Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rune sembolleri ve anlamları

  1 ziyaretçi

  rune sembolleri ve anlamları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rune

  Rune sembolleri

  İlk Aett (Gruplar yorumlamalarda yakınlıkları simgelerler.)
   

  Fehu : Sığır

  Fonetik eşdeğer: F

  Kehanet anlamı: Bolluk, para, sağlık, fiziksel ve finansal gereksinimler, amaçlar, tanıtım, özsaygı, karma.

  Majikal kullanım alanları: Para, iş ve tanıtım için ayrıca iş bulmak, amaca ulaşmak ve özgürlük için kullanılır.

  Mitolojik bağlantılar: Freyr, Gullveig, Cüceler, Sigurd ve Otter´in altını.

  Analiz: Fehu yaşamımızdaki günlük realiteyi, katalizörleri ve uyanmamız gereken yerleri gösterir. Ne düşünürsek düşünelim, tekrarlanan olayların benzerliklerine kendimiz neden oluruz. Evlerimizde aradığımız şeyler, fiziksel gereksinimlerdir, iyi bir ev, iş ve aile gereklidirler ama bunlarda aşırıya kaçmak ve sürekli istemek sizi bir sığıra çevirebilir yani sürekli geviş getirmekten öteye geçemez bir hale gelirsiniz. Büyülü ülkeler güzel ve çekicidirler ama eninde sonunda vatanınıza dönmek zorunda kalırsınız, öyleyse ne olduğunuzu hatırlamalı ve ruhsal gelişmenin ötesinde kendinizi yıkıma uğratmamalısınız. Fehu, ruhsal yolculuğumuz sırasında bulunduğumuz noktada bizi koruyan güçtür, bizi bulunduğumuz fizik gerçeği anlamamıza zorlar. Uyanışları istememiz için doğallığı işaret eder, bunun için ilk adım olasılıklara bir göz atmaktır, sonra da amacı düşünerek maddi kayıpları ölçümleyip, doğru karar verilmelidir. Kısacası Fehu, fizik dünyayı, ruhsal dünya ile dengelemeye kararlıdır.

  Uruz : Yaban Öküzü

  Fonetik eşdeğer: U

  Kehanet anlamı: Kıskançlık, yaşam, içgüdü, yabanlık, seksüalite, bereket, bilinçaltı, ilkel düşünce, irasyonellik, şamanik deneyler, geçiş yolculuk ayini.

  Majikal kullanım alanları: Olacağa karşı güç kazanmak, seksüel potansiyeli arttırmak ve avcılık.

  Mitolojik bağlantılar: Ullr, Loki, Odin.

  Analiz: Simge bizona benzeyen ve bin yıllar öncesinde Avrupa´da yaşayan bir yaban öküzüdür, uzun boynuzlarından antik Kuzey´de içki içilirdi. Neolitik Çağ´da çocukluktan erkekliğe geçiş töreninde bu boynuzlar kullanılırdı. Uruz, Fehu´nun zıddıdır yani Fehu ehli bir çiftlik hayvanı olan sığır, Uruz ise vahşi yaban öküzüdür. Tanrı´nın ve onun temsilcisi olan şamanın kutsal avını simgeler, güncel anlamda Fehu´nun hayatta kalma arzusunu açığa çıkarır, insanın ilahi doğasını gösterirken, majikal sempatinin ve etkinin başlangıcını kontrol eder. Aynı zamanda da, ölümün bir uyanış olduğunu, ölümlü olduğumuzu anımsatarak gösterirken, bu algı yetisinin tüm hayvanlar içinde sadece insanda bulunduğu öğretir. Bu Rune´un enerjisi ham, olgunlaşmamış bir güçtür ve erkeksidir, saf ve ateş elementidir. İlk yaban öküzünü öldüren erkek çocuk, erkekliğe adım attığında, yeni gizemlerin ilk basamağında demektir ve bu aynı zamanda da yaşamın kaynağının ölüm olduğunu anlamak için gerekli olan uyanışı simgelemektedir.

  Urisaz : Dev

  Fonetik eşdeğer: TH

  Kehanet anlamı: Çok çalışma, acılı olay, disiplin, bilgi, odaklanma, iç gözlem.

  Majikal kullanım alanları: Konsantrasyon ve meditasyon, iç disiplin, kötü pozisyonları temizlemek.

  Mitolojik bağlantılar: Frost Devleri, Loki.

  Analiz: Urisaz, engel taşların ilkidir. Engeller her zaman yıkıcı değildirler, onları aşmak için gereken gücü nasıl bulacağımızı öğretirler, devlerle ve ejderlerle boğuşmak için bir mitoloji kahramanı olmamızın şart olmadığını anlarız. Taşın bir diğer boyutu, öğrenmek için katlanmanın şart olduğudur, bu edebi anlamda değildir. Önemli olan içten, özverisel düzeyde katlanmaktır çünkü kader kesin değildir yaşamsal deneyler bize değişimlerin nedenselliklerini ve sonuçlarını gösterirler. Bu bize öncelikle negatif gibi görünürse de, aslında en önemli dersi içermektedir. Devler kötü görünümlerde olabilirler ama gerçekte değişimin, dönüşümün ve yeni bir çağa geçiş için yolun temizlenmesinin göstergesidirler.

  Ansuz : Odin

  Fonetik eşdeğer: A

  Kehanet anlamı: Otorite, liderlik, düşünce ve beden dengesi, yargı, şaman ve öngörü.

  Majikal kullanım alanları: Bilgece kararlar, başarı, liderlik gereği, kehanet ve majide yardım.

  Mitolojik bağlantılar: Odin

  Analiz: Bu Rune, içgüdüselliği, ilkel enerjiyi simgeler ve karakteri Urisaz´daki disiplin ve deney doğrultusundadır. Bu faktörler Odin´in kişiliğinde bütünleşerek aynı zamanda da kabile şamanının tanrısal bilgeliğini sergilerler. Odin´de bir şamandır ve Sleipnir adlı sekiz bacaklı atıyla dünyalar arasında yolculuk eder. Ansuz Rune´un dengesidir, Fehu ile beraber birçok insana yolculuklarında kaldıkları yerden yine yola çıkmaları için yardımcı olur. Dünyevi ve majikal gücü simgelerken, bu güçlerin cazibelerine kapılmamak gerektiğini öğretir. Odin ilk üç Rune´un dersini öğretirken, bilgeliğin yararlarını gösterir ama bilgelik düzeyinin de bir diğer başlangıca geçiş olduğunu vurgular. Gözlem ve perspektif eksiklerini bu Rune tamamlar. Odin dünyanın yükseklerinde oturur, aşağıya bakar ve kararlar verir ama kendisini ve insanlarını yeterince anlayamamıştır, çünkü gerçek bir lider olabilmek için duygusal ilişkilere gereksinimi vardır.

  Raido : Yolculuk.

  Fonetik eşdeğer: R

  Kehanet anlamı: Yolculuk, hac, değişim, kader, arama, gelişim, yaşam dersleri.

  Majikal kullanım alanları: Yolcuları korumak, değişimi ve geleni kolay kabullenmek, ilişkileri koparmak.

  Mitolojik bağlantılar: Nornlar, Sigurd´un yolculuğu.
   

  Analiz: Raido bireyin yaşam yolculuğudur, aynı zamanda da diğer yollarna iç ve dış ilişkiler anlamındadır. Kuzey mitlerinde bu yollar kaderle ilişkilidirler ve Nornlar düzeni sağlar. Üç kızkardeş olan Nornlar, Yggdrasil´in merkezinde yaşarlar ve suya bakarak tanrıların ve insanların kaderlerini bükerler yani tanrılarüstü bir gücü simgelerler. Bu mitik bilginin anlaşılması, Runik kehanet ve majinin mekaniğini oluşturur. İlişkilerin karmaşık bağları, kaderin iplikleriye örülür, bunu bir örümcek veya balık ağına benzetebilirsiniz. Her fırsat, şans veya raslantı, ağda yeni bir ilişki formunu oluşturur ve yarattığı değişimle sistemdeki herşeyi etkiler. Birçok insan bunu bilinçaltından yaparlar ama uyanış örneğinin başlangıcında bağlarla çevrelendiklerinden olanı farkedemezler. Burası çok önemlidir, olasılığı ve gelecek olanı tanımlamak veya algılamak yerine olayların karşısında hipnotik bir etki altında kalarak katılıp kalmak, bizi Fehu´ya geri götürür yani tekrar başa döneriz. Yapmamız gereken daha kolay yolları aramak ve geçmişteki dersleri anımsamaktır. Dolambaçlı ve çıkmaz yollar bize sona yani ölüme götürür, Raido hep bizimledir, Ansuz´da amaca ulaşmamızı ister, yaşam ve değişim daima sürecektir. Bittiğimiz yerde yeniden başlayacağız ama bu kez daha bir üst düzeyde ve daha yüksek bir bakış noktasında yer alarak... Yolculuk asla sona ermeyecektir.

  Yazı kaynağı : www.bilinmeyen.com

  RUNE ENERJİSİ UYUMLAMASI

  Rune çok eski zamanlarda Kuzey Avrupa'daki kahinlerin ve gizemcilerin kullandığı ilginç bir tekniktir. Rune hem gelecekten haber almak için hem de isteklere ulaşmak için kullanılmıştır. Rune  harflerinin mistik anlamları ve güçlü enerjileri son dönemlerde yeniden dikkat çekmelerini sağlamıştır. Bu semboller artık enerji çalışmalarında kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar vermektedirler. 

  Rune enerji sistemi; bu konudaki 2 farklı sistemden esinlenerek ve uzun süre üzerinde çalıştığı  tekniklerle birleştirilerek Berna Özcan Demir tarafından tasarlanmıştır. 24 rune sembolünün  enerjisine uyumlanacağınız sistemde bu sembollerle çalışmayı öğreneceksiniz. Rune sembolleri gücünü kolektif inançların enerjisinden almaktadır. Tarihin eski çağlarında o kadar fazla insan bu  sembollerin etkisine inanmıştır ki artık bu inanç insanlığın ortak bilincinde bir değer kazanmıştır.  Bizler hepimiz insanlığın ortak bilinci ile bağlantıda olduğumuz için kendimiz inanmasak bile  sembolü kullanarak bu insanların inancının enerjisini kullanmış oluyoruz. 100. maymun fenomeni bu  konuda harika bir örnektir. 

  Rune sembollerinin enerjisini doğru ve güvenli olarak kullanmak için uyumlamasını almanız şarttır.  Sembollerin çizimini bilmek enerji çalışmalarında kullanımlarına yeterli değildir. Enerji  çalışmaları için uyumlanma ve doğru teknikleri öğrenmek gereklidir.

  Uyumlamanızdan sonra aşağıdaki sembollere uyumlanacak ve sembollerin konularında kendiniz için  başkaları için enerji çalışmaları yapabileceksiniz. 

  SEMBOLLERİN ANLAMLARI VE KULLANIM ALANLARI

  1- Fehu: Bu sembol gelir artışı, şans, zenginlik ve yeni başlangıçlar için kullanılır. 

  2- Uruz: Bu sembol gücü simgeler. Düşmanlara karşı güç kazanmak etkisi verir. Ayrıca özgüven ve  cesaret için de kullanılır.

  3-Thurisaz: Bu sembol kaosu sonlandırmak veya kötü insanların gerçek yüzünü herkese göstermek için  kullanılır.

  4- Ansuz: Bilgiye ulaşmak, bilgelik, iyi öneriler almak veya gerçekleri görmek ve göstermek için  kullanılır.

  5- Raido: Yolculuk, zor zamanları bitirmek, giden kişiyi yeniden davet etmek ( gelmesini sağlamak  değil sadece sevgiyle davet etmek, gelmek kişinin kendi özgür iradesi ile olur) için kullanılır. 

  6- Kauno: Aydınlanmak, enerjinizi doğru kullanmak, kötü düşünceli insanları etrafınızdan  uzaklaştırmak için kullanılır. 

  7- Gebo: Aşk ve mutluluk için kullanılır.

  8- Wunjo: Sosyal ilişkileri geliştirmek ve yeni arkadaşlıklar edinmek için kullanılır.

  9- Hagalaz: Zararlı bir düşmanı durdurmak için kullanılır. 

  10- Naudiz: Saygınlık kazanmak, kötü alışkanlıkları bırakmak, unutmak istediğiniz olayların  etkisinden kurtulmak için kullanılır. 

  11-  Isaz: Bir şeyleri yavaşlatmak veya geciktirmek için kullanılır. 

  12- Jera: Bolluk, bereket, çocuk sahibi olmak, başarı için kullanılır.

  13- Ihwaz: Negatif enerjileri temizlemek ve durdurmak için kullanılır. Savunma amaçlı bir semboldür. 

  14- Perth: Şans sembolüdür ve hayatınıza şans getirir. Aynı zamanda doğru seçimler yapmak için  kullanılır.   

  15- Algiz: Evilik ve evlilikte mutluluğun sağlanması ve korunması için kullanılır.

  16- Sowilo: Işığın karanlığa zaferini simgeler ve kötüye galip gelmek için kullanılır.

  17- Tiwaz: Cesaretli olmak, adaleti sağlamak, yasal olarak galip gelmek için kullanılır. 

  18- Berkanan: Güzellik ve çekici olmak için kullanılır. 

  19- Ehwaz: Hızlı ilerlemek ve hayatta herhangi bir konuyu hızlandırmak için kullanılır. 

  20- Mannaz: İnsanlardan maddi ve manevi olarak yardımlar almak için kullanılır.

  21- Laguz: Psişik yetenekler, sezgisel güçler ve öngörüler için kullanılır.

  22- Ingwaz :Anlaşmazlıkların son bulması ve barış için kullanılır.

  23- Othila: Ailenizi kötülüklerden korunma ve yeteneklerinizi keşfetmek için kullanılır. 

  24- Dagaz: Sorunları bitirmek ve yeni başlangıçlar yapmak için kullanılır. 

  Uyumlamanızdan sonra her bir sembolün;

  Çizimi

  Sembolle ilgili bazı önemli bilgiler 

  Sembolün kullanımı bilgileri detaylı olarak mail ile gönderilecektir. 

  Sembollerin enerjisi ile çalışırken özel günleri ve zamanları seçmek ve özel uygulamalar yapmak  gereklidir. Yani sadece sembolü bir yere çizmek yeterli değildir. Sembolün enerjine uyumlanan bir  kişi sembolün enerjisini kendi hayatına veya başka birisinin hayatına yönlendirebilir. Rune uyumlaması her bir sembolün enerjisini doğru kullanarak yukarıdaki 24 konuda güçlü çalışmalar  yapmanızı sağlayacaktır. 

  Rune enerjisine uyumlanmak için bir ön şart yoktur, yani reiki bilmeniz gerekmez. 

  ÖNEMLİ BİLGİ: Çalışmadan sonra rune ile ilgili bilgiler yazılı olarak gönderilecektir. Bu çalışmanın  kehanet amaçlı kullanılan rune taşları ile ilgisi yoktur ve rune taşları ile ilgili bir şey  almayacaksınız. 


  Not: Bu program, uzaktan uyumlanmayı ve sistemin çalışma notlarını içeren uygulayıcılık programıdır.


  Sistemin masterliği (başkalarını uyumlama hakkı) için [email protected] 'dan iletişime geçebilirsiniz.


  -----------------------

  Aşağıdaki bağlantıda yüz yüze ve uzaktan çalışmalara katılanların geri bildirimlerinden bir kaçını bulabilirsiniz;


  https://www.reikiturk.com/sizden-gelenler


  -----------------------


  UYUMLAMAYI SATIN ALMA VE UYUMLAMA PROSEDÜRÜ 

  Uyumlamayı satın aldıktan sonra [email protected] mail adresine mutlaka mail atarak bilgi veriniz.  Mailinize tam adınızı ve soyadınızı ve uyumlama günü hangi ilde ve ilçede olduğunuzu da yazınız. Bu  bilgiler uyumlama için gereklidir. 

  Mailiniz üzerine 24 saat içinde size geri dönülecek ve uyumlama için uygun zaman alternatifleri  önerilecektir.

  TEMEL BİLGİLER 

  Uyumlama nedir?  

  Uyumlanma bizim kültürümüzde el vermek denilen şeydir. Bu bir yeteneğin bir üstattan (master) bir  öğrenciye nakledilmesi demektir. Burada nakledilen yetenek belli bir enerji frekansı ile çalışmak  yeteneğidir. Uyumlanmak yani bir konuda yetenek kazanmak için, üstat özel bir ritüel uygular ve daha  sonra siz de bu enerji ile çalışabilirsiniz. Örneğin rune enerjisi uyumlaması aldıysanız artık bu  enerji ile çalışma yeteneğine sahip olursunuz. Uyumlanma sonrası size sistemi nasıl kullanacağınız  öğretilir yada kullanım bilgileri gönderilir. Uyumlanma teorik bilgilendirmeyi de içerir yani  sistemi nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Reiki uyumlama almadan kullanılamaz. Hangi reiki çeşidi  olursa olsun, kullanmanız için mutlaka bir masterdan uyumlama almanız gereklidir, bu en temel  şarttır. İsteyen herkes uyumlama alabilir, uyumlama almak için özel bir yetenek gerekmez. Gerekli  olan tek şart sizin istemeniz, uyumlama yapacak bir master ve masterınızın söylediği zamanda ve  şekilde uyumlamayı kabul etmenizdir. 

  Uzaktan uyumlama verimli sonuçlar verir mi? 

  Enerji için zaman yada mekan yoktur. Uzaktan birisine enerji göndermek nasıl mümkünse, uyumlama  yapmak da aynı şekilde mümkündür. Uyumlamanın kalitesi yakından yada uzaktan değişmez. Ancak bazı sistemlerde teorik bilgilendirmeyi bire bir masterınızdan almanız çok önemlidir. Özelllikle temel  sistem olan Usui Reiki kesinlikle yüz yüze alınmalıdır. Ayrıca uzaktan uyumlamanın deneyimli ve  güvendiğiniz bir masterdan alınması da önemlidir. Marketimizde verdiğimiz uzaktan uyumlamalar teorik  kısmı kolay olan ve uzaktan da verilmesi uygun olan sistemlerdir. Markette olmayan sistemler ise  mutlaka yüz yüze alınmasını önerdiğimiz sistemlerdir. Uzaktan verdiğimiz sistemleri güvenle satın alabilir ve enerjilere uyumlanabilirsiniz. 

  Uyumlamayı nasıl alacağım ve sonrasında neler olacak? 

  Uyumlamayı satın aldıktan sonra mail ile bize ulaşacaksınız ve uyumlamanız için uygun bir zamanı  birlikte belirleyeceğiz. Zaman olarak akşam - gece saatlerini tercih edeceğiz ve ortalama 15-20  dakikalık bir zaman dilimi belirleyeceğiz. Bu sürede evinizde yada sessiz bir ortamda bulunmanız ve  size söylendiği şekilde uyumlamayı kabul etmeniz gerekecek. Uyumlama esnasında bilgisayar yada  telefona ihtiyacınız olmayacak. Sadece rahat ve sessiz bir ortamda 15-20 dakika kadar uzanacaksınız.  Uyumlamanız tamamlanınca mail ile çalışma notlarınızı alacaksınız. Notlarınız aldığınız sistemin  kullanımını içeren bilgilerdir. 


  Yasal Uyarı: Uyumlama, aktivasyon yada yetkilendirmelerimiz herhangi bir tıbbi öneri, teşhis yada  tedavi içermez. Sağlık sorunlarınızda doktorunuza başvurunuz. 

  Yazı kaynağı : www.reikiturk.com

  Rune Falı

  Runes: anlamları, açıklamaları ve uygulamaları. Runların yorumlanması. Düz ve ters bir biçimde runelerin kısa anlamı

  FEHU

  Fehu, Futhark'ın ilk runesi, başlangıcın runesi, doğum. Futhark onunla başlar, böylece yeni bir hayata başlamaya yardım edebilir. Bu, yeni bir seviyeye geçişin runesi, yeni bir işin başlangıcı. Fehu başlamak için güç veriyor yeni aşama hayatta. Rune yaratıcılığa yardımcı olur, taze, beklenmedik fikirlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Fehu genellikle fikirlerle, fikirlerle ilişkilendirilir. Fehu da genellikle sığırlarla ilişkilendirilir, ancak sığır başı sayısı serveti belirlemeden önce, bu nedenle şimdi eşdeğeri para olarak kabul edilebilir. Fehu maddi refah elde etmede yardımcı olabilir, ancak bir kişi hareketsiz oturmamalı, burada fikirlerinizi somutlaştırmak için bir işe başlamanız gerekiyor. Genel olarak yaratıcılık unsuru önemlidir. O zaman yeni işiniz başarılı olacak ve kesinlikle gelir getirecek. Fehu, Vans ile ilişkilidir - doğurganlık tanrıları, bu nedenle büyüme ile. Fehu, hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak zengin bir hasat elde etmeye yardımcı olabilir. Rune, kendinize, güçlü yönlerinize ve başladığınız işin başarısına güven verir. Rün Taşı - Kaplan Gözü.

  URUZ

  Güç Rune, büyülü enerji, "eyleyen", yari - savaşın ve erotik ilhamın ve coşkunun itici gücü; ve bu runenin enerjisinde erkek ve dişi bileşenler ayrılmaz bir şekilde kaynaşmıştır. Yeni başlangıçların runesi - başarı ancak öfkenin olduğu yerde mümkündür. Rune Stone - Mercan kırmızıdan kahverengiye.

  THURISAZ

  Güçlü ama çok ağır bir rune. Üç yönü vardır, bunlardan en belirgin olanı en yaygın ismin bir sonraki adıdır - perşembe - "tur", dev. Turses'in ana karakteristik özelliği, runenin içeriğini yansıtan Güçleridir. Bu Güç, İskandinav mitolojisindeki en güçlü tanrı olan Thor'un "özelliğidir". Rünün ikinci yönü bununla bağlantılıdır - şekli, Thor - Mjöllnir'in çekicinin stilize görüntüsünün şeklini tekrarlar. Üçüncü yön, Kapının Gotik adıyla ilişkilidir ... Bir dereceye kadar, Ture runesi bir askeri başlatma runesi olarak kabul edilebilir.

  ANSUZ

  En kutsal Futhark rünlerinden biri. Rune, Odin'in yanı sıra dezavantajı - sinsi bir as olan Loki ile ilişkilidir. Bu bir şiir ve sihir, ilham, vahiy ve beklenmedik keşifler ve toplantılardır. Aynı zamanda Bilgi runesidir. Ek olarak, Ansuz runesi, dünyalar arasındaki seyahat ve Dünya Ağacı Yggdrasil külünün görüntüsü ile ilişkilidir.

  RAIDO

  Raido, hem gerçek hem de mecazi olarak bir yoldur. Bu, hem bir hedefe giden yol hem de yaşamdaki kendi yolu olan yolun runesi. Raido, onsuz yaşamın imkansız olduğu sürekli hareketin runesidir. Kendi yollarına gitmeye, seçilen yönde hareket etmeye yardımcı olur. Raido hareketin, yolun runesi olduğundan, gezginlerin runesidir. Yolda kalmanıza ve herhangi bir yolculuktan güvenli bir şekilde eve dönmenize yardımcı olur. Raido, hem yolculuğun amacına ulaşmak hem de dünyamıza başarılı bir şekilde geri dönmek için şamanik seyahatte de kullanılabilir.

  KANO

  Kano bir ateş rünüdür ve esas olarak içsel ateştir. Bu, bir kişinin hayatını, kişisel yolunu aydınlatan ateştir. Kano aynı zamanda yaratıcı ateştir. Bu rune yeni bir şey yaratmaya yardımcı olur, ilham verir. Kano, arkadaşlarla düşmanları, uzaylıdan yakın, doğruyu yanlıştan ayırmaya yardımcı olan ründür. Önemliyi küçükten, önemsizden ayırarak adeta bir çizgi çizdiğini düşündürür.

  GEBO

  Rune hediyeler, fedakarlıklar ile ilişkilidir. Gebo sadece bir hediye değil, bu rune uyum ilkesini gerçekleştiriyor. Grafik gösterimi - iki özdeş çapraz çubuk da karşılıklılığı, karşılıklılığı gösterir. İskandinavya'da hediye alışverişi yapmak gelenekseldi. Ayrıca Almanca geben kelimesi de rune benzeri vermek anlamına gelir. Bu, sadece hediyelerle sevinmenin değil, aynı zamanda saf bir kalpten hediyeler yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu kural sadece günlük yaşam için geçerli değildir. Gebo, bazı yönlerden evrensel ilkenin rünüdür: "Etki kuvveti, tepki kuvvetine eşittir." Üstelik bu, iki şekilde yorumlanabilecek adalet ilkesinin bir tezahürü değil, denge ve enerjinin korunumu yasasının somutlaşmış halidir.

  WUNJO

  Vunyo, niyet sanatı ile ilişkilidir. Arzuları yerine getiren bu rune. Vunyo'nun ikinci anlamının neşe olması boşuna değil. Elde etmenin, istediğini elde etmenin, hayallerini gerçekleştirmenin sevincidir. Sadece arzularınızda kesin olmanız gerekiyor, çünkü kişinin tam olarak istediği şey yerine getiriliyor. Genellikle Vunyo, beklenmedik bir hediye, iyi şanslar, mutlu bir olaydan gelen neşedir. Vunyo yüksek ruhlar verir. Rune altındır. Bulutsuz mutluluğun runesi, hafiflik. Vunyo etkisi bir şans çizgisi, doğru bir şekilde yakalanmış olumlu olaylar akışı, hoş tesadüfler, şanstır. Vunyo, Odin'in runesidir. En inanılmaz büyülü arzuları bile yerine getirmeye yardımcı olur. Ana şey gerçekten istemek.

  HAGALAZ

  Hagalaz yıkıcı bir doğal elementtir, ancak öte yandan bir fırtına gereklidir. Burada Hagalaz'ın insanlar üzerindeki etkisiyle bir benzetme yapabilirsiniz. Yağmurdan sonra nefes almak daha kolay olduğu için Hagalaz eskiyi, büyümeye engel olan her şeyi yok eder. Eskiyen her şeyi silip süpürür, yeniye yer açar. Bu arınma, kurtuluş runesidir, genellikle zor, zordur, ancak daha fazla gelişmenin yolunu açan budur. Ama Hagalaz, geriye bakmadan, tomurcuktaki eski her şeyi yok eder. Eski ilişkilerden kurtulmaya, hareketi engelleyen bağları kırmaya yardımcı olabilir. Rünün hareketi çok keskin ama etkilidir. Hagalaz, doğal elementlerle ilişkilidir, bu nedenle genellikle havayı kontrol etmek için kullanılır. Hagalaz çok güçlü bir runedir, fırtınaya, fırtınaya, kasırgaya neden olabilir. Hagalaz ayrıca denizde fırtınalara neden olur. Dahası, rune kullanımdan önce bile etkilemeye başlar, çoğu zaman sadece ona konsantre olmak yeterlidir.

  NAUTİZ

  Bu ağır bir rune. Pranga runesi, zorlama. Birkaç yönü var. Birincisi, bu bir ihtiyaç, yaşanması gereken zor bir dönem. İhtiyaç ve kıtlık her zaman darı değildir, bu nedenle İskandinavya'da boşuna değil Zor zamanlar"ihtiyaç ateşi" yaktı ve bütün sığırları iki ateş arasında kovaladı. Bu temizlik ayini ihtiyacın üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. İkincisi, Nautiz zor bir zorunlulukla bağlantılıdır. Burada, bir kişinin ağır ve sıkıcı da olsa bir şey yapması gerektiğinde, ancak onsuz devam edemeyeceği bir şey olduğunda, kendini zorlama hakkında konuşuyoruz. Nautiz burada yardımcı olabilir. Ayrıca bu rune acil durumlarda kullanılabilir. Bir kişi köşeye sıkıştırıldığında ve başka bir çıkış yolu olmadığında - Nautiz'in gerekli olduğu durum budur. Ancak yalnızca aşırı ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olur ve kararlar kolay olmayacak, bu sıkı çalışma, sabır koşusu. Ama Nautiz'in üçüncü bir çok önemli yön... Nautiz bir zorlama runesidir. Yardımı ile bir kişiyi etkileyebilir, düşüncelerinizle ona ilham verebilir, ihtiyacınız olanı yapmasını sağlayabilirsiniz. Ek olarak, Nautiz runesi, prangaları empoze etmek için bir bağlayıcı olarak kullanılabilir.

  ISA

  Isa bir buz runesidir, soğuktur, şekli bile bir saçağı andırır. Bu kendiliğinden bir rune, kışla ilişkilendirilebilir, tüm doğanın donduğu, durduğu, buzu eritecek olan baharın gelişini beklediği bir zaman. Isa - Bu, suyu bir kabuk gibi çeken ve herhangi bir hareketi durduran buzdur. Isa tam bir durma runesi, donuyor ve ne olduğu önemli değil. Ama İsa, değişimi hazırlayan duraktır. Isa bir iç denge, bir dayanak noktası buluyor.

  JERA

  Bu rune meyvelerle, hasatla, ancak aynı zamanda zamanın geçişiyle ilişkilidir. Hyra'nın ilkesi "Her şeyin bir zamanı vardır". Her şey daha erken ya da daha sonra değil, tam zamanında olacak. Hyera, başarının, makbuzun, sonucun runesidir. Rünün şekli - iki yarı - yılın sıcak ve soğuk mevsimlere bölünmesiyle ilişkilidir. Ek olarak, Futhark'taki runenin yeri derinden semboliktir, çünkü ortadadır ve olduğu gibi onu ikiye böler. Ayrıca, iki ründen oluşan tek ründür. ayrı parçalar, yani grafiksel olarak bağlı değil.

  EIHWAZ

  Bu rune, Ash Yggdrasil'i, yani dokuz dünyayı birbirine bağlayan ağacı, dünyanın eksenini sembolize eder. Eyvaz, tüm dünyaları gezmenizi, herkesten güç almanızı sağlar. Bu bir bağlantı runesidir, formda bile, Ash üst ve alt dünyaları birbirine bağladığı gibi, tepeyi alta bağlar. Eyvaz çok güçlü, güçlü bir runedir, grafiksel olarak bir asayı andırır. Eyvaz ruhun runesidir, vücudun dışına seyahat eder, ama aynı zamanda ölüm. Ağaçlardan, kül hariç, porsuk ile ilişkilidir. Eski zamanlarda, ondan oklar yapıldı, yani. Eyvaz her anlamda avın rünüdür. Ek olarak, Eyvaz bir koruma runesidir, ancak aktiftir.

  PERTH

  Bu rune genellikle kaderin runesi olarak adlandırılır, çünkü beklenmedik bir şeye işaret eder. Perth bir şans runesidir, beklemediğiniz ve kontrol edilemeyen bir şeye işaret eder. Olay olumlu olabilir, tamamen olmayabilir, ancak zorunlu olarak doğum, hayatta kaderin belirlediği yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır.

  ALGIZ

  Algiz, yukarıdan bir koruma, güvenliktir. Algiz, şekil olarak ellerini göğe kaldırmış bir adamı andırıyor. Rune, Tanrıların korunmasını sembolize eder. Şunlar. bu kişinin kendisi tarafından yaratılmayan, kendisine verilen korumadır. Rün, dünyayı karanlık güçlerin istilasından koruyan Tanrıların Muhafızı tanrı Heimdall ile ilişkilidir. Algiz bir kalkandır, artık ayarlanması veya beslenmesi gerekmeyen bir korumadır, insanı tek başına korur. Ek olarak, Algiz vücudun savunma sistemi ile ilişkilidir - yani. onun bağışıklığı. Rune vücudun direncini arttırır, hastalıklara karşı korur.

  SOWELU

  Bu güçlü bir runedir, güneş enerjisi taşır. Işık runesi, ateş. Şeklinde, Sovilo yıldırımdır ve bu, runenin başka bir anlamıdır. Şimşek ve güneş farklı kuvvetler olsa da, ortak bir noktaları da vardır. Her ikisi de ateş elementinin tezahürleridir. Baykuş bir ateş rünüdür ve yıldırım ateşin aktif yönüdür. Yıldırım, karanlıkta her şeyi aydınlatan bir flaştır, çok ihtiyaç duyulan bir ateşi öldürebilir ve tutuşturabilir. Rün taşı kehribardır. Metal altındır.

  TEİWAZ

  Teyvaz, bir savaşçının runesidir. Bu rune, savaş ve adalet tanrısı Tyur'a adanmıştır. Bu nedenle, bu genel olarak askeri niteliklere sahip bir cesaret ve sertlik runesidir. Güç ve kararlılık verir. Enerji açısından Teyvaz erkek bir runedir, aktif eylemler, mücadele ile ilişkilidir. Formda, Teivaz ilk önce bir kılıcı andırıyor, ancak ayrıca terazi, dolayısıyla iki ana anlam - savaş ve adalet. Böylece, bunun adil bir savaşın runesi olduğu sonucuna varabiliriz. Şunlar. öncelikle savunma savaşı, savunma, saldırı değil. Teyvaz savunucuların runesidir: Anavatan, aile, fikirler. Ayrıca Teyvaz zafer rünlerinden biridir. Ayrıca, bu rune özveri ile ilişkilidir. Sonuçta, Fenrir'i bağlamak için sağ elini feda eden Tyr'dı. Ayrıca Teyvaz silahlara, özellikle de kılıçların kabzalarına uygulandı.

  BERKANA

  Berkana, dişi rune olan Tanrıça'nın runesidir. Tanrıça'nın bir runesi olan Berkana, doğum sırasında iyi yardımcı olur. Berkana büyümeyi, gelişmeyi teşvik eder. Sembolize ettiği büyüme hem tamamen fiziksel hem de ruhsal olabilir. Rune ağacı huş ağacıdır.

  EHWAZ

  Evaz çok güçlü bir büyülü runedir. Onu bir atla ilişkilendirmek gelenekseldir. Evaz, fizikselden farklı olarak hiçbir engelin olmadığı bir kişinin astral bedeni ile ilişkilidir. Evaz, hedefe giden yolda her türlü engeli aşmanızı sağlar. Bu, Niyet Embodiment'in runesidir.

  MANNAZ

  Mannaz, bir kişinin runesidir. Bu rune, hem falcılıkta hem de formülde belirli bir kişiyi sembolize edebilir. Ama ayrıca, Mannaz zekanın runesidir. Bu rune zihinsel çalışmaya yardımcı olabilir. Mantıksal rasyonel düşünme, akıl ile ilişkilidir. Mannaz, zeka runesi gibi, zihinsel bedenle ilişkilidir. Yani zihinsel düzeyde gerçekleşen süreçlerden sorumludur. Bu rune, ışık tanrısı Heimdall ve Odin'in kendisiyle aynı anda ilişkilidir.

  LAGUZ

  Laguz, suyun runesidir. Ancak sadece su elementi ile ilişkili değildir, Laguz her şeyden önce bir deredir. Bu nedenle, rune nehirlerle, şelalelerle, kaynaklarla, hatta denizle bile ilişkilidir, ancak durgun suyla değil. Laguz prensibi sürekli hareket, akışkanlıktır. Aynı zamanda, güçlü bir su akışının yolundaki tüm engelleri süpürebileceği unutulmamalıdır, ancak bu zaten bir seldir. Sezgiyle, tanrıların korunmasıyla ve yol göstermeyle de ilişkilendirilebilir.

  INGUZ

  Inguz, Freyr runesidir. Bu bir doğurganlık runesidir ve genellikle hasatla ilişkilendirilir. Ve sadece tarlalardan değil. Inguz, bazı işlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasıdır. Bu çok uyumlu bir runedir, ters veya ayna konumu yoktur, yani. Numara Olumsuz yön... Her durumda, bu tamlık, bütünlük runesidir.

  Odin'in runesi. Boşluk sondur. Boşluk başlangıçtır. Bilinmeyen hareket halindeydi. Boşluk ve tam anlamlılık. Varlığın doluluğunu kucaklar. Rün şartı: olup biteni desteklemek ve buna hazır olmak. Bu tam güven runesi, GERÇEK kaderinizle doğrudan temasın heyecan verici bir kanıtı olarak algılanmalıdır. Bu kaderin kozmik gücüdür.

  Tanrıların alfabesi olarak Slav runları ve onlarla ve kendi aralarında iletişim kurmanın en eski yolu, Rus Veda'daki tarihçiler ve uzmanlar arasında uzun süredir tartışmalara neden olmaktan çıktı. Ayrıca, büyük sevincimiz ve Halkın genel Gücü için, Yerli Hafıza her gün yeniden canlanıyor ve Ataların dili, Kardeşler ve Torunlar tarafından modern yabancı dillerle aynı büyük zevk ve ilgiyle öğreniliyor.

  Daha önce olduğu gibi, Slav rünlerinden derin anlam ve muazzam güce sahip muskalar yaratılır. Ustalarımız, bu portalın sayfalarında, alfabeden gelen her Slav runesinin geniş bir kelime veya cümle halinde derlendiği ve belirli bir mesaj ve ücret taşıdığı sayısız eser sunuyor. Bugün 18 ana Slav rününde onaylanan alfabenin çoğu Kiril harfleri şeklinde çevrilmiştir ve bunların en güçlüleri Yerli Tanrıların adını almıştır: Perun, Çernobog, Dazhdbog ve Lelia.

  Ancak yüzyıllardır unutulmuş Slav runelerinin alfabesi ile tanışmanın en başında, birçoğunun korku ve kafa karışıklığı var - bu veya bu sembolün nasıl tercüme edileceği, ligatür nasıl yorumlanacağı ve muska ve tılsımlarda nasıl çalışır?

  Zarenitsa, tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacak ve Ana şeyi duymanız ve Güçlerini kullanmayı öğrenebilmeniz için Slav rünleri hakkında size basit ve net bir şekilde anlatmaya çalışacaktır.

  Slav runelerinin benzerliği, açıklamaları, yorumları ve İskandinav futhark ile anlamları

  İskandinav futarkını zaten iyi bilenler, belirtilen alfabeden birçok Slav runesinin tanımında, anlamında ve yorumlanmasında onunla benzerliği hemen belirleyecektir. Mızrakları kırmaya, kişisel kanaatleri kırmaya ve Gerçeği talep etmeye çalışmadan ve hatta dahası ciddi hesaplamalarla kendi araştırmamızı yürütmeye çalışmadan (yine de internet portalımız bilinen bilgi ve önerileri popüler bir şekilde iletme hedefine sahiptir - mevcut olanları kırmamak ve yeni anlaşmazlıklar yaratıyor), not ediyoruz - gerçekten Olmak gerçekleşir.

  Ve önemli bile değil - kimin önce geldiği, yumurta mı yoksa tavuk mu? Slav ve Aryan halkları başlangıçta ortak köklere ve ortak bir kültüre sahipti ve Kardeşler her zaman birbirlerine, davranışlarına, geleneklerine ve geleneklerine saygı duyuyorlardı ve torunları Veles imajında ​​Odin veya Odin kılığında Veles'e saygı duyuyorlardı. Bu nedenle birçok kişi, bir dilde veya başka bir dilde konuşma eğilimi veya belirli halk lehçelerinin yanı sıra belirli bir dilin karakteristik seslerindeki aksanların kullanımı olarak, kullanımı daha kolay ve daha anlaşılır olan alfabeyi ve futarkı seçer. bölge.

  Olması gerektiği gibi - her İskandinav ve Slav runesi anlaşılmalı ve hissedilmeli, kelimedeki ve ruhtaki sesini ayarlamalı, kalple anlamalı - sizin için tam olarak ne taşıdığını ve kişisel, Önemli'yi duyun. Ancak böyle bir uygulamadan sonra, Tanrılarla olan diyaloğunuzun doğru bir şekilde duyulacağını ve gönderilen cevabı hızlı bir şekilde okuyacağını umabiliriz.

  Günler, aylar ve hatta yıllar alır, ancak acilen Slav rünleri olan bir tılsım ihtiyacınız varsa, Yerli Antik Dilde akıcı olan ve Atalarla köklü bir bağlantısı olan Üstatlarla iletişime geçin. Sorunlarınıza iyi şanslar ve çözüm getiren, refah ve refahı çeken ve Patronların korumasını sağlayan bir muska veya tılsım yaratmanıza kolayca yardımcı olacaklar.

  Slav rünlerinin tanımı: sembollerin yorumlanması ve muskalarda kullanım

  Ev muskalarının işlenmesi için süs eşyalarının yaratılmasında, ev eşyalarının yaratılmasında amaca uygun anlamlara sahip Slav rünleri kullanıldı: yemekler, iç dekorasyonlar, kült eşyalar, erkekler, kadınlar veya çocuklar için dış ve alt giysiler, havlular ve kemerler.

  Bir kişinin gömleği veya kalkanı üzerindeki Slav runelerinin çevirisine göre, kişi hem Aileye ait olduğunu hem de içindeki rolü anlayabilir ve ayrıca İnancının ve Tanrıların Korunmasının ne kadar güçlü olduğunu hissedebilir. Ritüel sembolizmde Slav alfabesi de çok aktif olarak kullanılır - Vedunlar, uygun aktivasyon ve niyetten sonra büyük bir mesaj ve Java, Navi ve Prav'ın dostça etkileşimini taşıyan runelerden gerçek bitişik harfler oluşturur.

  Mantoda Slav rünleri de kullanılır - durumun etkili bir şekilde teşhisi için ve yaklaşan çalışma için düzen, yapılanların sonuçlarını ve gelecek için tahminleri belirlemek için. Tıpkı İskandinavya'da olduğu gibi, rünler tahta veya taş kalıplara uygulanır, doğrudan ve ters değerler belirlenir ve yorumlanırken dikkate alınır. Bir veya başka bir yazarın düzeninde Slav runelerinin okunması belirli bir sisteme göre gerçekleştirilir, ancak her rune her zaman önemli bir teklif ve Tanrıların tek, açık bir hikayesinde canlı bir görüntüdür.

  Manto başlangıcından önce onlara hitap etmek ve iyilik almak Ailenin Gücünü ve uyumunu arttırır, Ruhu ve İradeyi ifade eder, Geleceği gerçekleştirmeye ve buna hazırlanmaya yardımcı olur, bazen Yolu değiştirir, Matthew-Makosh ile dokuma fırsatı bulur. Ailenin Kaderinde mutlu bir Paylaşım.

  1. Rün Dünyası

  Slav runik alfabesinde M harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Belbog, Dünya Ağacı, içsel benlik

  Yardım almak, cevap vermek, korunmak, durumu anlamak, Tanrılara yönelmek ve barış ve bereketi almak, var olan değerleri yeniden düşünmek ve yeniden değerlendirmek. Rune, adalet açısından değil, İyi ve İyi kavramının kendisi için bir eylemi zorlayacaktır. Bu nedenle, asla kullanmayın Olumsuz etkiler ya da durumu lehinize çevirmeye çalışmak.

  Dünya, geleneksel Slav temsilindeki Belbog runesi, Reveal'deki düzenlemesi olarak Tanrı ve İnsanın görüntüsüdür. Evrenin ekseni Dünya Aile Ağacı'dır ve omurga bir kişinin iskeletidir - bu, Dünyanın temeli olan ana şeydir. Slav runesinin kendisi, hem Ağacın büyümesini hem de elleri yukarı kaldırılmış bir kişiyi sembolize eder. Barış kelimesinin ana anlamlarından biri, kesinlikle kendi Düzeninin bulunduğu ve Kanunlara uyulmasını gerektiren bir klan, toplum, topluluktur.

  İskandinav Futhark'ta, Slav rune Mir'in anlamı iki rune ile aktarılır: Mannaz - bir İnsan imajı, kişilik ve Algiz - Tanrı'nın bir imajı olarak. BelBog'un görüntüsü Heimdal veya Beyaz As ile paraleldir. Slav Beyaz Tanrısı gibi Heimdal da Sınırları Kaos güçlerinden korur, Düzenin ana koruyucusudur.

  2. Rune Chernobog

  Slav rune alfabesinde C veya C harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Chernobog, ters Dünya Ağacı, gölge, şakacı

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Belbog'un aksine, Chernobog mutlak kötülüktür. Yolda ve Yaşamda yeni, iyi bir yerin görünmesi için eski, gereksiz olanı yok etmeniz gerekir. İstemek yeni aşk, geçmiş anıları kaybetmeye hazır olun, vb. Chernobog ve Belbog, Varlığın iki yüzü, Dengenin iki yüzüdür. Runes Mir (Belbog) ve Chernobog birlikte Kader runesi Rock'ı üretir. Rünün kendisinin çevirideki anlamı: değişim ve yıkım, iyi amaçlar için bile zarara neden olmak (örneğin, bir operasyon yürütmek), çift dip, gizli varlık ve olumsuz etki.

  Chernobog Kaos'un etkilerinden koruyor ve dünya Düzenini koruyorsa, Chernobog bizi Kaos'un yollarına ve güçlerine bağlar. Ancak, İnsan iyi ve kötüden oluştuğu için mutlak kötülüğü sadece olumsuz bir eylem veya güç olarak düşünmek yanlış olur ve şu veya bu eylemin görüşü ve nedenleri farklı durumlarda tamamen farklı olacaktır.

  Bu nedenle Doğada İyi ve Kötü'nün varlığı ve etkileşimi değişmezdir ve sürekli olarak Dünya'nın kendisini etkileyen bu merkezkaç kuvvetlerin Dengesi için çaba gösterir.

  Chernobog runesi, Düzenin koruyucusu ile savaşan ve yerleşik Sınırları ihlal eden düzenbaz tanrı Jester ve Palyaço'dur. Bir insanla ilgili olarak, rune, sol omzumuzun arkasındaki bir gölgedir ve bu, şakacı bir şekilde bizi maskeleri yırtmaya ve yanılsamaları yok etmeye yönlendirir. Sihirde, Chernobog eski gereksiz bağlantıları çözmeye ve kısır döngüden kurtulmaya yardımcı olur.

  İskandinav Futhark'ta, Chernobog runesi, Hagalaz runesinde ve kısmen Perth'de büyük tesadüfler bulur. Chernobog'un görüntülerinden biri, her yerde bulunan joker ve destroyer Loki'dir.

  3. Runa Alatyr

  Slav runik alfabesinde A harfini sembolize eder.
  Ana Anlamları: Dünya Yılı, Kutsal Kase, Temel Bilgiler, Başlangıç, Büyüklük

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Alatyr, Dünyanın etrafında döndüğü tökezleyen blok olan Başlangıçtır. Alatyr her yerde ve hiçbir yerde, hafif ve ağır, hem küçük hem de büyük. Bu saf enerjidir, sihirdir - her şeyin başladığı yer burasıdır. Alatyr runesinin ana anlamları güç, bilgi ve fırsatlardır. Döngüsellik, stabilite, tedavi, restorasyon, yol gösterme - yol açma ve perspektifler.

  İskandinav futarkında, Alatyr'ın anlamını tam olarak taşıyan tek bir rune yoktur. Northumbrian rün serilerinden Hyera ve Stan rünü ancak bir dereceye kadar karşılaştırılabilir.

  Alatyr, Dünya'nın merkezi olan Dünya Dağı'dır. Alatyr çevresinde Chernobog ve Belbog'un ebedi mücadelesi, Kaos ve Düzen güçlerinin savaşları ve çatışmaları - denge yasasının korunması. Alatyr, bir temel taşı - Tanrılar tarafından Okiyan'ın dibinden kaldırılan ve Buyan-Ostrov'a açık denize aktarılan bir avuç toprak.

  Dünyanın bütün nehirleri Alatyr'ın altından doğar ve tüm yollar başlar. Kurala hitap eden ve Treb'i sunan sihirli sunaklar, ana Tanrılar için bir taht görevi gören Alatyr taşının sembolik bir görüntüsüdür.

  4. Rün Gökkuşağı

  Slav runik alfabesinde P harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Yol ve Sevinç, Zafer ve Başarı, Sonuç

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Gökkuşağı, A noktasından B noktasına en kısa yoldur, nehrin iki kıyısını birbirine bağlayan göksel bir köprüdür. Bu bir yoldur, bir yolculuktur, sihir yardımıyla, Tanrıların müdahalesi de dahil olmak üzere, arzu edilenin maksimum yaklaşımıdır. Bu, temasın kurulması ve iletişimin sevinci, olayın başarılı bir sonucu.

  Yol, Düzen ve Kaos arasında bir hareket halidir. Yolun başı veya sonu yoktur, ancak bir Kaynak, ilk adımın bir Noktası ve bir Sonu vardır. Bilinen "yapman gerekeni yap ve olacak olan ol" sloganı Gökkuşağı runesi için mükemmel bir örnektir. Gökkuşağı yolunun bir kalbi vardır ve rune Alatyr'a çıkar. Yolun yörüngesi, hareket hızı ve diğer parametreler, Chernobog ve Belbog güçleri arasındaki sonsuz çatışmayı, ateş ve suyun, ışık ve karanlığın, gündüz ve gecenin uyumlu etkisini belirler.

  İskandinav Futhark'ta Alatyr runesi genel anlamda karşılık gelir: yol, Raido runesine seyahat ediyorum. Bununla birlikte, ikincisi yolculuktaki zamanı, onun gerçeğini ve Yolu, bazen bir ömrü sembolize eder. Gökkuşağı üzerinde kalmak imkansızdır, çünkü bu yol Tanrılar tarafından belirli bir zamanda belirli bir amaç için açılır.

  5. İhtiyaç Rünü

  Slav runik alfabesinde H harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Viy, Nav, Fate, Krivda, kaçınılmazlık

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: böyle bir kaderi hak edenlere acı veren bir cehennem ateşi runesi. Olumlu anlamda, ne olursa olsun, sorunlarının, ihtiyaçlarının ve arzularının tanınmasıdır. Olumsuz - baskı ve zorlama, zorluklar, esaret, yoksulluk, acı ve zor bir varoluş. Rüne itiraz, Veles'in karanlık yüzü ile bir bağlantıdır.

  İhtiyaç, Aşağı Dünyanın ana Tanrısı Navi, Niy'in veya başka bir şekilde Viy'nin Görüntüsünde Veles runesidir. Viy, korkunç bir tanrı - bakışları tüm canlıları yakar, ancak bu ateş ışık vermez ve zincirlere bağlanır, umutsuzluk ve boşluk hissi verir. Ancak bazen yol tekerleğini ihtiyacınız olan yöne çevirmek için bu ateşe ihtiyaç duyulur. Sihirde İhtiyaç, herhangi bir eylemin yasaklanması veya evrenin gerçek gerçekliğini kapsayan maddi zorlukların, bağların ve bilinç zincirlerinin bir öngörüsüdür.

  İskandinav Futhark'ta, bu İskandinav runesi Nautise'nin anlamına karşılık gelir.

  6. Krad Rünü

  Slav rune alfabesinde G ve K harflerini sembolize eder.
  Temel anlamlar: Gerçek, Ateş, Enkarnasyon, fiil eylemi

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Hırsızlık, yalnızca ölüleri yakarken değil, aynı zamanda istekler, ritüeller, tavsiye veya yardım talepleri getirirken de Tanrılar için yakılan bir kurban ateşidir. zor vakalar... Bu ateş yakar, gereksiz her şeyi ortadan kaldırır, müdahale eder, temizler ve yolu açar. Krada'nın işteki en önemli anlamları: kurtuluş, tanınma, amaç için çabalama, bilgi ve öğrenmeye susuzluk, şükran ve seçim.

  İskandinav Futhark'ta bu rune, Kveort'a en yakın olanıdır. Aynı açık eylem, güçlü ve geri döndürülemez, aynı ateş gücü ve İlahi güç ve amacın vücut bulmuş halidir. Ateş, Tanrıların insanlara armağanıdır, bu nedenle, bir dereceye kadar İskandinav Kano ve Gebo, Slav rune Krada'nın anlamına karşılık gelir. Bu bir eylem koşusu, bir fiil - hedef ve niyetlerin somutlaşmışı. Sihirde Krada kanalları temizler, arzuları serbest bırakır ve onları gerçekleştirmeye yardımcı olur.

  7. Rün Treba

  Slav runik alfabesinde T harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Savaşçı, fedakarlık, metanet

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Bu, asıl şeye giden yolda bir savaşçı gezgin runesi - Alatyr. Bu, kendi kurallarınızı, gereksinimlerinizi ve gerekirse fedakarlıklarınızı belirleme runesidir. Oyunda kurallar çiğnenmez. Zafere götüren, onların gözlemi, dikkatli çalışması ve onlara bağlılığıdır.

  Bununla birlikte, her oyun ve zafer, rekabet, savaş, rekabet - savaş anlamına gelir. Zorlukların üstesinden gelmek, hedef, güç dağılımı, israfı, başarıları, becerileri, gerekliliği - bunlar Treb runesinin sembolizmini tanımlayan ana kelimelerdir. Treba, İskandinav Teivaz runesine anlam bakımından benzer. Kuzey masallarında böyle bir efsane var: Tanrılar, dünyanın sonu olan Ragnarok'u büyüleyen Kurt Fernir'i yakaladığında, canavarı gücünden ve eylemlerinden korumak için güçlü prangalar koymak gerekiyordu. Ancak bu ancak kurnazlıkla yapılabilir. Fernir'e, Tanrıların sadece zincirleri test edip sonra onları kaldıracağına dair söz veren Tyr, vaat edilenin garantisi olarak elini kurdun ağzına koydu. Kısıtlamalar uygulandı, ancak kaldırılmadı ve Fernir Thur'un elini ısırdı. Bu bedelle Kaos'a karşı zafer ve Barış'ın devamı sağlandı.

  Teivaz ve Treba'nın kastettiği bir şeyin kaçınılmaz fedakarlığıdır. Ancak, basit bir fedakarlık değil, en önemli şeyin fedakarlığı - kişinin kendisi. Ruhun Savaşçısı böyle bir fedakarlığın hafif ateşiyle bilincin prangalarını aşar ve Güç ve Bilgi bahşeden Alatyr'a bir yol bulur.

  8. Rün Gücü

  Slav runik alfabesinde C harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Güç, bilgi ve bütünlük kazanma

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Birine veya bir şeye etki eden kesinlikle herhangi bir kuvveti ifade eder. Aynı zamanda uygulanan bir çabadır - bir durumu veya nesneyi değiştiren bir eylem. Başlangıç, etki, konsantrasyon, İlahi ve temel güçlerin meydan okuması, çağrı ve akışı kabul etme yeteneği: tüm bunlar bu runenin temel özellikleridir. İskandinav Futhark'ta, Güç, Ruh runesine anlamca karşılık gelir. Nordlar için güç, yalnızca tüm dünyayı ve kendinizi değiştirme yeteneği ve yeteneği değil, aynı zamanda düşünce ve varlığı ayıran bilincin prangaları olmadan seçilen yolu takip etmektir. Slavlar da böyle mantıklı bir yorumu takip ettiler ve runeyi bağlarında bir zafer sembolü olarak adlandırdılar ve şu an için dışsal olanı feda ettiler - Ruh'un ve kişinin kendi "Ben" inin serbest bırakılması. Sihirde, bu Slav runesinin kullanımı, sorgulayıcıyı kısa, muzaffer bir Yola yönlendirmeye ve sorulan soruyu netleştirmeye, harekete geçmeye karar vermeye yardımcı olur.

  9. Rün Rüzgarı

  Slav runik alfabesinde B harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Veles, Rüzgar, güç, cadı, bilgi

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: değişkenlik, yıkım, son, yıkım, doğal afet, sarma, dağıtma, arınma, olasılıklar, hız - işte burada Rüzgarın gücü yatıyor. Ana şey, onu nasıl yöneteceğinizi öğrenmek ve doğru hareket vektörünü ayarlayarak kendi amaçlarınız için dikkatli bir şekilde kullanmaktır. Kural olarak, işte, pozitif veya negatif bir pozisyonu netleştirmek ve ayrıca içsel I ile çalışmak, geliştirmek ve geliştirmek, elementleri aramak ve havanın enerjisini kullanmak için tam olarak diğer runelerle birlikte kullanılır. Sihir düzeyinde, Rüzgar rünü sihirli bir daireyi ve içindeki gücü simgeleyerek bir kasırga yaratır ve hız verir. Bu rune, Veles'in gücünü, bilgeliğini, zenginliğini ve bilgisini sembolize eder. Görsel olarak, Ruh'un savaşçısının runesi olan çift Treba'ya benziyor. Tıpkı Treba gibi, Rüzgar da Alatyr taşına giden yolda, sonuca ve Mukavemet'e yönelen gezgini sembolize eder. Duygusal olarak, Rüzgar öfke, ilham, ezici arzu ve eylemdir.

  10. Rune Bereginya

  Slav runik alfabesinde B harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: anne-Makosh, Toprak, Kader, huş

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Su ve toprakla çalışmak, yeni bir girişimde güç kazanmak, iyi şanslar, refah, refah, tüm aile sorunlarını çözmek ve sorunları sona erdirmek, koruma, adalet ve himaye Bereginya runesinin ana özellikleri ve anlamlarıdır. Ayrıca kadın güzelliği, bilgelik, kurnazlık, olgunluk ve doğurganlık gibi niteliklerin güçlendirilmesiyle de ünlüdür.

  Bereginya annenin ilkesidir, Slav Vedalarında bu isim Tanrıça Makosh anlamına geliyordu. Bu nedenle, Anne Mokosh Bereginya'nın runesi, hem insanların yaşamasına izin veren dünyevi doğurganlığı hem de genel olarak insan kaderlerini bilir. Makosha'nın iki hipostazı olduğu için - gündüz ve gece, o zaman bu Slav rune ters bir anlamda sadece yaşamın bir sembolü değil, aynı zamanda ölümün de sembolüdür. Sadece anlamlarının bir kısmında İskandinav Berkan runesinin yanı sıra Cennetteki Anne Frigga ve Yeraltı Annesi Hel'in görüntüsüne benziyor. Geleneğe göre Makosh Ana, yeryüzündeki ruhlara hem hayat verir hem de zaman geçtikçe onu alıp götürür, Dolya ve Nedoli'nin yardımıyla insan kaderlerini birlikte dokur.

  Bereginya kaderin runesidir, çünkü Makosh bazen bir eş olarak Veles'in bir devamı olarak kabul edilir ve ayrıca dünyanın elementlerinin gücünün runesi - ağır, güçlü ve bakım için minnettardır.

  11. Rün Ud

  Slav rune alfabesinde U harfini sembolize eder.
  Ana anlamları: Yarovit, Yar, Yarilo, ateş, aşk, tutku, gençlik

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Ud, Veles'in oğlu Yarovit'i veya İskandinav tanrısı Odin'in oğlu Balder'i sembolize eder. Rün onu kadınları kadınsı ve tüm erkekleri cesur yapan tüm gücüyle taşır - Yar. İskandinav Futhark'ta Ud, Uruz runesine ve biraz da anlamları açısından Inguz'a karşılık gelir. Bu, iki zıt ilkeyi birleştiren ve yeni bir hayat doğuran güçtür, aşk ve tutkunun ateşi, bir yaratıcılık ve çekicilik parıltısıdır. Ud kelimesinin aynı zamanda bir uzuv, bir üye, bir fallus - doğurganlığın ve Kaos'un dönüşümünün, boşluğun Varlığa dönüşümünün sembolü olarak algılanması tesadüf değildir.

  Yarilo, Ud runesi gibidir - bu bahardır, bu çiçek açar, yaşamın ve neşenin uyanışıdır. Bir çift, gebe kalma, sıcaklık, büyüme, seks, arzu, güzellik ve gençlik arasındaki tutkulu bir ilişkidir.

  12. Runa Lelya

  Slav runik alfabesinde L harfini sembolize eder
  Ana anlamları: Lelya, aşk, su, cazibe

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Lelya, Lada'nın devamı gibi, gençlik, güzellik, bahar, berrak akarsular ve soğuk karların erimesidir. Rün anlamında aşk, aile, çocuklar, büyücülük, sezgi, neşe gizlidir. Büyülü açıdan, Lelia sezgiyi ve gücü uyandırır ve onu Gerçek Olan'ı aramaya gönderir. İskandinav futarkı, Laguz runesine benzer bir anlama sahiptir ve bazı kriterlere göre, bu Slav rune, Vunyo'nun hareketine benzer.

  Eski zamanlardan beri Lelya, Slav oğulları tarafından Büyük Anne'nin kızı olarak saygı gördü. Onun adına, bir kişinin hayatında güç ve anlam açısından en önemli olan birçok tek köklü, çok sıcak ve yumuşak sözler ortaya çıktı: lyalya - çocuk, beslemek ve diğerleri. Ateş elementine sahip olan Yarovit'in kız kardeşi olarak Lelia, su elementi ile ilişkilidir - temiz ve sürekli hareket eden, akarsular ve nehirler boyunca koşan, su kaynakları içen.

  Altında farklı isimler Lelya'yı birçok kültürde ve efsanede güç tanrıçası olarak görüyoruz: deniz veya nehir kızı, Kutsal Kase'nin koruyucusu ve ona giden yollar, onu bir su akışı kadar kendinden emin ve amaçlı bir şekilde yönlendiriyor ve hiçbir şey durmayacak o hedefe giden yolda. Zincirlere bağlanamaz, sarılır ve akar, tüm canlıları nem tasarrufuyla doldurur, üzüntüleri ve kederleri uzaklaştırır.

  13. Rün Kayası

  Slav runik alfabesinde X harfini sembolize eder
  Ana anlamları: Kaya, Ruh, kader, bilinmeyen, gizli

  Slav runesinin çevirisi ve anlamı: Bu karma, kader, kader, kaçınılmazlık - bu, Tanrılar tarafından hazırlanan Kaderdir. Bu seçenek eksikliği, çıkış, kararlılık, aynı zamanda önemli olay, daha iyi bir şey için umut.

  Ne kadar ateşli konuşmalar yazarsam yazayım, okuyucularım, kendileri runeleri okumaya başlayana kadar makalelerin içeriğiyle tamamen iç içe olmayacaklar. Birinin fikrini yüz kez dinleyip "inanmak ya da inanmamak" seçimiyle karşı karşıya kalmaktansa, bir kez görüp yapmak daha iyidir. Bazı Runmaster'ın orada ne vaaz ettiğini asla bilemezsiniz. O kim ki?

  Bu nedenle, bu makale birkaç kelime olacak, ancak daha açıklayıcı olacak.

  Okurlarımdan herhangi biri zaten rune algısına hazır, rune alanı genomuyla pratik temasa başlayabilir. Belki herkes hemen başaramayabilir ama denemek işkence değildir. Denemekten zarar gelmez. Rune alanı genomunu okumaya başlayalım. Bunun için bir model yapalım. Nasıl yapılır?

  1. Kağıttan bir şerit kesin ve 12 parçaya bölün.

  2. Şeridin her bölümüne bir rün çizin.

  Mobius şeridinin "yüzüne" sahipsiniz.

  3. Bandın kenarlarını parmaklarınızla kavrayın ve ters çevirin.

  4. "Arka" temiz yüzeye rünleri çizin.

  5. Şimdi bandın bir ucunu 180 derece çevirin ve bandın uçlarını yapıştırın.

  Bir Mobius şeridi aldınız. Şöyle görünmelidir:

  Bu benim deriden yaptığım çalışma modelim.

  Daha fazla titizlik için "sol" (bilgi amaçlı) bir bükülme yapmayı düşünürseniz iyi olur. Mobius'unu benimkiyle karşılaştır.

  Biz seninle ne yaptık? Serpent'in düz çiziminin uzaysal bir versiyonunu yaptık:

  Sana bir örnek vereyim.

  80'lerde bir zamanlar, Rusya'nın vaftizinin 1000. yıldönümüne ve Slav okuryazarlığına adanmış tarihçiler ve filologlar tarafından yazılmış bir monograf koleksiyonunda, Hıristiyanlığın kabulünden önce Slavların “cehennem” kelimesini bilmediğini okudum. Bu kelime kilise tarafından tanıtıldı. Sonra bu ifadeyi inanç üzerine aldım. Ve şimdi, alan rune genomunun yardımıyla bunun kanıtını buldum.

  Genomun üst (numenal) kısmı sanal dünyanın ilkelerini yansıtır. İlk ve son rünlere (seslere) göre "cennet" olarak adlandırılır. Genomun alt kısmı maddi dünyanın ilkelerini yansıtır ve "keçi" olarak adlandırılır. Gördüğünüz gibi, bu terimler genomda simetriktir. keçi nedir? Bu, boynuzlu, toynaklı ve keçi görünümlü Yunan tanrısı Pan, doğanın ve hayvancılığın koruyucu azizi. Oldukça iyi huylu bir tanrı. Pan, doğanın kendisidir. Yunanca'da "pan" kelimesi "her şey" anlamına gelir. Masallarımızda bu bir cin - ormanın koruyucu azizi, çünkü büyük büyükbabalarımız bozkır veya çöl insanları değil, orman halkıydı. Ormanda nehirlerin kıyısında yaşıyorlardı. Bu nedenle piramitleri onlar inşa etmemiştir. Nafig'e ihtiyaçları vardı.

  Runik Rusça "keçi" kelimesinden Yunanca "uzay" geldi (Rune Sowulo C ve Z okur, "keçi" ve "örgü" runik eş anlamlıdır). Keçi-Pan'dan tanrı Veles'i sığır tanrısı olarak adlandırdılar, yani. - hayvancılığın koruyucu azizi. Öyle ya da böyle, maddi dünyanın kişileştirilmesi, onun arketip ilkeleridir.

  Keçi Tavasını 15. kementin keçi Şeytanı ile karıştırmayın. Bu okuma yazma bilmeyen insanlar tarafından yapılır. Bunlar farklı arketiplerdir. M. Bulgakov'un "Usta ve Margarita" nı hatırlayın. Arketipler konusunda çok bilgili idi. Margarita, Messir Woland'ın balosunu ziyaret etmek için uçtu. Ama önce, keçi benzeri Pan'dan inisiyasyon aldığı bir orman gölünün kıyısına ulaştı. Pan Woland değil.

  Bu arada, Woland adı, Bulgakov'un ona, kilisenin Lucifer'i (Şeytan) ödüllendirdiği evrensel bir kötünün ilkel niteliklerine sahip olmadığını gösteriyor. Bulgakov'un Woland'ı, 15. kementin Ego'sunun uğursuz niteliklerini hiç göstermedi ve kendisini veya itibarını hiç umursamadı. Aslında, Bay Woland okuyucuda bilgelik ve adalet için sempati uyandırır. Sonuçta, boşuna kimseyi cezalandırmadı. Ve birçoğuna yardım etti. Bunu hak edenlere. Affetmek mümkün. Wunjo-Laguz (Woland, Roland) rune kombinasyonu, okuyucunun zor M. Bulgakov'un gerçek niyetini düşünmesini sağlar. Çoğu okuyucu ve eleştirmen için Bulgakov bir gizem, başlı başına bir şey olarak kaldı. Ve romanın kutsal gücü vardır. Runik arketipleri anlamadan, bu gizemli güç, korku uyandıran aşkın bir şey olarak kalacaktır.

  Mihail Bulgakov çok şey biliyordu. Neresi? Babamdan. Babası bir rahipti. Ne sonuca varabiliriz? Kilise rahipleri arasında daha fazlasını bilen, ancak pis pagan özgür düşünceleri nedeniyle işlerinden kovulacakları için sessiz kalmaya zorlanan insanlar var.

  Din neden kazanlar ve şeytanlarla cehennemi icat etti? Kalabalığı korkutmak için. Ancak Hermetik felsefe, tüm sözde cehennem azaplarının, kimsenin iptal edemeyeceği ve hiçbir yerden kurtaramayacağım, kişinin kendi vicdanının (kendi içinden yönlendirmek) azaplarından başka bir şey olmadığını anlar. Ondan saklanamazsın, o her zaman seninle, o senin içinde. Pek çok insan için, yaşam boyunca, ya dış Ben tarafından bastırılır ya da kendimizi haklı çıkarma ve her koşulda kendimizi sevilen birinden koruma yeteneğimiz tarafından yatıştırılır. Ama öyle ve yargısı kaçınılmaz. Bu nedenle Doğu felsefesinin düşünceleri saf tutma çağrısı ciddidir. Bunlar boş sözler değil. Kabuslar bazı insanlara hayatlarında her şeyin yolunda gitmediğini hatırlatır.

  İşte cehenneme böyle kısa bir gezi.

  Ve işte Zümrüt Tablet terimlerinin rün kod çözme örneği:

  Size yardımcı olmak ve bir ipucu olarak, Sergey Baturin (İnternet takma adı "Rüzgar"), rünler ve kementler arasında bir yazışma tablosu hazırladı:

  Rün alanı genomunun benzersizliği, tüm hayatınız boyunca okunabilmesi ve her içgörü aldığınızda keşifler yapabilmenizdir. Ancak bu, Hermetik felsefenin iyi bilinen bir özelliğidir. Kendiniz keşfedin yeni Dünya.

  Başarı ve aydınlanma diliyorum. Bağımsız bulgularınız umarım sizi memnun eder. Devam edebilirsiniz.

  Başlangıç ​​olarak, sizin için okuması en kolay olan birkaç kelimeyi çizdim:

  Ve sonra, kim ilgileniyorsa, kendin çalış. Çünkü açık kendi başına sizin tarafınızdan daha çok takdir edilecektir. Ve sonra Runmaster'ın burada bahsettiği her şeyin bir temeli olduğunu kendiniz göreceksiniz.

  Gülümse ve mutlu ol.

  © Yuri Larichev, 2009

  Eski İskandinav ve Anglo-Sakson koşusu, Eski İskandinav koşusu ve Eski Alman runası, bir Cermen kökü ile ilişkilidir. ru ve gotik koş"gizli" anlamına gelen eski Alman runeni (modern raunen), "gizemli bir şekilde fısıldamak" anlamına gelir. Görünüşe göre bu isim, eski Almanların rünlere bazı mistik özellikler atfetmeleri gerçeğinden kaynaklanıyor.

  Danimarka'dan runestone tarafı. Yazıt şu şekilde okunur þusi: kubl: ub: biruti"Büyücü, bu anıtı yok eden kişi olacak" olarak tercüme edilir.

  Elder Futhark, ana, tamamen Germen runik sistemidir. Bugün genellikle II. Yüzyılın başlarında ortaya çıktığı ve VIII. Yüzyıla kadar var olduğu kabul edilmektedir.

  Ortak Germen rünleri vardır - "kıdemli", İskandinav - "genç" ve Anglo-Sakson rünleri.

  En eski runeler "yaşlı futhark" olarak bilinir - bu isim runik alfabenin ilk altı karakterinden gelir.

  F-U-Th-A-R-K


  Elder Futhark'ın modern versiyonu, antik versiyonun aksine, aşağıdaki varsayımlara sahiptir:

  1. Rün grafikleri standartlaştırılmıştır - ancak gerçekte bu hiç olmamıştır.
  2. Runların isimleri standartlaştırılmıştır - büyük olasılıkla asla böyle adlandırılmamışlardır.
  3. Futhark'taki rünlerin sırasını standartlaştırdı - ancak birkaç seçenek de vardı.

  Runik alfabenin ana ayırt edici özelliği harflerin sırasıdır. Bu alfabetik sıraya başka hiçbir yazı sisteminde rastlanmamıştır.

  Alfabe, her biri 8 rün olmak üzere üç cinse (Il. Ættir - ettir, Norse Ætt - att) bölünmüştür.

  İlk ettiren f, u, þ, a, r, k, g, w rünlerini içeriyordu.

  İkinci - h, n, i, j, é (ih-wh), p, R (z), s.

  Üçüncü ettiren t, b, e, m, l,?, D, o rünlerini içeriyordu.

  Her runenin kendi adı vardı. Rünlerin orijinal adları günümüze ulaşmamıştır, ancak daha sonraki alfabelerdeki rün adlarından yeniden oluşturulmuş geçici adları şunlardır:

  Yazı yönü soldan sağadır, ancak erken yazıtlarda bustrophedon bulunur. Böylece, Kovel'den bir mızrakta yazıt sağdan sola okunur ve runelerin kendileri de dönüştürülür. ters taraf Kuzey Etrüsk harfleri ve antik Yunan yazısının ilk anıtlarındaki Yunan harfleri gibi. Sözcükler nokta, iki nokta üst üste veya çarpı kullanılarak ayrıldı.

  Doğal rune sırası

  Rünlerin doğal düzenlerinde dizilişi, sözde geleneksel yapıdan yalnızca deyimsel birim runenin doruk noktasına hareketiyle değil, aynı zamanda diğer bazı runelerin yeniden düzenlenmesiyle de farklılık gösterir. PETRAS ve YO yer değiştiriyor, ODAL ve DAGAZ'da da aynısı oluyor.

  Futhark rünlerinin alfabetik sıralaması, öncelikle orijinal sıralarını gizlemek için tasarlandı. sözlü geleneğe göre modern İsveç, orijinal sipariş UR, U-rünleri ile başladı ve FE, F-rünleri ile sona erdi. Aslında, “başladı” ve “bitti” de tamamen doğru terimler değildir, çünkü rünler orijinal olarak dairesel veya spiral şeklindedir ve dizinin “son” üyesinin doğrudan bitişik olduğu doğrusal bir sırayla değil. "ilk". Her runenin kendi seri numarası vardı. İfade birimi, belirli bir oyunun kurallarına bağlı olarak en yüksek veya en düşük puan sayısını veren bir iskambil destesindeki bir as ile karşılaştırılabilir. Futhark düzeni karşılık gelir kart oyunu hangi as verir en büyük sayı puan, böylece UR bir olarak sayılır ve ifade birimi 24'e eşittir. Futhark sistemine göre rünleri inceleyenlerin çoğu, benim gibi, ilk rün neden zenginliğin doruk noktasıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini merak edebilir. ve güç, ikinci rune ise birincil madde veya potansiyel ile ilişkilendirilir. Benim düşünceme göre, dizinin sırası açıkça düzensizdir. Doğal bir sırayla, UR P birincil potansiyeldir, ardından diğer her şey gelir ve deyimsel birim, birazdan göstereceğim gibi, yürütme ve tamamlama runesidir.  Dairesel veya döngüsel bir düzende düzenlenmiş rünler.

  Futhark rune düzeni de vardı sihirli anlam... Sekiz rünlü üç gruba ayrıldılar; sekiz rakamında runenin göründüğü ikili kod ve gruptaki konumunu belirledi. Başka bir deyişle, İrade'den güç almak ve Ego'yu tatmin etmek için değişiklikler yapmak için Akıl'ı her şeyin üstünde tutan bir emirdi.

  Uthark düzeni, Evreni yaratma sürecini ve tezahürlerinde bulunan çeşitli nitelikleri ortaya çıkaran doğal ve orijinal bir sistemdir, çünkü Ruh'un etkinliğini vurgular.

  Böylece, runeler, yaratılış sürecini ve doğada ve kendimizde var olan nitelikleri ortaya koymaktadır.

  Runik şamanlar, Futhark düzenine her zaman Sevgi ve Uyum'un yönlendirdiği özen ve saygıyla davrandılar. Rün gücüne katkıda bulundular; ortak niyetleri uyum ve düzen getirmek, kaçınmaktı; rünlerin sorgulanma amacı ne olursa olsun kasıtlı zarar. "Kişisel gelişim" diyebileceğimiz şeyin ana amacı, Ruh'un - en içteki "Ben"in - ve tüm kişinin refahının geliştirilmesiydi.

  Uthark rune düzeni ve anlamları

  İsimleri, alfabe harfleri ve doğal sıradaki yerleri ile 24 yasal stil.


  İlk runeler UR, TERS, ACC ve KEN - Yaradılışın ilk aşamasında aktive edilen potansiyeli içerir ve bilinçaltının en derin seviyelerinde çalışır, tüm fenomen dünyasını yaratan yaratıcı güçler üretir.


  U-rün, ur

  Her şeyin başlangıcında, kuzey halklarının Ginnungagap olarak adlandırdığı, iki uç veya karşıt arasındaki "boşluğu" temsil eden büyük ilkel Kaos vardı: Ateş ve Buz, Yin ve Yang. UR, yaratılışın ana malzemesi olan Kaos'u sembolize eder. Rün tasarımı, bir çayırda otlarken alçaltılmış bir ineğin boynuzlarını andırıyor. Bu rune aynı zamanda kutsal mitolojik inek Audumbla'nın - "hemşire" anlamına gelen - Kozmik Ateş ve Buz, Yin ve Yang'ın ilk karışımından yaratılan güçlü, birincil yaratıcı gücün bir sembolüdür. Efsaneye göre, Ginnungagap'ın "rahminde" Umr adında biseksüel bir dev doğdu ve Audumbla'nın sütüyle beslendi. Bu hareket, simyasal buharlaşma, yoğunlaşma ve saflaştırma sürecini sembolize eder; UR gücü bu şekilde çalışır

  T-rün, TERS

  Umreyi şekillendiren ilkel güçtür. "Ters" gerçekten "dev" veya "güçlü adam" anlamına gelir. İskandinav mitlerinde, Umr tanrıların babası ve annesiydi - kademeli bir organik gelişme sürecinde hareket eden doğal güçleri kontrol eden ve yönlendiren varlıklar.

  A-rün, ACC

  Yaratıcı bir güçtür. Kuzey mitlerinde üç tanrı - Odin, Vili ve Be - Umra'yı yendi ve Evreni bildiğimiz formda onun vücudundan yarattı. "Ace" kelimesi "tanrı" anlamına gelir ve Anglo-Sakson lehçesinde "ağız" anlamına da gelir. Fiziksel gerçekliği yaratan, Yaratılış sözünün soluduğu güçtür; Görünmeyeni tezahür ettiren güç.

  R-rün, REID

  Dört yönde ve dört elementte ifade edilen hareket ve düzenin gücüdür. Bu nedenle, dördüncü runedir. Efsanelerde, gök gürültüsü ve şimşek tanrısı Thor'un runesi olarak kabul edilir, çünkü Thor, Kozmik Düzenin orijinal Kaos'a dönmesini engelleyen gücü kişileştirir. Bu, düzenin koruyucusu ve yasaların yaratıcısıdır. R-rün - aydınlatıcı güç; ani ilham çakmaları getiren şimşek. Aynı zamanda, Yaratılışın ilk aşamasında içkin olan yön ve hareketin gücüdür.

  K-rün, KEN

  Ateş yıldırımdan doğar ve K-runa, KEN- bazen ilişkili olduğu bir meşale alevi gibi açık ve parlak manevi ateşi kişileştirir. Bu rune, yolu aydınlatan Ruh'un aydınlanmasıdır. "İç" ateşten yayılan bu ışık enerjisi, her türlü başarıyı mümkün kılar.

  G-rünü, GIFU

  Altı yönü ve evrenin merkezini simgeliyor. Bu uyum ve dengenin gücüdür. Yasal çerçeve, farklı yönler arasında eşit bir enerji alışverişini yansıtır. Bu, Yaşamın ilahi armağanıdır - canlılık vermek ve almak.

  W-rün, Vigna

  Enerji alışverişinden kaynaklanan neşe gücü. Orgazma eşlik eden, tatmin ve tatmin olma sevincidir. Bu nedenle, yedinci runedir, çünkü yedi, mükemmellik sayısıdır.

  N-rün, HAGAL

  Gökkuşağını veya dünyalar arasındaki köprüyü temsil eder. Onunla maddi dünyaya yaklaşıyoruz, çünkü bu rune ilk oktavın tamamlanması ve aynı zamanda bir sonrakine geçiş olarak hizmet ediyor. Bu, bir insan hücresindeki bir DNA molekülü gibi, spektrumun tüm renklerini içeren ve gerçekleşme potansiyeli taşıyan birincil kristalin runesidir. N-rünü, sekiz yönü temsil eden bir kar tanesi sembolü olarak da tasvir edilebilir.

  N-rün, NIID

  NIID runesi ile, Evrenin Ağı'nı ören, insan yaşamının ipliğini döndüren varlıklar ortaya çıkıyor. Mitolojideki bu varlıklar üç tanrıça veya Norn ile temsil edilir: Urd (nedir), Verdandi (ne olur) ve Skald (ne olması gerekir). Nornlar genellikle Geçmiş, Şimdi ve Gelecek olarak tanımlanır, ancak böyle bir zaman ayrımının, Greko-Romen etkisi altında ortaya çıkan tarihsel bir Batı kültürü kavramı olduğu akılda tutulmalıdır. Antik çağın şamanlarının tamamen farklı bir zaman fikri vardı; onu yakından iç içe geçmiş, sürekli değişen, eskiden var olana akan bir birlik olarak gördüler. Bu anlayışta, şimdiye kadar olan her şey hala aktiftir ve geleceğin şekillendiği şimdiyi etkiler. N-rününün yasal işareti, ateş yakmak için katlanmış iki çubuğa benziyor. Sürtünme kuvvetini ve bu runenin enerjisinde bulunan direnç ihtiyacını ifade eder.

  I-rün, ISS

  ISS'nin onuncu runesi - enerji titreşimlerini yavaşlatan ve bir maddenin yapısını yoğunlaştıran bir kuvvet. Berraklık ve kütlesellik özelliklerine sahiptir ve bu nedenle bazen buzla tanımlanır.

  İlk on rün, birincil Yaratılışı ve Evrenin içsel ruhsal yapısını yaratan güçleri belirtir. Sonraki on rune fiziksel tezahürleri ifade eder.

  Y-rune, YARA

  Y-rune YARA ile başlayarak, ilk kez "sıradan" gerçeklik dünyasına giriyoruz. "Yara" kelimesi "yıl" anlamına gelir, çünkü bu rune döngüsel bir güç olduğu kadar, doğuran ve yaşamı sürdüren enerjidir. Kanuni taslak, yaz ve kış olmak üzere iki yarıyılın sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halinde olan mevsimlerini sembolize eder. Yaz hasadı kış yemeğidir; kışın başlamasıyla birlikte toprağa gizlenen tohumlar, yaz başında filizlenir. Bu nedenle, Y-rünü, niyeti somut bir sonuca çevirme gücüdür.

  Sonraki üç rün mineral, bitki ve hayvan krallıkları ile ilişkilidir.

  R-rün, PETRA

  Dünyevi minerallerde, metallerde, örneğin demirde bulunan ve binlerce şeye emilebilen, ancak demir olarak kalan dönüşüm enerjisi. Her şeyi güçlü ve istikrarlı tutan bağlayıcı güçtür.

  El rune, yo

  Sürdürülebilir büyüme enerjisi yabani bitkiler... Omurgaya güç veren beyin omurilik sıvısında bulunur. Esneklik ve dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

  Z-rune, OLGIZ

  Vahşi hayvanlar arasında hakim olan içgüdüsel bir savunma gücü. Hayatta kalma niyetini sağlar.

  S-rün, SOL

  "Güneş enerjisi" anlamına gelir. Bu, yaşamın sarmal gelişiminin enerjisi ve ışık titreşimlerinin yanı sıra, bireyin tecrit sürecinde bilincin “ışığının” doğuşundaki enerjik faktördür.

  Sonra insan ortaya çıkıyor.

  İnsan ilkesi, T-rün TIR (erkek) ve B-rün BJARKA (kadın) ile birlikte Yaratılış planında görünür. Ayrıca cenneti ve yeri, Cennetteki Baba ve Cennetteki Anneyi temsil ederler.

  T-rün, TIR

  Cesaret, kararlı eylem, güç ve baskıyı ifade eden erkeksi bir güçtür. Bir mızrak şeklindedir - kararlılığın ve başarılı olma niyetinin sembolü.

  V-rün, BJARKA

  sembol kadın gücü besler, besler ve korur. Koşulsuz bakım ve desteği ifade eden, Dünyanın anne gücüdür. Rün, aşkı, güzelliği ve beslenmeyi temsil eden bir kadın göğsü şeklindedir.

  EH-rün

  İletişim veya feminen ve eril kombinasyonu olarak görülebilir. Bu, kendinden geçmiş yükselişin doğal gücüdür. Ayrıca şamanik "yolculuk"ta deneyimlenen enerjiyi, kişinin diğer gerçeklik planlarını keşfetmesine izin veren değiştirilmiş bir farkındalık halini de kişileştirir. Bu rune bazen bir atla ilişkilendirilir, çünkü İskandinav mitolojisinde Odin'in atı Sleipnir onu diğer varlık alemlerine taşıdı. Uyum özelliği vardır.

  M-rün, MADR

  M-rün'de, MADR, bu bağlayıcı güç kendini en derinden gösterir. Birlik ve uyumun kalbinde yatan yaratıcı bir etkileşimdir. Aynı kuvvet, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin faaliyetlerini bir araya getirir, karşılıklı destek sağlar, böylece entelektüel yetenek akıl ve sezgisel içgörü uyumlu ve uyumlu bir şekilde gelişir.

  L-rün, LAGU

  Akışkanlığın gücü. Ay gelgitlerini ve her türden enerji akışını yönlendiren güçtür. L-rün, rün dizisinin bir sonraki döngüsünün sonunu işaretler.

  ING-rün, ING

  Doğurganlığın sembolü olarak kabul edilir. Aynı zamanda, fiziksel varoluştan Kozmik varoluşa hareket eden bir dürtüdür. Kavrama gücü, yeni şeyleri algılama ve farkında olma yeteneğidir.

  O rune, ODAL

  Bizi insan yapan güçtür. Kalıtsaldır ve biz onu önceki yaşamlardan taşırız. Bazen gelenekte ve evin altında bulunan miras ve güvenlik duygusuyla ilişkilendirilir.

  D-rune, DAGAZ

  yazıt D-rünleri, DAGAZ bir kelebeğe benziyor ve kendi sınırlarının üstesinden gelme yeteneğini sembolize ediyor - bir kozadan sürünerek çıkan ve daha geniş algılama olanaklarıyla farklı bir biçim alan bir kelebek gibi. Bu rune, ruhsal farkındalığın yeni bir şafağının habercisi olan aydınlanmanın dönüştürücü gücünü içerir.

  F-rün, FE

  F-rune, PU ile Yaratılışın son aşamasına geliyoruz. Bu, uğruna bu hayatta bulduğumuz her şeyi gerçekleştirme yeteneğidir. Rune tamamlanmayı simgeliyor, ancak ona ulaştığımızda bunun bir son değil, yeni bir başlangıç ​​olduğunu görüyoruz. F-rünü, U-rününün yanında durur ve her ikisinin de sembolü olarak bir inek vardır.

  Runların kökeni

  Bazı tarihçiler, rünlerin Cermen kabilelerinde ortaya çıktığını iddia ediyor. Kuzey Avrupa 5. yüzyılda M.Ö e.

  Diğerleri, İskandinav Gotlarının, 2. yüzyılda Helen kültürüyle temasları sırasında Yunan yazısını uyarladıkları görüşündedir. AD

  Yine de diğerleri, rünlerin çok daha sonra, Kuzey İtalya'da ortaya çıktığını ve Latin alfabesinden türetildiğini öne sürüyor. 8. yüzyılda Vikingler tarafından icat edildiğine inanılıyor. n. e.

  Ancak bilim adamlarının görüşleri, runik yazının kökeni konusunda farklı olsa da, çoğu, runelerin Kuzey Avrupa'nın uçsuz bucaksız topraklarında pagan kabileleri tarafından kullanıldığı konusunda hemfikirdir. Bu kabilelerin çoğu, mitolojisi ve teolojisi en iyi şekilde Edda olarak bilinen sonraki metinlerde ifade edilen Cermen halklarının torunlarıydı. Bu gevşek ilişkili şiirler, şarkılar ve metinler Codex Regius'ta (Kraliyet El Yazması) bir araya getirildi, çünkü 1971 yılına kadar Kopenhag Kraliyet Kütüphanesinde tutuldu ve ardından anavatanı İzlanda'ya iade edildi. 13. yüzyılın bu el yazması. İzlanda'nın Hıristiyanlığa dönüştürülmesinden 200 yıldan fazla bir süre sonra derlenmiştir.

  Yaşlı ve Genç Edda, doğanın yararlı güçleri ile Kaos'un düşman güçleri arasındaki sonsuz mücadeleyi alegorik biçimde yakalayan eski şairlerin canlı sözlerini kağıt üzerinde koruma girişimleriydi. Belki de herkes, bu metinlerde açıklanan olayların, yalnızca günümüzün "rün canlanması" ile karşılaştırılabilecek, runelerin yeniden keşfedilmesiyle ilgili olarak kökenle ilgili olmadığını anlamıyor.

  Sözlü geleneğe göre, rünlerin modern bilimsel çalışmalarda önerilenden çok daha uzun bir geçmişi vardır.

  Vikingler

  6. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar gelişen Vikinglerin kültüründe. n. M.Ö., runeler yaygın olarak kullanıldı. "Viking" kelimesi "gezgin" veya "öncü" olarak çevrilir. Bu İskandinav halkı, kıtaların geniş arazilerini keşfetmeleriyle ünlendi. su yolları ve yelkenli kadırgalarda veya drakkarlarda uzun deniz yolculukları, o zaman için çok mükemmel gemiler. Şamanlar genellikle Vikinglere gezilerinde eşlik eder, kökenleri hakkında rünler, mitler ve efsaneler hakkında bilgi yayarlar.

  Efsanenin altında ne gizlidir?

  Mit, yaşamın gezegenimizde nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini, geçmiş çağların olaylarının insanlığı nasıl etkilediğini alegorik biçimde açıklama girişimidir. Okuma yazma bilmeyen insanlar mitleri ezberlediler ve onları nesilden nesile sözlü olarak aktardılar.

  Mitoloji, evrenin kökenini ve doğanın temel güçleri arasındaki ilişkiyi açıklamanın bilimsel olmayan bir yoludur. Mit, gerçek olmaktan çok bazı temel ilkeleri şiirsel veya anlatı biçiminde ifade eder ve bu nedenle sağduyudan çok sezgiye başvurur ve akıldan çok duyguları harekete geçirir. Efsane ve efsane arasındaki fark, mitlerin olağandışı bir gerçeklik hakkında konuşma eğiliminde olmaları, efsanelerin ise bunun hakkında konuşmalarıdır. insan aktivitesi sıradan gerçeklik koşullarında. Belki de mitler, önceki bir uygarlığın ırksal hafızasının bir parçasıdır ve dünya çapındaki ekolojik felaketten kurtulanların torunlarının erişebileceği bir biçimde sunulur. çokaslında: kutsal incil ayrıca ekolojik bir felaket tarafından yok edilen tarih öncesi bir uygarlığa göndermeler içerir. Bir örnek, Nuh'un gemisinin Eski Ahit geleneğidir.

  Yaşlı ve Genç Edda mitlerinde, rünler bir insan icadı olarak değil, zaten var olan, yalnızca keşfedilmeyi ve serbest bırakılmayı bekleyen bir şey olarak sunulur. Odin'in onları ilahi bir kılıkta mı yoksa daha sonra değerleri için tanrılaştırılan bir kişi kılığında mı aldığı belirsizliğini koruyor.

  Runes ve Bir

  "Yaşlı Edda" dan "Hawamal" şiirinde (adı "Uzunların Şarkısı" anlamına gelir) Odin'in, insanlar için değerli bir şeyi başarmak için gönüllü olarak dokuz gün boyunca aç ve susuz olarak kendi isteğiyle baş aşağı asılıp, kendi mızrağıyla nasıl ağaca çivilendiğini anlatıyor. Sonuç olarak, gözünü kaybetti, ancak şamanik deneyimin olağanüstü gerçekliğinden insanlığa bir hediye olarak kendisine ifşa edilen rünleri kazandı. Runes, doğanın gizli güçleri ve yaşamın altında yatan süreçler hakkında bilgi edinmenin bir yolunu sağladı. Algıyı fiziksel duyuların ötesine genişleterek, Ruh'un içsel vizyonla "görmesine" ve duyulmayanları "duymasına" izin verdiler. Kişilik dönüşümü mümkün olmuştur çünkü rünlerin kendileri büyük bir dönüştürücü güçtür.

  Odin'in deneyimleriyle ilgili aşağıdaki şiirsel pasaj, Eski İskandinav dilinden tercüme edilen Poetic Edda'dan (MS 1200 dolayları) alınmıştır:

  Bu uzun ağaçtan asılı

  Orada dokuz uzun gece takılmak

  Kendi bıçağıyla yaralandı

  Odin aşkına kanlı

  Kendine kurban,

  Bir ağaca çivilenmiş

  Kimin kökleri bilinmeyende.

  kimse bana ekmek vermedi

  kimse bana içki vermedi

  En derin uçurumlara baktım

  Rünleri bulana kadar.

  Muzaffer bir çığlıkla onları yakaladım,

  Sonra karanlık her şeyi sardı.

  Herkes için nimet aldım,

  Ve bilgelik de.

  Kelimeden kelimeye,

  Söze yönlendirildim

  Tapudan başka bir tapuya.

  Odin neden bir ağaca baş aşağı asıldı? Bu soru genellikle rünler hakkında kitap yazanlar tarafından göz ardı edilir, ancak Odin hareketiyle açıkça bazı önemli bilgileri aktarmaya çalışıyordu.

  Odin'in bir ağaca asılı efsanesi, Yeni Ahit'teki çarmıha gerilme hikayesine benzerlik göstermektedir. Hıristiyanlık kabul edilebilirdi kuzey halkları büyük ölçüde, İsa'nın çarmıhtaki işkencesi onlara bir mızrakla ağaca çivilenmiş olan Odin'in acısını hatırlattı. Ama aradaki farkla, Odin baş aşağı asılıydı!

  Böyle bir seçim bilinçli bir şehit eylemi olarak görülebilir,
  hakikate ulaşmak uğruna hayatını feda etmeye istekli, bilgelik ve anlayış kazanmak için "ego" ndan vazgeçmeye istekli olarak. Odin'in ağaçtan sarkan bakışları köklere çevrildi. Bu, tüm fenomenlerin potansiyelinin ortaya çıktığı Bilinçaltının derinliklerinin takdiri veya yeniden doğuştan önce fiziksel varoluşun dış faaliyetinden barış ve yenilenmeye geçiş olarak yorumlanabilir. Odin'in kendini feda etmesi, reddetmesiYüksek Benliğin iyiliği için onun "Ben", ani bir ilham patlaması için bir itici güç olarak hizmet edebilir - rünlerin gizli anlamını kavramasına izin veren o iç aydınlatma. Ama bir anlamı daha olabilir.

  İnsanlar ve ağaçlar arasında belli bir yakınlık olsa da işlevleri ve özellikleri birbirine zıttır. Örneğin, ağaç yaprakları atmosferdeki karbondioksiti emer ve oksijeni serbest bırakır. Buna karşılık, insanlar oksijen soluyor ve karbondioksit veriyor. Ağaçların kökleri topraktadır ve üreme sistemleri - çiçekler ve meyveler - gövdenin tepesinde bulunur. İnsan üreme organları gövdesinin tabanında yer alır ve “gövde” ve “kökler” kafasındadır, çünkü fiziksel bedenin beslenmesi Dünya'dan gelse de, yaşamın kaynağı Evrendedir. Bir kişinin zihninin merkezi kafasında bulunur ve bu merkez aracılığıyla kişiliğin gelişimi gerçekleşir. Micho Kushi, "Makrobiyotikler Kitabı"nda şöyle yazıyor: "Yerde durmaktansa gökte asılı olduğumuzu söylemek daha doğru olur."


  Böylece Odin, şamanik deneyimiyle, bizim “Kökler” beyin hücreleridir ve fiziksel bir nesne olan bedenimiz birincil bir ruhsal doğaya sahiptir ve adeta bu iki durum arasında asılı kalırız. Alegorik formda bir kişi, insanın enerjik doğasına dair bir anlayışı ifade eder ve bize insan yaşamının amacının, beden, zihin, ruh ve Ruh dengesi içinde Cennet ve Yer güçlerinin uyumu olduğunu öğretir. Fiziksel gerçeklikte gelişimin dışa dönük olmasına rağmen, Ruh'un gerçekliğinde gelişimin içe doğru, tohumumuza ve kaynağımıza, fiziksel ve ruhsalın kaynaşmasına yönelik olduğunu gösterir.

  Odin'in asıldığı ağaca kuzey mitolojisinde Yggdrasil denir ve Hayat Ağacı'nı sembolize eder. Eski İskandinav dilindeki "igg" kelimesi bazı yazarlara göre Odin'in diğer adıdır, ancak bence orijinal Ruh'un içimizdeki varlığını gösteren "Ben" olarak tercüme etmek daha iyidir. "Drasil" kelimesi, taşıyıcı veya taşıyıcı anlamında "at" anlamına gelir. Sonuç olarak, "benim" atı "ben", insanı beslemek ve sınırlarını genişletmek adına, yaşamın gezintileri ve çok boyutlu gerçekliğin deneyimi yoluyla yaratıcı ve yapıcı bir başlangıç ​​olan orijinal Ruh'u yürüten bir güçtür. Bu nedenle, Yggdrasil ağacı aynı zamanda zamanın dışında ve içinde Ruhun Varlık Ağacıdır.

  Odin'e rünlerin nasıl ifşa edildiğini ve Bilinçaltının derinliklerine bakarak neler yaşadığını anlatmadan önce, kuzey geleneğinin şamanının aynı zamanda "personel taşıyıcısı" veya "tüzük taşıyıcısı" olarak da bilindiğini belirtmek gerekir. Asa sihirli bir değnekle karşılaştırılabilir.

  Rünlerle çalışmanın iki farklı yolu vardır - ya kendi çıkarınız için ve başkalarının pahasına bile güç elde etmek için ya da doğanın güçleriyle uyum ve denge içinde kişisel gelişim için. Her şamanın rünleri kullanma konusunda kendi becerileri olduğundan, fark genellikle yalnızca çalışmalarının sonuçlarında - kendisinin ve başkalarının iyiliği veya kötülüğü için - izlenirdi.

  Runik şaman terimi

  "Rün şamanı" teriminin kullanımı, runik büyücüler arasında benimsenen "geleneksel" Futhark düzeninde değil, yalnızca aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan doğal sıralarında rünlerle çalışan kişileri tanımlamayı amaçlamaktadır.

  Runik şamanlar, runeleri yalnızca Odin'e alışılmadık bir şekilde ifşa edildikleri için değil, aynı zamanda herhangi bir yazı biçimi gibi, bilgi ve bilgelik iletme aracı olarak hizmet ettikleri için ilahi bir armağan olarak gördüler. Rünler, sevgi ruhuyla verilmiş ve doğada ve insanlarda iş başında olan güçleri anlama amaçlı, insanlık için bir lütuf olarak kabul edildi.

  Runes nasıl oluştu

  Şamanın dokuz rune çubuğu ona, maddenin görünmez enerjiden çıkıp sonunda ona geri döndüğü Kozmik Yaratılış Yasasını hatırlattı. Sıfır'dan, Hiç'in uçurumundan (kuzey mitolojisinde Ginnungagap), var olan her şey. Hiç'in büyük gizeminden, tekil bir Birlik ortaya çıktı - karşıtların dinamik ikiliğini içeren Bir. İki'nin birleşmesi ile, sonsuz olasılıkların yapısını harekete geçiren Üçüncüsü ortaya çıktı. Dokuz, varlığın birincil kozmik şemasını ve doğada ve Evrende meydana gelen süreçlerin sırasını gösteren üç üçlünün toplamıdır. Onların kombinasyonu bütünlük yaratır. Şaman için, rune tüzüğünün dokuz çubuğu, yaşam süreçlerinin algılanmasının mümkün olduğu dokuz dünyada veya gerçekliğin “bölmelerinde” yapılandırılmış tüm Kozmos'u - varlığın bütününü - temsil ediyordu.

  Ruhun amaçları ve insanlığın nihai iyiliği için "egosunu" feda etmeye hazır olan şaman Odin, dokuz sopayı aldı ve bir ağaca baş aşağı asılı halde yere fırlattı. Çubuklar, birbiri ardına 24 açısal sembolün ortaya çıktığı dikey ve çapraz çizgilerden oluşan bir desen oluşturdu ve böylece rünler Odin'e ifşa edildi.

  Runların sıralı düzenlenmesi

  Bu 24 karakter daha sonra ilk el yazmalarında, sözlü runik şiirlerde ve efsanelerde yer alan ilk altı karakterin F-U-Th-A-R-K fonetik kombinasyonu nedeniyle "geleneksel" veya "eski" Futhark runeleri olarak tanındı. Bu, diğer tüm runik sistemlerin kaynaklandığı prototiptir. Bununla birlikte, Edda'da verilen rünlerin sıralı düzeninin, Odin'e ifşa edildikleri sırayla mutlaka aynı sıraya sahip olmadığı akılda tutulmalıdır. Bilgiyi yalnızca seçkin bir azınlığın kullanımına sunmak ve gerçek anlamını diğerlerinden gizlemek için alegoriler, semboller veya permütasyon yöntemleri kullanmak gelenekseldi; aynı zamanda, mesajın anlamı, hazırlıksız ve hatta onu algılamaya değer olmayanlar için belirsiz hale geldi. Bununla birlikte, çok sayıda runik sembol - 24 - birkaç tane içerir. önemli ilkelerşamanizm.

  Uyum numarası 24

  24 sayısı Kozmik Uyum Yasası ile uyumludur. Müzik notaları gibi üç oktavdan veya sekizden oluşur. Bu runik oktavlar, en yüksek, orta ve en düşük seviyelerin yanı sıra harici, merkezi ve dahili dikey ve yatay düzlemlerdeki harekete karşılık gelir. Varlığın üç ana yönüne güvenirler: fiziksel, zihinsel ve ruhsal. 24 sayısı aynı zamanda iki grup 12 şeklinde de temsil edilebilir. On iki, organik düzeyde istikrar ve organizasyon sayısı iken, İki, Kozmos'un dinamik birliğinde birbirini tamamlayan aktif ve algılayıcı ilkelerin ikiliğini temsil eder. .

  Ek olarak, 24 rün, her biri üç çift tamamlayıcı zıt içeren dört küp şeklinde temsil edilebilir. Dört, uyumlu dengeyi sembolize eder ve Üç, kadınsı ve erkeksi ilkelerin, Bir ve İki'nin kaynaşmasından kaynaklanan yaratıcılık ve değişimi temsil eder.

  Önde gelen İsveçli bir runolog olan Profesör Sven B.F. Jansson'a göre, bu 24 sembol Kuzey Avrupa'nın tüm Cermen halkları ve kabileleri tarafından kullanılıyordu. "Şamanik Rünler" adlı kitabı, modern İsveç'te bulunan taşlar ve diğer eserler üzerindeki 3.500 yazıtın ezici çoğunluğunun bu arkaik düzene ait olduğunu belirtiyor.

  Profesör Jansson ve diğer araştırma tarihçileri, çoğu durumda rünlerin uğursuz büyü ve büyücülük amaçları için kullanılmadığı sonucuna varmışlardır, ancak gizli niyet bazı yazıtların anlamının neden belirsiz kaldığını açıklayabilir. Bununla şunu söylemek istiyorum ki, rünler doğanın görünmez güçleri üzerinde güç arayan insanlar tarafından kullanılsa da, tamamen farklı amaçlar için insanlığa açıktı.

  Runes kullanma

  İsveç'te böyle bir varlığın Büyük bir sayı runik taşlar ve eserler, runelerin yaygın olarak kullanıldığını gösterir. Günlük yaşam iyi niyetle: esenliği iyileştirmek, hastalıklardan ve elementlerden korunmak, insanları doğayla ve kendileriyle uyum haline getirmek.


  Tüm doğal güçler gibi, rune gücü de iyilik veya kötülük için kullanılabilir. Örneğin, bir evi ısıtmak veya yemek pişirmek için bir ateş kullanılabilir, ancak yanabilecek her şeyi ateşe verebilirsiniz. Nükleer güç Güçlü fabrikalara güç sağlamak ve büyük şehirleri aydınlatmak için kullanılabilir, ancak bir silah olarak milyonlarca insanı öldürebilir ve Dünya'yı mahvedebilir. Nihai sonucu, kuvveti harekete geçiren ve ona yön verenin niyeti belirler. Aynısı rünler için de geçerlidir.

  rune nedir?

  Gerçek şu ki, rünler doğal olarak büyülü semboller veya gizli şifreler değildir. Her rune, fiziksel düzlemde ve dışarıda hareket eden kuvvetlerin niteliklerini ve özelliklerini belirleyen, aslen doğada ve kendimizde bulunan aşkın bir potansiyel deposudur. Ruhun nitelikleri olarak rünler, insan deneyimimize dahil olan, şu anda yaşamımızı etkileyen veya değişim ve dönüşüm sürecinde olan şeyleri ifade eder.

  Rünler ne için uygulandı?

  Rünler sadece iki basit bileşenden oluştuğundan - dikey ve çapraz çizgiler, çizilmesi, bıçakla kesilmesi veya tahtaya yakılması, deriye uygulanması, taş ve metal üzerine gravürlenmesi kolaydır. Yüzük, bilezik, kemer ve kişisel eşyalara runik semboller uygulandı; kalkanlar, kılıçlar, hançerler ve diğer silahlarda; değnekler ve şaman aletleri için, muskalar ve tılsımlar için. Anıt ve simge yapı işlevi gören rünlerin yazılı olduğu büyük kayalar özellikle İskandinavya'da popülerdi. Alman mimarisinin karakteristik bir özelliği haline gelen evlerin cephelerinde kaplama kirişlerinin düzenlenmesinde runik desenler de kullanılmıştır. Ticari markalara, monogramlara ve hatta hanedan aksesuarlarına - arma ve pankartlara dahil edildiler. Başka bir deyişle, runeler günlük yaşamda önemli bir rol oynadı.

  Rünlere iftira atmak

  Dini zulümler sırasında, Orta Çağ'da ve sonrasında rünlere eski pagan inançlarıyla birlikte iftira edildi. Bunları kullananlar sapkınlıkla suçlandı. Runların doktrinini yok etmek ve onlarla ilgisi olan herkesi yok etmek için girişimlerde bulunuldu. Rünlerde saklı bilgi, herkesi kendi inancına döndürmeye çalışan "yeni" dinin dogmatizmini tehdit ediyordu. Runes kullanan zanaatkarlar, yazarlar, büyücüler ve şamanlar ciddi şekilde zulme uğradılar. Birkaç nesil boyunca, rünlerin bilgisi neredeyse insan hafızasından silindi.

  Runes kullanımı ne veriyor?

  Runik uygulama kaçınılmaz olarak tüm vizyonları derinleştirir ve anlama ve algılamayı çok boyutlu ve çok renkli hale getirir. Tüm yaşamın enerjisi özel, gizemli ve sihirli bir şekilde çekici hale gelir. Varoluş ek boyutlar kazanır, yaşam müziğinin yeni tonları ortaya çıkar. Aslında, Runes uygulayıcıyı uzay ve zaman üzerinde eskilerin efsanevi dünyasıyla - ataların - birleştiriyor. Gündelik hayat giderek daha çok fantastik edebiyatta anlatılan büyülü mekanlara benzemeye başlar. Ancak, Runes kullanımının sonucunun esas olarak kuzey medeniyetinin atalarından miras aldığımız bu büyülü aracı kullanmaya karar veren kişinin orantı ve akıl sağlığına bağlı olduğu unutulmamalıdır.

  Rünler, bir kişinin onları anlamsız ve sorumsuzca ele almasına izin vermeyecek kadar güçlüdür. Runes, bir uygulayıcıya evrenin üst ve alt dünyalarından herhangi birine eşlik edebilir, ancak dikkatsiz ve ahlaksız bir kişiyi akıl hastaları için bir kliniğe gönderebilirler. Bu nedenle, Runes kullanmanın sonucu neredeyse tamamen onlara yardım için başvuran kişinin ahlaki olgunluğuna ve manevi sorumluluğuna bağlıdır.


  Runes Felsefesinin temel ilkesi

  Elder Futhark'ın 24 runesi, bir dizi semantik kavram gibi, bir Runes dizisi gibi herhangi bir süreci, herhangi bir şeyi tanımlayabilir. Tanrı Odin'in büyük görevi, insanlara belirli sayıda belirli kavramlar vermesidir. Bunlar evrenin tuğlaları, dünya tasarımcısının detayları. Ve bu tuğlaların hiçbiri gereksiz değil. Ve tüm tuğlalar birlikte ek öğeler gerektirmeyen eksiksiz ve eksiksiz bir resim verir.

  Bütün kavramlar yüzyıllar önce tanımlanmıştı. Uzun zaman oldu, ancak tüm modern durumlar ve süreçler için mükemmeller. Yine de, neden şaşıracaksınız! Evren için birkaç yüzyıl ve hatta birkaç on yüzyıl nedir... Bir an.

  Kavramların her biri kısa formda, bir sembol şeklinde gösterilmelidir. Ve burada Odin bize kavramların sembolizmini veriyor. Runes-semboller görünür. İnsan vücudunun her runik sembolü gösterebilmesi ilginçtir. Ve şu ya da bu runeyi yansıtan pozlardan oluşan Rune Jimnastiği, bir kişiye hitap etmenin en eski yolu, hem başka bir kişiye hem de tanrılara değil mi? O kadar eski bir sistemden bahsedebiliriz ki, sadece yazının var olmadığı, hatta yazının olmadığı zamanlarda bile var olmuştur. konuşulan dil! Bu, tanrılardan insanlara aktarılan bir komutlar sistemi, komut kavramlarını kullanarak insanları yönetmek için bir sistem değil mi, rünler kullanılarak kısa bir biçimde ifade edilen bir sistem değil mi? Yazma ihtiyacı ortaya çıktığında, rün sistemi alfabenin temelini oluşturdu. Runik sistemi, sembollerin yardımıyla özlü bir biçimde ifade edilen küresel bir kavramlar sistemi olarak algılıyoruz.

  Belirli bir teknolojiyi ve belirli bir ritüeli gözlemleyerek bir runik sembol yaratırsak, o zaman zaten rünleri büyülü unsurlar olarak kullanıyoruz. Bilgiyi yalnızca küresel bir kavram veya bir kavramlar listesi biçiminde iletmiyoruz, aynı zamanda iletilen kavramlara göre mevcut gerçekliği etkilemek için bir mekanizma başlatıyoruz. Sihir yapıyoruz!

  Biri yere dokuz sopa attı. Çubuklar, dikey ve çapraz çizgilerden oluşan bir matris oluşturdu. Matrisin belirli bölümlerini vurgulayarak 24 sembol belirdi - Runes. Çubuklar yere serildi ve bir matris, bir rün matrisi oluşturdu. Odin'in şu veya bu kavramı dikkate alarak bu kavrama uygun bir poz almış olması oldukça olasıdır. Belki de belirli bir duruş, belirli bir kavramın tam anlamıyla anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Daha sonra, pozu bir sembol şeklinde tasvir etmek için yere çubuklar fırlattı ve onlardan bir sembol yaptı. Sembol, pozun ana hatlarını tekrarladı ve belirli bir kavramın yansıması oldu. Orijinal dokuz çubuk, tüm Kozmos'tur - kozmik ağaç. Dokuz dünyayı temsil eder. Bu hem tüm evren için hem de mikro - evren - insan için tipiktir. Dokuz dünyanın ve kozmik ağacın kendisinin en doğru ve erişilebilir açıklaması, ünlü rune kaşifi Kenneth Meadows tarafından "Rünlerin Büyüsü" adlı kitabında verildi.

  Merkezde Dünyevi realite ile dokuz "dünyanın" Kozmik Ağacı ( kuzey geleneği)

  Kenneth Meadows "Rünlerin Büyüsü"

  Kozmik Ağaçta, dokuz "dünya" veya dokuz varlık düzlemi vardır; burada kDünyaların her biri diğerlerinden ayrıdır ve farklı bir şekilde işlev görür, varlığı her şeyin iyiliğine ve uyumuna önemli katkı sağlar. Bu tüm evren için de geçerlidir ve her insan birer minyatür evren olduğu için bizler de benzer şekilde düzenleniriz.

  Midgard, YARA'nın anahtar rünü

  Midgard'ın adı kelimenin tam anlamıyla "Orta Dünya" anlamına gelen Orta Dünya ile başlayalım. Kozmik yapının merkezinde, diğer tüm dünyaların etkileşim noktasında yer aldığı için böyle adlandırılmıştır. Burada bütünsel varlığımızın tüm yönleri - fiziksel, enerjik, zihinsel ve ruhsal - dinamik bir denge içindedir ve birbirini etkiler. Bu, gündelik gerçekliğin, mantığın ve duygunun alanıdır.

  burada nerede Zaman hüküm sürer, insanın geçici "ben"i de yaşar... Burada, eşit miktarlarda İyi ve Kötü dediğimiz güçler vardır ve her eylem, seçim veya zımni rıza sonucu gerçekleşir.

  Midgard - insanlığın yaşam alanı, "Her şeyin ortasında bir ev."

  Midgard'ın anahtar runesi YARA'dır. Dünya'nın elementleri ile yakından ilgilidir. Ana özelliği, zamanın "dönmesi" dir, çünkü bu kuvvet mevsimlerin değişimini kontrol eder. Kademeli değişim ve gelişimle ifade edilir ve dünyevi yaşamımızın gerçek amacını açıkça gösterir: bu, Ruh'un mükemmelliği uğruna tüm varlığımızın tüm yönlerinin gelişme dönemidir.

  Alfheim, SOL anahtar rünü

  Litalfheim, Midgard'ın üzerinde, kısaltılmış biçimde genellikle olarak adlandırılan dikey eksende bulunur.

  Alfheim - yani, aydınlanma yeri, nerede Aklın ışığı hüküm sürüyor... Bu zeka ve hayal gücü alanıdır. Bu bizim zihinsel evrenimiz ve biz onu çok iyi tanıyoruz, alternatif bir gerçeklikte varlığından bile şüphelenmiyoruz.

  kuzey mitlerinde Alfheim, elflerin meskeni olarak hizmet etti- Nadiren insanların dikkatini çeken, ancak insan zihni üzerinde güçlü (yararlı, ancak genellikle kötü niyetli) bir etkiye sahip olan küçük yaratıklar. Bunun nedeni, onların "görülmesi" gerçekten kolay olmayan kolektif düşünce formları olmalarıdır.

  Alfheim'ın anahtar runesi SOL'dir - kişinin gizli olanı algılamasını sağlayan güneş enerjisi potansiyeli. Bu rune genellikle Doğan güneş ve Ateş elementiyle, kuzey mitolojisinde güneş tanrısının da dişil bir yönü olmasına rağmen. Bu yön, günün güneş ışığıyla değil, gece ayının yansıyan ışığıyla kişileştirildi. Alfheim, Aklın krallığıdır, ancak Zihnin kendisi yalnızca Ruhun bir yayılımıdır ve ışığını yansıtır. SOL runesi, Güneş ve Ruh'un hareketi ile ilişkili olmasına rağmen, burada Ruhun bir yansıması olarak Zihin ile ilişkilidir.

  Svartalfheim, YO anahtar runesi

  Midgard'ın altında dikey eksen boyunca bulunur

  Svartalfheim yani "Cücelerin krallığı"... Kuzey mitolojisinde cüceler, elflerin bir nevi karşılığıdır, ancak onlar yaratıcıdır. Dünyanın iç kısmındaki hammaddeyi (örneğin değerli taşlar) işleyerek ona tam bir şekil verirler. Klasik Disney çizgi filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de, cüceler değerli taşlar için maden arayıcıları olarak gösterilir. Mitolojik cüceler, Aşağı Dünya'nın yaratıcı ilkesini kişileştirir: Midgard'da varlığını bulan her şeyin işlemcileri ve şekillendiricileridir. Böylece,

  Svartalfheim "olma" krallığı geleceğin şimdinin zihinsel imgelerinden oluştuğu; bilinç yüzeyinin altında gerçekleşen ve "sıradan" gerçekliğimizin yapısını koruyan bilinçaltı faaliyeti ile ilişkilidir.

  Svartalfheim'ın anahtar rünü YO'dur; kanuni taslağı omurgayı, ağaç gövdesini veya bitki gövdesini sembolize eder: fiziksel bedeni destekleyen merkezi eksen. Bu nedenle Svartalfheim, bilinçli "Ben" in hizmetkarı olan Mind'ın bilinçaltı yönüne karşılık gelen bilinç düzeyini temsil eder.

  Hel, HAGAL'ın anahtar runesi

  Hel, Yggdrasil ağacının dikey ekseninin tam tabanında bulunur. Ancak, adından da anlaşılacağı gibi, bu Hıristiyan anlamda cehennem değildir. Hıristiyan Yeraltı Dünyası, Yahudi Gehenna'nın bir yorumudur: eski İsrail'de atık ve ölü bitkilerin yakıldığı bir kamu çöplüğü. Kuzey atalarımızın fikirlerine göre, Hel ölülerin meskeni olarak hizmet etti. Doğal döngüde yaşam ölüme, ölüm ise yeni yaşama veya yeniden doğuşa yol açar. Hel asla "ateşli cehennem" olarak tasvir edilmedi. Eski kuzey halkları için ateş, ekvatora daha yakın olan daha sıcak ülkelerin sakinlerinden tamamen farklı bir anlama sahipti. Kuzeyde, bir kişi için ölüm tehdidi sıcak değil, soğuk tarafından taşındı!

  "hel" kelimesi "kabuk" anlamına gelir. Hel, Bilinçaltının en derin seviyelerinde işlev gören doğal güçleri gerçekten "sarmaktadır".

  Bu hareketsizlik ve atalet alanıdır., ölümle ilişkilendirilen bir dinlenme yeri. Fiziksel bedenin özünün bulunduğu dürtü ve içgüdülerin yeridir - bedensel "Ben".

  Hıristiyanlık öncesi kuzey dininde, Hel ikili bir yapıya sahipti. Bir yandan bir ceset, diğer yandan da güzel, arzu edilen bir kadın olarak tasvir edilen tanrıça Hela tarafından kişileştirildi. Böylece tanrının bir yönü mezarın girişini, diğeri ise kadın rahminin girişini gösteriyordu. Tanrıçanın ikili doğası, "ölü" olan her şeyin bir sonraki varlık döngüsünde yeniden doğduğunu ima eder.

  Hela'nın anahtar runesi - HAGAL - canlıların tohumunda bulunan dönüştürücü güçtür. Hareketsiz olmanın gücüdür. Bir taraftan diğer tarafa geçmenizi sağlayan bir köprü gibidir.

  Asgard, GIFU'nun anahtar runesi

  Kozmik Ağacın dikey ekseninin tepesinde göksel Asgard bulunur. "tanrılar" veya "parlayan varlıklar" alemi... Asgard'da yer almasına rağmen en yüksek nokta Neredeyse ulaşılmaz olan ağaçlar, aslında insanın en mahrem yeridir.

  Orta Amerika şamanlarının görüşlerinde, kuzeydeki "meslektaşlarının" görüşleriyle bir benzerlik vardır: onlar, tüm canlı varlıkların hem ruhsal gerçeklikte ("nagual") hem de fiziksel gerçeklikte ("tonal") yaşayan bir Ruha sahip olduklarına inanıyorlardı. . Onların kavramlarına göre, ölümden ve bedenden kopuştan sonra farkındalık, insanoğlunun dünyevi yaşamı boyunca içinde yaratılan enerji alanlarıyla çevrili olduğu ruhsal gerçeklikte varlığını sürdürür. Bu nedenle, kendi cehennemimizi yaratıyoruz!

  Asgard'ın üstünlüğü, bu yere ancak kararlı, ısrarlı çabalardan sonra ve (şamanik gelenekte) Valkyrielerin yardımıyla ulaşılabileceği anlamına geliyordu. Mitolojik Valkyries, düşmüş Viking kahramanlarının ruhlarına eşlik eden Odin'in kızlarıydı. mutluluk krallığı ve sonsuz yaşam... "Valkyrie" kelimesi "ölüler arasından seçim yapan" anlamına gelir. Valkyries, dünyevi yaşamda yiğitçe savaşan ve kendisine mutlu bir öbür dünya kazanan insan "Ben" in mükemmelliğini sembolize eder. Asgard'ın Anahtar Rünü - GIFU

  Yatay düzlemde dört "dış" dünya vardır.

  Nifelheim, ISS anahtar runesi

  Nifelheim (isim şu anlama gelir: "Sislerin yurdu") - bir yanılsama yeri, dış biçimlerin gözlemcinin iç özüne uygun olduğu yerde. Evrendeki bir "kara delik" gibi şeyleri kendine çeken manyetik bir kuvveti vardır.

  İddia edildi ki su Nifelheim'da "doğar"... Sis, buhar halindeki sudur ve su, buz şeklinde katılaşma kabiliyetine sahiptir, bu nedenle somut ve soyut arasında bir durum anlamına gelir. Nifelheim'ın anahtar runesi ISS'dir.

  DAGAZ'ın anahtar runesi Muspelheim

  Muspelheim (isim şu anlama gelir: "Ateşin yurdu" veya "tutku krallığı") - Nifelheim'ın tam tersi, onu tamamlıyor. Burası kaynağından sürekli genişleyen elektrik enerjisi gibidir. Bu krallıkla ilişkilendirilen efsanevi yaratıklara turs deniyordu.... Onlar büyük yaştaydılar ve hem dönüştürücü hem de yıkıcı güçlere sahiptiler. Muspelheim - DAGAZ'ın anahtar runesi - dönüşüm ve dönüşümün gücü.

  Vanaheim, ING anahtar rünü

  Vanaheim, Vanir'in meskenidir. Vanlar yöneten duyarlı güçlerdir organik süreçler ve doğal bolluk, bu yüzden Vanaheim bazen “ huzur ve bolluk yeri". Anahtar runesi ING'dir - gebe kalma ve organik büyümenin enerjisi.

  Jotunheim, NIID anahtar runesi

  Jotunheim devlerin yaşadığı yer devasa oranlarda ve büyük bir güçle donatılmış. Bu zeka ve hayal krallığı; ikisinin de korkunç gücü var. Jotunheim'ın anahtar runesi, gerekli değişikliklerle ilişkili olan NIID'dir.

  dünyalar arasındaki köprüler

  Bizim dışımızda var olan bu dokuz "dünya" da bizim iç Evrenimizi oluşturur. Kozmos - kolektif ve bireysel varlığın bütünlüğü - iç ve dış, bilinen ve bilinmeyeni içerir.

  Bazı mistiklerin öğretilerine göre, dokuz "dünya", Kozmos'u bölünmez bir bütün olarak tutan yirmi dört "köprü" veya "köprü" ile birbirine bağlıdır. Dünyaların her biri, bir kapı veya kapı gibi girişi koruyan ve aynı zamanda başka bir seviyeye erişimi açan geri dönüşü olmayan bir rune tarafından yönetilir.

  Geri dönüşü olmayan bir rune, normal ve ters çevrilmiş biçimde aynı görünür.

  Toplamda dokuz tür rün vardır:

  GIFU, ISS, HAGAL, ​​​​NIID, YARA, SOL, YO, ING ve DAGAZ

  iç iletken


  Dünyalar arasındaki 24 köprü, "şamanik rüya" adı verilen bir yöntemle keşfediliyor. Kabalistler tarafından kullanılan yöntemlere ve Tarot Kitabının derin ezoterik yönlerinin araştırılmasına katılanlara benzer. Şamanik bir rüya, içsel bir rehber olmadan gerçekleştirilemez. Bu, ruhani bir lider değildir, bir guru değildir ve seanslardaki rehber ruhlar gibi harici bir güç değildir. İçsel araç varlığın içsel seviyelerindedir. Fiziksel bedeni enkarnasyonu sırasında yönlendiren ve koruyan özdür; enerji olarak var olur ve zekası vardır.

  O zaten sizinle olduğu için, sadece ona seslenerek içsel rehberi bulamazsınız. Onun size açılmasına izin vermelisiniz ve bu sadece şamanik yolculukta ifade edilen niyetle elde edilebilir - çok boyutlu varlığımızın daha yüksek seviyelerine ulaşıldığı değişmiş bir farkındalık durumu. İç rehber sizinle ilgilenir: ruhsal gelişim sürecindeki başarılarınızdan memnun olan bir arkadaş, yol arkadaşı, danışman ve koruyucudur.


  Kozmik Ağaç Yggdrasil'in yapısında 24 geçiş

  Dokuz dünya aynı zamanda rün şamanları tarafından rünlerle "yolculuk" sırasında algılanan farkındalık seviyeleridir. Şamanik bir yolculuk, genellikle şamanik bir davul veya çıngırak yardımıyla başka bir gerçekliğe yapılan bir harekettir. Bu, belirli bir görevi yerine getirmek, bir sorunu çözmek veya bilgi edinmek için farkındalığı çok boyutlu varlığın başka bir alanına kaydırmanın kasıtlı bir eylemidir. Yolculuk sırasında şaman, rünün özelliklerini ve niteliklerini görsel görüntüler, sesler, duygular ve hatta fiziksel duyumlar olarak algılayarak rüya gibi bir duruma girer. Bu tür geziler, günlük yaşamdaki kadar canlı ve “gerçek” olabilir.

  Yggdrasil ağaç kökleri

  Efsaneye göre, Yggdrasil ağacının kökleri, gerçekliğin toprağına sıkı sıkıya bağlı olmasına rağmen, daha derine iner, yeraltından veya "bilinçsiz" seviyelerden su alır.

  İlk kök

  Üç kökten ilki Mimir'in (adı "hafıza" anlamına gelir) kaynağına daldırılır. Ancak bu, insan zihninde yer alan ve ölümlü benliğimize ilişkin bilgi için basit bir talep değildir. Daha ziyade, doğumumuzdan önceki yaşam hatıralarının depolandığı Ruh'un bilgisidir. Odin, bu kaynaktan su içmek için akılla bağlantılı “akıl gözünü” feda etmiştir. Ruhla ilişkili sezgisel vizyonu güçlendirdi ve böylece zekanın erişemeyeceği "görebildi". Mimir kaynağından alınan hatıralar, bütünsel enerji sistemimizde bulunan potansiyel yetenekler hakkında bilgilerdir. Daha önceki enkarnasyonlarda tezahür ettiler ve şimdi kullanım ve geliştirme için yeniden canlandırılabilirler.

  Yggdrasil ağacının kökünden yükselen sular, bilinçaltının bilinçli deneyime girişini sembolize eder. Uçsuz bucaksız tacının dalları, hava gibi hareket eden ve bir o kadar soyut olan Akıl ve düşüncelerin krallığını simgeliyordu. Ağacın tepesi, erişimi Yukarı ve Aşağıyı birleştiren dikey sütun aracılığıyla açılan Ruh ve Ruhun daha da süptil enerjilerinin krallığına giden yolu simgeleyen cennete ulaştı.

  Kuzey mitolojisinde Mimir, kutsal bir kaynaktan su içerek bilgi edinen Etinlerin en bilgesi olarak da adlandırılır. Mimir'in bilgisinin suları, atalarımızın atalarının hatırası ve her biri bir sonrakini etkileyen geçmiş yaşamların hatıralarıdır. Her bireysel yaşam, tek bir ölümsüz Ruh'u mükemmelleştirme sürecinde bir aşama olarak görülebilir. İnci kolyedeki inciler gibi, yaşam çizgisi Ruh'ta devam eder.

  İkinci kök

  Yggdrasil ağacının ikinci kökü, efsaneye göre üç Norn'un yaşadığı ve Wyrd ipliğini ördüğü Urd kuyusundan su aldı. "Wyrd" kelimesi çoğunlukla "kader" olarak çevrilse de, önceden belirlenmiş bir şey anlamına gelmez. Mevcut yaşamdaki belirli ayrıcalıkların veya denemelerin geçmiş bir yaşamda yapılan eylemler için bir ödül veya ceza olduğunu iddia eden karma kavramıyla aynı değildir. Nornlar, bireysel eylemlerimizin enerjisinin dağıtıldığı, dönüştürüldüğü ve birincil kaynağına geri döndüğü doğal süreci temsil eder. Başka bir deyişle, her birimiz düşüncelerimiz ve eylemlerimizle kendi kaderimize karar veririz.

  Üçüncü kök

  Kozmik Ağacın üçüncü kökü, büyük bir ejderhanın yorulmadan onu kemirdiği, geçmişi şimdiki zamana emmenin ve şimdiyi geleceğe dönüştürmenin sonsuz sürecini kişileştiren Hvergelmir'in dipsiz havuzuna indi.

  Köklerden gelen su, ağacın gövdesini ve dallarını en küçük yapraklara kadar besler. Daha sonra toprağa emilir ve yeni bir aktivite döngüsü için kaynağa geri döndürülür. Böylece, her birimizin kendi kişisel vurd'u vardır: geçmiş yaşamlarımızın deneyiminin bütünlüğü ve bu yaşamda yapılan bilinçli eylemlerin bütünlüğü. Her birimiz kaderimizin ağını örüyoruz.


  Dokuz dünyanın her birinin kendi anahtar, geri dönüşü olmayan rünü vardır. Geri dönüşü olmayan bir rune, normal ve ters pozisyonlarda aynı görünür. Dokuz dünya, dokuz geri dönüşü olmayan rün var.

  Dokuz dünya, Kozmos'u bir bütün olarak tutan 24 "köprü" veya "köprü" ile birbirine bağlıdır.

  Aksine, 9 dünya 20 jumper ile birbirine bağlıdır, dört dikey jumper Ağacın gövdesidir. Dört yatay lento iki rün tarafından kontrol edilir. Hemen hemen her yatay çubuk iki kısımdan oluşur. Neden iki satırla gösteriliyorlar. Her parça kendi runesi tarafından kontrol edilir. Jumper'ların geri kalanı bir bölümden oluşur ve bir rune tarafından kontrol edilir.

  Magi Runes

  Muazzam bir çalışma yapan Yuri Larichev, alfabenin harfleri, Futhark runeleri Tarot kementi ve hayat ağacı (Sephiroth) arasında bir bağlantı buldu.

  Runes, atalarımızın unutulmuş bilgilerini ortaya çıkarır ve Magi'nin parlak yolunu anlamamızı sağlar. Kitaplarında, kutsal bir dil olarak Rus dilinin kökeninin önemini ortaya koyar, mutlak saflıkla düşünmeyi sağlar, ayna olur. İnsan ruhu ve bilginin ışığına bir ışın. Tüm el yazmalarını yakabilir, Magi'den kurtulabilirsiniz, ancak her insanda bulunan bilgileri silmek mümkün değildir. Köküne bakın, ruhta saf olun ve aradığınız her şeyi kendi içinizde bulacaksınız.

  Roma - gizli.
  Yeşil - alfabe harfleri
  Rünlerin sağında rünlerin, alfabe harflerinin ve İbranilerin sayısal değeri bulunur.


  "Thoth'un Kutsal Kitabı" adı altında bilinen en eski kutsal yazı olan Arcana Tarot, bir dizi felsefi doktrindir, bunların uyumlu bağlantısı, hem kendimiz hem de tüm evren bilgi bilimine dalmamızı sağlar. Arcana'nın anlamı, V. Shmakov'un “Kutsal Thoth Kitabı” adlı temel çalışmasında çok iyi açıklanmıştır. Büyük Arcana Tarot. Sentetik ezoterizm felsefesinin mutlak başlangıçları. Moskova. 1916. Kitap ed tarafından yeniden yayınlanmıştır. 1993 yılında "Sofya" (Kiev)


  İnsan minyatür bir evrendir

  Dünyalar sistemi insanlara da uygulanabilir.

  Vanaheim (dünyanın elementi) fiziksel bir bedendir.

  Nifelheim (buz elementi)- eterik beden. Enerji bedeni. Eterik çift, neredeyse fiziksel bedenle örtüşüyor. Fiziksel bedenin ölümünden sonra, eterik çift atılır ve yavaş bir bozulma başlar. Eterik kabuk, çürüyen fiziksel bedenden birkaç metre uzakta kalır ve biraz hassas olanlar tarafından bile kolayca görülebildiğinden, mezarlık hayaletleriyle ilgili birçok yürüyen hikayenin nedenidir. Zihinsel olarak gelişmiş bir insan, büyük mezarlıklarımızdan birinde dolaşırken, yakın zamanda geride bıraktıkları fiziksel kabukların bulunduğu mezarların üzerinde asılı duran bu mavimsi beyaz, puslu formların çoğunu görebilir.

  Muspelheim (ateş elementi)- astral beden. Her fiziksel nesnenin astral yazışmaları vardır.

  Jotunheim (zeka) zihinsel bedendir. Zihinsel beden, zihinsel düzlemin hala formda içkin olan seviyelerine ait olan, maddenin daha da süptil derecelerinden oluşur.

  Alfheim (ruh) - Nedensel (nedensel) beden. Doğumdan doğuma kadar olan yolda gerçek Ego'nun gelişim aşamasını gösteren Yüksek Benliğin rehberi.

  Svartalfheim bilinçaltıdır.

  Midgard birleşim noktasıdır. Burada her şey uyumlu bir şekilde birleştirilmiştir. Bir insan hakkında bu dünyalardan birinden diğerine geçtiğini söylediklerinde, onun sadece uzaydaki hareketini değil, aynı zamanda bilinç değişikliğini de kastederler.

  Zihne odaklandığımızda birleşim noktasını Jotunheim'a kaydırıyoruz.

  Bilinçaltıyla çalışarak birleşim noktasını Svartalfheim'a kaydırıyoruz.

  Ruhla bağlantı kurarak birleşim noktasını Alfheim'a kaydırıyoruz.

  Çok dünyeviysek (içgüdülerin gücü), birleşim noktasını Vanaheim'a kaydırırız.

  Artan enerji ile birleşim noktası Muspelheim'a kayar.

  Dinlenme durumunda, birleşim noktası Nifelheim'a kayar.

  Astral seyahat, dünyalar sisteminin Nifelheim'ına yapılan bir yolculuktur.

  Her insan, bu uçakların her birine ait maddeyi kendi içinde barındırır ve her biri için uygun bir araç veya bedene sahiptir. Bu bedenlerin her biri yalnızca kendi dünyasının titreşimlerine tepki verir. Örneğin, bir kişinin bilinci astral bedende yoğunlaşırken, sadece astral dünyayı algılayacaktır. Bilincimiz, sadece kullanarak fiziksel duyular, yalnızca fiziksel dünyayı hisseder, ancak bu dünyalar ve diğerleri her zaman bizi çevreler.

  Ve belli bir uygarlık (veya bu uygarlığın bir parçası) Vanahem'i terk edebilir ve diğer tüm dünyalarda var olabilir. Olacaklar, ama biz onları görmeyeceğiz çünkü fiziksel dünyaya, Vanaheim'a odaklanmış durumdayız ve ona sabitlenmiş durumdayız. Ve sıradan insan uygarlığı, daha gelişmiş bir uygarlığın sübtil dünyalardaki çıkarlarını (hiç farkına varmadan) etkilemediği sürece, çıkar çatışması yoktur. Aksi takdirde, bir çıkar çatışması vardır. Ve burada açıkça süptil bir düzlemde (örneğin, enerji ve astral) çalışma yeteneğine sahip daha gelişmiş bir uygarlığın mevcut fiziksel gerçekliği çok kolay değiştirebileceği açıktır.

  Ve eğer bu tür global kavramlardan uzaklaşıp, izdüşüm yoluyla insan seviyesine dönersek, o zaman süptil planlarda işlem yapma kabiliyetine sahip çok gelişmiş bir insanın, mevcut fiziksel realiteyi bunlar aracılığıyla değiştirebildiğini göreceğiz. ince uçaklar. İşte burada - psi-gerçekliğinin mekanizması.

  Bilincin itici gücü olan ego, iç dünyamızı inşa etmemizi engeller. Çünkü Ego, fiziksel gerçekliğe dönüşmeyi amaçlar.

  Jotunheim (bilinç) maddeyi "düzenler". Maddedeki tüm değişiklikler Jotunheim tarafından formüle edilen yasalarla tanımlanır. Bir örnek verelim. Jotunheim tarafından yönetilen doğal seleksiyon olmasaydı, doğanın tüm çeşitliliği, işlevselliği ve güzelliği mümkün olmazdı. Sonuç olarak, Jotunheim ve Vanaheim birbirleri olmadan var olamazlar. Bir şey daha var. Jotunheim'ın biyolojik varlıkların ve her şeyden önce her birinin kendi Jotunheim'ı olan insanların Jotunheim'larından bir "beslemeye" ihtiyacı vardır. Biyolojik varlıkların maddi dünyadaki etkinliği ve işleyişi Jotunheim ve Vanaheim tarafından belirlenir. Jotunheim olmadan yalnızca Vanaheim tarafından gösterilen maddi dünya, gelişmeden yoksun olacaktır. Hatta daha fazlasını söyleyebiliriz - ilk yaratılış fikrinden mahrum kalacak. Ve sadece Jotunheim tarafından Vanaheim olmadan gösterilen maddi dünya çılgına dönecek. Ancak hemen yukarıda, belirli bir uygarlığın Vanaheim'ı terk edip diğer tüm dünyalarda var olabileceği söylendi. Evet. Ama onların dünyası Vanaheim odaklı değil. Ve dünyadan, fiziksel maddeye, Vanaheim'a yönelmiş bir uygarlıktan bahsediyoruz. Genel olarak, Evren Vanaheim olmadan düşünülemez.

  Bir kişi, egosunun sıradan gerçeklikte fark etmediğini fark edeceği bir şey yaratmak isterse, bu sağlıksız bir zihinsel süreç olacaktır. Bu delilik. İşte gerçek iç huzur ile "zihinsel keder" arasında ayrım yapan ince bir çizgi. Ego, sıradan gerçeklikte gerçekleştirilemeyecek ve gerçekleştirilemeyecek fikirleri "zorlayacaktır". Ve bu pozisyonları takip ederek iç dünyanızı ne kadar inşa ederseniz edin mutluluğa ulaşamazsınız. Ego, mutsuzluklarla dolu bir dünya inşa edecek. Sonuçta, fiziksel dünyada gerçekleşmez, bu da Ego'nun amacını yerine getirmediği anlamına gelir - fiziksel dünyada tasarlananı gerçekleştirmek. Bu, Ego'nun yardımıyla yaratılan dünyanın açıkça mutlu olmadığı anlamına gelir.

  Dolayısıyla, Ego tarafından yönetilen bilince güvenemeyiz. Ek olarak, bilincin kavramları ve ilkeleri açısından, içsel özümüzle hiçbir ilgisi olmayan, kişiliğimiz için ortak şeylerle hareket ettiğimizi anlamalısınız. İç dünyamızı inşa etmeyeceğiz, ama halka açık bir şey inşa edeceğiz. Kamu kötü demek değildir. Bir daha içsel özümüzü yansıtmaz. Bir şey bırakacağız ama kendimizi bıraktığımız şeyler arasında bulacağız. Tam olarak özümüzü yansıtacak bir şeyle etkileşime girmeliyiz. Bu nedenle, kişiliğinizin en gelişmiş yönü ile olduğu gibi, daha yüksek "Ben" ile bir diyalog yürütmeliyiz. Alfheim. Özel bir boyut, ruhun boyutu. Yüksek Benlik birçok yaşam deneyimlemiştir ve doğal olarak Ego'ya kıyasla daha yüksek bilgeliğe sahiptir. Yüksek "Ben" sessizdir ve bu planlar kasıtlı olarak yanlış olsa bile, Ego'nun planlarına müdahale etmez. Sorulmazsa konuşmaz, hitap edilirse cevap vermeyi de reddetmez. Gerçek kimliğimizi yansıtır. Yüksek "Ben" den bilgi alarak kendi iç dünyanızı yaratırsanız, bu gerçek mutluluğun dünyası olacaktır. Ve bu dünya daha sonra gerçek dünyada gerçekleştirilebilir!

  Belli bir paradoks var gibi görünüyor. Birey yok olabilir, ancak daha yüksek "ben" her şeyi bilir ve sessizdir. Bu sadece ilk bakışta böyledir. Yüksek Benlik konuşur. Konuşuyor ama biz dilini anlamıyoruz. Egomuzun dilini iyi anlıyoruz. Genel olarak, Ego olduk. Birleşim noktasını Jotunheim'a taşıdık. Ve Ego'nun orada hüküm sürmesine izin verin. Ego kendi kendine konuşur. Diyalog monoloğa dönüştü. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Önden yürüyen ve arkadan yürüyen biriyle konuşan bir gezgin gibiyiz. Yürüdü ve uzun süre arkasında kimsenin olmadığını fark etmedi. Gezgin kendi kendine konuşur. Gezgin bunu hissetti ve arkasına baktı. Asla arkana bakmamalısın. Geçmişin iblisleri bizi yiyebilir. Ne dün vardı ne de yarın. Gezgin kör ve sağır oldu. Hâlâ dolaşıyor ve onu takip edeni arıyor. Bu küçük Doğu alegorisi durumu çok iyi açıklıyor.

  Ego, bilincin yalnızca itici gücüdür. Ego saf harekettir ve bilinç, anlayışın, gelişimin hareketidir. Gelişme yok, hareket yok. Hareket yok, bilinç yok. Ego kaybetmek istemez. Her zaman yenilgiyi gizlemeye çalışacak ve gelişme olmasa bile Ego yanlış bir gelişme ile karşımıza çıkar. At koşar, parçayı ısırır, lokomotif sallanır, hareketi taklit eder. Ve tüm bunlarla birlikte, - Ego ben değilim, o değil, o değil, sen değil. Benlik. Hareket. Ve başka bir şey değil. Kimse yanan ateşe işaret etmez ve benim demez. Ve burada da yanan bir ateş var - ve bu benim. Ego aynı.

  Ama bu hala o kadar da kötü değil. Yukarıdaki alegoriye tekrar dönelim. Geçmişin şeytanları. İşte sorunun ikinci yarısı. Geçmiş bize öğretir. Bir hayat yaşıyoruz, başka bir hayat yaşıyoruz, mevcut hayatta belirli kilometre taşlarından geçiyoruz. Ego sadece mevcut yaşamda çalışır. Ego sadece ileriye doğru hareket etmeye çağrılır. Ancak ne hareketi değerlendirmeye ne de sonuçlara varmaya ve varılan sonuçlara göre gelişmeyi yönlendirmeye çağrılmaz. Şu anki yaşamda bilinç bunu yapar ve enkarnasyonlarımızın her zaman için daha yüksek "Ben" tarafından yapılır. Daha Yüksek "Ben", hayatımız boyunca başımıza gelen her şeyi bilir. Amacımızın ne olduğunu ve bu mevcut yaşamda ne yapmamız gerektiğini biliyor. Sadece mevcut yaşamdaki durumu gören ve ayrıca çoğu zaman ezilmiş bir Ego durumunda olan bilincin aksine, doğru bilgiye sahiptir. Yani, geçmişin şeytanları. Bu sorunun bir tarafı, Ego ise diğer tarafı. Ve Ego'ya - onlarla ilgilenmesi talimatını veriyoruz. Ayın görünmeyen yüzünü teleskopla gözlemlemeye çalışıyoruz. Ego bunu yapamaz. Şeytanlar bizi yiyor. Fobiler, hastalıklar, zihinsel hastalık... Ego'nun yardımıyla iç dünyamızı inşa edersek, bu dünyayı geçmişin şeytanları için inşa ederiz. Oraya gelecekler ve bize gerçek bir cehennem yaşatacaklar. Daha yüksek "Ben" için - şeytanlar bir şeydir. Bunlar sadece en iyi unu yapmak için değirmen taşları, bunlar sadece mükemmel ürünü yapmak için rulolar. Yüksek benlik için iblisler yalnızca hizmetkarlardır ve Ego için efendilerdir. Egoyu ilerlemeye zorlarlar. İç dünyamızı inşa ederek, bir mola vermek için şeytanları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni bir harekete ihtiyacımız var. Hareketten hareket. Bu barış. Ego duramaz, ama biz yapabiliriz. Bir süreliğine iç dünyamıza gidebiliriz çünkü durmamız gerekiyor. Zamanı gelecek ve yine ileri gideceğiz ama şimdi gidemeyiz. Her şeyi yeniden düşünmeniz gerekiyor. Dalgayı beklemeniz, eyerlemeniz ve cesaretle mesafeye sürmeniz gerekir.

  Ego ile uğraştık. Daha yüksek "Ben". Dilini anlamadığımız için durduk. Konuşuyor ama anlamıyoruz. Ama içsel, büyülü dünyamızda, yüksek "Ben" in bize ne söylediğini anlayabileceğiz. Yüksek "Ben" sembollerin, görüntülerin dilinde konuşur. yansıtan resimler küresel kavramlar... İç dünyamızı bu temel üzerine inşa edersek, yüksek benliğin onlarla konuşması için fırsatlar yaratacağız. Ama doğrudan yüksek benlikle konuşamayız. Bunun için ruhun nuru ile dolmalıyız. Sonra yüksek benlikle birleşeceğiz. Bu Nirvana'dır. Şimdi çok, çok az kişinin kullanabileceği süreçleri dikkate almayacağız. Herhangi bir kişinin kullanabileceği süreçleri dikkate alıyoruz. İç dünyamızı düşünürüz. Bu yüzden doğrudan yüksek benlikle iletişim kuramayız. Bir aracıya ihtiyacımız var. Bilinçaltı böyle bir aracıdır. O da gizli "ben" olarak adlandırılır.

  Yani, öyle diyorsun. Tüm hayatımız boyunca, bilinçaltının sadece iyi işlevler yapmaktan daha fazlasını yaptığı öğretildi. Gizli bilinçaltı "Ben" akıl yürütmeyi pek bilmez, ancak iyi bir hafızası vardır ve komutlar ve tekrarlar yoluyla becerileri öğrenir. Zihni rutin işlerden arındırmak büyük bir nimettir. Ancak bilinçaltı zihin de olumsuzu emer. Tüm hastalıkların, fobilerin ve sorunların köklerinin gizli olduğu bilinçaltındadır. Çözülemeyen her şey, bir zamanlar olumsuz olan her şey, hepsi bilinçaltımızda oturuyor. Ve her an iç dünyamıza “sıçrayabilir” ve onu anında olumsuzlukla doldurabilir. İç dünyamıza şeytanların yolunu açıyoruz. Cehennem yaratıyoruz. Numara. Bu doğru değil. Bu ego her şeyi alt üst etti. Onlardan korkan Ego'dur. Bilinçaltında bilgi basitçe saklanır. Evet, bu bilgi duygu ile donatılmıştır. Şeytanların yarattığı tüm korku orada saklanır. Bu tür bilgiler genellikle orada saklanır, bu o kadar korkunç ki, bilinç tüm korkularla baş edemez. Bu tür bilgiler engellenir. Aksi halde bilinç baş edemez ve kişi çıldırır. Ancak, bilinçaltı için bu bilgi korkunç değildir. Onun için tarafsızdır. Sıfır bir. İkili kod. Bilinçaltı zihin şiddetle tepki verir, en güçlü duyguları yayar çünkü bu ona Ego tarafından öğretilmiştir. Ego programladı. İşte bir şeytan. İşte buna tepki. Bilinçaltı zihin itaatkar ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir. Bu nedenle, bilinçaltından bu tür bilgileri çıkarırsak, bilinç acı çekecektir. Onun için bu tür bilgiler "zehirlidir". Ve daha yüksek "Ben" için bu bilgi, bireyin kendisinde belirli nitelikleri geliştirmek için kendini bulduğu koşulları yansıtır. Yüksek Benlik tüm şeytanların üzerindedir. Bilinçaltımız aracılığıyla yüksek "Ben" den bilgi alarak iç dünyamızı inşa edersek, o zaman içine düşen iblisler tamamen size bağımlı görüntülerdir. Üstelik, sizden açıkça daha zayıf olan görüntüler. Kabaca söylemek gerekirse, silahsız bir kişi (Ego tarafından yönlendirilen bilinç), bıçaklı bir haydutla karşı karşıyadır. Bire bir. Korkuyla. Korkuyla. Ama iç dünyanızda silahsız değilsiniz. Herhangi bir silahı, hatta bir nükleer bombayı kullanabilirsiniz. Onun için böyle koşullar yaratabilirsiniz... Usta sizsiniz. Ve yargıç, otorite ve kanun. Hepiniz. Bu meselenin bir tarafı. Meselenin diğer tarafı ise, görüntü ve duyguların yanı sıra, görüntüye yönelik duygularınız, fobinize neden olmuş olabilecek duygular, bilinçaltında da yorumlar var. Bu yorumlar daha yüksek "Ben" tarafından verilir. Kendinizi içinde bulduğunuz sıkı çerçevenin sebebi neydi? Nasıl bir çıkış yolu. Ama bu zaten meselenin pratik tarafı. Tamamen pratik. Görüntüleri deşifre ettikten sonra, aklınızdaki çok değerli bilgileri alabilir ve düzeltebilirsiniz. Ve gelecekte, fobilerden kurtulun.

  Pratikte rünlerle çalışmak

  Genesis Ağacı ile Yeniden Birleşme

  Ağaçta geçirilen dokuz gün ve gece boyunca, Odin önemli bir gerçeği kanıtladı: kendimizi "bulmadan" - kim olduğumuzu ve gerçekte ne olduğumuzu keşfetmeden önce - en yüksek ve en asil yönümüz olan daha yüksek "Ben"imize açılmamız gerekiyor. bütünsel bir varlığımızın. O da bize cevap verecek ve kendini küçük benliğin iyiliği için açacak.

  Bir süre yalnız ve yalnız kalabileceğiniz bir yer bulun.

  Yanınıza bir kalem ve defter alın. Yüzünüz kuzeye dönük, evrenin etrafında döndüğü Kuzey Yıldızı yönünde durun. Bacaklarınızı bir araya getirin ve kollarınızı bir olgiz Z-rünü şeklinde vücudunuza 45 ° açıyla kaldırın.

  Bu rune ile bağlantıya odaklanın. Onun aracılığıyla Varlık Ağacı ile bağlantı kurabilir ve farkındalığınızın sınırlarını genişletebilirsiniz. Orijinal pozisyonu koruyarak, aşağıdaki kelimeleri yüksek sesle söyleyin (görevi tamamlamadan önce öğrenilmeleri gerekir):

  Yaratılış Ağacı ile Bağlanmak,

  kendimi kendime veriyorum.

  Rünleri aldığımda

  Sevgi ve uyum tarafından yönlendiriliyorum.

  Bana anlayış gösterilebilir

  Ve hayatları benimle bağlantılı olanlar

  Onlar da bir nimet alsınlar.

  Durun ve söylenenlerin anlamını anlamaya çalışın. O zaman bir cevap bekleyin. Şu yollarla gelebilir: 1) duyum; 2) zihinsel görüntü; 3) duygu - ya üç noktanın bir kombinasyonu şeklinde. Cevabı aldığınızda kollarınızı indirin, rahatlayın, birkaç derin nefes alın ve duygularınızı yazın.

  Ardından, deneyiminizi dikkatlice gözden geçirin ve içeriden gelecek anlayışı arayın. Hemen değil, daha sonra ve beklenmedik bir şekilde gelebilir ve bunun da kaydedilmesi gerekir. Duygularınızı ve en derindeki düşüncelerinizi başkalarının nasıl tepki vereceği konusunda endişelenmeden özgürce ifade edebileceğiniz özel bir Kendini Verme Günlüğünde rünlerle çalışma konusundaki kişisel deneyiminizin yazılı bir kaydını tutmanızı istiyorum.

  Kayıtlar, "doğaüstü" algınızın gelişiminde kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. olacaklar parçası runik arayışınız - sizi kendinizin bilgisine götürecek bir yolculuk.

  Nereden geldin?

  Artık çalışmalarınızı rünlerle kaydetmek için bir kitabınız olduğuna göre, artık Kendi Kendine Verme Günlüğünüzü açabilirsiniz. Bu günlük, kişisel bir günlükten daha fazlasıdır. Bu sadece size ait olan Kutsal Mekanınızın bir parçasıdır. Bu, diğer insanların onun hakkında ne düşündüğü hakkında endişelenmeden en derindeki düşüncelerinizi açabileceğiniz güvenli bir sığınaktır.

  İlk girişiniz, Yaratılış Ağacı ile yeniden birleşme deneyiminizi anlatıyor. Dikkatinizi çeken her felsefi kavram, her din, mezhep veya tarikat hakkında keşfettiğiniz yollar, arayışlarınız ve yansımalarınız hakkında kısa bir açıklama ile desteklenmelidir. Sırayla başlayın - tercihen deneyim kazandığınız sırayla. Seni buna ne getirdi? Şu ya da bu fikrin çekiciliği neydi? Hangi şüpheleri ziyaret ettin? Hangi deneyim sizi en çok zenginleştirdi? Sana en çok ne acı çektirdi? Aldığınız yolların her birinden öğrendiğiniz ana dersler nelerdir?

  Bir görevi tek seferde tamamlamaya çalışmayın. Her noktayı dikkatlice değerlendirerek birkaç gün içinde adım adım ilerlemek en iyisidir.

  benlik saygısı

  Rünleri anlamanın temel amacı, bireysel gelişimimizi sürdürmek ve Ruhu geliştirmektir. Rünlerle çalışmaya hazırlanırken önce kendimiz üzerinde çalışmamız gerekiyor. Başkalarına tavsiyede bulunmak için yeterli deneyime sahip olmadan önce bu işi bitirmek çok önemlidir. Komşumuzun gözünden samanı çıkarmaya yardım etmeden önce kütüğü kendi gözümüzden çıkarmamız gerektiği atasözünde büyük bir şamanik gerçek vardır. Bu nedenle Özveri Günlüğünüze yeni bir giriş yapmanız gerekmektedir.

  İlk önce, kendiniz hakkında sevdiğiniz her şeyin bir listesini yapın. Bu olumlu özellikler, deneyiminizin güçlü yönleri, keyif aldığınız aktiviteler. Bunları "Işık Listem" başlığı altında listeleyin.

  Ardından, kendinizde sevmediğiniz her şeyi listeleyin: kusurlarınız, zayıflıklarınız ve kötü alışkanlıklarınız, sevmediğiniz faaliyetler, sahip olmak istediğiniz belirli becerilerin veya karakter özelliklerinin eksikliği. Bunları "Kara Listem" başlığı altında listeleyin. Dürüst ol. Kendinizden hiçbir şey saklamayın.

  Bir önceki alıştırmada, nereden geldiğinizi ve sizi şu anki durumunuza neyin getirdiğini düşündünüz. Bu alıştırma, hediyenizi değerlendirmekle ilgilidir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak tüm varlıklarınızın “hafif bir listesini” yapın. Ardından, yerine getirilmemiş yükümlülüklerinizin ve kendinizi görmek istediğiniz kişi olmanızı engelleyen her şeyin "karanlık bir listesini" yapın.

  Şimdi Geleceği düşünün. Umutlarınızın ve isteklerinizin “hafif bir listesini” yapın. Nasıl bir insan olmak isterdin? Hayatında neyi başarmak isterdin? Ardından, kaçınmayı tercih ettiğiniz, ancak hayatınızı değiştirmezseniz gerçekleşmesi daha olası olan şeylerin ve olayların “karanlık bir listesini” yapın.

  Son olarak, dört listenin tümü hazır olduğunda, hayatınızı en arzu edilen yönde tutan avantajları ve gelişiminizi engelleyen dezavantajları not ederek bunları dikkatlice düşünmeye çalışın. Sonuç, "parlak" Gelecek ile uyumlu hale gelebilmeniz için, yaşamınızın değiştirilmesi gereken koşullarının net bir tanımı olmalıdır.

  Bu görev acele etmeden tamamlanmalıdır. Tek oturuşta bitirmeye çalışmayın. Bunu birkaç gün yapmak en iyisidir. Önemini küçümsemeyin. İşinizi bitirdiğinizde, yaşamınızı dönüştürmeye ve iyileştirmeye yardımcı olacak önemli öz değer deneyimleri yaşayacaksınız.

  Runik taşları toplamak

  Rune seti Path to Me mağazalarından satın alınabilse de, kendiniz monte etmeniz en iyisidir. Bu bir ülke yürüyüşü sırasında yapılabilir.

  Doğada - ormanda, deniz kenarında, kırsalda - yürümek için bir zaman ayırın ve bunu taş "yardımcılarınızı" bulmaya adayın. Dünya ile derin bir yakınlığı olan tüm kültür ve geleneklerin şamanları, bitkilerden, hayvanlardan, kuşlardan ve insanlardan çok önce yeryüzünde ortaya çıktığı için mineral krallığını en eski olarak kabul ettiler. Taşlar "toprağın kemikleri" olarak kabul edildi ve bir iskelet gibi her şeyi yerinde tutan bir yapı oluşturdu. Kayalar çok büyük bir yaştadır, bu nedenle doğa ile iletişim arayan insanlar için akıllıca yardımcılar olarak kabul edilebilirler. Mineraller (kristaller ve değerli taşlar dahil), enerji titreşimleri çok yavaş ve durağan olduğu için enerji kapları olarak kabul edildi. Bu nedenle, taşlar bir rün seti için en uygun malzemedir: her rünün enerji titreşimlerini katı ve değişmez bir şekilde tutarlar.

  Setiniz için 25 taş - her rün için bir tane artı Kaderin 25. Taşı - araması acele etmeden yapılmalıdır. Bu sadece yürürken gözünüze çarpan doğru büyüklükteki taşları dikkatsizce toplamak meselesi değil - taşların sizi seçmesine izin vermelisiniz! Nasıl yapılır? Çok basit - arama yaparken aktif olarak niyetinize odaklanın. Kendinize söyleyin (ya da daha doğrusu bilinçaltınıza "Ben" talimatını verin): "Rün setim için gerekli olan taşlar kendilerini gösterebilsin diye bu şamanik yürüyüşe çıktım." Bir şekilde dikkatiniz orada bulunan belirli yerlere ve taşlara çekilecektir. Çapları yaklaşık iki santimetre olan küçük, yassı taşları arayın.

  Bir taş dikkatinizi çektiğinde, onu kaldırın veya bir çakı ile yavaşça yerden çekin. Şekli ve boyutu size uygun görünüyorsa, sağ elinize alın, gözlerinizi kapatın ve kendinize bu aradığınız taş olup olmadığını sorun. O zaman bir cevap bekleyin. Taş sizin için uygunsa, net bir duyum veya duygu yaşayacaksınız - sezgisel bir içsel onay. Cevap yoksa taşı bulduğunuz yere geri götürün. Dikkat ve saygıyla ele alın.

  Aramanız sırasında yalnızca iki veya üç kez olumlu bir yanıt alabilirsiniz, bu nedenle tam bir seti bir araya getirmeden önce büyük olasılıkla birkaç yürüyüş yapmanız gerekecektir. Çakıl taşlarınızı eve her getirdiğinizde, iyice yıkayın ve güvenli bir yerde, tercihen aydınlatılabilecekleri bir pencere eşiğinde saklayın. Komple seti bir araya getirdiğinizde, rünlerinizin bir sonraki aşamasına hazır olacaksınız.

  rün videosu

  Bugüne kadar, en popüler tahmin ve sihir tekniklerinden biri, runelerde falcılıktır. Bu şaşırtıcı değil, çünkü rünler gerçekten güçlü bir kutsal enstrümandır.

  Uzun zamandır rünler üzerinde çalışıyorum ve onları derinlemesine tanımanın yıllar, belki de on yıllar sürdüğünü anlıyorum. Runes, yaşamın çeşitli alanlarındaki tüm soruları kesinlikle yanıtlar. Runik sistemi yakından tanıyanlar, rünlerin insanı çok rahat ortaya çıkardığını söyleyebilirler. Uzun bir rune, konsültasyona gelen kişinin ruh halini tarif edebilir mi? Rünler genellikle psikolojik açıdan nasıl yorumlanır? Bu rünler nasıl okunur ve ters bir anlamı olmayan 8 tanesi var mı? Bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağım.

  Eski arkadaşım Alex konsültasyona geldi - her zaman sorunlardan şaşkına dönen bir adam. Ve hiç kimsenin olmadığı gibi, mantar gibi büyüme sorunları var. Bir soruyu çözmek için zamanım olmadı, bir sonraki hemen beliriyor. Ve böylece sonsuzdur. O benim sık ziyaret ettiğim biri ve bu yüzden onun üzerindeki rünlerin psikolojisini kontrol etmeye karar verdim.

  Düz ve ters rünler

  Ters Fehu runesi

  Fehu - maddi değerler için bir endişe burada açıkça görülüyor, belki de şu anda bir kayıp veya parasızlıktı.

  Ters Uruz Rünü

  Uruz - bunlar kendinle ilişkilerin sorunları, cinsel anlamda zorluklar olabilir.

  Ters Rün Turisaz

  Turisaz - burada "Ben kralım (kraliçe)", kozadaki bir adam olan üstlerle işte sorunlar olması muhtemeldir.

  Ters Ansuz Rünü

  Ansuz, yalan ve aldatmaca bir runedir.

  Ters Raido Rünü

  Raido - birkaç yorum seçeneği olabilir: olduğu gibi hareket korkusu veya içsel, entelektüel hareket korkusu. Bir arıza ve hayati enerji eksikliği anlamına gelebilir.

  Ters Kano Rünü

  Kano - bir kişi toplumda, işte, yaratıcılıkta gerçekleşmez.

  Ters Gebo runesi

  Gebo - evlilik veya ortaklıktaki sorunlar.

  Ters Vunyo Rünü

  Vunyo - "burunlarını kaldırdılar ve gittiler", ile ilgili sorunlar olabilir Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklar.

  Ters Halagaz Rünü

  Hagalaz - her türlü zihinsel bozukluklar, öz eleştiri.

  Ters rune Nautiz

  Nautiz - depresyon, aşağılık kompleksleri.

  Ters İsa Rünü

  İsa donma halidir, zaman durur.

  Ters Hyera Rünü

  Jera - bir kişi kendi hayatından nasıl öğreneceğini bilmiyor.

  Ters rune Eyvaz

  Eyvaz - kendini herkese ve her şeye kapatır, kimsenin hayatına girmesine izin vermez.

  Ters Perth Rünü

  Perth - psikozlar, uygunsuz davranışlar, korkular ve fobiler.

  Ters rune Algiz

  Algiz - kırılganlık ve kırılganlık, fanatizm, Yüksek güçlere inançsızlık.

  Ters Soulou Rünü

  Soulou - fazla miktarda enerji, aşırı aktivite, nevroz mümkündür.

  Ters Teivaz runesi

  Teyvaz - saldırganlık, psikoz, sinirlilik, cinsel meşguliyet.

  Ters Berkan Rünü

  Berkana - aile sorunları, doğum, kendini gerçekleştirme.

  Ters rune Evaz

  Evaz - bilgiçlik deliliğe gelir, her şeyde ve her yerde tüm ilkelere uyulur.

  Ters Mannaz Rünü

  Mannaz - bir kişi kendini bulamıyor, bir takımda iletişim sorunları.

  Ters Laguz Rünü

  Laguz - duygusal problemler, büyülü etkilerin varlığı.

  Ters İnguz runesi

  İnguz yarım kaldı, iş başladı ama daha tamamlanmaktan çok uzak.

  Ters Otil runesi

  Ters rune Dagaz

  Dagaz - aşağılık kompleksleri, fobiler, yerinden edilme veya sorunları görme isteksizliği.

  Ters Rune Wyrd

  Wird - gelecek korkusu, belirsizlik, boşluk. Şimdi, sadece bir rune çıkardıktan sonra, herhangi bir kişinin ruh halini tanımlayabilir, şu anda onu neyin endişelendirdiğini, çok uzun zaman önce hangi duyguları yaşadığını ve size hangi soruyu veya sorunu anlatmak istediğini anlayabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : secondhandivanovo.ru

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap