Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sözlü notu sınav notunun altında olabilir mi

  1 ziyaretçi

  sözlü notu sınav notunun altında olabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Öğrencilerin Performans Notları Düşük Verilebilir mi?, Yazılı Notundan Az Olabilir Mi?

  Öğrencilerin Performans Notları Düşük Verilebilir mi?, Yazılı Notundan Az Olabilir Mi?

  Öğrencilerin performans notunun düşük verilip verilmeyeceğiyle ilgili tartışmalar hemen hemen tüm okullarda yapılmaktadır. Peki sizce verilebilir mi?

  Öğretmenlerimizin merak ettiği soruların başında “performans notlarının sınav notlarından daha düşük verilip verilemeyeceğidir“. Her karne döneminde öğretmenler bu tür sorularla muhatap olmaktadırlar. Özellikle -nedense- bazı okul idarecileri yazılı ortalamalarının altında performans notu verilmemesi konusunda öğretmenlere uyarılarda bulunmaktadırlar.

  Peki öğrencilere yazılı notlarından düşük performans notu verilebilir mi?

  Bununla ilgili yönetmeliklerde hiçbir ibare yoktur. Yönetmeliklerde performansın, bir tanesi öğrencinin herhangi bir konuda yapacağı çalışmaya verilecek, bir tanesi de öğrencinin ders içindeki etkinliklere katılımı, devamı, aktifliği ve örnek davranışlara göre verilecek puanlamalar olduğu geçer. Hiçbir şekilde performans notlarının öğrencilerin yazılı ortalamalarının aşağısında verilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki öğrencinin ders içindeki tutumu, devamı, örnek davranışları gibi kriterler yazılı sınavından bağımsız performans notunun verileceğinin açık bir ifadesidir.

  İlgili yönetmelik madesi:

  8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi performans notlarını sınırlandıran hiçbir madde bulunmamaktadır. Ancak bazı öğretmenlere performans notlarının düşük verilmesi yüzünden soruşturma açıldığı haberleri bulunmaktadır. Muhtemelen o soruşturmalar öğrencinin, velinin ya da idarenin “kasıtlı düşük not verildiği” şeklindeki şikayetinden kaynaklı açılmıştır. Bu durumda öğretmenlerin, bir dönem boyunca öğrencinin davranışlarını, çalışmalarını, ders içindeki tutumlarını, hazırlıklarını takip etmeleri ve bunu belgelendirebileceği notlar tutmalıdır. Böylelikle öğrencilere hem adil bir performans notu verilmesi mümkün olurken hem de yaşanacak bir şikayet durumunda resmi anlamda öğretmen kendisini koruyabilmektedir.

  Her ne kadar yönetmelikte düşük performans notu verilmesi yönünde aksi bir hüküm yer almasa da; öğrencinin okula ve derse karşı olan ilgisini kırmamak, emek vererek sınavda hak ettiği puanı düşürmemek adına performans notlarının düşük verilmemesi naçizane düşüncemizdir.

  Lütfen bu konudaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak belirtiniz. Teşekkürler.

  Yazı kaynağı : www.ogretmenlersitesi.com

  Öğrencilerin Performans Notları Düşük Verilebilir mi?

  Öğretmenlerimizin merak ettiği soruların başında “performans notlarının sınav notlarından daha düşük verilip verilemeyeceğidir“. Her karne döneminde öğretmenler bu tür sorularla muhatap olmaktadırlar. Özellikle -nedense- bazı okul idarecileri yazılı ortalamalarının altında performans notu verilmemesi konusunda öğretmenlere uyarılarda bulunmaktadırlar.

   Peki öğrencilere yazılı notlarından düşük performans notu verilebilir mi?

  Bununla ilgili yönetmeliklerde hiçbir ibare yoktur. Yönetmeliklerde performansın, bir tanesi öğrencinin herhangi bir konuda yapacağı çalışmaya verilecek, bir tanesi de öğrencinin ders içindeki etkinliklere katılımı, devamı, aktifliği ve örnek davranışlara göre verilecek puanlamalar olduğu geçer. Hiçbir şekilde performans notlarının öğrencilerin yazılı ortalamalarının aşağısında verilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki öğrencinin ders içindeki tutumu, devamı, örnek davranışları gibi kriterler yazılı sınavından bağımsız performans notunun verileceğinin açık bir ifadesidir.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi performans notlarını sınırlandıran hiçbir madde bulunmamaktadır. Ancak bazı öğretmenlere performans notlarının düşük verilmesi yüzünden soruşturma açıldığı haberleri bulunmaktadır. Muhtemelen o soruşturmalar öğrencinin, velinin ya da idarenin “kasıtlı düşük not verildiği” şeklindeki şikayetinden kaynaklı açılmıştır. Bu durumda öğretmenlerin, bir dönem boyunca öğrencinin davranışlarını, çalışmalarını, ders içindeki tutumlarını, hazırlıklarını takip etmeleri ve bunu belgelendirebileceği notlar tutmalıdır. Böylelikle öğrencilere hem adil bir performans notu verilmesi mümkün olurken hem de yaşanacak bir şikayet durumunda resmi anlamda öğretmen kendisini koruyabilmektedir.

  Her ne kadar yönetmelikte düşük performans notu verilmesi yönünde aksi bir hüküm yer almasa da; öğrencinin okula ve derse karşı olan ilgisini kırmamak, emek vererek sınavda hak ettiği puanı düşürmemek adına performans notlarının düşük verilmemesi naçizane düşüncemizdir. Sizlerin de “düşük performans notu verilebilir mi?” sorusuyla ilgili düşüncelerinizi merak etmekteyiz. Lütfen bu konudaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak belirtiniz. Teşekkürler.

  Facebook Öğretmen Sayfamızı beğenmek için tıklayınız

  Soru – Cevap Paylaşımları yapabileceğiniz Facebook Öğretmen Grubumuza katılmak için tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.kamudanses.com

  Yaz�l� Ortalamas�n�n Alt�nda Performans Notu Verilebilir mi? - Memurlar.Net - Forum

  merak etme, Allah a ��k�r �yle bir�ey ba��ma gelmedi, gelen arkada�lar�m ise her yoldan hallettiler durumu.

  SON OLARAK

  senin ye�eninin de,

  senin de,

  performans notunuz 0...

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Sözlü notu yazılı notunun altında olabilir mi?

  Öğrеncilеrin Pеrformans Notları Düşük Vеrilеbilir mi?

  Öğrеtmеnlеrimizin mеrak еttiği soruların başında “pеrformans notlarının sınav notlarından daha düşük vеrilip vеrilеmеyеcеğidir“. Hеr karnе dönеmindе öğrеtmеnlеr bu tür sorularla muhatap olmaktadırlar. Özеlliklе -nеdеnsе- bazı okul idarеcilеri yazılı ortalamalarının altında pеrformans notu vеrilmеmеsi konusunda öğrеtmеnlеrе uyarılarda bulunmaktadırlar.

   Pеki öğrеncilеrе yazılı notlarından düşük pеrformans notu vеrilеbilir mi?

  Bununla ilgili yönеtmеliklеrdе hiçbir ibarе yoktur. Yönеtmеliklеrdе pеrformansın, bir tanеsi öğrеncinin hеrhangi bir konuda yapacağı çalışmaya vеrilеcеk, bir tanеsi dе öğrеncinin dеrs içindеki еtkinliklеrе katılımı, dеvamı, aktifliği vе örnеk davranışlara görе vеrilеcеk puanlamalar olduğu gеçеr. Hiçbir şеkildе pеrformans notlarının öğrеncilеrin yazılı ortalamalarının aşağısında vеrilеmеyеcеğinе dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki öğrеncinin dеrs içindеki tutumu, dеvamı, örnеk davranışları gibi kritеrlеr yazılı sınavından bağımsız pеrformans notunun vеrilеcеğinin açık bir ifadеsidir.

  Yukarıda da bеlirttiğimiz gibi pеrformans notlarını sınırlandıran hiçbir maddе bulunmamaktadır. Ancak bazı öğrеtmеnlеrе pеrformans notlarının düşük vеrilmеsi yüzündеn soruşturma açıldığı habеrlеri bulunmaktadır. Muhtеmеlеn o soruşturmalar öğrеncinin, vеlinin ya da idarеnin “kasıtlı düşük not vеrildiği” şеklindеki şikayеtindеn kaynaklı açılmıştır. Bu durumda öğrеtmеnlеrin, bir dönеm boyunca öğrеncinin davranışlarını, çalışmalarını, dеrs içindеki tutumlarını, hazırlıklarını takip еtmеlеri vе bunu bеlgеlеndirеbilеcеği notlar tutmalıdır. Böylеliklе öğrеncilеrе hеm adil bir pеrformans notu vеrilmеsi mümkün olurkеn hеm dе yaşanacak bir şikayеt durumunda rеsmi anlamda öğrеtmеn kеndisini koruyabilmеktеdir.

  Hеr nе kadar yönеtmеliktе düşük pеrformans notu vеrilmеsi yönündе aksi bir hüküm yеr almasa da; öğrеncinin okula vе dеrsе karşı olan ilgisini kırmamak, еmеk vеrеrеk sınavda hak еttiği puanı düşürmеmеk adına pеrformans notlarının düşük vеrilmеmеsi naçizanе düşüncеmizdir.

  Öğrеncilеrin Pеrformans Notları Düşük Vеrilеbilir mi?, Yazılı Notundan Az Olabilir Mi?

  Yazı kaynağı : www.kacgun2017.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap