâm işlemelerine sebeb oluyor. Sabâh nemâzının vakti ne zemâna kadardır? Sabâh nemâzı ne zamana kadar kılınır ?

  CEVÂB:

  Sabâh nemâzının vakti güneşin doğduğu görülünceye kadardır. Doğru nemâz vakitlerini bildiren takvîmlerde, “Güneş” diye bildirilen vakte kadardır.

  Bir mahalde, (Sabâh nemâzının vakti), dört mezhebde de, (şer’î gece)nin sonunda başlar. Yani, (Fecr-i sâdık) (imsâk) denilen beyâzlığın şarkdaki (doğudaki) ufk-ı zâhirî (görünen ufuk) hattının bir noktasında görülmesi ile başlar. Sabâh nemâzının vakti, güneşin ön [üst] kenârının, o mahaldeki (yerdeki), ufk-ı zâhirî (görünen ufuk) hattından doğduğu görülünceye kadardır.

  Sabâh nemâzını kılarken, güneş doğmaya başlarsa, bu nemâz sahîh olmaz.  Sabâh nemâzında, güneş doğmadan önce sola selâm vererek nemâzı bitirmek şarttır.

  Güneş doğarsa, sabâh nemâzı, sabâh kerâhet vakti çıkınca, yani takvîmlerde “İşrak” diye bildirilen vakit girince,  o günkü öğle kerâhet vaktinden önceye kadar (Türkiyede  doğru takvîmlere göre olan öğle nemâzından 20 dakîka kadar önce) sabâh nemâzının farzı, sünneti ile birlikte kazâ edilir.  

  3- Güneş doğana kadar

   Süâl: Sabâh nemâzını güneş doğuncaya kadar kılmak câiz mi? (Güneşin doğmasına 15 dakîka kalınca kılmak mekrûh olur) diyenler vardır. Böyle bir şey var mı?

  CEVÂB:

  Sabâh nemâzını güneş doğuncaya kadar kılmak câizdir.  Güneşin doğmasına 15 dakîka kalınca kılmak mekrûh olur, sözü yanlıştır. Yani mekrûh olmaz. Sabâh nemâzını her mevsimde (İsfâr) etmek, yani ortalık aydınlanınca kılmak müstehabdır. Evinde yalnız kılan, her nemâzını vakti girer girmez kılmalıdır.  Sabâh nemâzını Türkiyede, Türkiye takvîminde yazılı imsâk vaktinden 15-20 dakîka sonra kılmak ihtiyâtlı olur.

  Sabâh nemâzını kılarken, güneş doğmaya başlarsa, bu nemâz sahîh olmaz.  Sabâh nemâzında, güneş doğmadan önce sola selâm vererek nemâzı bitirmek şarttır.

  4- Ezânı beklemek gerekmez

  Süâl: Sabâh nemâzı ezân okununca mı başlar? Sabâh ezânı okununca nemâzımı kılıp yatıyorum; fakat ben yattıktan sonra başka câmi’lerin ezânı okunuyor. Yeniden mi kılmam gerekir?

  CEVÂB:

  Nemâz kılmak için ezânın okunması değil, vaktin girmesi şarttır. Vakit girmişse, ezân okunmasa da, nemâz kılınır. Bu sebeble yeniden kılmanız gerekmez.

  (Sabâh nemâzının vakti), dört mezhebde de, (şer’î gece)nin sonunda başlar. Yani, (Fecr-i sâdık) (imsâk) denilen beyâzlığın şarkdaki (doğudaki) ufk-ı zâhirî (görünen ufuk) hattının bir noktasında görülmesi ile başlar. Sabâh nemâzını, Türkiye takvîminde yazılı imsâk vaktinden 15-20 dakîka sonra kılmak ihtiyâtlı olur.

  Ezân bu vakitte okunmasa da, sabâh nemâzının evvel vakti başlar. Sabâh nemâzının vakti, güneşin ön [üst] kenârının, o mahaldeki (yerdeki), ufk-ı zâhirî (görünen ufuk) hattından doğduğu görülünceye kadardır.

  5- Güneş doğmadan önce

  Süâl: Güneşin doğmasına 2–3 dakîka kalsa, bir kimse, nasıl abdest alır ve nasıl nemâz kılar?

  CEVÂB:

  Abdest sür’atle alınır, Sünnet kılınmaz. Farzını kılarken, Fâtiha-i şerîfe ile Kevser ve İhlâs sûreleri gibi, kısa zamm-ı sûreler okunur, Rükû’ ve secdelerde tesbihler üçer defa okunur. Teşehhüdde sadece ettehiyyatü okunup, selâm verilir.

  6- İmsâk vaktinden  önce

  Süâl: Sabâh nemâzını imsâktan önce kılmak câiz midir?

  CEVÂB:

  İmsâktan önce sabâh nemâzını kılmak câiz değildir.

  Çünkü sabâh nemâzının vakti girmemiştir. Bir nemâz, vakti girmeden önce kılınırsa, sahîh olmaz. Hem de, büyük günâh olur. Namâzları vaktlerinden önce ve sonra kılmak harâmdır.

  İbni Nüceym Zeyn-ül-Âbidîn, (Kebâir ve segâir) kitâbında buyuruyor ki, (Farz nemâzları [yanlış vakitleri bildiren takvîmlere uyarak] vakti girmeden önce kılmak ve vakti çıkdıkdan sonra kılmak büyük günâhdır.) Sabâh nemâzını, Türkiyede, Türkiye takvîminde  yazılı imsâk vaktinden 15-20 dakîka sonra kılmak ihtiyâtlı olur.

  7- İmsâk vaktinde

  Süâl: Sabâh nemâzı, Türkiye Takvîmi’nde bildirilen imsâk vaktinde kılınabilir mi?

  CEVÂB:

  Evet kılınabilir.

  Türkiyede, Türkiye takvîminde yazılı imsâk vaktinden, 15-20 dakîka kadar sonra sabâh nemâzını kılmak ihtiyâtlı olur.

  8- Nemâzı geciktirmek

  Süâl: İşe erken giden kimse, sabâh ezânları geç okunduğu için, vakit girer girmez nemâzını kılabilir mi?

  CEVÂB:

  Evet kılabilir.

  9- Sabâh nemâzının şâhitleri

  Süâl: İsrâ sûresinin 78. âyetinde sabâh nemâzı için, (Şâhidli nemâz) ifâdesi geçiyor. Neden şâhidli nemâzdır?

  CEVÂB:

  Gece melekleriyle gündüz melekleri sabâh nemâzına şâhid olurlar. Yani sabâh nemâzında imâmın arkasında ictimâ ederler, hâzır olurlar. İmâm nemâzını bitirince, gece melekleri oradan ayrılırlar, gündüz melekleri kalır. Gece melekleri Allahü teâlâya, “Yâ Rabbî, biz kullarını sabâh nemâz kılarken bırakdık [onlardan ayrıldığımızda nemâz kılıyorlardı]” derler. Gündüz  melekleri  de,  “Yâ Rabbî, biz senin kullarının yanına vardığımızda onlar nemâz kılıyorlardı.” derler. Allahü teâlâ onlara: Şâhid olunuz ki, ben onları afv ve magfiret etdim, buyurur (Beydâvî ve onun Şeyhzâde hâşiyesi). Bundan dolayı sabâh nemâzı için (Şâhidli nemâz) ifâdesi kullanılıyor.

  10- Kazâ edilir.

   Süâl: Sabâh güneşin doğmasına 10 dakîka kala uyanan birisi, hemen abdest alıp sabâh nemâzını kılsa, sonra çamaşırında meni lekesi görse ve ihtilâm olduğuna kanâ’at getirse, sabâh nemâzı borcundan kurtulmuş olur mu?

  CEVÂB:

  Hayır. Yıkanır, kerâhet vakti çıkınca, nemâzını kazâ eder.
  Güneş doğarsa, sabâh nemâzı, sabâh kerâhet vakti çıkınca, yani takvîmlerde “İşrak” diye bildirilen vakit girince,  o günkü öğle kerâhet vaktinden önceye kadar (Türkiyede  doğru takvîmlere göre olan öğle nemâzından 20 dakîka kadar önce) sabâh nemâzının farzı, sünneti ile birlikte kazâ edilir.  

  11- Sabâhın farzını üç kılmak.

   Süâl: Dört rek’atlı nemâzlarda yanılıp beşinci rek’atı da kılanın bir rek’at kılması her nemâz için geçerli midir? Meselâ bir kimse, sabâh farzını iki rek’at kılıp, oturdukdan sonra, unutarak üçüncü rek’ata kalksa ve secdeleri de yapsa bir rek’at dahâ mı kılar?

  CEVÂB:

  Evet bir rek’at daha kılıp nemâzını dört rek’ata tamamlar.

  İbni Âbidîn secde-i sehv bâbında, “O kimse bu nâfileye kasden başlamamışdır.” şeklinde buyurulmakdadır.

  (Dürr-ül-muhtâr)da, “Sabâh nemâzında dördüncüyü ilâve eder, fetvâ böyledir.”  buyurulmakdadır.

  12- Sabâh nemâzını evde cemâ’atle kılmak.

   Süâl: Beyim işe gideceği için sabâh nemâzını imsâktan yirmi dakîka sonra berâber kılıyoruz, mahzûru var mı, beyim ezân okusa olur mu?

  CEVÂB:

  Mahzûru yoktur. Beyiniz ezân okursa iyi olur.

  13- Şâfi’î mezhebinde sabâh nemâzı.

  Süâl: Şâfi’î mezhebinde sabâh nemâzı ne zemân kılınır?

  CEVÂB:

  Evvel vaktinde kılınır.

  (El-fıkh-u alel-mezâhib-il erbe’a) kitâbında şöyle bildirilmektedir. “Şâfî’îlerde  “Fazîlet vakti”,  vaktin evvelinden üç çeyrek mikdârı (45 dakîka)  geçmesine kadardır. Bu vaktin bu şekilde adlandırılması, nemâzın bu vakitte kılınmasının, bundan sonra kılınacak olan nemâzdan efdal olmasına binâendir. Bu kısm “Fazilet Vakti”, beş vakit nemâzın hepsinde bulunur.”

  14- Sabâh  nemâzına kalkmak.

  Süâl: Ba’zen  sabâh nemâzına kalkamıyorum, çok üzülüyorum, Sabâh nemâzına kalkmak için ne yapmak lâzımdır?

  CEVÂB:

  Sabâh nemâzlarına uyanmak isteyen, yatsıyı kılınca hemen yatmalıdır ve gece, boş şeylerle uykusuz kalmamalıdır.

  Bir kimse yatacağı vakit, (İnnâ a’taynâ) sûresini okusa ve sonra, (Yâ Rabbî! Beni sabâh nemâzına vaktiyle uyandır) derse, Biiznillâhi teâlâ, o kimse, sabâh nemâzına, vaktiyle uyanır.

  Mâide sûresinde Allahü teâlânın yaratması için, vesîleye, ya’nî sebeblere yapışmak emr olunmakdadır. Te’sîri kat’î olan sebeblere yapışmak farzdır. Sebeblere yapışmak, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sünneti ve âlimlerimizin âdetidir. İnsan, istediği şeyin sebebine yapışarak, ona kavuşur.

  Sabâh nemâzına kalkmak için de sebeblere yapışılmalıdır. Meselâ; çalar sâat kurulmalı, cep telefonu  alarmı ayârlanmalı, gece o vakitte uyanık olduğu bilinen birisine, telefon ederek, kendisinin uyandırılması için tenbîh edilmelidir.  Sabâh nemâzına kalkmak niyetiyle,  çalar sâat dâhil,  bu gibi sebeblere yapışmak da  ibâdetdir.

  15- Sabâhın sünnetini evde kılmak.

   Süâl: Babam, dahâ ezân okunmadan  sabâhın sünnetini evde kılıp, câmi’de de farzını cemâ’atle kılabilir mi?

  Sabâh nemâzının sünnetini, imsâk vakti girdikten 15-20 dakîka sonra  evde kılıp, farzını câmi’de cemâ’atle kılabilir.

  Bir nemâz vaktinin başlaması için mühim olan, o nemâzın vaktinin girmesidir. Vakit girdi ise nemâz kılınabilir. Ezânı beklemeye gerek yoktur.

  Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” buyurdu ki, (Benim câmi’mde [Medînedeki] iki rek’at nemâz kılmak, başka câmi’lerde bin rek’at nemâzdan dahâ hayrlıdır.) Yine buyurdu ki: (Her kim sabâh nemâzının sünnetini evinde kılsa, benim câmi’mde kılmakdan efdaldir.)

  16- Sabâh nemâzının farzından sonra sünnetini kılmak.

   Süâl: Bazı kimseler, imâmla sabâh nemâzının farzını kıldıktan sonra, kılamadılar ise, o günkü sabâh nemâzının sünnetini kılıyorlar. Bu doğru mudur?

  CEVÂB:

  Doğru değildir.

  Sabâh nemâzının farzından sonra, nâfile nemâzı kılınmadığı gibi, sabâh nemâzının sünneti de kılınmaz.

  Yalnız nâfile kılmak mekrûh olan iki vakt vardır.

  Birincisi, sabâh Fecr-i sâdık [tan yeri] ağardıkdan, güneş doğuncaya kadar, sabâh nemâzının sünnetinden başka nâfile kılınmaz.

  İkincisi, ikindiyi kıldıkdan sonra, akşam nemâzından önce nâfile kılmak tahrîmen mekrûhdur.

  TÜRKİYE TAKVİMİ
  VAKİT HESÂBLAMA HEY’ETİ BAŞKANLIĞI
  E-posta adresimiz: [email protected]

  Yazı kaynağı : www.turktakvim.com

  Sabah namazının vakti

  Sual: Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?
  CEVAP
  Sabah namazının vakti, dört mezhepte de, şer’i gecenin sonunda başlar, güneş doğana kadar devam eder. Güneş doğunca, sabah namazının vakti çıkmış olur. Sabah namazı bu vakitte kılınamazsa, kazaya kalmış olur. Şer’i bir özürsüz namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Güneş doğduktan sonra işrak vaktine kadar hiçbir namaz kılınamadığı için, sabahın kazası da bu vakitte yapılmaz. Güneşin doğuşundan 50 dakika sonra sünneti ile birlikte kazası yapılır. Öğleye 20 dakika kalıncaya kadar kaza edilebilir. (Redd-ül Muhtar, Halebi, Dürer)

  Mukaddimet-üs-salât, Tefsir-i Mazheri ve Halebi-yi kebirdeki hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Cebrail aleyhisselam, bana imam oldu. Fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiyi, güneş batar batmaz akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü, sabahı, hava aydınlanınca; öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca; ikindiyi, bundan hemen sonra, akşamı, oruç bozulduğu zaman, yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, “Ya Resulallah, namaz vakitleri budur. Ümmetin, beş vaktin namazını, bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar” dedi.) [Ebu Davud]

  Bir başka hadis-i şerif meali de şöyle:
  (Namaz vakitlerinin ilki ve sonu vardır. Sabah namazının vakti, fecr doğunca başlar, güneş doğunca sona erer.) [Tirmizi]

  Bu ikinci hadis-i şerifte sabah namazının sonu pek açık olarak bildirilmektedir. Sabah namazını cemaatle kılarken, ortalığın iyice aydınlanmasını beklemek efdaldir. Hadis-i şerifte, (Sabah namazını, hava aydınlanınca kılmanın sevabı daha büyüktür) buyuruldu. (Tirmizi)

  Güneş doğana kadar
  Sual:
  Sabah namazını güneş doğuncaya kadar kılmak caiz mi? (Güneşin doğmasına 15 dakika kalınca kılmak mekruh olur) diyenler vardır. Böyle bir şey var mı?
  CEVAP
  Sabah namazını cemaat ile ortalık aydınlanınca kılmak müstehabdır. Evinde yalnız kılan, her namazı vakti girer girmez kılmalıdır. Hadis-i şerifte, (İbadetlerin en kıymetlisi, vakti girer girmez kılınan namazdır) buyuruldu. (Tirmizi)

  Sabah namazını güneş doğuncaya kadar kılmak caizdir. (Güneşin doğmasına 15 dakika kalınca kılmak mekruh olur) sözü yanlıştır. Güneş doğana kadar kılınır. Erken kılmak elbette daha faziletlidir. Sabah namazının farzından önce de, sonra da kaza namazı kılınabilir.

  Güneş doğmadan önce
  Sual:
  Güneşin doğmasına 2–3 dakika kalsa, bir kimse, nasıl abdest alır ve nasıl namaz kılar?
  CEVAP
  Namazı, özürsüz kazaya bırakmak haramdır. Bunun için, abdestin ve namazın sünnetleri terk edilir. Erkekler, takke, çorap aramakla vakit geçirmez. Sübhaneke ve Euzü besmele okumaz. Rüku ve secdelerde tesbih okumaz. Ettehıyyatü’yü okuyup, hemen selam verir.

  Sadece farzı kılınır. Farz içindeki sünnetler terk edilir. Daha az zaman varsa, vacibler de terk edilebilir. Mesela sadece fatihayı, hatta fatihanın bir kısmını okur. Zammı sure okumaz.

  Ezanı beklemek gerekmez
  Sual:
  Sabah namazı ezan okununca mı başlar?
  CEVAP
  Sabah namazı ezan okununca başlamaz. Vakit girince başlar. Bugün Türkiye’de sabah namazları vakit girince değil, yarım saat kadar sonra okunmaktadır. Vakit girince, sabah namazı, güneş doğana kadar kılınır.

  Ezan ve vakit
  Sual:
  Sabah ezanı okununca namazımı kılıp yatıyorum; fakat ben yattıktan sonra başka camilerin ezanı okunuyor. Yeniden mi kılmam gerekir?
  CEVAP
  Namaz kılmak için ezanın okunması değil, vaktin girmesi şarttır. Vakit girmişse, ezan okunmasa da, kendimiz ezan okur, namazı kılarız. Ezan okumadan da kılsak namaz yine sahih olur; fakat ezan okumaktan meydana gelecek sünnet sevabı noksan olur.

  İmsaktan önce
  Sual:
  Sabah namazını imsaktan önce kılmak caiz midir?
  CEVAP
  Hayır, imsaktan önce gece demektir. Geceleyin sabah namazı kılınmaz. Türkiye’de, Türkiye Takvimi’ne göre imsaktan 15-20 dakika kadar sonra kılmak gerekir.

  İmsak vaktinde
  Sual:
  Sabah namazı, Türkiye Takvimi’nde bildirilen imsak vaktinde kılınabilir mi?
  CEVAP
  Bu vakitten 15-20 dakika kadar sonra kılmak ihtiyatlı olur. Zaruri durumlarda, mesela şehirlerarası yolculuklarda, mola vakti bitmek üzere ise, imsak vakti girer girmez kılınabilir.

  Namazı geciktirmek
  Sual:
  İşe erken giden kimse, sabah ezanları geç okunduğu için, vakit girer girmez namazını kılabilir mi?
  CEVAP
  Evet, vakit girer girmez sabah namazını kılmak iyi olur. Ezan okunmamışsa, kendisi evinde yavaşça okumalıdır. Sabahı cemaatle kılmak için, yarım saat kalana kadar geciktirmek müstehab olur. Evinde yalnız kılan, her namazı vakti girer girmez kılmalıdır.

  Sabah namazının şahitleri
  Sual:
  İsra suresinin 78. âyetinde sabah namazı için, (Şahitli namaz) ifadesi geçiyor. Neden şahitli namazdır?
  CEVAP
  Gece melekleriyle gündüz melekleri sabah namazında imamın ardında toplanır, imam namazı bitirince gece melekleri semaya yükselir. Gündüz melekleri kalır. Sabah namazında her iki sınıf melâike toplandığı ve şahitlik ettiği için bu namaza Meşhûd = şahitli denilir. (Beydavi)

  Kaza edilir
  Sual:
  Sabah güneşin doğmasına 10 dakika kala uyanan birisi, hemen abdest alıp sabah namazını kılsa, sonra çamaşırında meni lekesi görse ve ihtilam olduğuna kanaat getirse, sabah namazı borcundan kurtulmuş olur mu?
  CEVAP
  Hayır. Yıkanır, kerahet vakti çıkınca namazını kaza eder.

  Yazı kaynağı : islamdini.de

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap