Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ruyada tabutta cenaze tasindigini gormek

  1 ziyaretçi

  ruyada tabutta cenaze tasindigini gormek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada tabut görmek ne anlama gelir, neye yorumlanır? Rüyada tabutun içinde olmak

  Rüyada tabut görmek ne anlama gelir, neye yorumlanır? Rüyada tabutun içinde olmak

  Rüyada tabut görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada tabut görmek büyük bir mülktür. Eğer rüyasında tabut gören kişinin bir kaybı varsa, kaybettiği şeyin bulunması veya içinde bulunulan kötü durumdan kurtulması anlamına gelir. Rüyada kişinin kendisini tabutun içinde görmesi ise devlet ve saltanat sahibi olmak olarak tabir edilir.

  RÜYADA TABUT GÖRMEK

  mülke, yol hazırlığına, mala, güçlükleri yenmeye ve galibiyete işaret eder.

  RÜYADA TABUTUN İÇİNDE OLMAK

  Tabut içinde olduğunu görmek saltanata, zafer bulmaya, muradına ermeye, kaybolanın bulunmasına işarettir. Rüyada Tabut verilmesi ilme, güzel huya ve Kar eden işlere delalet eder.

  RÜYADA TABUTTA CENAZE GÖRMEK

  Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder. Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala delâlet eder. Rüyada kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve Rüya sahibi halkın başına geçer. Rüyada vefat etmiş ve tabuta konularak kaldırılmış ve halkın, cenazesinde yürümekte olduğunu görmek, şan ve şerefe, izzet ve rifate delâlet eder.

  Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

  TABUT: Bir kimsenin rüyada tabut içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder. Çünkü tabut büyük bir maldır. Rüyada kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye
  işarettir.

  Rüyada tabut görmek, bazı kere de kaybolmuş şeyin bulunmasına delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

  Rüyada değirmencinin Un koyduğu tabutunu veya teknesini görmek, Hak ile batıl arasını ayıran hakime, ilim, hikmet ve hidayete delâlet eder. Bazı kere de tabut görmek, rüya sahibinin bulunduğu mahalden bir adamın öleceğine işaret eder.

  Rüyada Tabutu açık görmek, zorlukların dikkatsizlikten ileri geldiğine; tabutun içinde birisi varsa, yakında ondan Sağlık haberi alınacağına; içindeki yabancı biriyse, ileride iyi bir dostluk kurulacağına işarettir.

  Rüyada tabut görmek, zorlukların üstesinden gelmeye ve kazanca yorumlanır. Tabutu açık görmek, daha dikkatli olmazsanız birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bazen kötü anlam içeren bir rüyadır.

  Bu rüya olumsuz anlamlar içerir. Sevdiklerinizle ilgili sorunlar yaşayabilir ya da borçlanabilirsiniz.

  Yeni durumlar, değişen koşullar, beklenmedik olaylar olarak yorumlanır.

  RÜYADA TABUT İÇİNDE OLMAK

  Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata nail olur. Bazi tabirciler bu rüyayi gören düşmanından korkar ve hüsrana karşı düşmanlık yapmaktan acizdir, dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra şer ve kötülüklerden kurtulmaya delalet eder, demişlerdir.

  Bazıları da, kaybı olan için bu rüya kaybının bulunmasına alamettir, demiştir. Bazi tabirciler de, kendisini tabut üzerinde görenin bir vasiyet veya düşmanlığı vardir. Yakinda zafer ve muradına nail olur. Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

  Tabut görmek, yol hazırlığına delalet eder. Değirmencinin un koyduğu tabutunu ve teknesini görmek, hak ile batil arasini ayıran hakime, ilim ve hidayete delalet eder. Rüyada tabut görmek, kötü bir haberlerde yorumlanir.

  RÜYADA BOŞ TABUT GÖRMEK

  Rüyasında tenesire konulduğunu görenin mali artar. Eliyle tenesir yaptığını gören halka iyilik eder. Bir tenesir yapılmasını emrettiğini gören sevaba ulaşır. Tenesirin kırıldığını görmek iyi değildir.

  RÜYADA TABUT SATIN ALMAK

  Rüyada tabut görmek iyidir. Kirmani ye göre; rüyasında bir tabut satin aldığını veya kendisine bağışlandığını veya evinde bulunduğunu görenin mülkü ziyade olur.

  Bazılarına göre; rüyada tabut görmek, erkeğin karisi ve dükkanıyla tabir olunur.

  Bir rivayete göre, ticareti artar. Tabutun eski, delik deşik, kurt yemiş olduğunu görmek, karisinin iffetsizligine, kendisine yar olmadığına, ahlaksızlığına ve huysuz olmasına delalet eder.

  RÜYADA YENİ TABUT GÖRMEK

  Rüyada yeni tabut görmek, san ile tabir olunur. Rüyasında kendisi için yeni bir tabut aldığını gören, bir yere memur olur, tüccar ise ticareti artar, zengin ise parasi ziyadelesir. Fakir ise bolluğa erer. Kendi haline göre yükselir.

  RÜYADA TABUT ALMAK

  Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün artmasına, hikmete, vakar ve sekinete delalet eder.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada tabut taşımak tabiri

  Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada tabut taşımak tabiri

  Rüyada tabut görmek farklı anlamlara sahip olabilir ve değişik biçimlerde yorumlanabilir. Rüyada tabut taşımak, rüyada tabutun içinde olmak, rüyada tabut satın almak, birbirinden farklı yorumlanacak tabirlerdir.

  Rüyada Tabut Görmek

  Rüyada tabut görmek, genel anlamda edinilecek mülke işaret eder. Eğer kişi rüyada tabut görüyorsa ve yaşam içerisinde bir kaybı varsa bu kaybı telafi edeceği şeklinde yorumlanır. Ayrıca içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için de yorumlanabilir. Eğer rüyada tabut içinde kişi kendini görüyorsa bu durum devlet ve saltanat şeklinde anlaşılabilmektedir.

  Rüyada Tabut Taşımak

  Rüyada tabut taşımak, kişinin mal ve servete ulaşacağı şeklinde bir işaret olarak yorumlanır. Rüyada doğrudan kendisinin tabut üzerinde olduğunu görmesi çok fazla mala dalalet anlamında yorumlanır. Devlet ve saltanat olarak yorumlanabilecek rüyada tabut taşımak buna paralel olarak fazla mal, mülk ve servete işaret eder. Rüyada birileri tarafından bir tabutun üzerine konulduğunu görmek birtakım insanların kendisini omuzladığını ve taşıdığını gösterir. Rüyada öldüğünü görmek ve bazı kişiler tarafından tabuta konarak kabristana götürüldüğü fakat defnedilmediği görülmesi kişinin yücelmesine ve iyi bir mevki anlamına gelir.

  Rüyada Tabutun İçinde Olmak

  Kişinin kendisini rüyada tabutun içinde görmesi zafere, kaybolanın bulunması ve murada ermeye işaret olarak yorumlanır. Ayrıca bir iş üzerinden kar edilmesi, güzel huy ve ilme de delalet etmektedir.

  Rüyada Tabut Satın Almak

  Rüyada tabut satın aldığını görmek iyiye işarettir. Rüyada bir tabut satın almak, kendisine bağışlanmak ya da evde olduğunu görmek mal ve mülk üzerinden yoruma tabi tutulur. Bir başka rivayete göre ticareti arttırdığı söylenir. Aynı zamanda tapudan delik deşik ve paramparça olduğunu görmek, kadının kendisine yararı olmadığını, alakasız ve huysuz olduğuna işaret eder.

  Rüyada Yeni Tabut Görmek

  Rüyada yeni tabut görmek şan üzerinden yorumlanır. Rüyasında kendisi için tabut aldığını gören kişiler bir yere memur olarak atanır. Mal ve mülk ile ticaret artış gösterir, eğer kişi zengin ise parası daha da çoğalır. Eğer kişi fakir ise bolluğa ve yükselmeye işaret eder. Ayrıca aile içi mutluluk ve küslüklerin yok olduğu anlamı da taşımaktadır.

  Rüyada Tabutta Cenaze Görmek

  Eğer bir kişi rüyada tabut yüklendiğini görüyorsa bu devlet ve saltanata işaret eder. Bu da mal ve servete kişinin tabii olduğunu gösterir. Rüyada tabutta cenaze görmek yaşamında olumlu vesilelerin hayatına müdahale edeceğini gösterir. Özellikle mal ve mülk ile para ilk yorumlardan biridir. Devlet ve saltanat ile şahlanan bu rüya, aynı zamanda güzel ahlaka ve yapılan iş üzerinde kar etmeye yorumlanır. Rüyada kişinin kendisine tabut verildiğini görmek iyi ahlaka sahip güvenilir insanlarla tanışacağı anlamına gelir. Özellikle pek yakında istenen zafere ve murada erişileceği anlamına gelmektedir.

  Rüyada Boş Tabut Görmek

  Rüyasında teneşire konulduğunu gören kişinin mal ve mülk ile parası artar. Eliyle teneşir gerçekleştirdiğini gören kişi ise halka yardım edecektir. Ancak rüyada teneşir kırıldığını görmek hayra delalet etmez. Diğer yandan rüyada boş tabut iyilik ve bolluğa işarettir. Yakın zamanda istenilene kavuşmak ve maddi olarak yukarı çıkacak anlamı taşır. Genel itibariyle rüyada farklı şekillerde tabut görmek, satın almak ya da tabut içinde kişinin kendisini görmesi ortak olarak iyi durumlara işaret eder. Tabut hangi biçimde kişinin rüyasında giriyorsa olumlu yönde yorumlara tabii olur. 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Rüyada Tabut Görmek

  Rüyada Tabut Görmek

  Rüya görmek birçok insan için hayret verici bir özelliktedir. Sıradan insanların yanı sıra bilim adamları dahi bu durumu tam olarak çözebilmiş değildir. Kişinin Rüya gördüğü dönemin bilinçaltı dışavurumu olarak varsayılmaktadır. Bu sebeple rüyalar gerçek hayatla bağlantılı durumlardır ve insanlara gerçek hayatları hakkında ipucu verir. Ölüm korkusu ise rüyalarda sık sık insanların karşısına çıkan duygu durumlardan biridir. Rüyada tabut görmek anlamı da birçok kişinin merak ettiği rüyalar arasındadır. Rüyada tabut görmek ile ilgili detayları derledik.

  Ölüm insanlar için her zaman korkutucu ve uzak kalınması gereken durumlardan biri olmuştur. Kişinin yaşı kaç olursa olsun ölümü kabullenmek oldukça güçtür. Bu sebeple kişiler rüyalarında tabut gördüğünde paniğe kapılarak ölümle bağlantı kurar. Ölümün en yakın hissedildiği anlardan biri kişinin tabut görmesidir. Bu sebeple rüyada tabut görmekle ilgili rüyalar oldukça merak edilen rüyalar arasındadır.

  Rüyada Tabut Görmek Ne Demektir?

  Rüyada tabut görmek aslında korkulduğu kadar kötü bir anlama sahip değildir rüyada görülen tabut kişinin bir işte galibiyet elde edeceği şeklinde yorumlanır. Kişinin rakiplerine karşı kazanç elde edeceğine de işaret eder. Rüyada tabut gören kişi rakiplerine her zaman üstün olur. Bu kişi güçlükler karşısında pes etmeyen, azimli zorlukların üstesinden gelen ve çalışmalarıyla sonunda emeklerin karşılığını alan bir kişidir. Rüyasında tabut gören kişi mücadeleci kişiliğiyle emeklerinin karşılığını her zaman fazlasıyla alır.

  Rüyada tabut görmenin bir diğer yorumu ise beklenmedik şekilde gelişen olaylardır. Rüyasında tabut gören kişi beklenmedik şekilde büyük bir mala kavuşur. Genel anlamda beklenmedik olduğu için kişiye miras kalacağı ya da kişinin beklemediği bir yatırım fırsatı ile karşılaşması şeklinde de yorumlanabilmektedir. Ancak bazı yorumcular ise aniden gerçekleşen olay hakkında olumlu yorum yapmamaktadır. Ani gelişen durumun kişiler arasında sıkıntıya yol açabileceği şeklinde yorumlarda bulunur. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüya sahibinin rüyasında tabut görmesi sonucu yakınlarında maddi destek alacağı şeklinde yorumlanır.

  Rüyada Tabutun İçinde Canlı İnsan Görmek

  Rüya sahibinin rüyasında tabut görmesi ve bu tabutun içinde canlı bir insan olduğunu görmesi iş hayatı ile ilgili sorunlara delil olarak gösterilir. Rüyada tabutun içinde canlı insan gören kişi çok çalışarak, maddi durumunu düzeltecek sorunların üstesinden gelecektir. Bu sorunların üstesinden geldikten sonra da ailesi ile uzun ve rahatlayacağı bir tatile çıkacaktır.

  Rüyasında Tabutta Cenaze Görmek

  Tabut insan ölüm çağrıştıran en önemli nesnedir. Bu sebeple kişilerin rüyasında tabut görmek oldukça korkutucu bir durumdur. Rüyada tabutta cenaze görmek ise kişinin uzun sürecek bir iş hayatına gireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada tabutta cenaze gören kişi yolculuk haberi alacak ve bu haber sonucunda yolculuğa çıkacaktır.

  Rüyada Bebek Tabutu Görmek

  Kişi rüyasında bebek tabutu görüyorsa aile içinde tartışmalar yaşayacağı ve bu tartışmaların kısa sürede çözümlenmezse daha da büyüyerek ciddi sonuçlara neden olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bebek tabutu görmenin diğer bir anlamı ise kişinin kötü alışkanlıklarının olduğu ve bu alışkanlıklarını bırakması gerekeceği şeklinde yorumlanır. Kişinin sağlığına dikkat etmesi ve sağlıklı beslenmesi gerektiği de rüyada tabut görmesi ile yorumlanan bir durumdur.

  Rüyada Tabutun Taşındığını Görmek

  Rüya sahibinin rüyada tabutun taşındığını görmesi iş ve eğitim hayatı ile ilgili büyük başarılar kazanacağı şeklinde yorumlanır. Bu durumda kişinin yakın dostları ile arası daima iyi olacak ve mutlu bir beraberlik yaşayacaktır. Aynı şekilde maddi anlamda da bolluk bereket anlamına gelen rüyada tabutun taşındığını görmek kişiyi rahatlatacak rüyalar arasındadır.

  Rüyada Boş Tabut Görmek

  Rüyada tabut görmek genel anlamıyla olumlu yorumlanan rüyalar arasındadır. Ancak Rüyada boş tabut görmek olumlu rüyaların aksine iyi yorumlanmaz. Rüyasında boş tabut gören kişinin yakın bir arkadaşı, akrabası ya da komşusunun öleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada dolu tabut görmek de boş tabut görmek gibi aileden birinin ölümü şeklinde yorumlanır.

  Rüyada Tabut Görmek ile ilgili diğer yorumlar

  Rüyada tabut görmek, kazancınızın artacağına, mal mülk sahibi olacağınıza, şeref ve itibarınızın artacağına, bekarsanız evliliğe işarettir. Tabut içinde bulunduğunuzu görmek, devlet ve saltanat ile yorumlanır. Rüyada tabut görmek, çoğunlukla hayır ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kendisini tabut içerisinde görmesi, bü­yük bir mala kavuşmasına işarettir. Çünkü tabut, büyük bir maldır demişlerdir. Rüyasında kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, gü­zel bir ahlaka sahip olmaya ve kar etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında tabut görmesi, kaybolmuş şeyinin bulunmasına, kayıp durumundan gelmesine işaret eder. Rüyada tabut görmek çoğunlukla hayra ve iyiliğe işaretle yorumlanmıştır. Rüyada görülen tabut, büyük bir servete işaret eder denilmiştir bazı yorumcularca.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap