Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sağlık kurumlarında kalite yönetimi çıkmış sorular

  1 ziyaretçi

  sağlık kurumlarında kalite yönetimi çıkmış sorular bilgi90'dan bulabilirsiniz

  AÖF Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları - AÖF Soru

  AÖF Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları - AÖF Soru

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi dersi Ara (Vize) Sınavı, Dönem Sonu (Final) Sınavı, Tek Ders, Üç Ders ve Yaz Okulu sorularına aşağıda bulunan sınavları seçerek ulaşabilirsiniz. Çıkmış Sınav Soruları ile geçmiş sınavlarda sorulan soruları görebilir ve çalışabilirsiniz.

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi dersi için önceki yıl sınavlarının karışımı ile oluşturulmuş Online Deneme Sınavları'nı çözerek kendinizi test edebilir sınavlara daha hazırlıklı olabilirsiniz.

  Çıkmış sorular e-öğrenme portalında yayımlanmakta olup öğrencilerin bizlere göndermesi ile sitemize eklenmektedir. Daha fazla soruya erişebilmek için sizlerde ekampüs sayfanızdan çıkmış soruları tarafımıza BURAYA tıklayarak gönderebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : aofsoru.com

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi (SAK208U) Çıkmış Sorular

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Dersi Alıştırma Soruları

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Dersi Alıştırma Soruları

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Dersi Alıştırma Soruları

  SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
  Sürekli İyileştirme
  Çözümlü Sorular 1
  1. Aşağıdakilerden hangisi yalın düşüncenin temel prensiplerinden değildir?
  A) Değerin tanımlanması
  B) Değer akışının belirlenmesi
  C) Değer akışının sürekliliğinin sağlanması
  D) Mükemmellik
  E) Standartlaşma
  Çözüm: Yalın düşüncenin beş temel prensibi vardır. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir: – Değerin tanımlanması: Değer, müşteri ihtiyaçlarını belirli bir zaman diliminde, uygun bir fiyatla karşılayan ve belirli özelliklere sahip ürün veya hizmeti ifade etmektedir. – Değer akışının belirlenmesi: Üretimin başlangıcından sonuna kadarki akışı belirleyerek, değer oluşturmayan (israf) süreçlerin ortadan kaldırılmasını esas alır. – Değer akışının sürekliliğinin sağlanması: Üretimin müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda talep edilen miktar ve zamanda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. – Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi: Müşterinin talebi olmadan üretim başlatılmamalıdır. Böylece fazla üretimden kaynaklanan israfın önüne geçilmiş olacaktır. – Mükkemmellik: Süreçlerin mükemmelliğe ulaşması için sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Doğru cevap E’dir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi yalın düşüncenin temel prensiplerinden biri değildir?
  A) Mükkemmellik
  B) Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi
  C) Değer akışının belirlenmesi
  D) Değerin tanımlanması
  E) Müşteri memnuniyeti
  Çözüm: Yalın düşüncenin beş temel prensibi vardır. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir: Değerin tanımlanması, Değer akışının belirlenmesi, Değer akışının sürekliliğinin sağlanması, Müşterinin ürünü çekmesine izin verilmesi, Mükemmellik. Doğru cevap E’dir.  3. Amacı “İsrafı, sorunları ve anormal koşulları çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmak.” olan model aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
  A) Görsel Yönetim
  B) Kanban
  C) 5S
  D) Poka-Yoke
  E) Altı Sigma
  Çözüm: 5S yöntemindeki “5S” ifadesi, yöntemin Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla; Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür anlamlarını ifade etmektedir. Kanban, hastanelere malzeme ve stok yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S ve görsel yönetim kavramlarını temel alan bir Yalın yöntemidir. Kanban kelime anlamı olarak “sinyal”, “kart” veya “işaret” olarak çevrilen Japonca bir kelimedir. Yalın uygulamalarından bir diğeri de Japonca’da “poka-yoke” olarak ifade edilen hatasızlaştırmadır. Hatasızlaştırma, sürekli olarak bir hatanın neden meydana geldiğini ve bu hatanın bir dahaki sefere meydana gelmesini önlemek için ne yapılabileceğini sorma noktasında benimsenmesi gereken bir yaklaşımdır. Görsel yönetim, belirli bir teknolojiden çok bir zihniyettir. Görsel yönetimin hedefi israfı, sorunları ve anormal koşulları çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmaktır. Burada amacın, sorunların gizlenerek işlerin iyi görünmesini sağlamayı öngören eski yaklaşımın aksine, sorunları ortaya çıkararak çözümlemek olması gerektiği ifade edilmektedir. Doğru cevap A’dır.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Sürekli Kalite İyileştirme’nin başarısızlığını etkileyen ana sebep aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Ekiplere çok fazla odaklanılması.
  B) Sadece diğer bir program olarak görülmesi.
  C) Etkili bir stratejinin yokluğu.
  D) Görünür faaliyet yokluğu.
  E) Uyumlu olmama.
  Çözüm: Şıklarda yer alan tüm faktörler başarıyı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır ancak Başarısızlığın ana nedeni, TKY’nin sadece diğer bir program gibi görülmesidir. Liderler girişimi sürdürmek için gereken kendini adama ve enerji düzeyini anlamaz. TKY örgütsel, kültürel, tutumsal ve operasyonel bakımdan çok kapsamlı bir değişim gerektirir. TKY yeni bir program değildir; iş yapmanın yeni bir yoludur. Kalite, bir programdan çok, hiç son bulmayacak sürekli bir süreç olarak düşünülmelidir. Doğru cevap B’dir.

  5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama süreci olan Değer Akışı Yönetimi adımlarından değildir?
  A) Değer akışını seçmek
  B) Mevcut durumu haritalandırmak
  C) Gelecek durumu haritalandırmak
  D) İsrafı ortadan kaldırmaya çalışmamak
  E) Yalın hale getirmek
  Çözüm: İşletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama süreci Değer Akışı Yönetimi olarak ifade edilmektedir. Değer Akışı Yönetimi, yukarıda sıralanan yalın düşüncenin beş temel prensibi üzerine kurulmuş bir yöntemler dizisidir. Bu yöntem sekiz adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar sırasıyla: 1. Yalın hale getirmek. 2. Değer akışını seçmek. 3. Yalını öğrenmek. 4. Mevcut durumu haritalandırmak. 5. Yalın metrikleri belirlemek. 6. Gelecek durumu haritalandırmak. 7. Sürekli iyileştirme planları yapmak. 8. Sürekli iyileştirme planlarını uygulamak. Doğru cevap D’dir.  6. Projenin tanımlanması ve organizasyonu, Teşhis yolculuğu, İyileştirme yolculuğu, Kazançların elde tutulması. Aşamalarından oluşan model aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İyileştirme Modeli
  B) PUKÖ
  C) Juran Enstitüsünün Kalite İyileştirme Modeli
  D) 5S
  E) Hatasızlaştırma
  Çözüm: İyileştirme Modeli için sorulan üç soru ve PUKÖ döngüsü oluşturmaktadır. 5S ifadesi, yöntemin Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla; Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür anlamlarını ifade etmektedir. Hatasızlaştırma sürekli olarak bir hatanın neden meydana geldiğini ve bu hatanın bir dahaki sefere meydana gelmesini önlemek için ne yapılabileceğini sorma noktasında benimsenmesi gereken bir yaklaşımdır. Hatasızlaştırma yöntemleri, önlemeye yönelik ve bulmaya yönelik olmak üzere ikiye ayrılır. Juran Enstitüsü tarafından geliştirilen kalite iyileştirme modeli; projenin tanımlanması ve organizasyonu, teşhis yolculuğu, iyileştirme yolculuğu ve kazançların elde tutulması aşamalarından oluşmaktadır. Doğru cevap C’dir.

  7. Aşağıda verilen TKY’nin temel özellikleri olarak da ifade edilen kavramlardan hangisi “kaizen” ifadesinin karşılığıdır?
  A) Sürekli İyileştirme
  B) Liderlik
  C) Tam Katılım
  D) Müşteri Odaklılık
  E) Ölçüm ve İstatistiksel Yaklaşım
  Çözüm: Liderlik, sürekli kalite iyileştirmede yaşamsal öneme sahip bir koşuldur. Yönetimin işi, denetlemek değil, liderlik yapmaktır. Yönetim, gelişim kaynakları, ürün ve hizmetin kalitesinin amacı, bu amacın tasarıma ve ürünün kendisine dönüşmesi ile uğraşmalıdır. Tam katılım, çalışanların katılımı, TKY’nin en önemli ve en zor ögelerinden biridir. Çoğu kez bu, yöneticilerin, çalışanlarla ilişkileri kadar yönetim stilini de değiştirmelerini gerektirir. TKY, yöneticilerden idareciden çok lider olmalarını bekler. Kaliteye modern yaklaşım, tamamen bilimsel ve istatistiksel düşünmeye dayanır. Kalite yönetimi, “Kalite neden düşer?” bilimsel sorusundan hareket eden mühendisler, istatistikçiler, fizikçiler, psikologlar ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir. Bu öncüler, üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde, genel bilimsel yöntemin çok önemli olduğu görüşünü geliştirmiştir. TKY’nin rekabette etkili bir silah olarak kullanılabilmesi için, kalitenin doğru bir şekilde tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve zaman içinde izlenmesi gerekir. Sağlık bakım hizmetinin kalitesinin ölçülmesi, hizmetin iyileştirilmesinin temelini oluşturur. Sürekli iyileştirme anlayış olarak, Japon iş kültüründe Dontotsu adı verilen “en iyinin en iyisi”ni bulmaya çalışma olarak kavramsallaştırılmıştır. Bununla birlikte “en iyinin en iyisini” bulma çabalarının Japon işletme anlayışında, Kaizen terimi ile ifade edildiği bilinmektedir. Kaizen “sürekli iyileştirme” demektir. Kaizen yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli iyileştirmedir. Doğru cevap A’dır.

  8. Altı Sigma Yaklaşımında iyileştirme takımı üyelerine/iyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personele verilen isim nedir?
  A) Usta Kara Kuşak
  B) Kalite Şampiyonu
  C) Kara Kuşak
  D) Yeşil Kuşak
  E) Yönetim Temsilcisi
  Çözüm: Uzman kara kuşak altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip uzmandır. Kalite Şampiyonu, iyileştirme projelerini Üst Kalite Konseyi adına gözlemleyen kişi/kişilerdir Kara kuşak Iyileştirme Takımının lideridir. İyileştirme projelerinin seçimi, yürütülmesi ve elde edilecek sonuçlardan birinci derecede sorumludur. Altı Sigma gayretleri üst yönetimden etkili bir lider tarafından yönetilmelidir. Bu tür bir görevlendirme Altı Sigma’ya verilen önemi göstermesi ve faaliyetleri kolaylaştırması açısından önemlidir, bunu gerçekleştirecek kişi Yönetim Temsilcisidir. Yeşil kuşak iyileştirme takımı üyelerine verilen addır. İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personeldir. Doğru cevap D’dir.

  9.I. İsrafın giderilmesi.
  II. İnsanlara saygı.
  III. Sürekli iyileştirme planları yapma.
  IV. Değer akışını seçme.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yalın Uygulamalar’ın temelini oluşturan kavram/kavramlar arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve IV
  D) III ve IV
  E) Hepsi
  Çözüm: İşletmelerin, özellikle de sağlık işletmelerinin Yalın uygulamada başarılı olmaları için sadece israfı gidermeye odaklanmaları yerine, hem israfı ortadan kaldırmaya hem de insanlara saygı göstermeye odaklanmaları gereklidir. İsrafı gidermek ve insanlara saygı duymak olarak tanımlanan bu iki kavram Yalının önemli unsurlarıdır. İşletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama süreci Değer Akışı Yönetimi olarak ifade edilmektedir. Değer Akışı Yönetimi, yalın düşüncenin beş temel prensibi üzerine kurulmuş bir yöntemler dizisidir. Bu yöntem sekiz adımdan oluşmaktadır. Değer akışı seçme ve sürekli iyileştirme planları yapma bu sekiz adımdan ikisidir. Dolayısıyla temel olan kavramlar I ve II’de verilen israfın giderilmesi ve insanlara saygıdır. Doğru cevap B’dir.  10. Hastanelere malzeme ve stok yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S ve görsel yönetim kavramlarını temel alan bir Yalın yöntemidir. Yukarıda açıklaması verilen yöntem aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
  A) İyileştirme Modeli
  B) Poka-Yoke
  C) 5S
  D) Görsel Yönetim
  E) Kanban
  Çözüm: İyileştirme Modeli Associates in Process Improvement tarafından geliştirilmiştir. Modelin temelini, iyileştirme için sorulan üç soru ve PUKÖ döngüsü oluşturmaktadır. Poka; hata veya dalgınlık anlamına gelirken, yoke; elimine edilmesi, önlenmesi, düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Hatasızlaştırma, donanımları ve süreçleri tasarlayan ya da süreçleri yöneten kişilerde yaratıcılık gerektiren bir zihniyet ve yaklaşımdır. 5S ifadesi, yöntemin Japonca beş kelimesinin baş harflerinin birleşiminden gelmektedir. Bu kelimeler sırasıyla; Seiri=Sınıflandır, Seiton=Sırala, Seiso=Sil, Seiketsu=Standartlaştır ve Shitsuke=Sürdür anlamlarını ifade etmektedir. Görsel yönetimin hedefi israfı, sorunları ve anormal koşulları çalışanlar ve yöneticiler açısından kolayca görünür kılmaktır. Burada amaç, sorunların gizlenerek işlerin iyi görünmesini sağlamayı öngören eski yaklaşımın aksine, sorunları ortaya çıkararak çözümlemek olmalıdır. Kanban, hastanelere malzeme ve stok yönetimi için basit ama etkili bir yöntem sunmak üzere, standartlaştırılmış iş, 5S ve görsel yönetim kavramlarını temel alan bir Yalın yöntemidir. Kanban kelime anlamı olarak “sinyal”, “kart” veya “işaret” olarak çevrilen Japonca bir kelimedir. Doğru cevap E’dir.

  KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.

  Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

  Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.onlinesinavim.com

  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Dersi Çıkmış Sorular, Denemeler, Özetler - AOF.SORULAR.NET

  ÜNİTE 1: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KAVRAMI

  ÜNİTE 2: SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  ÜNİTE 3: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ

  ÜNİTE 4: KALİTE İYİLEŞTİRMEDE EKİP ÇALIŞMASI

  ÜNİTE 5: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

  ÜNİTE 6: KALİTE İYİLEŞTİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR

  ÜNİTE 7: SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON, BELGELENDİRME VE KALİTE ÖDÜLLERİ

  ÜNİTE 8: HASTA GÜVENLİĞİ

  Yazı kaynağı : aof.sorular.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap