Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sürekli dolaşmak ve gezmek için duyulan karşı konulamaz psikolojik dürtü

  1 ziyaretçi

  sürekli dolaşmak ve gezmek için duyulan karşı konulamaz psikolojik dürtü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Wanderlust Sendromu: Seyahat Takıntısı

  Dürtü Kontrol Bozuklukları

  Dürtüler insanı bir harekete doğru yönlendirir. Dürtü mutlaka haz, yani doyum ister. Dürtünün doyumu ile ruhsal ve bedensel denge hali oluşacaktır. Dürtünün doyumu sırasında gerçekliğin ve ahlaki, etik değerlerin de gözetilmesi için kişinin güçlü olması gerekir.

  Pek çok sebeple kişinin benlik gücünün zayıflamış olabilir. Dayanma gücü, sabır gücü zayıfsa dürtüler kontrolsüz çıkarak önemli yaşam sorunlarına yol açacaktır. Böyle durumlara dürtü kontrol bozuklukları denir. Aileler son zamanlarda zamane gençleri diyerek giderek artan şekilde çocuklarının, gençlerin çok sabırsız ve öfkeli olduğundan yakınmakta. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bebeklikte itibaren ailelerin doğru sınırlar koyamaması, yaşına uygun sorumluluklar verilmemesi ve sağlıklı iletişim kurulamamış olmasıdır..

  Büyüdükçe dürtüleri kontrol etme, doyurma, erteleme öğrenilir. Aksi halde dürtü kontrol bozuklukları gelişebilir. Dürtü kontrol bozukluğu bir ruhsal hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Bunlardan en sık karşılaşılanı, saldırganlık duygularını kontrol edemeyerek mala ve cana zarar veren kişilerde gözlenen bozukluktur. Çoğunlukla "yine nöbet geçiriyor," diyerek huy olarak kabul edilir. Küçücük bir nedenle, aniden başlayan saldırgan tutum, vurup kırma, fırlatma, yumruk atma gibi davranışlar görülür. Normalde çok saygılı birinin aniden aykırı tutumu çevresindekileri iyice şaşırtır.

  Dürtülerini kontrol edemeyenlerin yaşantılarında çalkantılar vardır. Çocukluk döneminde şiddete ve travmaya maruz kalma sık görülür. Benzer şekilde davranan aile üyeleri model alınabilir. Kendini yetersiz hissetmenin, yapmak istediklerini yapacak gücü olmadığını düşünmenin de benzer tepkilere neden olabildiği unutulmamalıdır. Dürtü kontrol bozukluğu her yaşta başlayabilir. Ama gençlikte başlaması daha sık rastlanır. Kişi yaşlandıkça bulgular çoğunlukla yatışır. Yakınları, olgunlaştı, duruldu diye düşünür. Ancak bazen tersine yaşlılık dönemlerinde fiziksel sorunların artmasıyla, yetersizlik duygusu artabilir ve saldırgan ve kontrolsüz dürtüsel davranışlar artabilir.

  Dürtü kontrol bozukluklarında;

  Kendine ya da başkalarına zararlı olduğunu bildiği halde dürtülerine karşı koyamama ve davranışlarını engelleyememe ,

  Dürtüsel eylem öncesi artan bir uyarılma durumu vardır.

  Eylem sırasında rahatlama, haz hissederler.

  Davranış planlanmış ya da planlanmamış olabilir.

  Eylem sonrası suçluluk hissedilebilir ya da hissedilmeyebilir.

  Aralıklı patlayıcı bozukluk , kleptomani (çalma), piromani ( istekli ve amaçlı kasti yangın çıkarma), patolojik kumar , trikotilomani (saç yolma) dürtü kontrol bozukluklarından bazılarıdır.

  Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

  Saldırganlık dürtüleri ile ciddi saldırı ya da mala zarar verme ile sonuçlanan birçok olayın olması.

  Saldırganlığın derecesi, o olaydaki stres etkenleri ile orantısızdır.

  Dakikalar ve saatler içinde başlar ve kendiliğinden sonlanır. Sıklıkla olay sonrası suçluluk duyguları olur. Ataklar arasında saldırgan tutum yoktur. Erkeklerde daha sık görülür.

  Sıklıkla 20-30 lu yaşlarda başlar. Orta yaşlarda azalır.

  Tedavi: Psikoterapi + ilaç tedavisi uygulanır (antikonvülzan, antidepresan, antipsikotik, benzodiazepin, beta bloker, lityum karbonat, psiko stimulan ilaçlar kullanılabilir). (Psikoterapide bilişsel yeniden yapılandırma , relaksasyon ve sistematik duyarsızlaştırma gibi davranışçı teknikler Öncelikle uygulanır)

  Kleptomani (Çalma)

  Kişisel kullanım amacı olmayan, parasal değer taşımayan şeyleri çalma isteğine tekrarlayıcı olarak karşı koyamama. Amaç çalınan nesne değil çalma davranışıdır. Hırsızlık girişiminden hemen önce artan bir gerginlik duyumu olur. Girişim sırasında haz alma , rahatlama duyumsanır. Kadınlarda daha fazla görülür. İstenmedikleri, sevilmedikleri, zarar gördükleri şeklinde algılar vardır.

  Tedavi: İlaç tedavisi ve iç görü yönelimli psikoterapi, davranışçı psikoterapi

  (antikonvülzan, antidepresan, antipsikotik, benzodiazepin, beta bloker, lityum karbonat, psiko stimulan ilaçlar kullanılabilmektedir. Psikoterapide bilişsel yeniden yapılandırma , relaksasyon ve sistematik duyarsızlaştırma gibi davranışçı teknikler sıklıkla etkili olur)

  Piromani (Yangın Çıkarma)

  Birçok kez istekli ve amaçlı olarak yangın çıkarma. Eylem öncesinde gerginlik olur. Yangın ve ateşle ilgili aşırı uğraşlar, merak ve ilgi vardır. Olay öncesinde hazırlık yapabilirler. Yangın çıkarırken ya da ardından haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama görülür. Yangın çıkarma, parasal bir kazanç sağlamak için, sosyopolitik ideolojinin bir dışavurumu olarak ya da yargılama bozukluğunun bir sonucu olarak yapılmamaktadır. Genelde çocuklukta başlar. Erkeklerde daha çok görülür. Sadistik güdüleri vardır. Ateşin tahrip edici gücü cinsel dürtü şiddetini sembolize eder.

  Tedavi: Psikoterapi, davranışçı yöntemler uygulanır.

  Patolojk Kumar

  Yineleyen kumar oynama davranışı, kumar oynamak üzere para sağlamanın yollarını düşünmekle aşırı uğraş, heyecan duymak için artan miktarlarda kumar oynama gereksinimi , birçok kez başarısızlıkla sonuçlanan, kumar oynamayı bırakma çabası olur. Kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde huzursuzdur, sorunlarından kaçmak için ya da çaresizlik, suçluluk, anksiyete, depresyon duygularından kurtulmak için kumar oynar. Parayla kumar oynayıp kaybetmesinin ardından kaybettiklerini yerine koymak için çoğu kez geri gelir , ne denli kumar oynadığını saklamak için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söyler. Kumar oynamaya para sağlamak üzere, sahtekarlık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunabilir. Önemli bir ilişkisini, işini ya da eğitimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atar ya da kaybeder. İçine düştüğü korkunç parasal durumundan kurtulmak için para sağlamak üzere başkalarına güvenir.

  Erkeklerde daha fazla görülür. Ailelerinde aynı öykü ve alkol bağımlılığı öyküsü sıktır.

  15 yaş öncesi ebeveyn kaybı, boşanma, aşırı katı ya da gevşek disiplin, ergenlik döneminde kumar oynanan ortamlarda sık bulunmak riski artıran durumlardır

  Tedavi: Bağımlılık tedavileri temelinde tedavi yaklaşımları, ortamdan uzaklaştırmak , psikoterapi( içgörü yönelimli ve davranışçı), grup terapileri, eşlik eden durumların tedavisi için uygun ilaç kullanımı ( SSRI,lityum, , pimozid, buspiron, klomipramin ..) Kendi borçlarının sorumluluğunu almalı, kredi kartlarının iptal edilmesine ve parasını başkasının yönetmesine izin vermelidir.

  Trikotillomani

  Göze çarpar derecede saç kaybı ile sonuçlanacak derecede kişi kendi saçını tekrar tekrar yolar. Saç yolarken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama. Belirgin sıkıntılar, toplumsal, mesleki alanlarda önemli bozulmalara neden olur. %95'i bu yolma işlemini akşam yatma saatlerinde yaparlar. En sık saç, kirpik, kaş, sakal ve daha seyrek olarak da diğer bölgeler etkilenir. Genellikle inkar ederler. Yolunan saçın yutulması ya da ağıza alınması söz konusu olabilir. Stresle bu davranış artabilir. Kızlarda erkeklere göre 2-2,5 kat daha fazla görülür. Çoğunlukla 4-10 yaşlarında başlar. Çocuklarda erişkinlere göre 7 kat daha fazladır.

  Trikotillomaninin çocukluk döneminde kayıp ya da ayrılıklara yanıt olarak ortaya çıktığı söylenir. Bozuk ebeveyn ilişkisi, kardeş doğumu, okul başarısızlıkları arttırırr.

  Alopesi: Alopesi tıp dilinde saç kaybı anlamına gelmektedir. Alopesi areatada ise saçlarda aniden yuvarlak saçsız alanlar oluşturacak şekilde dökülme olmasıdır

  Trikotillomani Alopsi areata ve diğer dermatolojik sorunlar, şizofreni, OKB, yapay bozukluk ile karışır.

  Tedavi: Tedavide kullanılan ilaçlar ve psikoterapi belirtilerin düzelmesinde etkili olabilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.antalyapsikiyatri.com

  Dromomani, Sürekli dolaşmak ve gezmek için duyulan karşı konulamaz psikolojik dürtü ... - Bulmaca Cevap Danışmanı

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Dürtü Kontrolü

  Dürtü Kontrolü

  Dürtü kontrol bozukluklarına geçmeden önce dürtülerden kısaca bahsetmek isterim. Hayatımızı sürdürmek için yiyecek, içecek, uyku, cinsel bazı temel gereksinimlerimiz vardır. Bu gereksinimler doyurulmazsa kendimizi gergin hissederiz. Gereksinimlerimizi doyurmak için bizi harekete geçiren dürtülerimizdir.  Eğer karnımız acıktıysa, buzdolabını açıp yemek arama davranışına bizi iten şey dürtüdür.

  Çoğu zaman gereksinimlerimizi doyurmayı ertelememiz gerekebilir. Mesela, sokakta acıkırsak hemen bir restorana girmek yerine eve gitmeyi bekleyebiliriz. Ya da karnımız acıktığı sırada eşimiz sıkıntılı bir şekilde yanımıza gelip konuşmak isterse öncelikle onu dinleyebiliriz.

  Bebekler henüz dürtülerini kontrol etme becerisine sahip değildirler. Bu yüzden canları sıkıldığında, karınları acıktığında, altları pislendiğinde, üşüdüklerinde, korktuklarında ağlarlar. Eğer anne bebeğin gereksinimini hemen karşılarsa bebek rahatlar. Çocuk büyüdükçe herşeyin hemen yapılamayacağını bazı isteklerini ertelemesi gerektiğini öğrenir. Çocuk kendini denetlemeyi öğrenemediği zamansa davranış sorunları ortaya çıkar. Bu nedenle çocuklar büyürken anne babalar her gereksinimin hemen karşılanamayacağını öğretmeye çalışmalıdır.

  Erişkin hayatında dürtülerimizi ne kadar çok erteleyebilir ya da başka şeylerle yer değiştirmelerini sağlayabilirsek, stresle de o kadar iyi başa çıkabiliriz. Bizi olgunlaştıran şey içimizden bizi davranışa iten her isteğe yanıt vermememizdir. İsteklerimize hayır diyebilmek özgürlüğümüzdür aynı zamanda. Ödememiz gereken elektrik su faturaları varken kendimize pırlanta yüzük almak kısa bir an için haz duymamızı sağlasa da,  borçları karşılayabilmek için fazladan çalışması gereken gene bizden başkası değildir.

  Bazense çok şiddetli geldiğinde dürtüleri ertelemek güç olabilir. Bu durumda kişi kendini gergin hisseder, başka şeylere kendini vermekte güçlük çeker. Bu gerilimi azaltmanın tek yolu harekete geçmek gibi gelir. Ve örneğin kişi sonuçta yoğun suçluluk ve utanç duyacağını bilse de mağazada gördüğü saati cebine indirir. O anda gerilim azaldığı için kısacık bir rahatlama yaşar, sonra suçluluk duyar ve bir süre sonra aynı eylemi tekrar eder. İşte dürtü kontrol bozuklukları bu tür durumları tarif eder.

  Yazı kaynağı : www.e-psikiyatri.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap