Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sözleşmesi biten kiracıya ihtarname

  1 ziyaretçi

  sözleşmesi biten kiracıya ihtarname bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ankara Avukat

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, Kira Sözleşmesinin Feshi, Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi, Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesi.

  Kira sözleşmesinin uzatılması için ihtar alacak davaları, icra takibi ve icra takibine itiraz, itirazın kaldırılması davalarının kazanılması için önem taşır. Evlerini kiraya vermiş olan ev sahipleri, kiracılarına sözleşmelerini uzatmak istemedikleri için ihtarname çekmek isteyebilir.

  Kira sözleşmesi ihtar süresi 1. Yıl dolmadan 15 gün öncedir. Aksi takdirde bu günü kaçıran ev sahiplerinin ihtarname çekme hakkı ortadan kalkmış olacak ve sözleşme doğrudan uzatılacaktır.

  Kira Sözleşmesinin Fesih Edilmesi İçin Geçerli Nedenler

  Bazı durumlara ev sahibinin sözleşmeyi fesih etme hakkı olduğu gibi, kiracı da aynı hakka sahiptir. Sözleşmenin fesih edilebileceği durumlar şu şekilde sıralanabilir;

  Kiracı ise;

  Kira Sözleşmeleri Fesih Edilirken Avukattan Yardım Almak Önem Taşır.

  Eğer söz konusu taşınmazlar, aile konutu olarak kullanılıyorsa, kiracı eşinin rızası alınmadan kira sözleşmesi fesih edilemez. Kira sözleşmesi fesih edilirken avukat tutmak ve süreci avukat ile yaşamak önem taşır.

  Çünkü; icra ile ilgili olan davalar, zaman alıcıdır ve masraflıdır. Eğer kira sözleşmesinin uzatılmamasını istiyorsanız, ihtarın delil niteliği taşımasından dolayı noter huzurunda yapılması gerekmektedir.

  Kira sözleşmesinin uzatılmaması ihtarında diğer hukuki işlemlerde olduğu gibi, istekte bulunan kişinin, ihtar edilecek kişinin ad soyad ve açık adreslerinin yazılması gerekir.

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı – İhtarname Örneği

  Kira sözleşmesi ihtarname örneği incelenmeli, doldurulması gereken yerler eksiksiz tamamlandıktan ilgili kurumlara sonra müracaat edilmelidir. İhtarnamede;

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir.

  Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, tahliye davası, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. Kira tahliye davası nasıl açılırkonusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarname Örneği

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı yada ihtarnamesi delil niteliği taşıması sebebiyle bu işlemin noterden yapılması gerekmektedir. Konuyla bağlantı olması nedeniyle ihtarname nasıl yazılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

  Her türlü hukuki işlemlere gibi  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ihtarnamesi, İstekde bulunan, ihtar edilecek diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri yazılır.

  Daha sonra  İhtarı ve ihbar konusu yazılır, açıklama bölümünde ise konu anlaşılır cümlelerle anlatılır.Tüm yazım işlemleri tamamlandıktan sonra İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar.

  İHTAR EDEN                    :

  TC KİMLİK NUMARASI    :

  ADRES                             :

  VEKİLİ                               : AV. İLKAY UYAR KABA

  ADRES : İHTAR EDİLEN  :

  ADRES                               :

  KONU                                 : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir.

  AÇIKLAMALAR               : İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

  Sayın Noter; ………………………………………….tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

  Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

  KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRACILIĞIN TESPİTİNE DAYALI MUARAZANIN MENİ DAVASI – GÖREVLİ MAHKEME – BİR YILLIK KİRA BEDELİ ESAS ALINARAK GÖREVLİ MAHKEMENİN SAPTANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

  ÖZET: Değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men’i davası bunlar arasında sayılmamıştır.

  Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınarak saptanmalıdır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tanım ve değerlendirmede hataya düşerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  Makalemizde Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : ilkayuyarkaba.av.tr

  Ev Sahibi Sözleşme Bitiminde Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi

  Ev Sahibi Sözleşme Bitiminde Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi

  Ev sahibi sözleşme bitiminde kiracıyı tahliye edebilir mi ? sorusu her geçen gün gündeme gelmekte olup ev sahibi ve kiracıların sorduğu en önemli sorulardan biridir. Bu yazımız alanında uzman avukatlarımız tarafından sizin için hazırlanmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/iletişime geçebilir, [email protected] adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

  Ev Sahibi Sözleşme Bitiminde Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi?

  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 339 ile 356. maddelerinde konut ve çatılı işyerlerinin kiralanmasıyla ilgili kurallara ve bunlardan doğacak uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve mevcut alandaki uyuşmazlıkların önüne geçilmek istenmiştir.( https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf )

  Hemen belirtmek isteriz ki kiraya veren, konut veya çatılı işyerini belirli ya da belirsiz süre için kiraya verebilecektir. Genel kural nazarında belirli bir sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kira sözleşmeleri belirli süreli sözleşmelerdir. Belirli süreli sözleşmeler feshedilmediği takdirde kural olarak belirsiz süreli sözleşmelere dönüşebilecekse de kanun koyucu, konut ve çatılı işyerleri için kiracının korunması amacıyla bu konuda özel bir düzenlemeye yer vermiştir.

  Getirilen düzenleme kapsamında konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmenin bitiminden EN AZ 15 (ONBEŞ) GÜN ÖNCE kiraya verene bildirimde bulunmadıkça, kira sözleşmesi taraflar arasında aynı koşullarda bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kanun koyucu belirli süreli sözleşmelerde kiraya verenin değil kiracının bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilmesine olanak tanımıştır. Yani 1 yıl süreli belirli süreli kira sözleşmesi, süresinin bitiminden 15 gün öncesinde kiracı tarafından yazılı olarak bildirimle sona erdirilmediği sürece, aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla belirli süreli kira sözleşmeleri süre bitiminden en az 15 gün öncesinde kiracı tarafından sona erdirilmediği müddetçe sözleşme bitiş tarihinden sonra 1 yıl süre ile uzadığından asla belirsiz süreli sözleşmeye dönmemektedir.

  Yine kanun koyucu kiracıya en az 15 gün önceden bildirim şartı getirdiğinden, kira sözleşmesinde kiracının işbu 15 günden de önce (örneğin 30 gün, örneğin 2 ay gibi)  yazılı bildirimde bulunması aksi halde sözleşmenin uzamış sayılacağına dair konulan hükümlerin de geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak kiracı dilerse sözleşme bitiminden 1 ay önce de bildirimde bulunabilir. Zira kanun koyucu en az 15 gün önce diyerek kiracı bakımından bir süre belirlemiştir. Bu süre kiraya veren tarafından kiracı aleyhine düzenlenemeyecektir.

  Dolayısıyla konut ve çatılı işyerlerinde taraflar arasında belirli süreli bir kira sözleşmesinin bulunması ve bu sürenin dolması halinde kiraya verenin kiracısının tahliyesini talep hakkı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. (Bkz. TBK md. 347) Fakat kanun koyucu kiracıyı korurken, kiraya vereni de korumak istediğinden bu konuda da bir istisna getirmiştir. Öyle ki, taraflar arasındaki kira sözleşmesi on yıllık uzama süresini doldurduğunda, kiraya veren bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor ve kiracının tahliyesini talep edebiliyor konumda olacaktır.

  Örneğin 01.01.2011 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi, kiracı tarafından sona erdirilmediği sürece 01.01.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süre ile yenilenmiş sayılacaktır. Bu şekilde ilk uzama yılı gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla 10 yıllık uzama süresi 31.12.2021 tarihi itibariyle dolduğundan, kiraya veren 31.12.2022 tarihinden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilecektir.


  Görüldüğü üzere kiracı sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün öncesinden bir ihtarname keşide ederek kiraya verene sözleşmeyi sona erdirdiğini, sözleşme süresi bitiminde taşınmazı tahliye edeceğini bildirebilecektir. İlgili maddenin istisnası halinde ise -yani 10 yıllık uzama süresinin sonunda- kiraya veren de kiracıya ihtarname keşide ederek sözleşme bitiminde taşınmazın tahliyesini talep edebilecektir.

  Koşullar gerçekleştiğinde kiracının tahliyesi ve kira hukuku ile ilgili mağduriyetler oluştuğundan ev sahibi ve kiracının hukuki durumunun bir avukat ile görüşülerek bu yönde atılacak adımlarda hukuki destek alınması yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/iletişime geçebilir, [email protected] adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için https://esyhukuk.com/makaleler/ ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : esyhukuk.com

  Kiracıya İhtarname Örneği 2022

  Kiracıya İhtarname Örneği 2022

  Kiracıya ihtarname örneği, taşınmazının boşaltılmasını isteyen mal sahibinin kiracıya göndereceği ihtarnamedir. Kiracının tahliye edilmesi, pek çok ev ve işyeri sahibinin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Kiracının taşınmazdan tahliyesi, farklı gerekçelerle olabilir. Ayrıca somut duruma göre farklı ihtimalleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için “Kiracı evden nasıl çıkarılır?” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

  Kira kontratı yenilemek istemiyorum diyenler,Türk Borçlar Kanunu’na kiracıyı evden çıkarmak için ihtarname göndermelidir. Bu durumda kiracıya ihtarname süresi, sözleşmenin bitme tarihinden en az 15 gün öncesidir. Dolayısıyla kira sözleşmesinin süresi dolmadan en az 15 gün önce kiracıya tahliye ihtarnamesi gönderilmiş olmalıdır.  Böylece süre bitiminde kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarname ile kiracıya bildirilmiş olacaktır. Kiracı tahliye ihtarnamesi, noter vasıtasıyla gönderilmelidir. Kiracıya ihtarname örneği makalemizde mevcuttur.

  Kira kontratını yenilemek istemiyorum diyen kişi, mutlaka bir sebebe dayanarak kiracıyı evden çıkarmak için ihtarname göndermelidir. Aksi halde kiracı, bildirimde bulunarak taşınmazı tahliye etmezse kira sözleşmesi aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış olacaktır. Bu konuda detaylı bilgiyi “Kiracı evden nasıl çıkarılır?adlı yazımızda vermiş bulunmaktayız.

  Bu yazımızda kiracıyı evden çıkarmak için ihtarname örneği yer almaktadır. Aşağıda yer alan kiracı tahliyesi ihtarname örneği, tamamen fikir verme amacıyla hazırlanmıştır. Kiracı tahliye ihtarnamesi örneği, genel bilgileri içermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki her ihtarname kendine özgü hazırlanmalıdır. İleride doğabilecek hukuki sorunların önlenmesi, hata yapılmaması adına mutlaka sözleşme avukatıtarafından kiracı tahliye ihtarnamesi hazırlanmalıdır.

  KİRACIYA İHTARNAME ÖRNEĞİ 2020

                                                          İHTARNAME

                                          ……………..(  ). NOTERLİĞİ’NE    

  KEŞİDECİ  : (İsim-Soyisim,TC kimlik numarası ve adres yazılmalı.)
  MUHATAP : (İsim-Soyisim,TC kimlik numarası ve adres yazılmalı.)
  KONU         :Kira sözleşmesinin ……… itibari ile yenilenmeyeceği ve ………… tarihine kadar kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.

  AÇIKLAMALAR:

  Sayın Muhatap;

  Keşideci

  Ad-Soyad ve İmza

  Sayın Noter;

  Üç nüsha ve bir sayfadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin daireniz uhdesinde saklanmasını ve onaylanmış bir suretinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.(Tarih)

  Keşideci

  Ad-Soyad ve İmza

  Kiracı Tahliye İhtarnamesi ile Tahliye Sağlanmazsa Ne Yapılmalı?

  Kira sözleşmesi bitimi ihtarname örneği, yukarıda mevcuttur. Kiracıya ihtarname örneği göz önünde bulundurularak kira kontratının yenilenmeyeceğine dair ihtarname gönderilmiş olmasına rağmen kiracı, tahliyeyi gerçekleştirmemiş olabilir. İşte bu durumda dava yolu ile kiralananın boşaltılması mümkün olacaktır. Bu konuda kısa sürede istenilen sonuca ulaşmak ve maddi kayıpların yaşanmasını önlemek için mutlaka kira hukuku ve gayrimenkul hukuku avukatı aracılığıyla dava açılmalıdır. Aksi halde sözleşmenin uzaması veya hatalar sebebiyle kiracının evden çıkarılması mümkün olmayacak; daha fazla maddi zarar yaşanacaktır.

  Kiracıya İhtarname Noter Ücreti 2022

  Kiracıya ihtarname örneği 2022, başlığı altında ihtarname ücretinden de bahsetmemiz faydalı olacaktır. Kiracıya ihtarname noter ücreti 2022 yılı için en düşük 300 TL civarındadır. Esasen noter ücretleri her sene değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda noter ücretini etkileyen unsurlardan birisi de sayfa sayısıdır. Kiracıya ihtarname noter ücreti için asgari tutarı belirtmiş bulunmaktayız. Fakat ücret hakkında en güncel ve doğru bilgi için mutlaka avukat ile görüşme sağlanması gerektiğini vurgulamak isteriz.

  Kira hukuku ile ilgili sorularınızı iletişim bölümündeki danışma formumuzu doldurarak bize iletebilir veya 0212 909 53 63 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.simyahukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap