Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sağ atrium ve sağ ventrikül arasındaki kapak

  1 ziyaretçi

  sağ atrium ve sağ ventrikül arasındaki kapak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kalp Kapakları

  Kalp

  Kalp

  Kalp veya yürek (Arapça: قلب kalb; Latince: cor ; Yunanca: Καρδιά = kardia), kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompa.

  Temel görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp, metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin de vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması, hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gibi görevleri yapar.

  Kalp, bu sistem içerisinde motor görevi yapar. Kalp insanda dakikada 60-80 çarpma arasında değişen bir hızla dakikada 5-35 litre arası, günlük ise 9000 litre kanı vücuda pompalar. Günde yaklaşık 100 bin, yılda 40 milyon, tüm insan hayatı boyunca yaklaşık 2,5 milyar kere, hiç durmadan yaklaşık 8 bin ton kanı vücuda pompalar. Yetişkin bir kadında ortalama ağırlığı 200-280 gram, yetişkin bir erkekte ise 250-390 gram ağırlığındadır. Her kişinin, kalbinin kendi yumruğu büyüklüğünde olduğu iddia ediliyor.

  Kalp, göğüs boşluğunda, 2 akciğer arasında, sternum'un arkasında, diyafram kası üzerinde ve 4. 5. ve 6. Costae'ların arka yüzünde, üçte ikisi orta çizginin solunda, üçte biri ise sağında yer almaktadır.

  Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Odacıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kalbin içerisinde 4 adet odacık bulunmaktadır:

  Kalbin sağ ve sol kısımları septum aracılığıyla birbirinden tamamen ayrılmaktadır. Kalp, içi boş dört bölmeden oluşmaktadır. Sağ kalp, sağ kulakçık ve sağ karıncıkdan oluşmakta olup burada oksijen bakımından fakir olan venöz kan bulunmaktadır. Sol kalp ise sol kulakçık ve sol karıncıkdan oluşmuş olup içerisinde oksijen bakımından zengin olan arterial kanı bulundurur. Ayrıca sol karıncığın pompalama görevinden dolayı duvar yapısı diğer boşluklara göre oldukça gelişmiştir.

  Kapaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kalpte iki adet atrioventriküler kapak, iki adet de büyük damar kapakları (semilunar kapak) olmak üzere 4 kapakçık bulunmaktadır. Kulakçıklar ile karıncıklar arasında ve karıncıklar ile buradan çıkan damarlar arasında kapaklar bulunur. Kapakçıklar, kanın tek yönlü akmasını yani geriye dönüşünü engellemeye yarar. Kapaklar, kanın karıncıklara tek yönlü girişini sağlarken aynı zamanda tek yönlü çıkışını da sağlarlar.

  Damarlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kalbin içerisi her ne kadar kan ile dolu olsa da, içerisindeki kanla değil, aort damarından ayrılan sağ ve sol kalp atardamarlarından beslenmektedir. Başta iki ana dal hâlinde olan bu arterler daha sonra kollara ve dallara ayrılıp kalbi beslerler.

  Ayrıca LAD ve Cx arterlerinin dallandığı çok kısa bir sol ana koroner arter bulunmaktadır. Bu damarlar içerisinde en önemlisi LAD, kalbin neredeyse üçte ikisini besler. Tıkanması durumunda zarar gören kas kitlesi önemli düzeyde olduğundan ölüme neden olma durumu yüksektir, bu nedenle bu damara "Dul bırakan damar" (widowmaker) adı da verilmektedir. Sağ koroner arter sinüs düğümüne kan verdiğinden damar tıkanıklığı gerçekleştiğinde kalpte durma ve ritim bozuklukları sıkça görülür.[2]

  Tabakalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kalp 3 tabakadan oluşur. Dıştan içe doğru perikart, miyokart ve endokart olarak adlandırılmaktadır. Dışta bulunan "perikart", kalbi dıştan saran fibro seröz yapıda bir zardır. Bu zarın arasında sürtünmeyi azaltan bir sıvı bulunur. Ortada bulunan "miyokart", kalbin kas tabakasıdır. Kalbin en kalın tabakası burasıdır. Pompalama görevi yapan karıncıklar, kulakçıklara göre özellikle sol karıncıkda daha kalın durumdadır. En iç kısım olan "endokart", tek katlı epitel hücrelerden oluşmuştur. Kalbin iç yüzeyini örten bu tabaka, içeriye doğru uzantılar vererek kalpteki dört kapağın temelini oluşturur.[3]

  İleti sistemi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kalbin kasılarak kendisine gelen kanı bir pompa gibi davranarak vücuda vermesi elektrik akımları sayesinde kasılması ile olmaktadır. Kalbin yönetim sisteminde özel hücre kümeleri, demetleri ve lifleri bulunmaktadır. Uyarı ve ileti sistemi, sinoatrial düğüm (SA), atrioventriküler düğüm (AV), atrioventriküler demet (his demeti) ve purkinje lifleri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilk ikisi uyarı sisteminde, diğer ikisi ise ileti sisteminde yer almaktadır.

  Bir kalp atımı, kalbin sağ kulakçığının üst bölümlerinde bulunan sinoatrial düğümün elektriksel bir uyarı çıkarmasıyla başlamaktadır. Bu düğümün özelliği eşit aralıklarla ve belirli bir hızda (dinlenme durumunda dakikada ortalama 60-80 kez) uyarı çıkarmasıdır. Bu bölge kalbin doğal pili olarak bilinmektedir (pacemaker). Sinüs düğümünde (Sinoatrial) oluşmuş olan bu uyarı, kalbin her iki kulakçığı boyunca, yine bu iş için özelleşmiş iletim yolları ile aşağıya doğru yayılıp bu uyarı ile birlikte kulakçıklar kasılarak içlerindeki kanı karıncıklara gönderirler. Sonrasında uyarı, kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan diğer bir özel bölgeye; atrioventriküler (AV) düğüme gelir. Elektrik iletisi karıncıklara ulaştırılmadan önce atrioventriküler düğümde 0,1 saniyelik gecikme kulakçıkların karıncıklardan önce kasılmasını sağlar. Böylelikle kulakçıklar ile karıncıkların aynı anda kasılması engellenir. Böylece atrioventriküler düğümden geçen akım, His-Purkinje sistemi ile uyarı tüm karıncıklara yayılır ve karıncıklar kasıldıklarında içlerindeki kanı akciğerlere ve aort yoluyla vücuda pompalarlar. Böylelikle sinüs düğümü yeniden başka bir uyarı çıkarıp başka bir döngü başlatır. Sinoatrial düğüm dakikada ne kadar uyartı çıkartıyorsa (dinlenme durumunda ortalama 60-80 defa), kulakçıklar ve karıncıklar o sayıda sistol yaparlar. Bir kalp vuruşu karıncıkların sistolüdür.[4]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Mitral Kapak

  12 Ara Mitral Kapak

  Mitral kapak sol atrium ile sol ventrikül arasında bulunur, 2 yaprakçıktan oluşur (biküspit) (Bakınız kalp kapakları). Akciğerlerde oksijen ile dolan kan, pulmoner venler ile sol atriuma gelir ve buradan mitral kapaktan geçerek sol ventriküle boşalır. Ardından sol ventrikül kasılarak içindeki kanı vücuda dağıtmak üzere aort damarına atar. Bu esnada mitral kapak kanın tekrar sol atriuma gitmesini önlemek için kapanır ve aort kapağı açılır (Bakınız büyük dolaşım). Normalde mitral kapak alanı 4-6 cm2‘dir. Kapakta darlık oluşursa (aşağıda belirtilen bazı durumlarda) kapak alanı daralır ve kanın sol atriumdan, sol ventriküle boşalmasını güçleştirir.

  Kalbin sol kısmını gösteren kesit. Mitral kapak sol atrium ile sol ventrikül arasındadır.

  Nedenleri

  Mitral darlığı (MD) hemen daima romatizmal kalp hastalığı sonucu olur. Bu hastalık kapakların yapısını bozar ve kapak uçlarında şekil bozukluğu, sertleşme, kireçlenme (kalsifikasyon) ve yapışıklıklar oluşarak kapakların tam açılamamasına neden olur. Çok nadiren doğumsal (konjenital) olabilir.

  Soldan 1 ve 2. çizimler: mitral kapak açık ve kapalı iken. Sağ fotoğraf: kireçlenmiş, kalınlaşmış ve uçları birbirine yapışarak daralmış mitral kapak

  Şikayetler

  Halsizlik, çabuk yorulma: Kapak 2.5 cm2‘nin altına inmedikçe pek şikayet olmaz. 2.5 cm2 altında ise şikayetler ortaya çıkar: İlk şikayetler halsizlik ve çabuk yorulmadır. Bu şikayetler, sol atriuma gelen kanın mitral kapağın dar olmasından dolayı sol ventriküle yeteri kadar boşalamaması ve sonuç olarak aortaya (dolayısı ile vücuda) yeteri kadar kanın pompalanamaması nedeniyledir.

  Nefes darlığı: Sol atriumdan sol ventriküle (kapak darlığından dolayı) tam boşalamayan kan geriye doğru akciğerlere doğru göllenir ve bu da nefes darlığına neden olur. Nefes darlığı, darlığın hafif olduğu durumlarda kuvvetli efor ile ortaya çıkarken, darlık ilerledikçe daha hafif eforla bile oluşur. Kapak alanının 1.5 cm2‘nin altına inmesi, ciddi MD olarak bilinir. Bu durumda hastada istirahatte dahi nefes darlığı olabilir ve hareketleri ileri derecede kısıtlanır. Darlık ilerledikçe gece uykudan nefes darlığı ile uyanır (hava açlığı çeker, ayakta dolaşır, pencereleri açar, biraz rahatlayınca tekrar uyumaya çalışır). İleri aşamada otururken bile nefes darlığı vardır ve hasta sırt üstü yatamaz. Son aşama ise akciğer ödemidir. Akciğer ödeminde, akciğer damarlarında artan basınçtan dolayı, akciğerler içinde oksijen alışverişinin olduğu boşluklar içine (alveoller) içine serum sızar, zamanında müdahale edilmezse hasta kaybedilir.

  Atrial fibrilasyon: Ciddi sonuçları olabilen bir ritim bozukluğudur. Basınç altında genişleyen sol atrium, atrial fibrilasyon gelişimine zemin hazırlar. Atrial fibrilasyon hastanın şikayetlerinin birden ağırlaşmasına (özellikle nefes darlığı) ve çarpıntıya neden olur. Ayrıca kalp içinde pıhtı oluşumuna zemin hazırlayabilir. Oluşan pıhtı yerinden koparak çeşitli organların (özellikle beyin) damarını tıkayıp ciddi problemlere neden olabilir (tromboemboli).

  Sağ kalp yetmezliği: İleri ve tedavisiz kalmış hastalarda, kalbin sağ tarafında basınç artması ile sağ ventrikül büyüyerek kasılma gücünü kaybedebilir ve kan geriye doğru göllenerek ayaklarda ödem, karaciğer büyüklüğü ve ileri safhada ise karında sıvı birikmesi olabilir.

  Daha az sıklıkta ağızdan kan gelmesi, ses kısıklığı da görülebilir.

  Tanı

  MD’ında kalp sesleri tipik özellikler gösterir. Dolayısı ile kalp seslerini dinleyerek bir çok durumda tanı konabilir. Fakat bazen kalp sesleri ipucu vermez. Böyle durumlarda ve tanıyı kesinleştirmek için ekokardiyografi (eko) çok değerlidir. Eko ile kapağın hareketleri, alanı, pıhtı olup olmadığı, kalp boşluklarının büyüklükleri ayrıntılı olarak incelebilir.
  Tanıya yardımcı olarak ve ritim bozukluğu açısından EKG, akciğer alanları açısından da akciğer grafisi, istenecek tetkikler arasındadır.

  Tedavi

  Kapak hastalıklarında tedavide ortak özellikler için bakınız

  MD’ında, yukarıda da söz ettiğim gibi, kapak alanı 2.5 cm2‘ nin altına inmediği sürece bir şikayet oluşmaz. Bu aşamada yalnız antibiyotik koruması yapılır. Kapak alanı daha da daraldığı zaman oluşan nefes darlığını gidermek veya azaltmak için tuz kısıtlaması ve idrar sökücü ilaçlar kullanılır.

  Alan 1.5 cm2‘ nin altına indiği zaman ilaç dışında müdahale etmek gerekir. Bu amaçla 2 yöntem uygulanır:

  Mitral balon valvuloplasti: Daralmış mitral kapağın, kasık toplardamarı-sağ atrium-sol atrium yoluyla ilerletilen balonun mitral kapak açıklığına yerleştirilip şişirilerek dar olan kapağın açılması

  Atrial fibrilasyon gelişen hastalarda pıhtı gelişimini önlemek için kan sulandırıcı ilaç (coumadin -warfarin-) verilir. Atrial fibrilasyonda kalp hızı yüksek olursa hız yavaşlatıcı ilaçlar da tedaviye eklenir.

  Ameliyat edilip protez metal kapak konulan hastaların da hayat boyu coumadin kullanması gereklidir.

  Yazı kaynağı : www.redlinekardiyoloji.com

  Prof. Dr. �nal A�IKEL | Kalp Damar Cerrahisi

  Kalbin sa� k�sm�; sa� atrium, sa� ventrik�l, pulmoner arter, vena kava superior ve vena kava inferiordan olu�mu�tur. Bu k�s�m k���k dola��m� (pulmoner dola��m veya akci�er dola��m�) sa�lar (�ekilde mavi ile g�sterilmi�tir). Kalbin sol k�sm� ise pulmoner venler (2�si sa�, 2�si sol tarafta, toplam 4 adet), sol atrium, sol ventrik�l ve aorttan olu�ur. Bu k�s�m ise b�y�k dola��mdan (sistemik dola��m) sorumludur (�ekilde k�rm�z� ile g�sterilmi�tir).

  V�cutta 2 �e�it dola��mdan s�z etmek m�mk�nd�r:

  Kan�n akci�erler yolu ile oksijenlenmesini sa�lar. Kalbin sa� taraf� bu i�e adanm��t�r. Organlar taraf�ndan kullan�l�p oksijenden fakirle�en kan (kirli kan! Asl�nda kirli de�ildir, nedense b�yle bir yanl�� ifade kullan�lm��t�r!) vena cava inferior ve vena cava superior denilen b�y�k toplardamarlar yolu ile sa� atriuma gelir. Buradan trik�spit kapak ile sa� ventrik�le ge�er. Sa� ventrik�l kas�larak gelen bu kan� pulmoner artere (akci�er atardamar�) atar ve bu damar ile kan�n akci�erde oksijenlenmesi sa�lan�r [5].

  B�y�k dola��m ise akci�erde oksijenden zengin hale gelen kan� organlar�n kullanmas� i�in v�cuda g�nderen sistemdir. Kalbin sol taraf� bu i�ten sorumludur. Oksijenden zenginle�en kan (temiz kan! Bu da nedense yanl�� adland�r�lm��t�r!) akci�erden d�nen pulmoner venler (akci�er toplardamarlar�) yolu ile sol atriuma ve buradan da mitral kapaktan ge�erek sol ventrik�le gelir. Sol ventrik�l ise kendisine gelen bu kan� aort damar� ile v�cuda g�nderir. Aort, kalpten ��kan en b�y�k atardamard�r. Aort kalpten ��kt�ktan sonra kalp dahil �e�itli organlar�m�za ve dokular�m�za beslenmeleri ve oksijenlenmeleri i�in dallar vererek karn�n alt taraflar�na kadar devam eder.

  KALB�N F�ZYOLOJ�S� VE ELEKTROF�ZYOLOJ�S�

  Kalbimiz, atriumlar (kulak��klar) yoluyla kendisine gelen kan�, kas�larak b�y�k damarlara atar. Bu damarlar sol ventrik�l (kar�nc�k) i�in aort, sa� ventrik�li�in de akci�er atardamar�d�r (pulmoner arter). Bu kas�lma d�nemine sistol diyoruz. Kalbin kas�lmas� sa� atriumum �st taraflar�nda bulunan sinoatrial (sin�s) d���m�n belirli aral�klarla d�zenli olarak ��kard��� elektrik uyar�lar� ile olur. Bu uyar�lar kalbin her taraf�na iletim sistemiile ula��r.

  Sistol� biraz daha ayr�nt�l� olarak inceleyelim:

  Atriumlardan ventrik�llere gelen kan ge�i�i tamamlan�nca, ventrik�l kas�lmaya ba�lar. Kas�lman�n ilk safhas�nda �nce ventrik�llerin hacmi de�i�meksizin i�indeki bas�n� artar. Bu bas�n�, kulak��klar�n i�indeki bas�nc� ge�ti�i an, atriumlarla ventrik�ller aras�ndaki kapaklar (kalbin sol taraf� i�in mitral, sa� taraf� i�in trik�spit kapak) kapan�r ve 1. kalp sesi (S1) olu�ur. Sonra bas�n� artmaya devam eder ve aort ve pulmoner kapaklar a��l�r ve kan aort ve pulmoner artere at�l�r [6].

  Normalde sistol s�ras�nda ventrik�llerin i�indeki kan�n %55-70'i at�l�r yani tamam� at�lmaz. Bu at�lma oran�na, ventrik�llerin ejeksiyon fraksiyonu (EF) diyoruz. EF, bizler i�in olduk�a �nemlidir. Bu oran de�i�ik laboratuar y�ntemleri ile hesaplanarak (eko, talyum, ventrik�lografi vb) kalbin performans� hakk�nda bilgi sahibi olunur.

  Diyastol:

  Sistol ile kan�n at�m� sona erdikten sonra ventrik�llerde gev�eme ba�lar: Bu d�neme ise diyastol diyoruz. Diyastol�n en ba��nda ventrik�llerin hacmi hen�z de�i�meksizin i�indeki bas�n� gev�eme ba�lad���ndan dolay� d��meye ba�lar. Ventrik�llerin i�indeki bas�n� aort ve pulmoner arterin bas�nc�n�n alt�na indi�i an, aort ve pulmoner kapaklar kapan�r ve b�ylece 2. kalp sesi (S2) olu�ur. Daha sonra bas�n� d��meye devam eder, mitral ve trik�spit kapaklar a��larak i�lerindeki kan ventrik�llere bo�al�r ve d�ng� bu �ekilde devam eder gider.

  Yazı kaynağı : www.unalacikel.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap