Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete fazileti

  1 ziyaretçi

  sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  En çok tavsiye edilen zikirlerden birisi Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber 'dir. Peki Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber nedir, ne demek, fazileti ne, anlamı ne, okunuşu ve sesli dinlenişi!

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber zikri içerisinde 4 farklı tesbihat mevcuttur. Bunlar sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleridir. Dördünün birleşmesiyle "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" duası ve zikri meydana gelir.

  Duanın ve zikrin normal okunuşu : Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber

  Anlamı : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Duanın ve zikrin uzun okunuşu : Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  Anlamı : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Sırasıyla manaları ise aşağıdaki gibidir:

  Sübhanallah,"Allah noksanlardan münezzehtir." anlamına gelmektedir.

  Elhamdülillah,"Şükür Allah'adır, Allah'a şükürler olsun, hamd Allah'adır." anlamına gelmektedir.

  La ilahe illallah,"Bil ki! Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur" anlamına gelmektedir.

  Allahu ekber, "Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir." anlamına gelmektedir.

  Zikirin okunuşu : Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  Zikirin meali : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Bu tesbihatı günlük en az 100 defa okumak çok sevaptır. Birçok alim tarafından tavsiye edilmiştir. Refahlamak isteyenler, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler, dualarının kabul olmasını isteyenler günlük 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrini çekebilirler. Allah (c.c.) yapmış olduğunuz zikirleri kabul eylesin.

  Ek olarak "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikri namazdan sonra yapılan tesbihatta söylenir. Zikrin uzun hali "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." şeklindedir.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Namaz bittikten sonra da okunacak bazı dualar mevcuttur. Tamamına tesbihat diyebiliriz. Şimdi kısaca anlatalım.

  Öncelikle farz namaz bittikten sonra "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm" okunur.

  Tüm namaz bittikten sonra "Alâ rasulina Muhammedin Salavat" okunur ve herkes Peygamber Efendimiz'e salavat getirir.

  Sonrasında "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." okunur.

  Ardından herkes içinden Ayetel Kürsi'yi okur.

  Sonrasında tesbih çekme bölümüne geçilir. İlk olarak "Zül Celali Sübhanallah" denilir ve 33 kere "Subhanallah" zikri çekilir. Ardından "Zül Kemali Elhamdülillah" denilir ve 33 kere "Elhamdülillah" zikri çekilir. Son olarak da "Zül Kudreti Allahüekber" denilir ve 33 kere "Allahuekber" zikri çekilir.

  Ardından "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun." okunur. Sonrasında "Sübhanerabbiyelaliyyil eğlel vehhab." okunarak eller kaldırılır ve duaya başlanır. Herkes içinden dua eder. Son olarak "El-Fatiha" denilerek namaz bitilişmiş olur.

  Allah herkesin kılmış olduğu namazları ve yapacağı duaları kabul eylesin. Amin...

  Haberler.com - Gündem

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yunus Gibi sevmek: Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havle velâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Anlamı, Ne Demek?

  Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Anlamı, Ne Demek?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

  Sübhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

  396-) SUBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ … ZİKRİNİN FAZİLETİ | Kuran Haktır ("Bu(Kur'an-ı Kerim), kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir." Bakara Suresi,2. Ayet) بسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِیم Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.

  396-) SUBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ … ZİKRİNİN FAZİLETİ | Kuran Haktır (

  HAYIRLAR ve SALİH AMELLER İÇİN TAVSİYELERİMİZ: https://linktr.ee/kuranhaktir

  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın anlattığına göre: “Kendisi ağaç dikerken yanına Resülullah aleyhissalâtu vesselâm uğrar ve: “Ey Ebu Hureyre! Şu diktiğin nedir?” der.

  “Kendim için bir fidan dikiyorum!” cevabını verir. Aleyhissalâtu vesselam: “Sana, senin için daha hayırlı bir dikilecek fidan göstereyim mi?” buyurur. Ebu Hureyre: “Göster! Ey Allah’ın Resülü!” der. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: “Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilahe illallahu vallahu ekber (Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür)” de! Bunu söylersen her bir kelimesi için sana cennette bir ağaç dikilir.”(KÜTÜB-İ SİTTE /17098)

  Nu’man İbnu Beşîr radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Allah’ın celalinden zikrettiğiniz tesbih (sübhanallah), tehlil (lâ ilahe illallah) ve tahmid (elhamdülillah) cümleleri Arş’ın etrafında dönüp dururlar. Onlar tıpkı arı oğulu uğultusu gibi uğultu çıkararak, sahiplerini andırırlar. Sizden biri, Arş’ın civarında kendisini andırtan birisinin olmasından hoşlanmaz mı?”(KÜTÜB-İ SİTTE /7099)

  Ümmü Hani radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a geldim ve: “Ey Allah’ın Resûlü! Bana (kolay ve sevabı büyük) bir amel gösterin. Zira artık ben yaşlandım, zaafa uğradım ve şişmanladım” dedim. Aleyhissalâtu vesselâm derhal şu cevabı verdiler: “Yüz kere Allahu ekber de! Yüz kere elhamdulillah de, yüz kere sübhanallah de. (Bunu yapman senin için) Allah yolunda eğerlenip gemlenmiş yüz attan daha hayırlıdır. (Kurban edilmiş) yüz deveden daha hayırlıdır. Yüz köle azad etmekten daha hayırlıdır.”(KÜTÜB-İ SİTTE /7100)

  Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm bana dedi ki: “Sana sübhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” demeyi tavsiye ederim. Zira bu kelimeler, günahları döker, tıpkı ağacın yapraklarını dökmesi gibi.” (KÜTÜB-İ SİTTE /7101)

  Bir başka rivayette de İbni Mes’ud (ra) anlatıyor: “(sas) buyurdular ki: Miraç sırasında Hz İbrahim’le karşılaştım Bana: Ey Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve haber ver ki, cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur Oraya atılacak tohum da sübhanallahi, velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu vallahü ekber cümlesidir

  Abdullah İbn-i Abbas (r.a) şöyle anlatır: ALLAHU TEÂLA arşı yaratınca meleklere onu taşımalarını emretti. Onu yüklenmek meleklere ağır geldi. Bunun üzerine ALLAHU TEÂLA onlara şu emri verdi ; ” Sübhanallah” (Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.)deyiniz. Melekler “Sübhanallah” deyince onu yüklenmek onlara hafif geldi. Ve yıllar boyu “Sübhanallah” dediler.

  Hz Adem (a.s) yaratıldıktan sonra aksırdı. ALLAHU TEÂLA ona : ” Elhamdülillah” (Hamd Allah’adır.)demesini ilham etti. Hamd edince, ALLAHU TEALA ona şöyle buyurdu : “YERHAMUKELLAH: Rabbin sana merhamet eder. Seni bunun için yarattım.” Hz. Âdem ‘in cümlesini duyan melekler dedilerki -Bu bizim için ikinci güzel ve şerefli kelimedir. Onu bırakmamız doğru olmaz. Bundan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah demeye başladılar.

  ALLAHU TEALA, Hz. Nuh (a.s)’a halkına anlatmak üzere : ” La ilahe illallah” (Allahtan başka tapılacak yoktur)Kelime-i Tevhidini söylemelerini vahyetti. Ancak bu şekilde onlardan razı olabileceği,ni anlattı. Bunu duyan melekler dedilerki – Buda güzel ve şerefli bir kelime bunu bırakmak da bize yakışmaz. Ve dualarına bunu da eklediler. Senelerce hep ” Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallah ..” dediler. Hz. İbrahim(a.s)’e ALLAHU TEALA kurban emrini verdi. Kurban için kendisine bir koç gönderildi. Koçu görünce sevindi ; “Allahu Ekber (Allah en büyüktür).dedi. Melekler bunu duyunca : Bu dördüncü güzel kelimedir,dediler ve dualarına eklediler.bundan sonra hep şöyle dediler ; “Sübhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” Cebrail (a.s) bunu hikaye edince Rasulüllah (s.a.v) ‘ın hoşuna gitti. ” La havle vela kuvvete illa billahil-aliyyi’l-azim.” (Allah’tan başka güç kuvvet sahibi hiç kimse yoktur.)dedi. Bunu duyan Cebrail (a.s) şöyle dedi : Bu cümleyide öbürlerine ekle. İsrafil (a.s) Peygamber Efendimize (s.a.v.) geldi ve şöyle dedi : ” Ya Muhammed (s.a.v) , bir kimse ;

  Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.”

  (Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.)tesbihini bin defa okursa ALLAHU TEALA ona beş haslet ihsan eyler ;

  1. ALLAH (c.c) onu çok zikreden zümre arasına yazar.

  2. Gece ve gündüzde kesndisini zikredenlerin en faziletlisi eyler.

  3. Bu tesbihler, onun için Cennette dikili ağaçlar olur.

  4. Bu tesbihler , o kimsenin günahlarını döker.Tıpkı bir ağacın kuru yapraklarını döktüğü gibi.

  5. ALLAHU TEALA onu gözetir.ALLAHU TEALA bir kimseyi gözetirse ona azab etmez.:

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (En üstün tesbih Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber’dir.) [Müslim]

  (“Sübhanallah” diyen Uhuddan daha büyük sevaba kavuşur. “La ilahe illallah” ve “Allahü ekber” demek de böyledir.) [Beyheki]

  (Gece ibadeti zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir) [Taberani]

  (Zikrin efdali, La ilahe illallah, duanın efdali de elhamdülillahtır.) [Tirmizi]

  (Cennet hazinesi olan, “Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” demeye devam edenin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Ramuz]

  (Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü ekber, La ilahe illallah ve La havle vela kuvvete illa billah.) [Taberani]

  (Allahü teâlânın indinde, tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha efdal kimse yoktur.) [İ. Ahmed]

  Kur’an-ı kerimde, Bâkıyat-üs-sâlihat [sürekli kalan iyi işler] geçmektedir. Resulullah buyurdu ki: (Bâkıyat-üs-sâlihatı, çok söyleyin. Bunlar; tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve temciddir.) [Taberani]

  Yazı kaynağı : kuranhaktir.wordpress.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap