Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sözleşmeli muayene memuru maaşı

  1 ziyaretçi

  sözleşmeli muayene memuru maaşı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Memur Maa� Hesaplama

  1) 25 Aral�k 2021 tarihli Resmi Gazetede yay�mlanan 7349 say�l� Kanun gere�ince maa� hesab�ndan AG� ��kar�lm��t�r.

  2) Yine 7349 say�l� Kanun uyar�nca, Gelir ve damga vergisi hesaplamas�nda, asgari �crete kadar olan k�s�m i�in muafiyet yap�lm��t�r.

  3) Alt�nc� d�nem toplu s�zle�mede elde edilen kazan�mlar maa� robotuna eklenmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Gümrük Memuru Maaşı

  Gümrük Memuru Maaşı

  Gümrük memuru maaşları ne kadar? Gümrük memuru nasıl olunur? Gümrük memuru ne iş yapar? Bu soruların cevaplarını ve gümrük muhafaza memurlarıyla ilgili merak ettiğiniz hususları sizler için araştırdık.

  Gümrük Memuru Maaşı 2022 Ne Kadar? İşte Gümrük Memuru Maaşları

  Gümrük memuru maaşı, 6.000 TL ile 9.500 TL arasında değişiyor. Yolluk, görev yeri, çalışma yoğunluğu, mesai ve tayın bedeli gibi etkenlere göre maaşlar değişiyor. Bu ek ücretler dikkate alındığında yeni başlayan bir gümrük memurunun maaşı 6.200 TL civarında olur. Buna karşın deneyimli bir gümrük memurunun maaşı 9.500 TL civarındadır.

  Gümrük muhafaza memurları, mesleklerinin adından da anlaşılacağı üzere gümrüklerde görev yaparlar. Sınırlardan geçirilmek istenen malların ve ürünlerin ilgili yasal mevzuata uygun olup olmadığını denetler. Malların yasal izinlerinin olduğuna bakar ve gerekli şartları sağlayan malların geçişine onay verir. Ancak şartları sağlamayan malları alıkoyar ve yasal olmayan bir durum var ise gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar.

  Gümrük Muhafaza Memuru Maaşı

  Gümrük muhafaza memuru maaşı, ortalama olarak 8.500 TL’dir. Maaşlar; görev yeri, mesai ücreti, tayın bedeli ve iş yoğunluğu gibi unsurlara göre değişir. Bundan dolayı maaşlar hakkında net bir rakamdan bahsetmek mümkün değildir.

  Bilindiği gibi gümrük memurları Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlardır. Bakanlık içerisinde yer alan memurlar bulundukları pozisyona göre farklı sorumluluklara sahip olabilir. Ancak genel manada ithalat ve ihracatiçin sınırdan geçirilen mal ve ürünlerin kontrollerinden sorumludurlar.

  Gümrük memuru olmak için adayların öncelikle istenen lisans programlarından mezun olması gerekiyor. Bu bölümler; iktisadi ve idari bilimler, işletme, hukuk ve gümrük işletme şeklinde sıralanabilir. Bu bölümlerden mezun olanlar Ticaret Bakanlığıtarafından yapılan memur alımlarına başvurabilir. KPSS ve sözlü mülakat puanı ile adaylar gümrük memuru olabiliyor. Atama sonucunda gümrük memurları göreve başlarlar.

  İlginizi çekebilir: DHMİ memur maaşları

  İlginizi çekebilir: infaz koruma memuru maaşları

  İlginizi çekebilir: orman muhafaza memuru maaşları

  Gümrük Memuru Nasıl Olunur? Ne İş Yaparlar

  Aslında içeriğimizin başında gümrük memuru nasıl olunur sorusuna cevap vermiştik. Ancak bu başlık altında bu konuyu biraz daha detaylı işlemek istiyoruz. Çünkü gümrük memuru olmak isteyen bazı adaylar ne yapacağını bilmeyebiliyor. Eğer gümrük müdürü maaşı ve gümrük büro personeli maaşları hakkındaki bilgilere ulaşmak istiyorsanız bu başlığımızı geçebilirsiniz.

  Gümrük alanında çalışmak istiyorsanız 4 yıllık lisans bölümü mezunu olmanız gerekiyor. Tabi bu lisans bölümleri gümlük işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat alanlarından olmalıdır.

  Bu bölümden başarı ile mezun olan adaylar gümrükte çalışmak için KPSS sınavına girmeli ve o dönemki atama için yeterli puana sahip olmalıdır. Bakanlığın o dönemki kararlarına göre görevlendirmeler kadrolu olarak ya da sözleşmeli personel olarak yapılır.

  Kadrolu ve sözleşmeli gümrük işletme bölümü maaşları arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. Gümrük işletme maaş miktarı belirlenirken görev süresi ve kıdem göz önünde bulundurulur. Yani aynı kıdemdeki liman çalışanları maaşları hemen hemen aynı seviyededir.

  Yeri gelmişken gümrük memuru olmak için gerekenler hakkında da bilgi vermek istiyoruz. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

  Gümrük Muayene Memuru Maaşı 2022

  Gümrük muayene memuru maaşı, 6.500 TL ile 9.000 TL arasında değişiyor. Kamu personeli olan gümrük muayene memuru maaşlarının etkilendiği farklı unsurlar var. Medeni hal, çocuk sayısı, kıdem, derece ve görev yeri gibi etkenlere bağlı olarak maaşlar değişiyor.

  Gümrük muayene memurları, gümrük kontrolü olarak bilinen işi yapar. Başlıca görevleri ise şu şekilde sıralanabilir;

  Gümrük memurlarının işleri genel olarak bu şekilde özetlenebilir. Gümrük memuru görevleri 4458 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiştir.

  Gümrük Bakanlığı Memur Maaşları

  Gümrük Bakanlığı memur maaşları, 6.000 TL ile 9.000 TL arasında değişir. Gümrük muhafaza memuru maaşlarının farklılık göstermesinin temel nedenleri; hizmet yılı, görev yeri ve ek ödemelerdir. Ek ödemelere bağlı olarak maaşlar 9.000 TL üzerine dahi çıkabilir.

  Kara, deniz ve hava sınırlarında bulunan gümrük müdürlüklerinde görev alan memurlar ülke güvenliği için çok önemli bir role sahiptir. Ülkeye kaçak malların girmesini engelleyerek hem devletin büyük vergi kayıplarının önüne geçerler, hem de ekonomik piyasalardaki dengesizliği önlerler.

  Gümrük Muhafaza Memuru Maaşı 2022

  Gümrük muhafaza memuru maaşı 2022 yılında ortalama 8.500 TL’dir. Gümrük muhafaza memurları hizmet yılı ve ek ödemelere göre farklı seviyelerde maaş alıyor. Göreve yeni başlayan ve bekar olan bir gümrük memuru 5.000 TL maaş alırken hizmet yılı fazla ve evli olanlar ise 9.000 TL maaş alabilir.

  Gümrük memuru maaşları 2022 yılında iki defa zamlandı. İlk zam Ocak ayında yapılırken ikinci zam ise Temmuz ayında gerçekleşti. Böylece 15 Temmuz tarihi itibariyle maaşlar %16’dan fazla artmış oldu. Yapılan zamlar neticesinde maaşlar 900 TL ile 1.450 TL arasında arttı.

  Gümrük Müsteşarlığı Memur Maaşları 2022

  Gümrük müsteşarlığı memur maaşları, 6.000 TL ile 9.000 TL arasında değişiyor. Memurların görev yaptıkları pozisyonlar, üstlendikleri görevler, görev yerleri, çalışma süreleri, medeni halleri ve çok sayıları maaşlarını etkiler. Taşra teşkilatı veya merkez teşkilatta görev yapmak dahi maaşlar üzerinde etkilidir. Ancak maaşların genel manada memur maaşlarından biraz daha fazla olduğu ifade edilebilir.

  Gümrük Ambar Memuru Maaşı

  Gümrük ambar memuru maaşı, ortalama 8.000 TL’dir. Göreve yeni başlayan bekar memurlar 6.000 TL civarında maaş alırken deneyimli olanların maaşları ise ek ödemelerle birlikte 8.000 TL’yi geçebiliyor. Bundan dolayı ambar memuru maaşları hakkında net bir rakam belirtmek doğru olmayacaktır.

  Ambar memuru olmak için adayların; iktisadi ve idari bilimler, işletme, hukuk ve gümrük işletme gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. Bu bölümlerden mezun olanlar yapılan alımlara başvuru yapabilir. KPSS ve mülakatta başarılı olanların ataması gerçekleştirilir.

  Yazı kaynağı : www.hepkredi.com

  gümrük muayene memuru

  Sözleşmeli Gümrük Muayene Memuru Ne İş Yapar? Maaşı 2021

  Sözleşmeli Gümrük Muayene Memuru Ne İş Yapar? Maaşı 2021

  Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Temmuz 2021 tarihinde yapılan duyuruda sözleşmeli olarak, 75 gümrük muayene personeli alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru tarihi 7 temmuz 2021 – 16 temmuz 2021 arasında yapıldı. Peki Sözleşmeli olarak gümrük muayene memuru olmak için neler gereklidir? Sözleşmeli muayene memuru ne iş yapar? 2021 maaşı ne kadar? Tüm bilgiler için yazımızı okumaya devam edin..

  Gümrük Muayene Memuru Nedir?

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Merkez ve Taşra teşkilatlarında görev alan gümrük muayene memurları, KPSS puanı ile ataması yapılan ve gümrük ile ilgili kendilerine verilen görevleri yerine getiren personellerdir. Bu yıl için alınacak sözleşmeli gümrük muayene memuru kadrosu için KPSS P3 puanı olarak en az 70 puan alınmış olması gereklidir.

  Gümrük Muayene Memuru Ne İş Yapar?

  Gümrük ve gümrüklü sahalarda ihracat ve ithalat ürünleri ve mallarının kanuni usuller çerçevesinde, muayene kriterlerine uygun olarak denetim ve kontrolünden sorumlu kişilerdir. Muayene memuru, İhracat ve ithalata konu olan malların beyan edildiği gibi olup olmadığına bakar.

  Gümrük Muayene Memuru Atama Şartları

  Bu kadroya atanabilmek için KPSS sınavına girmiş ve ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak gerekir. Son ilanda KPSS3 puanı 70 ve üstü olması istenmiştir.

  Gümrük muayene memuru olmak isteyenler için mezuniyet şartı da aranmaktadır. Buna göre, üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği diğer fakülte ve bölümlerden mezun olmak gereklidir.

  Kpss sınav sonuçlarına puanı en yüksek olanlardan başlanarak sıralama yapılır. Daha sonra sözlü mülakat aşamasına geçilir. Bunu da başarıyla geçen adaylar kadroya yerleştirilir.

  Aday olarak başlayan gümrük muayene memurları, eğitim sürecine alınır. Temel aday memur eğitimi verilir. Yazılı sınav sonrası başarılı olanlar, Muayene memurluğu temel eğitimine alınır. Bu safhayı da bitiren adaylar, aday memur stajı ve aday gümrük muayene memuru stajına katılırlar. Eğitimini tamamlayanlar gümrük muayene memuru olarak işe başlamaktadır.

  Gümrük Muayene Memuru Zorluk ve Yükselme

  5 yıl muayene memuru olarak görev yağan memurlar, Gümrük Müdür Yardımcısı olabilir.

  Muayene memurluğu zor ve riskli bir meslektir. Bilgilerini sürekli güncel tutmalı, kişilik olarak tavizsiz bir duruşu olmalı, vatanını seven ve kanunlara uymayan her türlü durumlara karşı asla prim vermeyen bir karakter ve devlet terbiyesine sahip olan bir kişi olmalıdır.

  Gümrük Muayene Memuru Maaşı 2021

  Muayene memurları, B grubu memurlar içinde en yüksek maaşı alan memurlar arasındadır. Çalıştığı yer ve birime göre maaşları değişkenlik gösterir. 2021 gümrük muayene memuru maaşı 5000 TL – 7500 TL arasında değişmektedir.

  SIK SORULAN SORULAR

  30 Yaşından daha küçük olmak gereklidir.

  Erkeklerde 1.72 cm, kadınlarda 1.65 ve üstü boya sahip olmak gerekli.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan duyuruyla 75 muayene memuru alımı yapılacağı bilgisi verildi. Ayrıca 750 gümrük muhafaza memuru alımının da yapılacağı duyurusu yapıldı.

  Yazı kaynağı : www.kariyerhaber.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap